Hier treft u nieuws aan van Wijs met je Wijk in Petenbos. 

29 september 2019: de nieuwsbrief van september 2019 is uit

De nieuwsbrief van september 2019 is verschenen met onder meer het programma voor het najaar 2019. Voor meer informatie klik hier

18 augustus 2019 Een tweede wandelclub

Elke maandagmorgen wandelen de deelnemers van onze wandelclub in de mooie omgeving van Veenendaal.
Voor wandelaars die de afstand iets te ver vinden of voor wie het tempo iets te hoog is van deze eerste wandelclub is er nu een tweede wandelclub.
Deze wandelclub wandelt eveneens op de maandagmorgen. Zij wandelen ongeveer 4 kilometer in een rustig tempo.
Wilt u informatie over deze tweede club of wilt u meewandelen dan kunt u contact opnemen met Jeannet van Barneveld.

24 april 2019 : de nieuwsbrief van mei 2019  is uit

In deze nieuwsbrief informatie over onder meer het zomerprogramma 2019 en de herstart van de fietsclub. Voor mee informatie klik op: nieuwsbrief 2019-2

5 maart 2019 : we hebben een  compliment van de ChristenUnie ontvangen!

Compliment CU

Onlangs hebben Roelof Mulder en Arjan Koerts namens de fractie van de ChristenUnie in Veenendaal een compliment uitgedeeld aan de vrijwilligers van Wijs met je Wijk in Petenbos in de vorm van een certificaat van waardering. Het compliment is uitgedeeld in het kader van de complimentendag op 1 maart 2019. Naast Wijs met je Wijk in Petenbos hebben nog ca 10 andere organisaties in Veenendaal een compliment ontvangen, waaronder Wijs met je Wijk in Veenendaal-West.

De motivatie voor het compliment luidt als volgt: " De vrijwilligers van Wijs met je Wijk zetten zich al jaren succesvol in om mensen in de wijk met elkaar te verbinden.Eenzaamheid is een groeiend probleem. De acties van Wijs met je Wijk dragen bij aan het leef- én woonplezier van inwoners van Veenendaal.Daarmee zijn ze erg WAARDEVOL voor de Veenendaalse samenleving. Een groot compliment dus als blijk van WAARDERING voor de vele vrijwilligers die daarbij betrokken zijn."

Vanzelfsprekend zijn wij verheugd met deze waardering.Het toont aan dat ook in de Veenendaalse politiek ons werk gewaardeerd wordt.

17 januari 2019 : de nieuwsbrief van januari 2019 is uit

In deze nieuwsbrief ondermeer informatie over het programma in het voorjaar van 2019. Wilt  u de nieuwsbrief lezen klik dan op : nieuwsbrief januari 2019

19 december 2018: de nieuwsbrief van december 2018 is uit

In deze nieuwsbrief ondermeer informatie over de Vriendenbijeenkomst met nieuwjaarsreceptie en de stand van zaken rond het pand aan de Middellaan 151. Voor meer infomatie klik op: nieuwsbrief 2018-5

5 oktober 2018 : de nieuwsbrief van oktober 2018 is uit 

Deze nieuwsbrief bevat ondermeer het najaarsprogramma van 2018. Voor meer informatie klik op: nieuwsbrief 2018-4

25 mei 2018: een speciale nieuwsbrief over de privacywetgeving is uit 

Deze nieuwsbrief is in zijn geheel gewijd aan hoe Wijs met je Wijk met de nieuwe privacywetgeving omgaat. Voor meer informatie klik op: nieuwsbrief 2018-3

4 mei 2018: de nieuwsbrief van mei 2018 is uit

De nieuwsbrief van mei 2018 is uit. In deze nieuwsbrief is onder meer het zomerprogramma 2018 opgenomen. Voor meer informatie klik op: nieuwsbrief mei 2018

 

6 april 2018: Volle bak bij startbijeenkomst Wijs met je Wijk in Veenendaal-Noord-oost

Dragonder2

Het was een ‘volle bak’ bij de startbijeenkomst van Wijs met je Wijk in zalencentrum Aller Erf op woensdagmiddag 4 april 2018!
Voorzitter Henk van den Brandt mocht 160 buurtbewoners welkom heten en was verheugd met de prima opkomst. In zijn inleiding gaf hij aan dat het doel van Wijs met je Wijk is om de sociale netwerken van 60+-ers te versterken en zo een bijdrage te leveren aan de preventie en bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Wijs met je Wijk streeft dat doel na met een veelzijdig programma van gezamenlijke activiteiten ( waaronder lezingen, creatieve workshops, bingo, wijnproeverijen) en via kleinere themagroepen( bv wandelen, bridgen, biljarten en leeskringen). Wijs met je Wijk is in 2013 ontstaan in Petenbos en is in 2017 uitgebreid naar Veenendaal-west.
De sfeer bij de startbijeenkomst in Dragonder was uitstekend en veel mensen toonden zich enthousiast over het initiatief. De initiatiefnemers kregen veel lof over de prima organisatie van de middag en zij kijken daar met grote tevredenheid op terug.
Wethouder Arianne Hollander was blij dat na de successen in Petenbos en Veenendaal-West er nu ook geprobeerd wordt om in Dragonder deze aanpak op te zetten. Dat de bewoners zelf het initiatief nemen en de gemeente daarbij faciliteert past prima in het gemeentelijk beleid. Zij riep indachtig het 'motto voor de buurt, door de buurt' de aanwezigen op niet alleen aan te geven wat zij leuk vinden om aan mee te doen, maar ook aan te geven waar ze zelf een bijdrage kunnen leveren.
Ruim 150 mensen hebben op 4 april zich aangemeld als deelnemer en hebben aangegeven waar hun voorkeuren liggen ten aanzien van de te organiseren activiteiten. Ruim 20 mensen hebben aangegeven mee te willen werken aan de uitwerking van de opzet. De initiatiefnemers - Henk van den Brandt, Ilse Sikkema , Jos Schilte en Jacques Meijer- gaan met die ruim 20 mensen praten en hopen voor de zomer de organisatie rond te hebben.
Kon u er niet bij zijn op 4 april, maar hebt u wel interesse meldt u zich dan aan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

26 maart 2018: Wijs met je Wijk start een nieuw initiatief in Veenendaal-Nood-oost op 4 april 2018 

Startfoto Nood oost

Wijs met je Wijk start- na de zeer succesvolle aanpak in Petenbos en Veenendaal-West -een nieuw initiatief in Veenendaal Noord-oost. Henk van den Brandt van Wijs met je Wijk werkt daarbij samen met Jos Schilte en Jacques Meijer van de Buurtgroep Dragonder-Noord en Ilse Sikkema van Veens.
Wijs met je Wijk stimuleert contacten tussen ouderen, waardoor men elkaar in buurten beter leert kennen, samen activiteiten kan ondernemen en elkaar kan steunen als het even wat minder gaat. Wijs met je Wijk doet dat met een veelzijdig programma van activiteiten. In elke wijk wordt er ca. 35 keer per jaar iets georganiseerd in de vorm van onder meer lezingen, creatieve workshops, klaverjassen, wijnproeven, bingo’s, pubquizzen, high tea’s en excursies met auto’s en fietsen in de zomer.
Naast de gezamenlijke activiteiten voor iedereen zijn er in Petenbos en Veenendaal-West themagroepen opgezet: wandelgroepen, bridgegroepen, biljartclubs, leeskringen, jeu de boulesclubs etcetera. Ook leveren eigen computerdeskundigen van Wijs met je Wijk hulp aan huis bij computerproblemen.
Het motto van Wijs met je Wijk is ‘voor de buurt, door de buurt’ en de organisatie draait volledig op vrijwilligers. Dat de aanpak aanslaat blijkt wel uit het feit dat er in Petenbos bijna 300 deelnemers zijn in Veenendaal-West meer dan 400.
Tijdens de startbijeenkomst op woensdagmiddag 4 april in zalencentrum Aller Erf vertelt Henk van den Brandt meer over de opzet in Petenbos en West en zal wethouder Arianne Hollander aangeven hoe de Gemeente Veenendaal tegen dit project aankijkt. De aanwezige buurtbewoners kunnen aangeven aan welke activiteiten zij de voorkeur geven en zij kunnen zich aanmelden om mee te werken aan de uitwerking van de plannen. De bijeenkomst start om 14.00 uur, adres Ronde Erf 24 in Veenendaal.
Alle 60+-ers in de buurten Dragonder-Noord, Dragonder-Oost, Spitsbergen, Compagnie-Oost en Veenendaal-Oost hebben voor de startbijeenkomst een uitnodiging thuis ontvangen. Zij kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 30 maart 12.00 uur aanmelden door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of te bellen met Henk van den Brandt ( 06-15449275). De startbijeenkomst is van grote betekenis voor het vervolg. Twijfelt u nog of dit iets voor u is kom dan in elk geval naar de startbijeenkomst en laat u verrassen!

 

16 maart 2018: Eerste lustrum Wijs met je Wijk feestelijk gevierd

WmjWlustrum02

Wijs met je Wijk in Petenbos is in 2013 gestart en bestaat nu dus 5 jaar. De viering van dit eerste lustrum op 15 maart 2018 trok ruim 90 belangstellenden. Voorzitter Henk van den Brandt memoreerde dat Wijs met je Wijk werd opgericht om de sociale contacten tussen ouderen te versterken en dat dit prima is geslaagd. Het veelzijdige programma met jaarlijks ca. 35 gezamenlijke activiteiten en de 8 themagroepen voorzien in een grote behoefte voor de ruim 290 deelnemers in Petenbos. Het gebrek aan een buurthuis is creatief opgelost door een uitstekende samenwerking met het Apostolisch Genootschap, waarvan ruimten worden gehuurd. Wijs met je Wijk heeft 3 wensen voor de komende jaren: een stabiele subsidiestroom, creatief meedenken en meebetalen door de gemeente bij het zoeken van een ruimte om samen te koken en samen te eten en een ruimte om te biljarten. Wijs met je Wijk bestaat voor 100% uit vrijwilligerswerk en daarom hulde aan alle vrijwilligers die met elkaar dit project dragen. Wijs met je Wijk vindt ook in andere wijken navolging. In Veenendaal-West is in 2017 een start gemaakt en het verloopt ook daar zeer succesvol met inmiddels ruim 400 deelnemers. Op 4 april 2018 staat de startbijeenkomst van een uitbreiding in Veenendaal Noord-oost op het programma en gehoopt wordt dat het concept ook daar zal aanslaan.
Yvonne Geleijnse van het Apostolisch Genootschap noemde Wijs met je Wijk een prachtig initiatief, waaraan het Apostolisch Genootschap graag een steentje bijdraagt in de vorm van het beschikbaar stellen van hun gebouw en de inzet van hun vrijwilligers. Dorine Ottenvanger van Veens prees de goede relatie met Veens en haalde aan dat er vaak wordt gesproken over de participatiesamenleving, maar dat Wijs met je Wijk het gewoon doet! Waarnemend burgemeester Piet Zoon tenslotte noemde de 1000 euro aan subsidie per jaar een effectieve besteding van overheidsmiddelen en prees de activiteiten van Wijs met je Wijk in het kader van preventie en bestrijding van eenzaamheid. Hij feliciteerde Wijs met je Wijk met dit succes en beloofde dat de gemeente op een later moment nog een passend cadeau zou aanbieden. De uitgesproken wensen voor steun zullen in het gemeentehuis worden besproken.
Ter gelegenheid van het lustrum is een boekje uitgebracht over Wijs met je Wijk in Petenbos in de periode 2013-2018. De eerste exemplaren werden door Henk van den Brandt aangeboden aan de 3 eerdergenoemde sprekers. Het officiële deel van het programma werd afgesloten met een speciaal gecomponeerd Petenboslied op de melodie van het Veense Volkslied. Het gelegenheidskoor kweet zich uitstekend van zijn taak en uit volle borst werd met het refrein meegezongen door het publiek. Daarna genoot iedereen van de feestelijke drankjes en speciale hapjes en bleef het nog lang gezellig.

 

19 januari 2018: de nieuwsbrief van januari 2018 is uit

De nieuwsbrief van januari 2018 is verschenen met daarin ondermeer een oproep voor koorleden voor het lustrum, het voorjaarsprogramma 2018 en een uitnodiging voor de klaverjasclub in oprichting. Voor meer informatie klik op: nieuwsbrief 2018-1

14 december 2017 : de nieuwsbrief van december 2017 is uit

De nieuwsbrief van december 2017 is uit. Voor meer informatie klik op: nieuwsbrief 2017-4

22 september 2017: de nieuwsbrief van september 2017 voor Petenbos is uit

De nieuwsbrief van september 2017 voor de deelnemers in Petenbos is uit. In deze nieuwsbrief ondermeer het activiteitenprogramma voor het najaar van 2017. Voor meer informatie klik op: nieuwsbrief september 2017.

21 augustus 2017: start van de wandelclub Veenendaal-West

wandelclubwest21aug2017

Op 21 augustus zijn we gestart met de wandelclub van Veenendaal-West. Met een opgave van 35 deelnemers is dit een fantastisch begin. Voorzitter Harry Bollema van de activiteitencommissie feliciteerde de initiatiefnemers Dirck Vroonland en Jan van Oeveren met het fraaie aantal en wenste alle wandelaars veel plezier. De wandelclub loopt elke maandagochtend van 10.00 tot ca.12.00 uur. Naast wandelen en van de natuur genieten is het doel het versterken van de sociale contacten. Voor meer informatie en eventuele deelname mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

 

2 augustus 2017 : Wijs met je Wijk gaat door in Veenendaal-West!

Het succesvolle experiment in april 2017 krijgt een vervolg. Wijs met je Wijk in Veenendaal-West heeft een subsidie van de Gemeente Veenendaal ontvangen, waarmee het winterprogramma van oktober 2017 tot mei 2018 kan worden vormgegeven. Op woensdagmiddag 4 oktober is de start in de Westerkerk.

28 april 2017 : de nieuwsbrief van april 2017 is uit

De nieuwsbrief van april 2017 is uit. Hierin is ondermeer het zomerprogramma van Wijs met je Wijk-Petenbos opgenomen. Voor meer informatie klik op : nieuwsbrief april 2017

27 april 2017 : Experiment Wijs met je Wijk in Veenendaal-West is een groot succes

Het experiment Wijs met je wijk in Veenendaal-West kende op 5 april 2017 een vliegende start met een opkomst van 220 ouderen. Daarnaast hadden zich nog 60 mensen aangemeld voor deel-name aan het experiment, maar waren de betreffende dag verhinderd. Ook de andere bijeenkomsten van het experiment genoten van een goede opkomst met respectievelijk 100, 40 en 65 buurt-bewoners. Binnenkort vindt een evaluatie plaats en wordt bezien of er in het najaar van 2017 een vervolg kan komen. Met zoveel interesse is dat wel haast zeker.

14 april 2017: Ook 2e bijeenkomst experiment West trekt veel belangstelling

Expwest13april

Ook de 2e bijeenkomst van het experiment van Wijs met je Wijk in Veenendaal-West trok veel belangstelling. Totaal 99 buurtbewoners verzamelden zich in de Westerkerk en werden door wijkwethouder Nermina Kundic en wijkmanager Dirk Bok geïnformeerd over wijkgericht werken en de wijkambities voor de komende jaren. Vanuit de gemeente werd benadrukt dat men samen met de bewoners de knelpunten wil oplossen en er werd een beroep gedaan op de bewoners om elkaar aan te spreken op onwelgevallig gedrag. Vanuit het publiek werden verschillende onderwerpen op het terrein van veiligheid naar voren gebracht, die meer aandacht behoeven. Te denken valt aan verkeersdrempels, verlichting en toegankelijkheid voor minder validen. Ook werd aandacht gevraagd voor het gezamelijk aanpakken van zwerfvuil, van woningisolatie en het samen aanschaffen van zonnepanelen. Tot slot werd gepleit voor  het opknappen van de 2 jeu de boulesbanen in de wijk. Wijs met je Wijk zal met de gemeente nader overleggen over het aanpakken van deze thema's.  

 

6 april 2017: Grote opkomst bezorgt Wijs met je Wijk in West een vliegende start

 

startwest1

Het experiment van Wijs met je Wijk in Veenendaal-West heeft op woensdagmiddag 5 april een vliegende start gemaakt. Voorzitter Henk van den Brandt mocht 220 aanwezige wijkbewoners welkom heten en was daarmee zeer tevreden. Ook wethouder Nermina Kundic toonde zich aangenaam verrast en complimenteerde de projectgroep met dit mooie resultaat. De bewoners ontvingen voorlichting over het experiment van 4 weken en konden aangeven waar hun wensen voor het vervolgprogramma naar uitgaan. Tevens is hen gevraagd wat ze zelf kunnen bijdragen onder het motto 'voor de buurt, door de buurt'. Het experiment loopt tot eind april en daarna wordt bekeken hoe het vervolg eruit gaat zien. Dat er een vervolg gaat komen lijkt wel haast zeker nu er in totaal al 280 ouderen hebben aangegeven interesse te hebben voor deze aanpak.

 

23 maart 2017: Wijs met je Wijk start een Experiment in Veenendaal-West

Wijs met je Wijk heeft het initiatief genomen om met een aantal bewoners in Veenendaal-West te kijken of de succesvolle werkwijze ook daar aan kan slaan. Daartoe wordt er in april in Veenendaal-West een experiment van 4 weken gehouden met ondersteuning van de gemeente Veenendaal. Als het experiment slaagt wordt het na de zomer gecontinueerd. Op 23 maart hebben alle ouderen in Veenendaal-West een uitnodiging ontvangen voor de feestelijke startbijeenkomst op 5 april. We hopen op een opkomst van minimaal 100 mensen. 

3 februari 2017: de nieuwbrief van februari 2017 is uit

In deze nieuwsbrief onder meer het programma voor het voorjaarsseizoen van Wijs met je Wijk. Voor meer info klik op : nieuwsbrief februari 2017

11 januari 2017: Wijs met je Wijk stimuleert opzetten WhatsApp-groepen

Wijs met je Wijk is een groot voorstander van het opzetten van WhatsApp-groepen gericht op inbraakpreventie. In Petenbos zijn momenteel 5 groepen actief en landelijk al meer dan 6000. Op 10 januari is een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over dit onderwerp door de Wijs met je Wijk-werkgroep WhatsApp-buurtpreventie. De ca. 25 aanwezigen kregen een duidelijke uitleg van de werkgroep, aangevuld met terzake doende informatie van wijkagent Daan Hijdra en wijkmanager Annemarij Swart. Het overgrote deel van de aanwezigen gaf aan bereid te zijn in hun directe omgeving een groep op te starten en daarmee kunnen we een flinke stap zetten in de wijk. De werkgroep coördineert een en ander en zal nagaan of we in de "witte vlekken"ook beheerders kunnen vinden. Als de groepen gevormd zijn verschijnen zij op de website www.wabp.nl en verder zullen er ook WhatsApp-buurtpreventie-borden door de gemeente worden geplaatst.

 9 december 2016: de nieuwsbrief van december 2016 is uit

In deze nieuwsbrief ondermeer informatie over de Whattsapp-groepen die we willen proberen op te zetten met als doel inbrekers uit de wijk te weren.

Voor meer info klik op: nieuwsbrief december 2016

7 oktober 2016: de nieuwsbrief van oktober 2016 is uit 

 

In deze nieuwsbrief ondermeer het programma van het najaarsseizoen 2016.

 

Voor meer info klik op : nieuwsbrief oktober 2016

 

16 september 2016: de nieuwsbrief van september 2016  is uit

 

In deze nieuwsbrief ondermeer een oproep voor nieuwe leden voor de activiteitencommissie en de start van het najaarsseizoen.

 

Voor meer info klik op: nieuwsbrief september 2016

 

 

20 juni 2016 : Wijs met je Wijk heeft een groot bereik en een hoge waardering

Het buurtinitiatief Wijs met je Wijk in Petenbos heeft een groot bereik en scoort een hoge waardering.
Dat is het resultaat van een enquête die onlangs gehouden is onder een groot aantal 65+-huishoudens in Petenbos. Wijs met je Wijk zat voor de enquête op een bereik van 130 van de 500 huishoudens. Alle huishoudens die geen deelnemer waren hebben een enquête ontvangen en konden aangeven waarom men geen deelnemer was. Van de ontvangen reacties gaf het overgrote deel aan genoeg andere activiteiten te hebben. Geënquêteerden konden ook aangeven of men deelnemer wilde worden en daar hebben 20 huishoudens gebruik van gemaakt. Daarmee komt het bereik van Wijs met je Wijk nu op 30% van de 65+-huishoudens. Dat is hoog.
Wijs met je Wijk kent een groep van ca. 70 regelmatige bezoekers. Zij geven aan veel waardering te hebben voor de activiteiten en geven tips voor aanpassing van het programma tijdens de bijeenkomsten. Het bestuur van Wijs met je Wijk was ook benieuwd naar wat de ingeschreven deelnemers, die zelden of nooit komen, nu van Wijs met je Wijk vinden. Zij zijn ook geënquêteerd en hen is gevraagd om een waarderingscijfer tussen 0 en 10 te geven. De gemiddelde waardering was 8,5. Een mooie score. Ook is gevraagd naar suggesties om het programma interessanter te maken voor hen. Dit heeft enkele tips opgeleverd, maar het overgrote deel vindt dat het programma nu al prima in elkaar steekt.

 

 

25 april 2016: de nieuwsbrief van april 2016 is uit

 

In deze nieuwsbrief ondermeer info over het zomerprogramma van 2016.

 

Voor meer info klik op: nieuwsbrief april 2016 

 

11 maart 2016: de nieuwsbrief van maart 2016 is uit

 

In deze nieuwbrief ondermeer info over de leesclub en een nieuwe koffiedrinkclub.

 

Voor meer informatie klik op: nieuwsbrief maart 2016

 

21 januari 2016 : de nieuwsbrief van januari 2016 is uit

 

In deze nieuwsbrief ondermeer informatie over hoe u Vriend kunt worden van Wijs met je Wijk en over het voorjaarsprogramma van 2016.

 

Voor meer informatie klik op : nieuwsbrief januari 2016

 

24 december 2015: de nieuwsbrief van december 2015 is uit

 

In deze nieuwsbrief ondermeer de introductie van onze nieuwe vraag en aanbodservice.

Voor meer informatie klik op: nieuwsbrief december 2015

 

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een heel voorspoeding 2016!

 

19 december 2015 : Vriendenbijeenkomst Wijs met je Wijk een groot succes

 

Op 17 december is de Vriendenbijeenkomst van de Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal gehouden.

Tijdens de bijeenkomst werd een evaluatie gehouden over 2015 en zijn de plannen voor 2016 besproken. In een geanimeerde vergadering werd door de 42 aanwezige vrienden grote steun uitgesproken voor de koers van het Bestuur en werden waardevolle suggesties gedaan. Verder was het heel gezellig door de koffie met oliebollen en de wijn met overheerlijke hapjes. Voor de recepten klik op recepten december 2015

 

 

13 oktober 2015 : de nieuwsbrief van oktober 2015 is uit

 

In dezenieuwsbref is ondermeer het najaarsprogramma van Wijs met je Wijk opgenomen.

Voor meer informatie klik op : nieuwsbrief oktober 2015

 

10 september 2015 : de nieuwsbrief van september 2015 is uit.

 

 

Voor meer informatie klik op nieuwsbrief september 2015

 

10 juli 2015: Nieuwe Jeu de boulesbanen aan de Bunzinglaan officieel geopend

Foto opening JdB2Op 9 juli zijn de 2 nieuwe Jeu de Boulesbanen aan de Bunzinglaan in Petenbos officieel geopend door burgemeester Wouter Kolff door het bord met de tekst Place de Petanque te onthullen en een feestelijk lint door te knippen. De burgemeester sprak lovende woorden over het initiatief van de Jeu de boulesclub van de Stichting Wijs met je Wijk en noemde het een mooie vorm van samenwerking, waarbij de gemeente de aanleg van de banen betaald heeft en de bewoners voor het onderhoud gaan zorgen. Voorzitter Henk van den Brandt bedankte de burgemeester en de betrokken ambtenaren Simon Plantinga en Annemarij Swart voor de steun bij de snelle realisatie van de banen en zette Piet en Willy Kistemaker als trekkers van de Jeu de boulesclub in het welverdiende zonnetje. Burgemeester Wouter Kolff liet zien dat hij het spelletje aardig beheerst en nam in een wedstrijd tegen Willy Kistemaker in een mum van tijd een 2-0 voorsprong. De eindsprint van Willy Kistemaker leverde haar echter toch nog een 3-2 zege op. Foto opening JdB1Met een drankje en een hapje werd het een gezellige middag. Met dank aan de sponsors Jumbo Petenbos, Blooms and Blossom, Personal Touch Travel en Studio 12.
De banen zijn openbaar en alle buurtbewoners wordt uitgenodigd om er volop gebruik van te maken.

 

 

 

13 mei 2015 : de Jeu de Boulesbanen aan de Bunzinglaan zijn speelklaar 

De 2 nieuwe jeu de boulesbanen aan de Bunzinglaan zijn klaar en zien er prima uit. Iedereen, die wil kan daar gaan spelen. Nog leuker is het natuurlijk om lid te worden van de Jeu de Boulesclub van Wijs met je Wijk. Voor meer info neem contact op met Willy Kistemaker ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Op 9 juli 2015 om 16.00 uur worden de banen officieel geopend. 

 

30 april 2015: Nieuwsbrief 2015-4 van april 2015 is uit

In deze nieuwsbrief is onder meer aangegeven welke activiteiten deze zomer worden georganiseerd.

Kijk in de rubriek Informatie-nieuwsbrieven als u de de nieuwsbrief wilt lezen

 

27 januari 2015: Nieuwsbrief 2015-1 van januari 2015 is uit

Kijk in de rubriek Informatie als u de Nieuwsbrief wilt lezen

 

11 januari 2015: Activiteitenprogramma tot en met maart 2015 bekend

Het activiteitenprogramma tot en met maart 2015 is bekend. Kijk in de agenda voor meer informatie.

 

23 december 2014: Kerst en jaarwisseling

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2015

 

 

22 december 2014: De nieuwste Nieuwsbrief 2014-9 is uit.

Zie rubriek Informatie als u hem wilt lezen.

 

 

19 december 2014: Vriendenbijeenkomst 

De Vriendenbijeenkomst op 18 december 2014 is prima verlopen. 40 Vrienden van de Stichting Wijs met je Wijk waren aanwezig en zijn bijgepraat door het Bestuur over het afgelopen halfjaar en waar we nu staan. Tevens zijn de plannen voor 2015 besproken. Daarna werd het glas geheven op het behalen van de Lampion 2014. Het bleef nog lang gezellig.

Alle vrienden ontvangen binnenkort een verslag van de bijeenkomst.