Op deze pagina treft u korte terugblikken aan op de Uitwijk-bijeenkomsten van de afgelopen maanden.

Terugblik op de lezing 'De Slag om de Grebbeberg ' door  Bernier Cornielje op 12 december 2018

greb1

De lezing over de Slag om de Grebbeberg was een van de hoogtepunten uit het bijna 6-jarig bestaan van Wijs met je Wijk in Petenbos. Het op zich trieste verhaal van de gebrekkige voorbereiding van Nederland op het naderende oorlogsgevaar in 1939-1940 werd op zeer boeiende wijze naar voren gebracht door Bernier Cornielje met passende muzikale omlijsting door Marieke Wittenhorst. Het is een kunst om een zaal van 40 mensen ruim 1,5 uur lang de aandacht te laten vasthouden en dat is op 12 december 2018 uitstekend gelukt.

Toen in augustus 1939 het Duits-Russische niet-aanvalsverdrag werd gesloten kwam greb3in Nederland de mobilisatie op gang. Ongeveer 280.000 dienstplichtige militairen gingen ‘onder de wapenen’. Dat was vooral figuurlijk, want veel wapens had Nederland niet door een zuinig defensiebeleid. Oefenen met geweren met kogels was te duur en onze soldaten marcheerden vooral als voorbereiding. 

De Nederlandse strategie was er vooral op gericht op Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en het westelijk deel van Gelderland te beschermen via de Grebbelinie aan de oostkant en de Waal aan de zuidkant, verbonden door de Betuwestelling. De meeste troepen waren dan ook gelokaliseerd achter die grens. Dat betekent dat Groningen, Friesland, Overijssel en grote delen van Gelderland nauwelijks verdedigd werden toen de Duitsers binnenvielen. De effectiviteit van de Grebbelinie en de Betuwestelling was beperkt door slecht onderhoud door de kabinetten Colijn, waardoor onder meer de beoogde inundatie lang niet altijd mogelijk was. Om in de gebieden die niet onder water gezet konden worden een effectieve verdediging te kunnen opzetten was het belangrijk een open schootsveld te creëren. Daarvoor moesten alle bomen omgezaagd worden tussen Wageningen en Rhenen. Dat gebeurde echter niet, omdat de regering dat te duur vond. Pas vlak voor de start van de oorlog werd dit toch in gang gezet, maar was er slechts een roestige kettingzaag beschikbaar……

De amateuristische aanpak kwam bijvoorbeeld ook naar voren in het bevel om in landsbelang alle richtingaanwijzers en plaatsnaamborden te verwijderen. Dat maakte voor de Duisters niets uit, want zij konden aan de loop van de Rijn gemakkelijk de weg naar Rhenen vinden. De Duitse spionnen werd in 1939 en 1940 niets in de weg gelegd. Sterker nog : op de Grebbeberg stond een fraaie uitkijktoren, waarmee een prima overzicht over het gebied mogelijk werd voor de als toeristen vermomde Duitse spionnen. Uit de Duitse spionagerapporten viel op te maken dat zij niet onder de indruk waren van de Nederlandse gevechtskracht en de Nederlandse verdedigingslinie in een mum van tijd dachten te verslaan. Dit stond in stil contrast met de verwachting van de Nederlandse regering dat de linie tussen 4 weken en 4 maanden de vijandelijke troepen zou kunnen weerstaan. Die naïeve verwachting van de regering leidde bij het Nederlandse volk tot grote teleurstelling over het feit dat onze soldaten na 3 dagen strijd moesten capituleren. De Duitsers daarentegen hadden verwacht de klus sneller en met minder verliezen te klaren. Het was hen tegengevallen en daarom noemden ze Grebbeberg 'de Teufelsberg'. Onze soldaten hebben zich manmoedig gedragen in de ongelijke strijd en verdienen daarvoor alle respect. De 425 gesneuvelde soldaten vormen een trieste herinnering aan een uiterst gebrekkige oorlogsvoorbereiding, die door Bernier Cornielje met veel anekdotes aan ons op een voortreffelijke wijze overgebracht is. Het grote applaus na afloop was dan ook zeer op zijn plaats.

greb4

 greb5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik op de lezing Sterrenstof: onze Wereld, ons Heelal' door Nico Bosman op 6 december 2018

sterrenstof1

De lezing van Nico Bosman trok een geïnteresseerd publiek van 33 buurtbewoners, die deze middag hebben ervaren hoe nietig wij als mensen eigenlijk zijn.

Wij maken onderdeel uit van het zonnestelsel dat ongeveer 4,8 miljard jaar geleden uit een gaswolk is ontstaan. En dat zonnestelsel maakt weer deel uit van het heelal dat 13,8 miljard oud is. Volgens de huidige stand van de wetenschap is het heelal ontstaan uit de oerknal( ‘big bang’). In het heelal is het overigens ook erg koud: -270 graden Celsius!sterrenstof2

Niet alleen in de tijd zijn wij nietig, maar dat zijn we ook als we kijken naar de omvang van het heelal. De afstand van de aarde tot de zon is 150 miljoen kilometer! En ons zonnestelsel is 10.000 keer zo groot als de afstand van de aarde tot de zon. De afstanden in het heelal zijn zo groot dat ze worden uitgedrukt in lichtjaren.

Wat we nu allemaal weten over het heelal staat in schril contrast tot de vraag die tot 400 voor Christus actueel was: is de aarde plat of rond? Erastothenes toonde toen aan dat de aarde rond was en berekende de omtrek verrassend nauwkeurig op 40.000 kilometer. Lange tijd hebben ons voorouders gedacht dat de aarde het centrum van het heelal, was en dat planeten zoals de zon om ons heen draaide. Sinds de middeleeuwen weten we dat de zon het centrum is van ons zonnestelsel. Later zijn wetenschappers onder meer tot de ontdekking gekomen dat alleen Mercurius, Venus, de Aarde en Mars planeten zijn met een vaste materie. De overige planeten( zoals Jupiter en Saturnus) zijn gaswolken.

Voor de bestudering van het heelal is het licht de grote informatiebron. Aan de hand van licht kunnen de wetenschappers de kleur van een ster bepalen en daarmee de temperatuur. Aan de hand van het kleurenspectrum bepaalt men de leeftijd van de ster en de beweging. Ook kan men met een spectrometer de chemische samenstelling bepalen. Grote sterren blijken heet te zijn, kleine koel.

Bovenstaande impressie geeft slecht een beperkte weergave van alle informatie die Nico Bosman aan ons meegaf. De complete presentatie kunt u doornemen als u klikt op: lezing sterrenstof.

Wij zijn weer heel wat wijzer geworden deze middag en het stevige applaus na afloop van deze interessante lezing onderstreepte de waardering van het publiek.

 sterrenstof4sterrenstof3

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik Sinterklaasbingo op 28 november 2018              

bingonov3

bingonov6bingonov5

De Sinterklaasbingo van 28 november 2018 leverde veel blije winnaars op en omdat iedereen met minstens 1 prijs naar huis ging was er alom tevredenheid bij de 35 aanwezigen. Maar belangrijker nog dan de prijzen was de gezelligheid met elkaar en natuurlijk droegen ook de koffie en de kruidnoten daartoe bij. De bingomasters Piet Kistemaker en Robert Bonke kweten zich uitstekend van hun taak en loodsten de deelnemers vakkundig door de middag.

Het bingospel lijkt eenvoudig, maar het vergt concentratie om de nummers goed af te strepen op het kaartje.Er zijn altijd mensen die het beste hierin slagen of..... wellicht meer geluk hebben dan andere deelnemers. Deze middag waren Coby Dekker, Wil van Dantzig, Dikkie van de Horst en Henk van de Haar het meest succesvol met 2 prijzen.  De inkoop van de prijzen was vooral een zoektocht geweest van Piet en Willy Kistemaker, waarvoor dank. Tot slot willen we graag de HEMA en DOK 2 hartelijk bedanken voor het sponsoren van enkele prijzen. We kijken weer terug op een leuke middag.

   bingonov2bingonov4bingonov1

 

Terugblik lezing brandpreventie op 22 november 2018

brandweer4

De bijeenkomsten van Wijs met je Wijk zijn meestal ter lering of ter vermaak. Maar Arnoud Boere en Maarten van Geresteijn combineerden beide aspecten op een prima wijze in een lezing over het belang van brandpreventie. Op humoristische wijze namen de beide heren van de Veligheidsregio Utrecht het 26-koppig publiek mee in de wereld van de brandweer. Het brandweercorps in Veenendaal telt 50 personen, waarvan de meeste vrijwilligers. Per jaar zijn er in Veenendaal 600 meldingen.

De top 3 van meest voorkomende branden bestaat uit :

1.schoorsteenbranden:  let op regelmatig vegen

2.wasmachine/droogtrommelbranden: maak de zeef regelmatig schoon

3.de vlam in de pan in de keuken: ga niet appen als er pannen op het vuur staan

Wanneer er brand uitbreekt is het advies om naar buiten te vluchten en 112 te bellen. Zelf blussen heeft meestal weinig zin, al kan snel een deksel of bakplaat op een pan met een vlam erin natuurlijk geen kwaad.brandweer3

Het belangrijkste advies is om deugdelijke rookmelders aan te schaffen, op de juiste plekken op te hangen en periodiek te controleren.

Bij blusapparaten is een sproeischuimblusser de beste keuze.

Verder werd gewezen op het belang van een vluchtroute zonder obstakels, dus niet allerlei spullen op de trap leggen. Zorg ook dat u een sleutel van de buitendeur binnen bereik hebt als u moet vluchten. Het lijkt allemaal logisch maar in de praktijk zijn er regelmatig situaties waarin dit niet goed gaat.

Een 'sluipmoordenaar' schuilt in koolmonoxide. Open haarden en geisers zijn potentiële bronnen, maar ook niet goed geïnstalleerde moderne cv-ketels. CO-melders zijn effectief in het waarschuwen voor onraad. 

Tot slot werd aandacht gevraagd voor allerlei electrische apparaten, waarmee onze huizen volstaan. Deudelijke apparatuur verkleint de kans op oververhitting ( bij voldoende ventilatiemogelijkheden) en op draadbreuk. Zorg er verder voor dat stopcontacten geen stofnesten worden.

We kijken terug op een prima geslaagde middag: infomatief en met humor! Het applaus na afloop voor onze brandweermannen was dan ook meer dan verdiend.

brandweer2

 

Terugblik boetseren met klei en kaarten op 14 november 2018

klei1

Woensdag werden we uitgedaagd door kunstenares Nelleke Bos om op onze creativiteit te vertrouwen. Met 18 personen gingen we aan de slag om met zelfhardende klei een plateau met reliëf er IN en er OP (hangend, liggend of staand), een Bolvorm (b.v. dier) of een realistisch of een abstract object te maken .Na uitleg en voorbeelden van Nelleke zijn we aan de slag gegaan.klei3 We hebben er veel plezier in gehad en zijn er in geslaagd mede door de adviezen van Nelleke een kunstwerk neer te zetten. Wij danken Nelleke hartelijk voor haar uitstekende begeleiding.

 

 

In een andere zaal waren 8 klaverjassers en 4 bridgers actief en maakten er een gezellige middag van. Gerard en Harry : bedankt dat jullie wilden aanschuiven om de bridgetafel te competeren.

klei4

 

 

 

 Terugblik lezing Roadtrip USA op 8 november 2018

roadtrip1De Roadtrip USA van Anita en Leo Tijdeman vormde het onderwerp van de lezing op 8 november. Een bijzondere reis kunnen we gerust zeggen.

In 1952 vertrok Anita’s vader in het kader van het Amerikaanse ‘Marshallplan’ met de ‘Nieuw Amsterdam’ naar Amerika. Tijdens een studieproject van een jaar maakte hij met enkele studiegenoten een vakantiereis van St. Paul in Minnesota naar Los Angeles te maken. Een autoreis waarbij ze in tweeënhalve week tijd zo’n negenduizend kilometer aflegden.
De vader van Anita overleed toen zij 6 jaar oud was, reden waarom zij aan hem weinig over die reis had kunnen vragen. En zo ontstond later bij haar het verlangen die toenmalige trip te herbeleven door het spoor van die reis vierenzestig jaar later zo nauwkeurig mogelijk te volgen.

Na een zoektocht op internet maakten Leo en Anita contact met nabestaanden van de toenmalige reisgenoten die hen vervolgens foto’s en dia’s stuurden. Ook legden ze contact met de ‘Hamline University’ in Minneapolis van waaruit de deelnemers in 1952 werden begeleid. Aan de hand van een paar verslagen die Anita’s vader naar zijn werkgever stuurde en het verzamelde fotomateriaal werd het hele traject uitgezet en kon het avontuur beginnen.

roadtrip6Anita en Leo trokken er zes weken voor uit waarin ze ruim twaalfduizend kilometer aflegden dwars door dertien van de vijftig staten die Amerika telt. Als ervaren kampeerders kochten ze bij aankomst een tent en ‘n simpele kampeeruitrusting waarmee ze van start gingen.
Na een rondleiding bij de ‘Hamline University’ en een gesprek met een 93-jarige professor die bij de begeleiding in 1952 betrokken was, begonnen zij aan hun reis. Het werd een enerverende en avontuurlijke tocht waarbij ze gelukkig een groot aantal plekken, vermeld in het bewaarde fotoboek en in verslagen, terug konden vinden. Veel foto's van toen en nu toonden een treffende gelijkenis.

Extra hoogtepunten vormden hun uitstapjes naar een groot aantal nationale parken zoals het ‘Yellow Stone Park’ met zijn geweldige geisers, 'National Park The Arches' met zijn fraaie rotsboog en het ‘Yosemite Park’, waar ze prachtige wandelingen maakten en onalledaagse ontmoetingen met beren, slangen, bevers, bisons en ander wild hadden. Ook bezochten ze de gokstad Las Vegas, reden door de bloedhete woestijn van Death Valley en vergaapten zich aan de enorme Sequioa-bomen in het Sequioa National Park.
Verder bezochten ze het bekende Mount Rushmore in Southe Dakota, waar 4 bekende Amerikaanse presidenten in de rotsen maakten zijn uitgehouwen,maaktenze een rondvlucht boven de ‘Grand Canyon’ en bezochten ze het van de Bonanza-films bekende ‘Virginia City’. Ze verbleven in het meest authentieke spookstadje van het Wilde Westen ‘Bodie’, bekend vanwege het goud dat er ooit werd gedolven en sloten hun indrukwekkende reis af in Minneapolis.

Het bijzondere verhaal van Anita ( en haar vader) en de mooie foto's van Leo zorgden voor een boeiende middag, waaraan de 33 bezoekers van deze Uitwijk-middag veel plezier beleefden. Het welverdiende applaus was daarvan een mooie onderstreping.roadtrip5

 

 

Terugblik wijnproeverij op 31 oktober 2018

wijn 31 10 2018 1

Een noviteit bij onze halfjaarlijkse wijnproeverij! Niet onze vaste sommelier Bert Keemink nam ons mee op reis door de wereld van de wijn maar Esther Zwanink. Esther werkt bij de Heeren van Wijn en is registervinoloog. De 32 deelnemers startten met een Cava uit Spanje gevolgd door een Gruner Veltliner uit Oostenrijk. Oostenrijk is een relatief onbekend wijnland, maar heeft prima wijnen en een zeer stevig toezicht ter voorkoming van onregelmatigheden. De reis werd vervolgd met een Sauvignon Blanc en een Chardonnay uit Frankrijk. Daarna werd de overstap naar rode wijn gemaakt met allereerst een rode wijn van 3 druiven uit Portugal, daarna een Malbec uit Argentinië en ter afsluiting een heerlijke Ripasso uit Italië. Alle wijnen werden vergezeld door heerlijke kazen, welke met smaak waren uitgekozen door Bert en Lidy Keemink.

Esther gaf veel interessante informatie over de verschillende wijnen en herkomstgebieden, zodat onze kennis weer is verrijkt. We leerden ondermeer dat de eventuele hoofdpijn na het drinken van wijn niet veroorzaaakt wordt door sulfiet, maar door de alcohol. Eigenlijk ook wel begrijpelijk, want in patat zit meer sulfiet dan in wijn. En van patat krijg je nooit hoofpijn.wijn 31 10 2018 5

Waar de stemming zonder alcohol vaak al prima is valt het niet moeilijk te begrijpen dat deze nu uitstekend was. Aan het einde van de middag werd Esther onder groot applaus hartelijk dank gezegd voor haar boeiende uiteenzetting en werd de zeer gezellige middag afgesloten met een nazit met nog een extra glas wijn uit de voorraad van Bert. Tot slot danken wij iedereen die meegeholpen heeft om de middag tot een succes te maken. En uiteraard ook Ard en Joke Veldt, die hun gezellige ruimte beschikbaar gesteld hebben. 

wijn 31 10 2018 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik lezing energietransitie op 17 oktober 2018

nieuwe energie veenendaalRuim 40 bewoners kwamen af op de lezing van Bob Dijkman van de gemeente, Teun van Roekel van het Energieloket en Michiel Lamers van Twinstone over Energiebesparing in Veenendaal en de Slim Wonen App.
Er werd uitleg gegeven over het beleid van de gemeente en wat er allemaal wordt gedaan om het gestelde doel te bereiken: (Veenendaal bijna energie neutraal in 2035). Dat bleek heel veel te zijn en vooral ontwikkelaars, bouwers en architecten worden daarbij betrokken.
Ook bedrijven en bewoners spelen een belangrijke rol, want zij zijn uiteindelijk degenen die de rekening gepresenteerd krijgen voor alle maatregelen, of dat nu via eigen investeringen in besparingsmaatregelen of via belasting op energie zal gebeuren. De sfeer was geanimeerd en positief kritisch, er werden door de aanwezigen veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. slim wonen app

Na afloop van de voordrachten kon iedereen een code krijgen en met hulp de App activeren. De App geeft inzicht in energieverbruik en tips hoe te besparen. De App is voor bewoners van Petenbos en de Boslaan en omgeving gratis omdat onze buurt een pilotproject is. Ongeveer 30% van de mensen maakte van de gelegenheid gebruik om de App te installeren, de overigen kunnen dat later thuis doen.
Al met al een interessante middag. De vooracht  van Bob Dijkman is te bekijken door hier te klikken. Voor de presentatie van Teun van Roekel klik hier.

Terugblik workshop chocoladekegels maken en klaverjassen op 11 oktober 2018

choco1

De Uitwijk-bijeenkomst werd geopend met het heugelijke bericht dat afgelopen week de 1000e deelnemer van Wijs met je Wijk is ingeschreven. Een mooi resultaat dat met gejuich werd ontvangen. Daarna over tot de orde van de dag: creatief met chocola of klaverjassen.

De workshop om van allerlei ingrediënten heerlijke chocolade kogels te maken is bij de deelnemers goed ontvangen. Aan de slag met 12 personen, diverse ingrediënten en de toevoeging van een heerlijke likeur werd het geheel gekneed tot een kogel. Na de doop in gesmolten chocolade kon ieder voor zich bepalen hoe het af te werken.

Het resultaat mocht er weer zijn.  choco2En gelukkig waren de klaverjassers aanwezig om het eindproduct te keuren. Zij waren vol lof en lieten het zich goed smaken! .  Tip: ook ontzettend leuk om dit thuis nogmaals met de kleinkinderen te maken.

De 8 klaverjassers maakten er met elkaar een gezellige middag, waarbij niet het winnen voorop stond maar het meedoen. 

choco3

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik startbijeenkomst najaar 2018 op 3 oktober 2018

20181003 WmjW Start najaar 1

De startbijeenkomst op 3 oktober leverde met 49 bezoekers een volle zaal op. Voorzitter Henk van den Brandt praatte iedereen bij over de ontwikkelingen rond het pand aan de Middellaan 151 en  presenteerde het programma voor de komende maanden. Voor meer informatie daarover zie de nieuwsbrief, die iedereen op 5 oktober krijgt.

Daarna speelden we met 8 teams een spel, waarbij we in een tekening op zoek moesten naar de daarin verborgen spreekwoorden en gezegden. Het was een idee van Wil van Dantzig en het sloeg prima aan. 20181003 WmjW Start najaar 2Er waren 2 teams, die 32 van de 37 spreekwoorden en gezegden wisten te vinden in de toegemeten tijd. In een extra vragenronde won uiteindelijk het team van Janka Marbus, Ad en Bep Romein, Henk van Ravenswaaij, Yvonne Spijkers en Henk van den Brandt. Zij ontvingen de overwinningsmedaille. Van harte gefeliciteerd! Na afloop was het genieten van een glaasje wijn of fris met enkele heerlijke hapjes van Wil en Dikkie en bleef het nog lang gezellig. Met een groot applaus werden Wil van Dantzig en Dikkie van de Horst bedankt voor de organisatie van deze leuke middag.

20181003 WmjW Start najaar 3

 

 

 

Terugblik High Tea & High Wine op 20 september 2018 

pbos20jaar1

De High Tea &High Wine tijdens de Feestweek in het kader van 20 jaar Petenbos trok 80 ouderen naar de speciaal voor deze week gebouwde tent. De aanwezigen werden getracteerd op veel onnavolgbare goocheltrus  van de Veense goochelaar Michel van Zeist en genoten met volle teugen van de rijk gevulde tafels. Veel dank aan alle sponsors, die de heerlijke etenswaren beschikbaar stelden.pbos20jaar2

Henk van den Brandt vertelde kort iets over wat Wijs met je Wijk inhoudt en ongeveer 25 ouderen uit Petenbos en de Boslaan en omgeving besloten om deelnemer te worden. We hopen hen in de komende maanden regelmatig op onze bijeenkomsten te ontmoeten.

 

In het tweede deel van de middag verzorgde Willem Meijering een swingend muzikaal intermezzo en de aanwezigen konden meezingen met ondermeer Brandend Zand, Let it be, Hello Mary Lou en Una Paloma Blanca. Verder werden de kelen gesmeerd en was er veel gelegenheid gezellig bij te praten. Aan het einde kreeg iedereen nog een goody bag mee, waardoor thuis nog worden nagenoten van deze zeer geslaagde middag. Wij danken Wirner van Aanholt en zijn team hartelijk voor alle werk wat hiervoor verzet is.

pbos20jaar3

 pbos20jaar4

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik bezoek aan bezoekerscentrum Grebbelinie op 6 september 2018

fortbuursteeg1

Door de slechte weersverwachting zijn we niet gaan fietsen maar met auto’s naar het bezoekerscentrum Grebbelinie gereden om met 20 buurtgenoten te lunchen. Daar werd gekozen voor een standaard groepslunch bestaande uit een kopje soep, broodje kroket en broodje ei met karnemelk, melk of koffie en thee. Dit werd op een leuke wijze geserveerd. Natuurlijk werd het een gezellige maaltijd, waarin bijgepraat kon worden over de vakanties en vooruitgekeken werd naar de Feestweek in Petenbos met leuke activiteiten. Daarna was er de keuze van een wandeling van ongeveer 3 km of museumbezoek. De wandelaars vertrokken vol goede moed, maar helaas ging het hard regenen en er werd- ondank de paraplu's- besloten om terug te gaan. In het restaurant konden we gezellig zitten om te wachten op het groepje die het museum bezocht.
Om 3 uur waren we allemaal weer bij elkaar en werd de thuisreis aanvaard.

fortbuursteeg2

 

 

 

Terugblik bezoek kaasboerderij De Groote Voort in Lunteren op 22 augustus 2018

kaas1

Vandaag zijn we met 12 fietsers en 9 “automensen” naar De Groote Voort in Lunteren geweest. Met de fiets vertrokken we vanaf de parkeerplaats om 13.00 uur en toen we bij De Groote Voort aankwamen waren de anderen ook al gearriveerd. Met 21 man/vrouw hebben we een rondleiding gehad over de boerderij, kalfjes geaaid, een kalfje van 1 dag oud en zijn/haar moeder gezien, de melkcarrousel bewonderd en door de hordeur gekeken naar het maken van de kaas. Daarna hebben we een kopje koffie of thee gedronken met een plak zelfgebakken kruidcake, waar we ook nog eens flink echte boter op konden smeren. Boer Jan Dirk kwam nog vragen beantwoorden, uitleg geven over zijn manier van boeren en we mochten nogmaals koffie of thee pakken. kaas2

De Groote Voort is een biologische boerderij, er zijn alleen maar Jerseykoeien en er wordt kaas met de naam Remeker verkocht. De meesten van ons hebben daarvan gebruik gemaakt en kaas mee naar huis genomen. Rond kwart voor 4 zijn we weer op fietsen en in auto’s gestapt en teruggereden naar Veenendaal.
De fietsers hebben zowel op de heen-, als op de terugweg moeten wachten op het peloton van de Veenendaal-Veenendaal race, die werd gewonnen door Dylan Groenewegen.

kaas3

Terugblik Midgetgolf in Putten op 9 augustus 2018

We vertrokken vroeg vandaag en dat pakte goed uit: na maanden droogte dreigde het te gaan regenen, en dat met een buitenactiviteit! Om 10.00 uur reden de 15 buurtgenoten weg van de parkeerplaats en na zo'n 40 minuten kwamen we aan. Gelijk aan de slag (letterlijk) in drie groepen van vijf. Dat werd lachen en vol fanatisme werden de holes genomen. De een deed het wat beter dan de ander, maar het plezier voerde de boventoon. Halverwege het parcours namen we koffie en toen begon het toch te regenen. En die zou pas in de middag komen!!!  Het mocht de pret niet drukken. Rond 13.00 uur waren we allemaal klaar en gingen aan de lunch. Die bleek uitstekend te zijn en smaakte prima. Alleen het afrekenen bleek een wat moeizame aangelegenheid te zijn, maar we kwamen er uit. Kortom weer een geslaagde dag.

IMG 20180809 WA0001 IMG 20180809 WA0003 IMG 20180809 WA0004

 

Terugblik Vriendenborrel op 26 juli 2018

borrel20184Op een snikhete middag met een maximumtemperatuur van maar liefst 36 graden kwamen toch nog 45 Vrienden en Astrid van Lunssen van de gemeente en Corina van Harn van Veens af op onze jaarlijkse zomerborrel. Iedereen kroop dicht bij elkaar onder de bomen en in de schaduw was het goed uit te houden, zeker omdat de kelen regelmatig gesmeerd werden. Voorzitter Henk praatte iedereen bij over lopende zaken en wees op de Feestweek in Petenbos met een leuke pubquiz op woensdagavond 19 september en de High Tea&High Wine tijdens de ouderenmiddag op donderdagmiddag 20 september. Astrid van Lunssen had een tractatie namens de gemeente meegenomen als verlaat cadeautje voor het eerste lustrum. De geplande Jeu de Bouleswedstrijd werd afgelast vanwege de hitte.borrel20185

De middag werd gebruikt om gezellig bij te praten onder het genot van de heerlijke hapjes van het hapjesteam Willy, Eby, Jeannet en Dikkie en de smakelijke saucijzenbroodjes van Ard en Joke.

Barman Piet verzorgde de drank en kweet zich zoals altijd voortreffelijk van zijn taak.

We kijken terug op een uitstekend geslaagde middag.

 

 

Terugblik exursie naar de Hoge Veluwe op 11 juli 2018

Hogeveluwe5

Op uitnodiging van Foppe Dupuis hebben we een heerlijke dag gehad in het Nationale Park “De Hoge Veluwe”. Met 30 man togen we s’morgens met onze gids Foppe op weg voor een interessante wandeling. Zijn thema was ons te laten zien hoe de natuur zichzelf beschermt en verbazingwekkend in elkaar zit. Zo zagen wij o.a.hoe zandgrond door middel van een speciaal plantje een humuslaag gaat vormen waardoor er uiteindelijk heide en daarna weer bomen kunnen groeien.Ook zagen we dat sommige bomen uitverkoren worden om als schuurplank te dienen voor de wilde zwijnen.

Wat te denken als 30 mensen door de knieën gaan om het oor te luisteren te leggen op een boom. Wat we daar hoorden verklappen we lekker niet.Hogeveluwe4

Na een uitstekende lekkere en gezellige lunch op naar het Kröller-Müller museum. Daar kon ieder voor zich beslissen welke kunst men wilde zien. We hebben een heerlijke leerzame en gezellige dag gehad. Foppe nogmaals hartelijk dank.

Hogeveluwe1

 

 

 

Terugblik samen pannenkoeken eten op 27 juni 2018

kernhem5

Om 11 uur zijn we als fietsers compleet: we vertrekken met 12 personen richting Ede. “Reisleider” Henk had een mooie route uitgestippeld: 29 kilometer fietsen. Op de heenweg dus, om een beetje trek in pannenkoeken op te bouwen.....Onderweg mooie natuur en leuke schapen gezien op de Ginkelse heide.  Na afloop van zo'n pittige fietstocht zeggen de Engelsen : I could eat a horse”, nou, wij lustten best een pannenkoek!!!kernhem7

Toen we rond 13.00 uur op Kernhem aankwamen zaten daar de 8 automobilisten (2 chauffeurs en 6 meerijders) al te wachten. Zij waren om 12.30 uur bij de parkeerplaats weggegaan. Ook Nollie kwam op de fiets vanuit West en maakte het gezelschap compleet. We hebben lekker een drankje besteld en daarna een pannenkoek. Volgens mij zijn alle 20 pannenkoeken schoon opgegaan. Tegen half 3 zijn we weer gegaan, 8 met de auto en 12 op de fiets voor de 15 kilometer terug naar Veenendaal. Rond half 4, net over het spoor, leken we de 10 kleine negertjes uit het kinderversje wel: de een na de ander viel af, omdat hij of zij bijna thuis was. Bij de parkeerplaats waren er nog 2 over, die hebben nog naar elkaar gezwaaid en waren ook bijna thuis. Volgend jaar zomer maar weer een pannenkoekenhuis opzoeken!!!!kernhem6

 

 

 

 

Terugblik stadswandeling Wageningen op 14 juni 2018

Fotowag1

Buienradar zat er flink naast vandaag. Waar er geen regenvuiltje aan de lucht leek te komen werden we verrast door een langdurig motregengebied, waardoor de paraplu´s ons goede diensten bewezen. Gelukkig waren de 8 fietsers op de heenweg droog overgekomen en viel de wind mee. Vanzelfsprekend hadden de 4 deelnemers in de auto geen last van regen en wind. Onze goedgemutste gids Bert van Wijk trok zich helemaal niks aan van het weer en vertelde vol overgave over de rijke historische geschiedenis van Wageningen en liet ons de resten van de stadsmuren en stadspoorten zien. Natuurlijk kwamen we ook lnags het stadhuis en andere karakteristieke gebouwen. We leerden dat de Delftse School-architecten veel invloed hebben gehad. Verder is Wageningen natuurlijk heel bekend van de ondertekening van de overgave van nazi-Duitsland op 5 mei 1945 in hotel de Wereld. Fotowag2We mochten ook in het hotel de zaal ,bekijken waar de vrede is getekend. Wageningen is flink gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog en dit heeft ertoe geleid dat de torens van beide grote kerken later herbouwd moesten worden. De toren van de protestantse kerk is zelfs 2 keer gebombardeerd ( 1940 en 1945) en weer opgebouwd. Tot slot is Wageningen natuurlijk heel bekend van haar wereldberoemde Universiteit en maken de 11.000 studenten een flink deel uit van de Wageningse bevolking van in totaal 39.000 mensen. De universiteitsgebouwen in het centrum van de stad maken steeds meer plaats voor woningen en de universiteit concentreert zich steeds meer op de campus aan de noordkant van Wageningen. Het was een flinke wandeling van ruim 1,5 duur maar zeer zeker de moeite waard. We sloten het bezoek af op een gezellig terras op de markt, vlakbij het geboortehuis van Wil de Haan. We kijken terug op een geslaagde excursie en gelukkig kwamen de fietsers ook weer droog thuis.

Fotowag3

 

 

 

Terugblik excursie Renkums Beekdal op 30 mei 2018

rb4

 Op een mooie zomerse dag maakten we met 8 fietsers een mooie tocht van 20 km naar Renkum. Daar voegden zich 9 mensen toe aan het gezelschap; zij waren met de auto gekomen. Na het nuttigen van een versnapering nam gids Herman van Oeveren ons mee op een wandeltocht door het Renkums Beekdal. Herman is een neef van Eby van Gelder en zo zie je maar dat de wereld klein is. Herman vertelde over de ontstaansgeschiedenis en de functie van de beek in het verleden als ondermeer waterkrachtbron voor de papierindustrie. Nu heeft de beek een natuur- en receatiefunctie. We hebben van Herman weer veel geleerd over diverse bomen- en plantensoorten, waaraan het beekdal rijk is.rb3 Bij uw praktisch ingestelde redacteur bleef vooral het Duitse gezegde' Buchen soll man suchen und für eichen muss man weichen' bij. Vrij vertaald: zoek bij onweer beschutting bij beuken en niet bij eiken. Beuken wortelen oppervlakkig en eiken gaan diep de grond in, waardoor ze met het grondwater in verbinding staan. Dat geeft veel meer kans op blikseminslag bij eiken. De bijna 2 uur durende wandeling was zeer de moeite waard en we hebben weer een pareltje in onze rijke omgeving ontdekt. We kijken terug op een prima geslaagde excursie en de fietsers hielden het gelukkig droog ondanks een dreigende lucht.rb2 

 

 

 

Terugblik excursie Pluimveemuseum Barneveld op 17 mei 2018

kip1Barneveld is het centrum van de Nederlandse pluimveehouderij en het is niet meer dan logisch dat het Nationaal Pluimveemuseum daar gevestigd is. De excursie op 17 mei trok 9 deelnemers, waarvan 7 personen op de fiets de stevige wind trotseerden. Het museum geeft veel informatie over de geschiedenis van de pluimveehouderij en over de hedendaagse pluimveehouderij. Nederland kent een flink aantal hoenderrassen, waarvan we de meeste in levende lijve konden bewonderen. In de houderijsystemen wordt steeds meer aandacht aan het welzijn besteed. Voor elke consument is er wat wils: goedkope eieren van kippen die het minder goed hebben en duurdere eieren van kippen die een veel beter leven hebben. Naast een groot aantal foto's, filmpjes, stalsystemen en voedersystemen ging de aandacht vooral uit naar allerlei snuisterijen. Ook hebben we antwoord gekregen op de vraag wie er eerder was: de kip of het ei: kip2

Deze wijsheid komt uit...... Veenendaal! Kees Stip is de dichter hiervan.

De excursie werd afgesloten met een bezoek aan de veiling, waarbij we op eieren, handdoeken, pluche kuikentjes en dergelijke konden bieden.

Al met al een gezellig en leerzaam bezoek met op terugweg naar Veenendaal gelukkig wind in de rug.

kip3

 

Terugblik High tea op 19 april 2018

highteaapril1

Ondanks het zeer fraaie weer trok de high tea 32 deelnemers. Zij allen hadden hun beste beentje voorgezet en heerlijke hapjes gebakken of gekocht. Bijzonder was dat Elly Kuhlman deze dag jarig was en zij werd uitbundig toegezongen. Daarna liet iedereen de lekkernijen zich prima smaken en we hebben dus allemaal waarschijnlijk iets teveel caloriëën naar binnen gewerkt. highteaapril2Voorzitter Henk van den Brandt blikte kort terug op de geslaagde voorjaarsactviteiten met als hoogtepunt het lustrumfeest op 15 maart. Vervolgens vertelde hij de stand van zaken van het zomerprogramma. In de komende 5 maanden worden 10 buitenactiviteiten georganiseerd, waarbij het bezoek aan nationaal park de Hoge Veluwe op 11 juli onder leiding van Foppe Dupuis de meest in het oog springende is. In de binnenkort te verschijnen nieuwsbrief zal een overzicht staan van alle activiteiten. De high tea bood veel gelegenheid om de onderlinge banden aan te halen en bij te praten. We kijken terug op een uitstekend geslaagde bijeenkomst.

highteaapril3

 

Terugblik wijnproeverij op 11 april 2018

wijn11april3Op 11 april hebben we onze 10e wijnproeverij in Petenbos gehouden! En dit keer een speciale versie met alleen wijnen van de Pinot Noir-druif. Sommelier Bert Keemink had zich weer gedegen voorbereid en nam de 33 aanwezigen mee op een mooie en smaakvolle wijnreis met als motto: wijn11april2

De bijeenkomsten van Wijs met je Wijk zijn  altijd 'ter lering ende vermaak' en alhoewel de lezer zal denken dat wijnproeven vooral op vermaak is gericht is dat niet het geval. Bert introduceerde een nieuwe smaak naast bitter, zout, zuur en zoet en dat is umami. Verder kregen wij allerlei wetenswaardigheden over de verschillende wijnen mee, die uw redacteur niet meer allemaal kan navertellen. Wel is blijven hangen dat om goed te proeven elke slok 8 seconden in de mond moet blijven alvorens deze door te slikken. Zoals gebruikelijk kregen we weer overheerlijk bijpassende kazen. De stemming zat er prima in en een groot applaus viel Bert en Lidy ten deel toen zij bedankt werden. We zullen waarschijnlijk nog vaker een beroep op Bert moeten doen, omdat in Dragonder meer dan 50 mensen hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een wijnproeverij, maar zich geen nieuwe sommelier heeft gemeld. We zullen zien.wijn11april1

 

 

 

Terugblik Film over weidevogels in het Binnenveld op 5 april 2018 

weidevogels1

De film over weidevogels trok veel belangstelling en met 43 personen was de zaal goed gevuld. De bezoekers waren niet voor niets gekomen : een mooie film van 45 minuten over het Binnenveld in zijn geheel en de weidevogels in het bijzonder. grutto1Weidevogels horen bij de landbouw, maar door de intensivering van de landbouw staan de aantallen onder druk. De boeren hebben zelf geen tijd om alle nesten zelf te zoeken en te beschermen. Daarvoor zijn er dus vrijwilligers. In de regio Rhenen-Veenendaal zijn er 15 vrijwilligers actief. In de film werd de samenwerking tussen boeren en vrijwilligers goed in beeld gebracht en het is fijn dat deze betrokken vrijwilligers zich hiervoor inzetten.Na afloop van de vertoning van de film werden alle vragen op deskundige wijze beantwoord door Ad Woudstra, die op het laatste moment gelukkig zich vrij kon maken om Roelof de Jong te vervangen. Maar Roelof krijgt een nieuwe kans, want hoogstwaarschijnlijk zal de film ook vertoond gaan worden bij Wijs met je Wijk In Veenendaal-West.weidevogels3

 

 

Terugblik Paasbingo op 28 maart 2018

uitwijk28 3 3

Met 37 buurtgenoten was de bingozaal prima gevuld op 28 maart. Cees van de Haar trad voor de laatste keer op als bingomaster, omdat hij inmiddels is verhuisd naar Lisse. Cees deed dat met verve, geassisteerd door zijn secondant Piet Kistemaker. Er werden 6 rondes gespeeld voor mooie prijzen, waarvoor Willy, Piet en Eby diverse winkels tot in Duitsland waren afgestruind. uitwijk28 3 1Hoewel iedereen vooral komt voor de gezelligheid willen velen ook wel graag iets winnen. Het was echter ongelijk verdeeld deze keer en maar liefst 5 dames gingen met 2 prijzen huiswaarts: Ada, Nathalie, Gerda, Jeannet en Eby. Allen van harte gefeliciteerd! Cees had voor iedereen een leuk cadeautje meegebracht uit de Bollenstreek in de vorm van 4 narcissen in een potje, die met Pasen zullen bloeien. Dank daarvoor Cees! In zijn slotwoord memoreerde voorzitter Henk dat Cees altijd een grote betrokkenheid had getoond bij Wijs met je Wijk en dat hij ook een warm pleitbezorger van onze club is geweest. Hij nodigde op ludieke wijze Cees uit om een nieuw Wijs met je Wijk-initiatief te starten in Lisse en wenste hem met Gerda een mooie tijd toe in Lisse. We kijken weer terug op een prima geslaagde middag.uitwijk28 3 4

 

 

 

Terugblik workshop sleutelrekje maken en klaverjassen op 22 maart 2018

uitwijk22maart4

Op 22 maart hebben we met 17 mensen een sleutelrekje van hout gemaakt. In het houten rekje moesten 5 sleuven gezaagd worden. Dit was niet te doen met een handzaag. Gelukkig vonden we Henk van de Haar bereid om dit met een elektrische zaagmachine van te voren bij hem thuis te doen. Het schuren en boren hebben Piet Kistemaker en Arie Kuhlman voor hun rekening genomen. uitwijk22maart3Wij- deelnemende dames- zijn de heren ontzettend dankbaar voor hun hulp. De dames hebben de sleutelhangers gemaakt van houten kralen. Dat viel nog niet mee, omdat er veel gelijmd en getekend moest worden. Echter het resultaat was weer heel divers en dat is wat de workshops nu juist zo leuk maakt.Bovendien was het erg gezellig met elkaar.Hartelijk aan Wil van Dantzig voor de organisatie!uitwijk22maart1

De 12 klaverjassers genoten van het edele spel en zetten hun beste beentje voor. Ook zij kijken terug op een gezellige middag. De onlangs opgerichte klaverjasclub mag in Tiny Henzen, Ad Romein en Riet Smink maar liefst 3 nieuwe leden verwelkomen. De club telt nu 14 leden.uitwijk22maart2

 

 

 

Terugblik viering 1e lustrum Wijs met je Wijk op 15 maart 2018

WmjWlustrum02

Wijs met je Wijk in Petenbos is in 2013 gestart en bestaat nu dus 5 jaar. De viering van dit eerste lustrum op 15 maart 2018 trok ruim 90 belangstellenden. Voorzitter Henk van den Brandt memoreerde dat Wijs met je Wijk werd opgericht om de sociale contacten tussen ouderen te versterken en dat dit prima is geslaagd. Het veelzijdige programma met jaarlijks ca. 35 gezamenlijke activiteiten en de 8 themagroepen voorzien in een grote behoefte voor de ruim 290 deelnemers in Petenbos. Het gebrek aan een buurthuis is creatief opgelost door een uitstekende samenwerking met het Apostolisch Genootschap, waarvan ruimten worden gehuurd. Wijs met je Wijk heeft 3 wensen voor de komende jaren: een stabiele subsidiestroom, creatief meedenken en meebetalen door de gemeente bij het zoeken van een ruimte om samen te koken en samen te eten en een ruimte om te biljarten. Wijs met je Wijk bestaat voor 100% uit vrijwilligerswerk en daarom hulde aan alle vrijwilligers die met elkaar dit project dragen. Wijs met je Wijk vindt ook in andere wijken navolging. In Veenendaal-West is in 2017 een start gemaakt en het verloopt ook daar zeer succesvol met inmiddels ruim 400 deelnemers. Op 4 april 2018 staat de startbijeenkomst van een uitbreiding in Veenendaal Noord-oost op het programma en gehoopt wordt dat het concept ook daar zal aanslaan.WmjWlustrum03
Yvonne Geleijnse van het Apostolisch Genootschap noemde Wijs met je Wijk een prachtig initiatief, waaraan het Apostolisch Genootschap graag een steentje bijdraagt in de vorm van het beschikbaar stellen van hun gebouw en de inzet van hun vrijwilligers. Dorine Ottenvanger van Veens prees de goede relatie met Veens en haalde aan dat er vaak wordt gesproken over de participatiesamenleving, maar dat Wijs met je Wijk het gewoon doet! Waarnemend burgemeester Piet Zoon tenslotte noemde de 1000 euro aan subsidie per jaar een effectieve besteding van overheidsmiddelen en prees de activiteiten van Wijs met je Wijk in het kader van preventie en bestrijding van eenzaamheid. Hij feliciteerde Wijs met je Wijk met dit succes en beloofde dat de gemeente op een later moment nog een passend cadeau zou aanbieden. De uitgesproken wensen voor steun zullen in het gemeentehuis worden besproken.
WmjWlustrum06Ter gelegenheid van het lustrum is een boekje uitgebracht over Wijs met je Wijk in Petenbos in de periode 2013-2018. De eerste exemplaren werden door Henk van den Brandt aangeboden aan de 3 eerdergenoemde sprekers. Het officiële deel van het programma werd afgesloten met een speciaal gecomponeerd Petenboslied op de melodie van het Veense Volkslied. Het gelegenheidskoor kweet zich uitstekend van zijn taak en uit volle borst werd met het refrein meegezongen door het publiek. Daarna genoot iedereen van de feestelijke drankjes en speciale hapjes en bleef het nog lang gezellig.

 

 

 

 Terugblik lezing Nederlandstalige schrijvers van 1880 tot heden op woensdag 7 maart 2018

Pietvllezing1

De literatuurlezing van oud-docent Piet van Leeuwenstein trok 26 belangstellenden, waaronder veel leden van onze leesclub. Piet startte met het onderscheid tussen literatuur en lectuur. Literatuur wordt vooral gekenmerkt doordat zij ontroert of ontregelt, aan het denken zet, en schoonheid schept. Ook vindt men wel dat je iets moet kunnen leren van literatuur. Daarmee wijkt literatuur af van lectuur, want bij lectuur is de verhaallijn toegankelijk, eenvoudig, blijft aan de oppervlakte en kent geen vernieuwende schrijfstijl. Veel boeken zijn dus lectuur en alleen de eredivisie is literatuur.
Vervolgens nam Piet ons, in een fraaie multimediale presentatie, mee op zijn reis door de Nederlandstalige literatuur van 1880 tot 2017 aan de hand van de levenswandel en boeken en gedichten van 12 Nederlandstalige schrijvers.De presentatie was duidelijk een familieproject met een schoondochter, die met prachtige stem fragmenten voorlas. Tevens waren er leuke, soms heel oude fragmenten, van ‘You-tube’ gehaald om ons een inkijkje in het leven van een schrijver te geven.

We startten met Willem Elsschot, de dichter/schrijver met als meesterwerk ‘Het dwaallicht’. Daarna volgde J.C. Bloem, die als aartsluie jurist en dichter bekend stond. Volgens meester Piet was dit onterecht, omdat Bloem gedurende zijn hele leven alleen een bloedhekel had aan betaald werk…… Van Bloem is het gedicht ’De dapperstraat’ beroemd. Vervolgens genoten we van fragmenten uit het 80 bladzijden tellende gedicht ‘Een voetreis naar Rome’ van Bertus Aafjes. Bijzonder is het boek ‘Een nagelaten bekentenis’ van Marcel Emants met als kenmerk de zelfverdediging van iemand die zijn vrouw vermoord heeft, maar daar eigenlijk niets aan kan doen.Pietvllezing2
In ‘Grueten Broos’ uit 1901 beschrijft Cyriel Buysse het zware leven van de arbeiders in de suikerfabriek. Theo Thijssen neemt ons mee in de fantasiewereld van ‘Kees de jongen’ en R.J.Peskens is een rasverteller, zoals blijkt uit ‘Twee vorstinnen en een vorst’. De beroemde Godfried Bomans schreef onder meer het zeer lezenswaardige ‘De man met de witte das’, waarin heeft hij het over zijn vader, de minister, waarmee hij altijd een moeilijke verhouding heeft gehad.
Het bittere kruid is de kleine kroniek van de ondergang van een Joods gezin in WOII, gebaseerd op feiten uit het leven van Marga Minco. In geserreerde stijl, met een zuiver gevoel voor het navrante detail, wordt het verhaal verteld: het verhaal van de ondergang en van de hoop. Jan Arends werd in 1972 op slag beroemd door het verhaal Keefman, een onbarmhartige beschrijving van het leven van een man die 30 jaar voortdurend botst met de buitenwereld en behandelende psychiaters. Via Magdalena van het fenomeen Maarten ’t Hart eindigden we bij jonge schrijfster Franca Treur, die bekend is van het indrukwekkende ‘Een dorsvloer met confetti’ , waarin op betrokken en kritische wijze het bevindelijk gereformeerde milieu wordt beschreven.


In zijn dankwoord memoreerde voorzitter Henk dat Piet als 80-jarige een nieuwe carrière is gestart als secretaris van het bestuur van Wijs met je Wijk in Veenendaal-West en in die hoedanigheid zich binnenkort gaat verdiepen in het bijhouden van de website. Een mens in nooit te oud om te leren! En wij hebben genoten van een leuke en leerzame middag met een hoop leesvoer, waarvoor veel dank aan Piet van Leeuwenstein.

 

Terugblik workshops restylen van oude potten en vazen op 7 en 21 februari 2018

workshoprestylen1Op onze uitnodiging om oude potten en vazen in een nieuw jasje te steken kregen we 17 aanmeldingen. Beladen met oude spullen kwamen onze deelnemers bij Ard en Joke aan, waar de workshop werd gegeven. In het eerste gedeelte werden de objecten ingesmeerd met muurvuller, wat een apart effect geeft. Totaal zijn er 30 stuks in de renovatie gegaan. Na het drogen volgde het tweede gedeelte en kregen de objecten een moderne oude look door middel van verf, koffieprut en bloem.
Het zijn stuk voor stuk bijzonder mooie objecten geworden. We hebben er weer veel plezier in gehad en een ieder ging tevreden met het resultaat naar huis. Dank je wel Wil voor de prima organisatie!

 

workshoprestylen2

 

Terugblik lezing Taiwan op 15 februari 2018

Taiwan3Op donderdag 15 februari 2018 waren 26 wijkbewoners geïnteresseerd in de lezing ‘Taiwan, een land vol verrassingen.’ Annemiek Schweinsberg en Lily Swens uit onze wijk, verzorgden de lezing.De dames hielden een zeer professionele lezing en belichtten veel aspecten van een verrassend Taiwan. Hun presentatie, gelardeerd met fraaie dia’s, behandelde de geschiedenis, cultuur, natuur, politiek en godsdienst van Taiwan. De aanleiding voor het bezoek van Lily en Annemiek aan Taiwan, was de bruiloft van de zoon van Annemiek. De dia’s die de dames hadden van deze bruiloft, lieten de gebruiken en gewoontes rondom een Taiwanese bruiloft goed zien.Taiwan is een eiland met ongeveer 23 miljoen inwoners en iets kleiner dan Nederland. China maakt aanspraken op Taiwan, maar dat accepteren de Taiwanezen niet. Zij beschouwen Taiwan als een onafhankelijke democratische republiek. Dat het land een prachtige natuur heeft, met mooie natuurreservaten, lieten de dames aan de hand van de dia’s zien. De theeproductie, suikerriet en bananen zijn een belangrijk middel van bestaan. Het land kent geografische tegenstellingen; de hoofdstad Taipé, een agglomeratie met meer dan 8 miljoen inwoners, en het verlaten bergachtige gebied waar de natuurreservaten te vinden zijn.Taiwan2In de grote steden speelt het leven zich op straat af. Er worden continu, kleine hapjes, gegeten van de kleine stalletjes die in de straten staan. Dat kennen wij in Nederland zeker niet.De dames eindigden met enkele dia’s van de musea in Taiwan en blikten terug op een stukje Nederlandse geschiedenis in Taiwan, de VOC, die van 1624 tot 1662 heerste op het eiland dat toen nog Formosa heette.

Onder groot applaus werden Annemiek en Lily hartelijk bedankt voor hun boeiende lezing. 

 

 

Terugblik startbijeenkomst voorjaarsseizoen 2018 op 1 februari 2018

wmjw1 2 2018 1Er hadden zich 36 wijkbewoners opgegeven voor de start van het binnen-seizoen
voorjaar 2018.De voorzitter van WijsmetjeWijk, Henk van den Brandt, was met vakantie en in zijn plaats
heette secretaris Robert Bonke iedereen van harte welkom.
De middag begon met een woordenspel van de Nederlandse taal. Wil, Louis en Nelly hadden het woordenspel voorbereid. Een voor een werd er een moeilijk, apart of vreemd woord op de flipover geschreven en de teams moesten opschrijven wat de betekenis van het woord was volgens het woordenboek De Dikke Van Dale. Om een zo divers mogelijke indeling van de teams te krijgen, hadden de aanwezigen bij het betreden van de zaal allemaal een tafelnummer gekregen. De mensen aan die tafel vormden een team en er werd druk gediscussieerd. Het was soms ook niet gemakkelijk, maar leuk was het wel.

 
WmjW1 2 2018 2
 De mensen aan tafel 2 wonnen uiteindelijk het spel en zij kregen een leuke medaille voor hun bijdrage. Na het spel was er gelegenheid om onder het genot van een drankje en hapje met elkaar in gesprek te gaan, bij te praten en om nader kennis te maken met de aanwezige wijkbewoners.

 

 

 

Terugblik Vriendenbijeenkomst met nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2018

njb2012

Maar liefst 55 Vrienden gaven gevolg aan de uitnodiging voor de Vriendenbijeenkomst met nieuwjaarsreceptie. Voorzitter Henk van den Brandt gaf een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor 2018. Voor Wijs met je Wijk in Petenbos was 2017 een succesvol jaar en we zijn blij dat het initiatief nu ook in Veenendaal-West navolging heeft gekregen. In 2018 wordt geprobeerd de aanpak van Wijs met je Wijk in de wijk Dragonder van de grond te tillen. Verder is in 2018 de viering van het eerste lustrum een belangrijke mijlpaal. Penningmeester Louis Tiland lichtte de voorlopige jaarcijfers over 2017 toe en dankte de Vrienden voor hun gulle bijdrage. De aanwezigen uitten grote waardering voor het werk dat door het bestuur en alle vrijwilligers is verzet. Na de vergadering was er een gezellige nieuwjaarsreceptie, waarvoor Willy, Dikkie en Jeannet weer heerlijke hapjes hadden gemaakt. Barman Piet had het aardig druk met schenken, maar had er ook zichtbaar veel plezier in. Een prima start van 2018!  njb20183

 

Terugblik warme lunch 14 december 2017

stamppot1

Onze koks van de dag - Ria Vos en Jeannet van Barneveld- verzorgden een oudhollandse maaltijd met heerlijke stamppot boerenkool en hutspot. De 23 aanwezigen genoten daar volop in de gezellig aangeklede ruimte. Na de hoofdmaaltijd werden we getracteerd op koffie en thee met  naar keuze een lekker stuk mandarijnen- of citroentaart, beide klaar gemaakt door Wil van Dantzig.stamppot3 Ook dat viel prima in de smaak. Het lekkere eten en de goede sfeer leidde tot geanimeerde gesprekken en zo werd het een geslaagde bijeenkomst. Na afloop was er veel respect en een groot applaus voor Ria, Jeannet en Wil. Daarmee werd deze laatste bijeenkomst in 2017 afgesloten.

 

stamppot2

 

 

Terugblik lezing Windows 10 en computervragenuurtje op 6 december 2017

w10 1

Een unieke middag: eindelijk meer mannen dan vrouwen op een bijeenkomst van Wijs met je Wijk! Blijkbaar is alles wat met computers te maken heeft toch meer een mannending. De 32 aanwezigen werden door inleider Geeuwke de Boer meegenomen in de wereld van Windows10. Er werd een aantal handige gebruiksfuncties behandeld en Geeuwke wees op het belang van regelmatig back-ups maken. Tevens kregen we het advies mee om wachtwoorden niet de op de computer te laten opslaan en de mogelijkheden van de privacy-instellingen te benutten. Om voldoende beschermd te zijn tegen aanvallen van buitenaf is een virusscanner van belang. w10 2De standaard geleverde Winows defender is eigenlijk onvoldoende. Er zijn 2 onafhankelijke sites met actuele testen van virusscanners : AV-test ( Duits) en AV comparatives ( Engels). Voor de mensen die nog Windows 7 gebruiken: dit wordt nog onderhouden tot 2020. 

Na zijn inleiding werd Geeuwke onder applaus bedankt voor zijn lezing en was er de mogelijkheid om 1 op 1 vragen te stellen aan onze computerdeskundigen. Daar werd op beperkte schaal gebruik van gemaakt.  

w10 3

Terugblik Sinterklaasbingo op 30 november 2017

Bingo30113

21, 2, 34, 56, 75, 28, 7, 11..... zo gaat het op een bingomiddag. Het organiseren van een bingo is een goede manier om een groep ouderen een poosje stil te krijgen en de concentratie te laten gebruiken voor het invullen van de bingokaarten. Er waren weer mooie prijzen te winnen tijdens de Sinterklaasbingo op 30 november 2017. Stand-in bingomaster Piet Kistenmaker kweet zich op voortreffelijke wijze van zijn taak en met heldere stem bracht hij de winnende getallen over op het 33-koppige publiek. Bingo30111Velen wonnen 1 prijs en er waren diverse deelnemers, die met 2 prijzen naar huis gingen. Voor de verliezers waren er troostprijzen en iedereen voelde zich winnaar door de gezelligheid. Cees van de Haar had diverse prijzen geschonken en bovendien heerlijke amandelbroodjes gebakken voor bij de koffie. Samen met Piet, Willy en Eby heeft Cees ook de prijzen ingekocht. Alle organisatoren hartelijk dank voor de gezellige middag!

Bingo330112

 

Terugblik koude lunch op 22 november 2017

lunch22 11 1

De lunchbijeenkomst op 22 november werd bezocht door 20 buurtgenoten. De dames van het organisatieteam ( Wil, Willy, Dikkie, Joke, Lidy en Jeannet) hadden weer flink hun best gedaan. Na een heerlijke kop soep genoten we van stokbrood met diverse zelfgemaakte salades en sloten we af met koffie en thee met zelfgebakken cake. De aanwezigen  voerden geanimeerde gesprekken en zo werd het een prima geslaagde bijeenkomst. Het warme applaus voor de organisatoren was dik verdiend!

lunch22 11 2

 

 

Terugblik lezing Veens op 16 november 2017

Veens1

Op donderdag 16 november 2017 heeft Corina van Harn ons meegenomen in de wereld van Veens. Veens is de wlezijnsorganisatie in Veenendaal en Corina werkt daar als wijkcoach. Voor een gehoor van 32 aanwezigen maakte zij duidelijk dat Veens allerlei voorzieningen en activiteiten heeft. Een aantal belangrijke zijn: individuele ondersteuning bij allerlei problemen, groepstrainingen gericht op ondermeer assertiviteit en op zelfredzaamheid. Veens2Maar ook een buurtbus voor 55+ers voor vervoer in Veenendaal en onafhankelijke cliëntondersteuning als men een aanvraag voor Wmo-ondersteuning bij de gemeente wil indienen. Speciale aandacht werd besteed aan het aanbod voor de mantelzorgers en de mantelzorgers werden opgeroepen zich te registreren. Veens is te vinden in het gemeentehuis en in ondermeer buurthuis Panorama. Veens is ook te benaderen via de website www.veens-welzijn.nl of telefonisch 0318-544131. Na haar presentatie werd door Corina hartelijk dank gezegd voor de verstrekte informatie.

veens3

 

Terugblik wijnproeverij op 8 november 2017

wijn8nov1

 Op woensdag 8 november heeft Bert voor de 10e keer een wijnproeverij met ons gedaan. Met 36 personen begonnen we vol goede moed aan deze opgave. Wederom heeft hij ons een aantal heerlijke wijnen laten proeven. Alhoewel alleen proeven en uitspugen te jammer is (daarvoor zijn de wijnen te lekker) zodat we meestal het gehele glas nuttigen, wat de sfeer natuurlijk ten goede komt. 

wijn8nov2Dit keer had Bert gekozen voor de wat betere wijnen uit de Beaujolais streek. Mede door zijn begeleidende uitleg over de streek, de specifieke wijnen en bijbehorende kazen heeft hij weer voor een super gezellige middag gezorgd, waarvoor onze dank. De quiz met vragen over wat we onthouden hadden van alle verstrekte informatie is gewonnen door Yvonne. Zij kon dan ook met een paar mooie wijnglazen huiswaarts keren. 

 

Terugblik warme lunch op 2 november 2017

warmlunch1

De tweede gezamenlijke lunch in het kader van experiment om gezellig samen te eten trok veel belangstelling. 26 buurtgenoten konden deelnemen en we hebben enkele belangstellenden helaas niet mee kunnen laten doen. De deelnemers kregen waar voor hun geld! warmlunch3Een heerlijk voorgerecht gemaakt door Louis en Nelly, een lekker toetje van Wil en een smaakvol hoofdgerecht waarvoor Ria haar beste beentje had voorgezet.Dat gecombineerd met een geanimeerd gezelschap en voor de liefhebbers een glaasje wijn stond garant voor een succesvolle middag. De koks ontvingen een groot applaus. Met name Ria oogstte veel bewondering door thuis voor 26 mensen een warm hoofdgerecht te bereiden, dat in grote pannen te vervoeren en ook nog eens warm te serveren. Chapeau! 

Terugblik lezing Amish en Mennonieten op 25 oktober 2017

Amish1

Op 25 oktober heeft mevrouw Riet de Jong een lezing gehouden over het leven en werken van de Amish en Mennonieten.Zij is, op familiebezoek in Ontario, Canada, in aanraking gekomen met deze volgelingen van de Zwitser Jakob Amman (1644 – 1730). Hij brak met de minder radicale mennonitische hoofdstroom. Amish en Mennonieten noemt men wederdopers. Veel Amish trokken weg uit Europa en gingen naar Noord-Amerika omdat hun levenswijze in Europa nauwelijks getolereerd werd.

De Amish hechten zeer aan hun doperse geloof waarin ook pacifisme is besloten, alsmede eenvoudig leven waarbij men bijna volledig zelfvoorzienend is wat betreft voeding en alledaagse benodigdheden. Er is geen elektra, beperkt telefoongebruik, men mag niet ijdel zijn en geen muziekinstrumenten bespelen. Verder is belangrijk een hecht gezinsleven en loyaliteit aan de geloofsgemeenschap. Men plaatst zich bewust buiten de moderne wereld. De Amish zijn boeren, wonen in agrarische gemeenschappen en maken gebruik van traditionele landbouwmethoden en ambachtswerk.Amish2
Zeggenschap over opvoeding en onderwijs is een basisbegrip in de Amish-gemeenschap. Onderwijs in eigen kring, door eigen leerkrachten en volgens een eigen lesprogramma, maakt het mogelijk de typische Amish-normen en -waarden door te geven aan een volgende generatie. Voorop staat het leren van de gemeenschappelijke waarden en van praktische vaardigheden. Amish-kinderen gaan tot ongeveer hun veertiende jaar naar school. Die bestaat meestal uit één enkel klaslokaal en wordt beheerd door de lokale gemeenschap. De kinderen krijgen les in rekenen, lezen, schrijven en Bijbelkennis. Er is veel aandacht voor praktische vaardigheden die voor een groot deel ook thuis, op de boerderij en in de werkplaatsen worden verworven.
Anno 2017 worden de Amish en Mennonieten wel wat moderner, maar voorop blijft staan hun bijzondere cultuur in stand te houden.
Mevrouw De Jong heeft ons door middel van haar presentatie een mooi inzicht gegeven in het leven en werken van de Amish. Zij ontving van de 34 aanwezige buurtbewoners een warm applaus.

 

Terugblik Lunch op 11 oktober 2017

lunch1 0

Woensdag 11 oktober zijn we gestart met het experiment om gezamelijk te lunchen in het gebouw van het APG, waarbij de voorbereiding door vrijwilligers van Wijs met je Wijk zelf wordt gedaan. De hoofdzaak is om gezellig samen te eten en te kletsen. Dat is in ieder geval goed gelukt. Om 12.30 uur zaten 4 groepen van 6 mensen per tafel geanimeerd te praten. Voor de eerste gang had Jeannet een heerlijke soep gemaakt. Natuurlijk veel te veel en dus heeft ze voor de hele week nog soep op haar menu staan. Daarna werden broodjes, diverse soorten beleg en rauwkost geserveerd. En als verrassing hadden we nog 2 heerlijke zelfgemaakte taarten toe, die schoon opgegaan zijn. We kregen na afloop een daverend applaus en complimentjes dat het zo gezellig is om gezamenlijk te eten. Hartelijk dank aan Jeannet, Dikkie en Wil voor de prima organisatie en alle voorbereidingen! 

lunch1 1

 

 

 

Terugblik Pubquiz op 5 oktober 2017

Op 5 oktober zijn we, na de zomerperiode, weer gestart met onze binnenactiviteiten.

Na een gezellig kopje koffie hebben we onze hersens weer laten kraken met een Pubquiz, onder leiding van onze quizmaster Robert.

Met 46 buurtbewoners, verdeeld over 7 teams / tafels, werd de strijd aangegaan om 3 keer 10 (best wel lastige) vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Uiteindelijk is tafel 5 er met de medailles van doorgegaan. Proficiat! pubquiz okt17

Na de pauze was er een “waar of niet waar” ronde die echter zo snel klaar was dat we nog een tweede ( zonder winnaar ) en een derde ronde gedaan hebben. Daarna was er nog een gezellig samenzijn met een hapje en drankje.

Al met al een heel geslaagde middag die naar ons gevoel weer véél te snel voorbij is gegaan.

 

Terugblik van het bezoek aan het Openlucht museum in Arnhem

Op 27 september zijn we met 10 buurtbewoners om 10 uur vanaf de Brinkersteeg vertrokken naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Gerrard Rosier, die vrijwilliger is in het museum, had voor ons een hele planning gemaakt. Je kan niet alles zien in 1 dag, dus moesten er keuzes gemaakt worden. Onze eerste gang was naar de nieuwe tentoonstelling de Canon van Nederland. Dat is een interactieve tentoonstelling, waar zoveel te zien en te beleven viel dat de anderhalf uur, die we hiervoor uitgetrokken hadden, lang niet genoeg was. Velen van ons gaan zeker nog eens terug om dit in alle rust nogmaals te ervaren.B466FB09 9100 4163 B228 16C3825A273A

 

Vervolgens met de tram naar onze eerste bestemming: een straatje met een rijtje huisjes, ingericht volgens verschillende tijdvakken. Deze huisjes hadden in Tilburg gestaan. Hier kregen we een uitgebreide uitleg over het leven in de verschillende tijden daar.

Toen op naar de Beugelbaan. Enig om te doen en best wel moeilijk om überhaupt de ballen in beweging te krijgen. Gelukkig was Gerard daar om ons de beste manier te leren. Na een heerlijke pannenkoek gegeten te hebben gingen we weer op weg naar alle volgende bestemmingen. Een kopje soep nuttigen bij de plaggenhut, van Gend en Loos met de verrassende diligence, de touwslagerij, smid en natuurlijk de Zaanse Schans.

Rond 4 uur zijn we weer vertrokken naar Veenendaal. Het was een heerlijke dag met prachtig weer. Gerard bedankt voor je inzet.

 

Terugblik samen pannenkoeken eten in Bennekom op 7 september 2017

panorama2

Op de enige dag van week de week zonder regen maakten 11 fietsers een mooie fietstocht van 21 km door het Binnenveld en de heuvels van Wageningen-hoog richtingde Panoramahoeve in Bennekom. Daar voegden 14 deelnemers per auto zich bij het gezelschap en genoten zij allen van een heerlijke en gezellige pannenkoekenlunch.Na afloop keerden de fietsers huiswaarts en reden nog eens 15 km. De 3 fietsers zonder e-bike weerden zich kranig en konden de heuvels en het tempo goed aan. Alle fietsers waren voldaan over de geslaagde middag en ook van de autrijders ontvingen we positieve berichten.

panorama1

 

Terugblik Excursie landgoed Prattenburg op 23 augustus 2017

Prattenburgwmjw1

Op 23 augustus ging een lang vervulde wens van veel Wijs met je Wijk-deelnemers in vervulling om een kijkje te kunnen nemen achter de hekken van landgoed Prattenburg. Maar liefst 43 buurtbewoners werden welkom geheten door  voorzitter Jac van der Laan van de Vrienden van Prattenburg. Onder het genot van een kop koffie of thee vertelde architectuurcultuurkenner Henk Hoogeveen over de geschiedenis van het landgoed, het kasteel en de familie van Asch van Wijk. Daarna werd de groep in 2 delen gesplitst en namen Jac en Henk ons mee in een rondwandeling door het 16 hectare grote park.Prattenburgwmjw2

Het park is een prachtig geheel met mooie bomen, verrassende doorkijkjes, een fraaie vijver en divers houten kunstvoorwerpen. Schitterend om doorheen te wandelen en veel wetenswaardigheden van de rondleiders te vernemen.Prattenburgwmjw3

 Na de rondleiding bedankte organisator Henk de gastheren voor de hartelijke ontvangst en de  toelichting in het koetshuis en het park. Jac en Henk ontvingen een kleine attentie en een groot applaus. Hierna maakte een deel van de groep gebruik van de gelegenheid om een stuk van het Beleefpad te lopen. Het beleefpad heeft als doel kinderen meer over de natuur te leren. Het beleefpad is gefinancieerd door hardlopers, die meedoen aan de jaarlijkse PrattenburgRun en zo hun waardering voor het gebruik kunnen maken van het landgoed tot uitdrukking brengen. Wilt u dat ook doen wordt dan lid van de Vrienden van Prattenburg.

We kijken terug op een unieke en uitstekend geslaagde excursie.Prattenburgwmjw5

 

Terugblik Vriendenborrel 17 augustus 2017

Vriendenborrel20172

Bij het organiseren van de jaarlijkse zomerse Vriendenborrel waren de weergoden ons dit jaar niet goed gezind. Na het eerdere uitstel was ook op 17 augustus de lucht dreigend. Daarom besloten de organisatoren om de borrel binnen te houden. De Wijs met je Wijk- tent werd door Piet, Arie, Arie, Henk en Henk achter het huis van Henk van den Brandt opgebouwd en zo was er voor de 48 deelnemers net voldoende ruimte. De flinke regenbuien onderstreepten dat de keuze voor een binnen-borrel de juiste was. Er was door Willy, Dikkie en Jeannet weer veel werk verzet om heerlijke hapjes te maken en ook de door Cees gefrituurde hapjes vonden grif aftrek. De sfeer werd verder verhoogd doordat Wil en Louis voldoende drank van diverse soorten hadden ingekocht. Vriendenborrel20173Ondanks dat bijgaande foto wellicht een een andere indruk geeft bleef de drankconsumptie binnen de perken en werd er geen overlast veroorzaakt. 

Voorzitter Henk praatte iedereen bij over de plannen voor dit najaar en het lustrum op 15 maart 2018. Ook gaf hij aan dat Wijs met je Wijk in Veenendaal-West nu aardig op stoom begint te komen.  In een uitstekende sfeer werd de gezellige middag een groot succes. Veel dank aan iedereen die hieraan meegeholpen heeft.

 Vriendenborrel20171

 

 

 

Terugblik boerengolfuitje in Renswoude op woensdag 26 juli 2017

boerengolf1

Op een zonnige woensdagmiddag fietsten 10 buurtgenoten via het Amerongse bos naar boerderij de Voskuilen te Renswoude. Daar werden zij opgewacht door 10 andere deelnemers die met de auto gekomen waren. Na een kop koffie of thee met een plak boerencake was het tijd om de laarzen aan te trekken en in 4 teams te gaan boerengolfen. boerengolf2Er lag een mooi parcours van 8 holes, dat door het lange gras hier en daar ook nog aardig uitdagend was. Boerengolf is een gezellige teamsport waaraan iedereen mee kan doen en waarbij veel gelachen wordt. Laverend tussen de koeienvlaaien trok het gezelfschap door de weilanden op zoek naar de volgende hole. Af en toe belandde de bal in een sloot en moest eruit gevist worden. Na 2 uur  bereikten we de finish en genoten na van een lekker biertje of andere versnapering. Het team van captain Wil had de beste score met Geeuwke als sterspeler. Iedereen heeft onzettend genoten en dit is zeker voor herhaling vatbaar.boerengolf3

 

 

Terugblik stadswandeling Veenendaal op donderdag 13 juli 2017

 stadwandelingveen1We hebben met 22 buurtgenoten de stadswandeling door Veenendaal gemaakt onder de deskundige leiding van Jaap Pilon. Met enthousiasme en kennis van de Veense zaken, heeft hij ons met een andere blik naar het centrum laten kijken.We zijn te weten gekomen dat Veenendaal is opgericht in 1546 door veengenoten. Dat waren eigenaren van stukken (veen)grond die hun belangen bundelden. Veenendaal is dus niet ontstaan doordat steeds meer mensen zich in Veenendaal gingen vestigen, maar door het ondertekenen van een akte bij de notaris. Heel bijzonder! Vanaf 1546 tot 1930 was water het belangrijkste vervoermiddel in en rond Veenendaal. Overal waren er slootjes en slootjes. Vanaf 1930 zijn er heel veel sloten gedempt omdat het vervoer over de weg steeds belangrijker werd. Ook zijn veel historische gebouwen helaas gesloopt.Het ontstaan van Veenendaal heeft alles te maken met veen en het turfsteken. Dat kon men doen in het voorjaar tot het najaar. Over de mannen die de turf kwamen steken, bestaat wat onduidelijkheid. In ieder geval zijn er zo’n 300 mannen, Vlamingen?, te werk gesteld om turf te komen steken. Die mannen wilden in het verlaten gebied komen werken als er aan drie voorwaarden werd voldaan. Er moesten vrouwen zijn, drank en een kerk. De oudste kerk van Veenendaal staat op de markt.
stadwandelingveen2

De bossen die nu Veenendaal omringen, bestonden vroeger niet. Er waren wel heidevelden waarop schapen werden gehouden. Toen de turf afgestoken was, moesten er andere bronnen van inkomsten worden gezocht. Rond 1780 werd Veenendaal een heuse industriestad. De wolindustrie werd geprofessionaliseerd en ook de sigarenindustrie leverde belangrijke werkgelegenheid.Uiteraard kwam de vroegere grensverdeling van Gelders Veenendaal en Stichts Veenendaal aan de orde. De fabrikanten en predikanten die van belang zijn geweest voor Veenendaal en de bekende namen die we nu terugzien in namen van straten, pleinen en bruggen. Ook de discussie over stad en dorp kwam aan de orde. Ondanks het feit dat Veenendaal geen stadsrechten heeft, mogen we toch nu gerust spreken over een stad.Waar in het verleden het Zwaaiplein, de Munnikenhof en de Markt als het middelpunt van Veenendaal golden, is er nu een nieuwe centrum ontstaan. Daar sloten we de stadswandeling af en wel op het plein bij het stadsstrand; het nieuwe culturele centrum van Veenendaal.stadwandelingveen3

 

Terugblik excursie naar Huis Doorn op woensdag 21 juni 2017

Huizedoorn3

Met 11 buurtgenoten zijn we naar Huis Doorn geweest. Prachtig fietsweer was het en daarom gingen 8 mensen met de fiets via Amerongen, Leersum en Darthuizen naar Doorn. Met name de kleine, rustige wegen door de fraaie omgeving van Darthuizen oogstten veel waardering. Daarna even bijkomen in het restaurant van de Oranjerie, waar de autorijders zich bij het gezelschap voegden.De rondleiding door het Huis duurde ruim een uur en in die tijd hebben we veel gehoord en gezien over de historie van Huis Doorn. Natuurlijk is Huis Doorn onlosmakelijk verbonden met de voormalige Duitse keizer Wilhelm II. Keizer Wilhelm was verwant aan diverse koningshuizen in Europa; onder meer aan het Engelse en Russische. Ook de voormalige Duitse vorstenhuizen waren gelieerd aan de Duitse keizer.

Toen hij in 1920 in Huis Doorn kocht en er kwam wonen, na eerst even in kasteel Amerongen te hebben gewoond, bracht de keizer 59 wagonladingen meubels, schilderijen, tapijten, zilver, boeken, etc. mee. Alles heeft een plaats gekregen in Huis Doorn. Daarom valt er veel te bewonderen in Huis Doorn; het interieur is luxe en tegelijkertijd is het huiselijk. De keizer heeft ook de nodige moderniteiten in het Huis laten aanbrengen, zoals elektriciteit en verwarming.
Een heel mooi interieurstuk is een toiletkast. Deze toiletkasten waren in het Duitsland van keizer Wilhelm veel in gebruik, maar in Nederland was dit een onbekend fenomeen. Deze kast staat in de badkamer van de voormalige keizerin. Als de deuren van de kast opengaan is er een prachtige gedecoreerde toiletpot te zien. Huizedoorn2Heel bijzonder.

Vermeldenswaardig is verder dat na de Tweede Weredloorlog Huis Doorn en het landgoed door de Nederlandse Staat is geconfiqueerd als vijandelijk vermogen.

Rondom Huis Doorn ligt een fantastische tuin. Zeker de moeite waard om die ook te bezoeken. Vanwege de warmte zijn we er maar een klein stukje doorheen gelopen, maar een bezoek aan de tuin is zeker aan te raden.Na een drankje op het terras zijn we weer op de fiets of in de auto gestapt om huiswaarts te keren. De fietsers zagen op de terugweg een ree het fietspad kruisen en dan besef je eens te meer in wat voor een mooie omgeving we wonen. De door Nelly Tiland prima georganiseerde excursie, de gezellige groep deelnemers en het weer zorgen ervoor dat de deelnemers erg hebben genoten van deze activiteit.Thuis gekomen moesten we het met iets minder doen dan onderstaande fraaie eetttafel.....Huizedoorn4

 

 

 

Terugblik excursie Streekmuseum Baron van Brakel in Ommeren op 8 juni 2017

ommeren1Gelukkig was het s'middags droog weer zodat de 9 fietsers ook echt met fiets konden gaan..Via een prachtige route kwamen ze via de pont na een uur trappen bij het museum aan, waar intussen de 9 autorijders en passagiers al zaten te wachten.
Na een lekkere kop koffie of thee in het oude café van het museum ging de rondleiding van start. We hadden een gids, die aan de hand van allerlei oude Betuwse objecten veel boeiende en grappige verhalen wist te vertellen over het vroegere leven en de gewoontes van de Betuwe. Er is zoveel te zien, heel overzichtelijk gemaakt door middel van een winkelstraatje en het inrichten van kamers. Ook interessant is gebeuren rondom het wonen en werk, zoals bv. een oude appelsorteermachine ontworpen en gebruikt door een Betuwse fruithandelaar. Verder een afdeling met allerhande oude boerenwagens, bokkenwagens en arrensleden, smederij en allerlei gereedschap . Tot slot een afdeling met opgravingen uit de Romeinse tijd. Je staat er versteld van zoveel verschillende dingen er in de Betuwe gevonden zijn. Natuurlijk hebben we na afloop gezellig nog een drankje genomen in het oude café om onze dorst te lessen, energie op te doen voor de terugreis en de indrukken te bespreken. Iedereen was erg verrast over dit pareltje van een museum met zijn vriendelijke en hulpvaardige vrijwilligers. Het is beslist de moeite van een bezoek waard.ommeren2

 

Terugblik rondleiding Wijk bij Duurstede op 24 mei 2017

wijkrond1

Op 24 mei waren er 17 wijkbewoners die meegingen op ontdekkingsreis door Wijk bij Duurstede. Het was een prachtige dag om deze rondwandeling te maken; niet te warm en niet te koud.We zijn de rondwandeling begonnen op de markt in Wijk bij Duurstede waar de middeleeuwse restanten nog goed zichtbaar zijn, met name het stadhuis en de grote of Johannes de Doper kerk. Daarna ging onze tocht richting de Molen Rijn en Lek. Deze molen is uniek in Nederland en ligt aan de rivier. Wijk bij Duurstede heeft een traditie met het water. Het ligt aan een kruispunt van waterwegen, de Nederrijn, de Lek, de Kromme Rijn en het Amsterdam Rijnkanaal. In de historie van Wijk bij Duurstede heeft het water een grote rol gespeeld. Een andere blikvanger die we bezochten was uiteraard kasteel Duurstede. De eerste bewoners van dit kasteel, de familie Van Abcoude, heeft Wijk bij Duurstede in 1300 stadsrechten gegeven.We vervolgden onze route door de Mazijk, het geheim van Wijk bij Duurstede; een oase in het hart van Wijk bij Duurstede.wijkrond2

Na ruim 1 ½ uur wandelen was iedereen toe aan een drankje. Gezeten op het terras aan de markt hebben we de middag gezellig afgesloten.De kennismaking met Dorestad, Wijk en zoals het uiteindelijk nu heet, Wijk bij Duurstede was een leuke geschiedenisles. 

 

 

 

 

Terugblik excursie naar het Van Gimborn Arboretum in Doorn op 10 mei 2017

arboretumdoorn3

Verscholen achter een industrieterrein in Doorn ligt het prachtige Van Gimborn Arboretum, dat dateert uit 1924. Op een 27 ha groot gebied staan meer dan 3000 verschillende soorten bomen. Op woensdag 10 mei hebben we met 21 deelnemers onder leiding van Foppe Dupuis een leuke en leerzame wandeling door dit park gemaakt. We zagen enkele bloeiende rodondendrons, maar vooral een grote diversiteit aan bomen met allerlei groentinten. Het motto was dan ook " 21 kleuren grijs bezoekt 1000 kleuren groen". arbotetumdoorn1Van Foppe leerden we allerlei wetenswaardigheden over bomen, waaronder het tellen van jaarringen en het verschil tussen trek- en duwbomen.Ook hadden we het geluk dat het schitterend weer was. Helaas was de tijd te kort om dit mooie park in zijn geheel te zien. Na de 1,5 uur durende wandeling zijn we gezamenlijk naar Brasserie Rodestein gereden, waar Margreet en Marian zich bij ons voegden. Heerlijk buiten op het terras allemaal een drankje genuttigd en tegen 16.30 uur weer richting Veenendaal vertrokken.
We vonden het allemaal een zeer geslaagde en gezellige middag.arboretumdoorn2

 

 

Terugblik high tea op 20 april 2017

hightea20173

Een lange tafel met veel zoete en hartige lekkernijen vormde het decor van de high tea op 20 april. De 35 bezoekers hadden zich flink ingespannen om iets te bakken of klaar te maken. Of ze hadden daarvoor van de diensten van de supermarkt gebruik gemaakt. Voor iedereen was er ruim voldoende te eten. Onder het genot van koffie en thee werd er gezellig bijgepraat. Voorzitter Henk van den Brandt blikte kort terug op het succesvol verlopen voorjaarsprogramma en was blij met de 400 bezoekers aan de 13 georganiseerde activiteiten. hightea20172Wil van Dantzig, Nelly Tiland, Tineke van Koten en Henk van den Brandt informeerden de bezoekers over de 10 activiteiten, die in in de zomer gepland zijn en dat viel goed in de smaak. Verder deed Nicolette Verkleij een oproep om mee te doen aan het nieuw te vormen Wijs met je Wijk-koor dat bij de viering van het lustrum in maart 2018 een uitvoering(kje) zal geven. Daarna genoot iedereen van nog een extra rondje lekkernijen met een glaasje wijn of frisdrank en werd de uitstekend geslaagde middag afgesloten.

 

 

Terugblik paasbingo op 12 april 2017

paasbingo20171

Maar liefst 39 buurtgenoten gaven gehoor aan de uitnodiging voor de Paasbingo. Bingomaster Cees van de Haar werd dit keer geassisteerd door Piet Kistemaker en de heren vormden een prima span! paasbingo20173De samen met Eby van Gelder ingekochte cadeaus vielen goed in de smaak bij iedereen. Ans Hovestad was de grote winnares met maar liefst 3 mooie prijzen. Tijdens de pauze ontvingen alle deelnemers een glaasje - door Cees van de Haar- zelfgemaakte advocaat en dat was natuurlijk een aangename verrassing. Hartelijk daaarvoor Cees! Zoals gebruikelijk hadden de organisatoren ervoor gezorgd dat iedereen met minimaal 1 prijs naar huis ging. We kijken terug op een geslaagde en gezellige middag.paasbingo20172

 

 

Terugblik workshop paasdecoratie en klaverjassen op 6 april 2017

paasdeco1

Op 6 april was het weer een creatieve bedoening bij de Uitwijk. De Paasdecoratie bestond uit 2 beschilderde flessen die nog gedecoreerd dienden te worden en een bloemstuk op te maken in een eierschaal. De eierschaal was gemaakt van muurvuller aangebracht om een ballon. Om het allemaal mogelijk te maken was er al aardig wat werk vooraf verricht. Toch bleef er nog genoeg te doen om de eigen creativiteit kwijt te kunnen. Het zijn dan ook prachtstukken geworden, plus een gezellige middag voor 14 dames. Laat de Pasen maar komen, wij zijn er klaar voor.paasdeco2

Een klein maar select clubje van 4 personen heeft gezellig geklaverjast en Tiny Henzen was helemaal in haar nopjes dat ze met 3 leuke mannen mocht spelen en ook nog won!

 

 

 

Terugblik lezing dementievriendelijke wijk op 29 maart 2017

Dementwijk1

Het aantal mensen dat last krijgt van dementie neemt snel toe, vooral omdat we met elkaar steeds ouder worden. Veel mensen met ( beginnende) dementie wonen thuis en dat betekent dat niet alleen hun familie, maar ook buurtgenoten ermee te maken krijgen. Wat kunnen we doen om zoveel mogelijk rekening te houden met dementie? Het landelijke project dementievriendelijke samenleving is hiervoor opgezet. Emmy van Brakel van de gemeente Veenendaal vertelde de 25 aanwezigen hoe Veenendaal dit oppakt. dementwijk2Afgelopen jaar is er een pilot geweest in het Franse Gat en komende jaren wordt gestimuleerd dat dit overal aandacht krijgt. Linda van Wijk en Gerard Bais van de bewonerscommissie het Franse Gat gaven aan dat zij het accent hebben gelegd op voorlichting over hoe je dementie herkent en hoe je erop in kunt spelen als buren. Verder hebben zij een wijkschouw gehouden, waarbij in beeld gebracht is welke knelpunten er zijn en wat daar door bewoners zelf aan gedaan kan worden. Tot slot gaf Ellen van de Scheur als casemanager dementie aan welke mogelijkheden van begeleiding er zijn en wat de rol van de casemanager is. In een geanimeerde discussie kwamen diverse praktijksituaties aan de orde en ontstond het gevoel dat we ook in Petenbos moeten gaan proberen met dit thema wat te gaan doen. Er komt dus zeker een vervolg op deze leerzame middag, die met applaus voor de inleiders werd afgesloten.

 

Terugblik samen lunchen in Wageningen op 23 maart 2017

lunchwag1

Op 23 maart hebben we met 23 personen de lunch gebruikt bij restaurant Trattoria in Wageningen. Ons was op de website een Italiaans 3-gangen menu beloofd. We kregen inderdaad een 3-gangen menu, maar de Italiaanse spaghetti of pasta was er niet bij.De leerlingen van de vakschool Rijn IJssel hebben erg hun best gedaan, om ons een lekkere lunch te serveren. Dat ze nog zeker het een en ander moeten leren, werd ons ook duidelijk. De lunch bestond uit een voorgerecht van doperwtensoep, geserveerd met een heerlijk broodje. Het hoofdgerecht was een witvis, dorade, met een ongebruikelijk garnituur van groenten en het dessert bestond uit zelfgemaakte cake met ijs en rabarber.lunchwag2Onze buurtgenoten verdeelden zich over 4 tafels in het restaurant, waardoor in kleine groepjes met elkaar gesproken kon worden.We hebben niet alleen van het eten, maar ook van elkaar genoten. Gezelligheid staat voorop bij dit soort activiteiten en uit een aantal reacties bleek dat men het heel gezellig had gevonden.

 

 

 

Terugblik wijnproeverij Italiaanse wijnen op 9 maart 2017

wijn9maart1Wist U dat Italië het land is met de grootste wijnproductie en de grootste wijnconsumptie ter wereld? Reden genoeg om ons in de Italiaanse wijnen te verdiepen onder de bezielende leiding van onze wijnkenner Bert Keemink. Bert en Lidy hadden er weer veel werk van gemaakt met 7 verschillende wijnen en 11 bijpassende kazen. wijn9maart3Het aanbod was zeer divers en voor iedereen was er wel een favoriet. De aangekondigde verrassing bleek te bestaan uit 2 Magnumflessen geschonken door Foppe Dupuis en ook die lieten de 27 deelnemers aan de proeverij zich goed smaken. Foppe bleek ook de beste wijnkenner, want hij won glansrijk de quiz aan het einde van de middag en was in zijn nopjes met de mooie prijs. Het was opnieuw een heel gezellige middag en ongetwijfeld komt er in het najaar weer een vervolg op onze reis door de wijnwereld. Bert en Lidy hartelijk dank!wijn9maart2

 

 

 

Terugblik workshop onderzetters maken en klaverjassen op 23 februari 2017

onderzetter1

Bij de creatieve  workshop kon men kiezen voor 2 verschillende technieken.
16 Dames hebben zich vol enthousiasme op dit project gestort en er zijn mooie patronen uitgekomen. Verbazingwekkend dat je door middel van druppels nagellak op water een leuk marmer effect kan krijgen. Maar natuurlijk gaf het decopatchen met verschillende motieven ook een mooi resultaat. Nu nog uitharden en dan thuis of de volgende workshop nog een topcoat aanbrengen, waarna ze gereed zijn voor gebruik. Al met al is het weer een fijne, gezellige, creatieve middag geweest.onderzetter2

Bij de klaverjassers moest Tiny Henzen het opnemen tegen 5 mannen. Ze slaagde daarin glansrijk en ook de klaverjassers hadden een gezellige middag.

 

 

 

Terugblik De geheimen van het orgelfront van het Apostolisch Genootschap op 15 februari 2017

orgel1

De bijeenkomsten van Wijs met je Wijk worden gehouden in de Kerk van het Apostolisch Genootschap. Deze kerk heeft een bijzonder pijporgel. Arie Kuhlman heeft zich verdiept in de bouw en de werking van het orgel en toonde met plaatjes de verschillende soorten pijpen en registers en hoe het orgel werkt. Arie is zo enthousiast geworden dat hij wellicht orgelles gaat nemen.Iets wat Gert Kroesbergen niet meer nodig heeft. orgel2Als een van de vaste organisten van het APG liet hij het geluid van diverse soorten pijpen horen en werden we deelgenoot van de enorme variatie in geluid en klankkleur. Gerard Rosier speelde als gastorganist 4 stukken, waarbij het bekende "cent mille chansons" bij uw redacteur de meeste indruk maakte. Afgesloten werd met het gezamelijk zingen van het door Kees Stip gecomponeerde Veens volkslied. De 42 aanwezigen konden zo op deze middag ook zelf hun bijdrage leveren. Tot slot werden Arie Kuhlman, Gert Kroesbergen, Leo Tijdeman en Gerard Rosier hartelijk bedankt voor hun inzet en keerden de deelnemers tevreden huiswaarts.We kijken terug op een geslaagde middag! 

 

 

 

Terugblik Kees Stiplezing op 9 februari 2017

keesstip1

Een van Veenendaals meest bekende inwoners is Kees Stip. Kees Stip was in zijn werkzame leven dichter, redacteur van het Polygoonjournaal en film- en scenarioschrijver. Buurtgenoot Hette Wassenaar heeft zich na zijn pensionering verdiept in de levensloop en de werken van Kees Stip en er een boek over geschreven. Op zeer onderhoudende wijze heeft hij vanmiddag de 32 aanwezigen deelgenoot maakt van zijn reis door het interessante leven van Kees Stip. Hette en zijn vrouw Josinanne hebben alle plaatsen bezocht waar Kees Stip gewoond heeft en hebben veel mensen ontmoet uit de vriendenkring van Kees Stip. Het betoog van Hette werd vermengd met passende verhalen uit de Griekse mythologie en met fraaie gedichten, welke met welluidende stem werden voorgedragen door de charmante assistente Nelly Tiland. keesstip2Ook werd een kort overzicht van de geschiedenis van het Polygoonjournaal vertoond, hetgeen veel herkenning bij de aanwezigen opleverde. Bijzonder is tenslotte dat Kees Stip het Veens volkslied heeft geschreven, op de melodie van 'o, dennenboom'. We kijken terug op een zeer interessante middag en zijn Hette veel dank verschuldigd voor zijn lezing.

 

 

Terugblik startbijeenkomst op 1 februari 2017

quiz1Ongeveer 50 buurtbewoners kwamen vanmiddag horen hoe het programma er voor het voorjaar van 2017 uitziet, en werden verrast met iets nieuws: een tafelschikking voor de deelnemers! Nog nooit eerder vertoond! De reden daarvoor was dat er, naast het voorjaarsprogramma, een PupQuiz zou worden gehouden en het goed leek om de min of meer vaste tafelgroepjes eens door elkaar te schudden. Dan kun je eens wat beter kennismaken met andere buurtgenoten. Het was even schrikken, maar iedereen ging toch aan de aangewezen tafels zitten en keek afwachtend wat er komen zou. Dat werden allerlei vooral moeilijke vragen waarvoor de hersenen en het geheugen grondig moesten worden aangesproken. quiz2Hoe heette de figuren van Donald Duck ook al weer en wie was die blote dame in de eerste Playboy toch weer en nog veel meer. Er werd veel gediscussieerd en iedereen deed volwaardig mee, de sfeer was prima en zeer geanimeerd. Tafel 5 werd de uiteindelijke winnaar met 12,5 punten, net iets meer dan twee andere tafels, dus het was een close call. De winnaars kregen een prachtige chocolade medaille aan een lint. Ook was er een individuele "Waar of Niet Waar" ronde, waaraan iedereen begon en uiteindelijk één winnaar overbleef: Bert Keemink was de man met het meeste geluk en kreeg een fles wijn. Ter afsluiting werden glaasjes rode en witte wijn, sapjes en hapjes geserveerd en om half vijf werd de bijeenkomst beeindigd. Iedereen ging voldaan naar huis, de nieuwe opzet is zeker geslaagd en zal worden herhaald.

 

 

Terugblik excursie oude ambachten&speelgoedmuseum Terschuur op 19 januari 2017

ambacht3

Op 19 januari hebben we met 11 personen een bezoek gebracht aan het museum voor speelgoed en oude ambachten in Terschuur. We zijn er 3 jaar geleden ook geweest, maar omdat er intussen veel nieuwe leden zijn wilden we dit leuke museum nogmaals bezoeken. Het is een wereld van herkenning zoals het vroeger was in onze jeugd. Het leuke is dat je overal in mag kijken, aanraken en oppakken. Zo hadden we een voormalig kapster die in de kapsalon naar de oude krullers voor permanent heeft gezocht en gevonden. Ze kon zo weer terug in haar oude vak. Iedereen griezelen bij de ouderwetse tandarts attributen, waar we allemaal nog een trauma van hebben. Ook heeft de drukker voor ieder een kaartje gedrukt, zodat het thuisfront kan zien dat we er echt geweest zijn.ambacht1
Na een heerlijk kopje koffie was er nog tijd om het oude speelgoed te bewonderen waar ook zoveel herinneringen liggen. Al met al weer een heerlijke middag.

 ambacht2

 

Terugblik Vriendenbijeenkomst met nieuwjaarsborrel op 5 januari 2017

 

WmjWNieuwjaarsborrel5jan1Op 5 janari 2017 gaven 53 Vrienden gehoor aan de uitnodiging voor de Vriendenbijeenkomst met nieuwjaarsborrel. Een mooie grote opkomst! Tijdens het formele gedeelte werd iedereen bijgepraat door het Bestuur over de activiteiten in 2016 en de plannen in 2017. Er bleek grote steun te zijn voor de activiteiten en plannen en iedereen kijkt al weer uit naar het te vieren lustrum eind 2017. WmjWNieuwjaarsborrel5jan2Na het formele gedeelte werd het glas geheven en een toast uitgebracht op het nieuwe jaar. In een uitstekende sfeer werden onder het genot van een hapje en een drankje de onderlinge contacten weer verder verstevigd. Wijs met je Wijk is 2017 prima gestart! 

 

 

 

 

 

Terugblik workshop kerststukje maken en kaarten op 14 december 2016

kerststukje1

De workshop kerststukje maken trok 20 dames die zich volledig konden uitleven en hun creatieve gaven ten toon konden spreiden. Wil, Dikkie en Willy hadden veel materiaal ingekocht en de tafels lagen vol met attributen. Naar het voorbeeld van Wil van Dantzig leidde dit tot mooie resultaten.kerststukje2  Een aantal dames nam de klus zo serieus dat ze hun koffiepauze ervoor opofferden! Met een fraai kerststuk toog iedereen voldaan huiswaarts.

De 5 klaverjassers en 4 bridgers vertoonden hun kunsten in de andere zaal en genoten ook van de geslaagde middag, die de laatste activiteit van 2016 was.kerststukje3

 

 

 

 

Terugblik lezing "Als oudere naar het ziekenhuis: risico's en tips" op 8 december 2016

Rijk1

Onze ziekenhuizen zijn vooral goed in het oplossen van specialitische problemen, maar dat biedt voor ouderen onvoldoende soelaas volgens Rijk Roor. Ouderen hebben veelal diverse met elkaar samenhangende problemen, die vragen om een integrale aanpak. Verder zijn allerlei inrichtingsvormen niet altijd goed geschikt voor ouderen en is ook de benadering door het personeel lang niet altijd voldoende op ouderen gericht. Dit terwijl ouderen een groot en toenemend aandeel uitmaken van het patiëntenbestand. Om hierin verbetering te brengen hebben de gezamelijke ouderenbonden het initiatief genomen om te komen tot een keurmerk "Seniorvriendelijk ziekenhuis". Buurtgenoot Rijk Roor is hier de landelijk projectleider van en vertelde de 29 aanwezigen wat het keurmerk precies inhoudt. Ziekenhuizen kunnen op veel aspecten punten scoren en bij een voldoende aantal wordt het keurmerk verstrekt. Het keurmerk biedt een goed houvast, maar geeft geen garantie voor een specifieke behandeling. Bijna alle ziekenhuizen doen mee en ongeveer 50% van de ziekenhuizen heeft het keurmerk. Dat geldt ook voor Gelderse Vallei en Rijnstate. Vooral de Gelderse Vallei is hier actief mee bezig. Wanneer u meer wilt weten over een bepaald ziekenhuis ga dan naar www.seniorvriendelijkziekenhuis.nlRijk2

Rijk Roor benadrukte verder het grote belang van voldoende beweging. Zorg dat je voor een operatie in goede conditie bent en probeer na een ziekte of operatie zo snel mogelijk het bed te verlaten. 10 dagen stil liggen = 15 jaar conditieverlies! Voor een gezond en lang leven is het verder van belang om doelen in het leven te hebben en stress te voorkomen. Veel plantaardig eten en niet teveel eten helpen daar ook bij. Gelukkig is een glaasje wijn bij het eten ook een gezondheidsbevorderende maatregel en kon voorzitter Henk van den Brandt met een gerust hart een fles wijn aan Rijk Roor overhandigen en hem bedanken voor de interessante lezing. Met applaus van de aanwezigen werd dit ondersteund. 

 

 

 

Terugblik op de Sinterklaasbingo op 30 november 2016

bingozwartpiet

Onze nieuwe bingomaster Cees van de Haar hoefde het deze middag niet alleen op te knappen. Naast zijn trouwe assistent Robert boden spontaan 2 zwarte pieten aan te helpen en namen zij een ronde voor hun rekening. Een grote en aangename verassing voor de 34 deelnemers op 30 november. Cees had met Eefke, Lidy en Willy en Dikkie mooie cadeaus ingekocht en deze vielen prima in de smaak. Na een aarzelende start kwam Dikkie van de Horst goed op gang en won maar liefst 3 prijzen. bingosintAda van de Haar, Ben de Vries en Caroline de Haan gingen met 2 prijzen naar huis. En alle anderen wonnen minimaal een troostprijs. Verliezers waren er dus niet,al werd het geluk van sommigen wel lang op de proef gesteld. De pepernoten en de mogelijkheid om samen koffie en thee te drinken en bij te praten droegen bij aan een gezellige en geslaagde middag. Alle organisatoren nogmaals hartelijk dank en Cees we rekenen op je de volgende keer!

 

 

Terugblik Eten met Wijs met je Wijk bij het Perron op 24 november 2016

perronnov4 Op 24 november hebben we met 24 personen gegeten bij het Perron.De leerlingen van het Perron, een ROC school, hadden hun beste beentje voorgezet om ons een heerlijke maaltijd te serveren. Voor de leerlingen van de school is het hard werken en opletten, want zij moeten praktijkervaring opdoen. Het leren gebeurt op alle vlakken; van de ontvangst tot de keukenbrigade en de mensen die de maaltijd serveren. Ook aan de decoratie van de tafels was aandacht besteed. Het menu bestond uit een amuse, voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Alle gangen waren met zorg bereid. De gerechten smaakten voortreffelijk.perronnov2

De leerlingen hebben echt hun best gedaan.En wij, de wijkgenoten, hebben gezellig al etend over van alles en nog wat met elkaar gesproken.

We gaan zeker in het voorjaar van 2017 nogmaals een bezoek aan het Perron brengen.

 

 

 

Terugblik lezing "Cunera van Rhenen, tussen legende en historie"op 16 november 2016

katrijn

Iedereen in Veenendaal kent de Cuneraweg naar Rhenen en de Cuneratoren in Rhenen, Maar wat is het verhaal achter Cunera? Om hier meer over te weten te komen hebben we Kartrijn Kuypers uitgenodigd daar een lezing over te geven. Zij heeft enkele jaren in Rhenen gewerkt en zich in de historie verdiept. De titel van de lezing beloofde het al: of Cunera echt bestaan heeft weten we niet. Er is een legende die terug gaat naar 337 na Christus, waarbij een Engelse prinses genaamd Ursula op bedevaarttocht is gegaaan naar Rome en op terugtocht bij Kleulen door Atila de Hun vermoord is. Daarbij is van haar gevolg van 4000 maagden alleen Cunera gered. Echter de legende is twijfelachtig en het gevolg had ook 4 maagden kunnen zijn..... Het heeft Rhenen wel de eerste vrouwelijke heilige van Nederland opgeleverd en het heeft Rhenen veel goeds gebracht in de vorm diverse privileges, zoals het kunnen bouwen van de Cuneratoren. Ook is Rhenen jarenlang een bedevaartsplaats geweest.Het verhaal is dat Cunera is gewurgd met een halsdoek. De dader was Aldegonda, de vrouw van koning Radboud, die Cunera als een grote bedreiging voor haar positie beschouwde. De halsdoek van Cunera is de titel van een stripboek dat over Cunera is uitgebracht. De 26 aanwezigen deze middag hebben hun kennis over de locale geschiedenis kunnen bijspijkeren en daarvoor werd Katrijn Kuypers hartelijk bedankt.

 

Terugblik workshop exclusieve hapjes maken en klaverjassen en bridgen op 10 november 2016

hapjes1

De belangstelling om bijzondere hapjes te maken was overweldigend. Het eerste half uur heeft buurtgenoot Yvonne de Bijl de deelnemers voorgedaan hoe we de verschillende hapjes moesten maken en niet te vergeten ook nog leuke tips hoe ze te presenteren. Verder liet ze ons proeven waarbij ze vroeg of we wisten welke ingrediënten erin verwerkt waren. Dat was wel een heel lastige opgave. Wie bedenkt nou dat het een combinatie was van rauwe ham, rucola, geitenkaas, slagroom, vanille en witte chocolade. Een echte aanrader! Na haar presentatie gingen we met 36 personen zelf aan de slag. Het was wel even flink doorwerken om alle 22 hapjes op tijd af te krijgen. Dat is iedereen  gelukt mede dankzij de voorbereidingen van Yvonne. Wij danken haar dan ook voor de in alle opzichten geslaagde middag en de enorme berg werk die zij aan voorwerk verzet heeft. Thuis was het ook nog eens heerlijk genieten van alle zelfgemaakte lekkernijen.hapjes2

Ook werd er deze middag weer met 3 tafels volop geklaverjast en bridge gespeeld, waarbij de deelnemers tijdens de koffie ook nog eens een lekker door Yvonne gemaakt hapje voorgeschoteld kregen. De dankbaarheid van de kaarters was groot!

 

Terugblik wijnproeverij 2 november 2016

wijnproef2nov5

Een van de halfjaarlijkse hoogtepunten van Wijs met je Wijk is de wijnproeverij. En die mag zich in een toenemende belangstelling verheugen. Dit keer waren er 36 deelnemers, die onder leiding van onze onvolprezen maitre du vin Bert Keemink hun kennis over wijn konden verrijken en daar dankbaar gebruik van maakten. Op 2 november was de 7e wijnproeverij in het bestaan van Wijs met je Wijk.wijnproef2nov4 Bert en Lidy hadden voor deze gelegenheid 7 wijnen uit 7 verschillende landen uitgezocht en daarbij werden allemaal bijpassende kazen gepresenteerd. Een breed scala van wijnen en kazen, waar de deelnemers zichtbaar van genoten. Bij een wijnproeverij kun je de wijn die je niet lekker met goed fatsoen in een spuugbak kwijt. De spuugbakken werden echter niet veel gebruikt en de 7 wijnen vielen dus prima in de smaak. Verder werd er veel gelachen en bleef het nog lang gezellig voordat iedereen voldaan lopend of op de fiets huiswaarts keerde. Een zeer geslaagde middag, die in het voorjaar van 2017 een vervolg gaat krijgen.

 

 

Terugblik wandelclub 31 oktober 2016

 

wandelclub1wandelclub2wandelclub3

 
wandelclub4

  

 

 

 

 

 

 

De wandelclub van Wijs met je Wijk trekt er elke maandagochtend op uit om sportief en gezellig bezig te zijn. Je hebt van die dagen in de herfst dat het prachtig weer is en dan is het volop genieten van onze prachtige omgeving. Maandag 31 oktober was zo'n dag!

 

Terugblik diapresentatie Oman op 27 oktober 2016

 

Oman1Op 27 oktober stond de diapresentatie over Oman op het programma. Buurtgenoot Harry van der Schot is daar enkele jaren geleden op bezoek geweest. Oman is veel groter dan Nederland, telt 3,5 miljoen inwoners en heeft veel woestijn. Het wijkt af van de meeste Arabische landen: geen godsdienstoorlogen tussen islamgroepen en ook hindoeisten en christenen kunnen er vreedzaam leven. Vrouwen krijgen volop onderwijs en kunnen ook carriere maken. Ook een schoon en net land, waar je een boete kunt krijgen als je met een vieze auto rond rijdt. Een land zonder belastingen en spotgoedkoop doordat van alles is gesubsidieerd, ook het eten. Als toerist kun je genieten van de zee, de bergen, de forten, de woestijn en de enorme gastvrijheid van de mensen. In een boeiende presentatie gaf Harry veel interessante informatie met mooie foto's. Ook had hij een aantal gebruiksvoorwerpen en sierraden meegenomen. Al met al een leuke en leerzame middag. Het grote applaus van de 27 aanwezigen was welverdiend en een mooie afsluiting. Oman3

Terugblik workshop schilderen met porseleinverf op 13 oktober 2016 

porselein2

Op 13 oktober 2016 zijn we weer begonnen met de eerste creatieve workshop van dit najaar. Onder het toeziend oog van Marijke Frank van atelier P&P uit Amerongen hebben we met 14 personen aan de hand van voorbeelden een bordje beschilderd met porseleinverf. Het was een hele uitdaging om de instructies op te volgen, maar ieder heeft er zijn persoonlijke draai aan kunnen geven en het resultaat mocht er zijn. porselein3Gelukkig zijn alle bordjes tijdens het inbranden van de verf heel gebleven en voor gebruik gereed. We kunnen weer van een heel geslaagde creatieve middag spreken. Ard en Joke veldt danken we voor het beschikbaar stellen van hun ruimte.

 

 

 

 

Terugblik startbijeenkomst najaarsseizoen op 5 oktober 2016

5oktober1

Op 5 oktober hebben we de startbijeenkomst van het najaarsseizoen 2016 gehouden. Met 44 deelnemers was er veel belangstelling! Ook veel meer dan we verwacht hadden en daarom zijn we blij dat we op het laatste moment nog de bijeenkomst konden verplaatsen naar het gebouw van het APG. Hulde voor hun flexibiliteit! Tijdens de bijeenkomst heeft de activiteitencommissie de plannen voor de komende maanden toegelicht. Een gevarieerd programma, dat met veel applaus werd begroet. In de nieuwsbrief van oktober 2016 is het programma te lezen. 5oktober2Verder was er deze middag veel gelegenheid om bij te praten en daar is grif van gebruik gemaakt. De heerlijke hapjes van Wil van Dantzig en Dikkie van de Horst vielen letterlijk prima in de smaak. En natuurlijk droeg ook het glaasje wijn bij aan de gezelligheid. Al met al een zeer geslaagde middag.

 

 

 

Terugblik excursie Watermuseum Arnhem op 21 september 2016

 

watermuseum2

 Op 21 september zijn we met 10 personen richting Arnhem gegaan voor een bezoek aan het Watermuseum. Het is vooral een doe museum waar je doormiddel van allerlei interactieve spelletjes veel te weten kunt komen over dijkbeheer, drinkwater, grondwater of watergebruik in Nederland en de rest van de wereld. Zo kun je op een weegschaal staan en letterlijk zien uit hoeveel water je bestaat. Water laten stromen en sluizen bouwen, zien hoeveel water er nodig is om bepaalde producten te produceren, wat er allemaal bij komt kijken om water te reinigen enz. We hebben ons erg vermaakt met de interactieve spelletjes voorzien van allerlei knoppen en joysticks. Vooral ook omdat het soms wel even kon duren voordat we doorhadden hoe het in zijn werk ging. Na onze eigen dorst gelest te hebben, zijn enkele deelnemers aan de excursie nog gaan wandelen in het park Sonsbeek.

 

 

 

 

Terugblik Pitch and Putt in Maurik op 8 september 2016

 

PP2

Wijs met je Wijk is ook sportief! Op een middag met prachtig weer wandelden 14 deelnemers over de golfbaan van het Eiland van Maurik om het spel Pitch and Putt te spelen. Pitch and Putt is een golfspel dat iedereen kan spelen. Na een korte instructie werden we in groepjes op de baan losgelaten en kon iedereen zijn of haar beste beentje voorzetten. Het is verrassend hoe snel je het spel leert en er werden mooie slagen afgeleverd. Natuurlijk waren er ook afzwaaiers en soms belandde er een bal in een weiland met hoog gras en konden we die niet meer terugvinden. Er is een onderlinge wedstrijd gespeeld tussen 4 teams en het team van Joop, Eby en Dikkie heeft gewonnen. Van harte gefeliciteerd!PP1

Na afloop werd op het terras van de golfbaan nog gezellig nagepraat en daarna togen de 5 fietsers en 9 automobilisten huiswaarts. De mooie route over de Rijnbanddijk met het schitterende weer maakte de uitstekend geslaagde middag compleet. Dit uitje is zeker voor herhaling vatbaar.

 

 

 

Terugblik Vriendenbijeenkomst en jeu de boule wedstrijd op 24 augustus 2016

 

De woensdagmiddag waarop we de vriendenbijeenkomst hielden was bijna de mooiste dag van het jaar: stralende zon en een meer dan heerlijke temperatuur. In de morgen zette enkele bewoners de aangeschafte partytent op en vulde die met statafels en enkele klapstoelen, waarna begin van de middag de Jumbo alle drank aanleverde. Ook werden toen de door andere bewoners vervaardige hapjes uit de koelkasten gehaald, waarna de bijeenkomst kon beginnen. De statafels werden vrijwel direct  onder de bomen geplaatst, daar was het prettiger verblijven dan onder de tent!!

Voorzitter Henk opende met het welkom heten van de overheids boulers en gaf onder andere verslag van de eerder dit jaar gehouden enquete naar de bekendheid en waardering van 65+ers in onze wijk over Wijs met je wijk. Daarvan kon hij melden dat de reacties substantieel in aantal waren en een zeer positieve inhoud hadden, en daar zijn we erg blij mee. De 2e vriendenbijeenkomst van december 2016 tillen we over het jaar heen en wordt als eerste in januari 2017 georganiseerd.

De wedstrijd tussen de jeu de boulers was zeer geanimeerd en onder grote betrokkenheid van de omstanders bleek dat het team WmjW met  overmacht zich winnaar mocht noemen en kreeg de prijs: een trofee.

Ter afsluiting bedankte Henk alle betrokkenen die zich hadden ingezet bij de organisatie en voorbereiding van de middag, met name Willy en Piet Kistemaker, die veel van de activiteiten op zich hadden genomen. Kortom het was een zeer geslaagde middag en uitstekend georganiseerd.

 

C11457F3 E885 4781 92B3 99CA2E3C2DFB

C78824F7 5F52 41DD B99E EF76590B8333

 

 

Terugblik Uitwijk 27 juli 2016: pannenkoeken eten

pannenkoekhugo1

Op woensdagmiddag 27 juli hebben we gezellig met 19 personen pannenkoeken gegeten bij het nieuwe pannenkoekenhuis Hugo's.

We vertrokken gezamenlijk met de fiets en auto's. Gelukkig konden we op het terras buiten zitten. Het was een gezellige middag, waarbij we van elkaars gezelschap hebben genoten. Het duurde wel lang voor we te eten kregen, maar de pannenkoeken smaakten heerlijk. Na het eten even een regenbui afwachten, waarna we het tot aan huis net droog hielden.pannenkoekhugo2

 

 

 

 

 

 

25 juli 2016, Nieuw:.... Wijs met je Wijk heeft een partytent!!

 

Ter voorbereiding van de vriendenbijeenkomst van 24 augustus hebben we een partytent aangeschaft, waarin hapjes, drankjes en mensen droog kunnen verblijven wanneer het  onverhoopt mocht regenen.

Vandaag is de tent uitgetest en opgezet, en dat dit nodig was bleek, toen de doos met het tentdoek open ging: er zat een scheur in! Dus Willie en Piet Kistemaker zijn direct naar de leverancier teruggegaan en kregen daar een nieuwe tent. Met vereende krachten hebben zij vervolgens samen met van Wil van Dantzig, Henk van Ravenswaaij, Gerard Rosier en Robert Bonke de tent opgezet, gecontroleerd en goedgekeurd. Dat geeft een goed gevoel voor de toekomst, de tent kunnen we nog jaren gebruiken!

 

20160725 145015

 

 

 

Terugblik Uitwijk vrijdag 15 juli  2016:

 

varen met de Blauwe Bever. Met 18 personen gingen we op weg naar de Blauwe Kamer voor een vaartocht met de Blauwe Bever van het Utrechts Landschap naar Doorwerth.

BA1395C9-5104-4A2B-BC9C-0A2D8839BD65 4CAF8020-AF8F-49A1-B6A1-2145C3376640

Na en wandelingetje over een smal paadje door de uiterwaarden konden we aan boord gaan. Onderweg hebben we een schat aan informatie gekregen over de bezienswaardigheden en natuurprojecten rondom de Rijn en zijn uiterwaarden. Bij de aanlegsteiger stond de gids ons al op te wachten voor een rondleiding op kasteel Doorwerth. Na een wandeling door de uiterwaarden ( gelardeerd met koeienvlaaien) en de kasteelmoestuin hebben we het kasteel zelf bezocht. De inrichting van het dertiende-eeuwse kasteel Doorwerth laat goed zien hoe vroeger op een landgoed werd geleefd. Er was zo veel te zien dat we zelfs niet aan het nuttigen van een drankje toekwamen. Gelukkig konden dit we na de terugkeer op de boot weer aardig goedmaken en waren we om 17 uur weer bij de opstapplaats retour.Hulde aan de vrijwilligers van het Utrechts Landschap voor de gastvrijheid en die schat aan informatie die ze ons gegeven hebben.

003CEA9B-0487-4405-801E-F08A4695582F

 

Terugblik Uitwijk 7 juli 2016: kersen eten in de Betuwe

 

 

eckwiel1

 De keuze om het kersen eten in de Betuwe een week uit te stellen vanwege het slechte weer bleek een goede te zijn. Met prima fietsweer genoten de 10 deelnemende fietsers van hun tochtje via de pont bij Amerongen naar Landgoed de Heerlijkheid in Eck en Wiel. Daar aangekomen werden zij verwelkomd door de de 4 deelnemers die per auto reisden. Gezeten op het terras werd de dorst gelest en smaakten de kersen prima.eckwiel2 Er gingen aardig wat schalen doorheen en er werd gezellig bijgepraat. Een bezoekje aan de landgoedwinkel en een korte wandeling over het landgoed maakten het bezoek compleet. eckwiel3Met de terugreis via Ingen hadden de fietsers het grootste deel wind mee en via de pont in Elst arriveerden zij rond 17.00 uur weer in Veenendaal. Een geslaagd uitje!

 

Terugblik Uitwijk 16 juni 2016: bezoek aan Streekmuseum en Flipjemuseum in Tiel

streekmuseum

Op 16 juni hebben we met 21 deelnemers een bezoek gebracht aan het Streekmuseum in Tiel. Tijdens de rondleiding kregen we een goede indruk van het belang van Tiel in vroeger tijden. Tiel is een van de oudste steden van Nederland. In de 10e eeuw was het zelfs een handelsplaats van internationale betekenis. In latere eeeuwen bleef Tiel belangrijk als lid van het internationale Hanzeverbond. Kenmerkende monumenten zijn de Maartenskerk en de Waterpoort. In het museum is veel informatie te vinden over het leven in vroegere tijden in Tiel. Het museum heeft ook een verdieping met informatie over Flipje.flipje Flipje was de reclame-uiting van jamfabriek de Betuwe en bij veel ouderen nog heel goed bekend. Naast veel affches en boekjes is er in het museum ook apparatuur te vinden die gebruikt werd voor de jambereiding.  

Na afloop van het interessante bezoek hebben we gezellig wat gedronken op een leuk terras op het plein voor het museum. De 21 deelnemers werden aangenaam verrast toen de restauranteigenaar ons uitnodigde om zijn spareribs gratis te proeven. Deze vielen uitstekend in de smaak. Voldaan ging iedereen huiswaarts. 

 

 

Terugblik Uitwijk 19 mei 2016: bezoek aan Arboretum in Wageningen

Arboretumbezoek

Wat een mooi park en zo dichtbij! De 19 deelnemers aan het bezoek aan het Belmonte Arboretum in Wageningen waren unaniem van mening dat het uitje hiernaar toe zeer de moeite waard was. De bloeiende rhodondendrons in honderden variëteiten, maar ook de bijzondere struiken en bomen en het schitterende uitzicht over de Rijn spraken tot de verbeelding. Na de mooie wandeling werd er uitgerust op het terras van hotel "de Wageningse berg" en genoten van een heerlijk ijssorbet of andere consumptie.Arboretumijs Gezellig praten bij een lekker zonnetje maakten de middag compleet. De 4 fietsers konden daarna bergaf naar Veenendaal en de mensen met de auto"s lieten zich vervoeren. Weer een geslaagde activiteit van Wijs met je Wijk!

 

 

Terugblik Uitwijk 21 april 2016: High tea

higteaeteneen

Een uitermate rijk gevulde tafel met allerlei etenswaren verrastte de 35 bezoekers deze middag. Veel producten kwamen uit de eigen keuken van de deelnemers, die daar duidelijk hun best op gedaan hadden. Met koffie, thee en frisdrank liet iedereen het zich goed smaken en ondertussen werden contacten gelegd, dan wel verstevigd. Voorzitter Henk van den Brandt blikte kort terug op het afgelopen halfjaar en presenteerde het zomerprogramma met 9 activiteiten van uiteenlopende aard in de omgeving van Veenendaal. In de nieuwsbrief van april 2016 is het programma opgenomen.highteamensen De ativiteitencommissie ontving een applaus voor het programma. Daarna kwam er een grote verrassing voor het bestuur en de activiteitencommissie. Caroline de Haan sprak namens de deelnemers lovende woorde over al hetgeen zij voor Wijs met je Wijk doen.Ook had zij geld ingezameld om iets leuks voor Robert, Louis, Eefke, Nelly, Wil, Tineke, Nollie en Henk te kopen. Die inzameling was een groot succes en zo ontvingen de gelukkigen elk een mooie roos en een fraaie cadeaubon. Dit initiatief vanuit de deelnemers is zeer gewaardeerd door het bestuur en de activiteitencommissie en een mooie stimulans om ons dankbare werk voort te zetten. 

 

Terugblik Uitwijk 13 april 2016: Voorlichting energiecoaches 

energiecoaches

Veel mensen denken dat er met een goed geisoleerd huis en flink wat led-lampen er niet veel energiebesparing meer te halen is.

De energiecoaches Henny Nagel en Bert van Geerenstein hebben ons van het tegendeel overtuigd. Bij iedereen is er winst te boeken en dat is goed voor het klimaat, maar ook goed voor uw portemonnee. De 17 aanwezige buurtbewoners krijgen veel tips en een tasje met energiebesparende hulpmiddelen mee naar huis. En als iemand graag voorlichting aan huis wil kan dat ook. De goed opgeleide energiecaoches komen graag bij u aan huis langs om u voorlichting te geven en behalve een kop koffie kost u dat niks. Wilt u van het aanbod gebruik maken mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt dan ook de tas met nergiebesparende hulpmiddelen. energiepubliekNog een leuke tip tot slot : als u aardappelen normaal 20 minuten kookt kunt u na 12 minuten het gas of electar uitzetten. De aardappelen worden dan vanzelf gaar in het kookwater.

We kijken terug op een leerzame middag.

 

 

Terugblik Uitwijk 7 april 2016 : Wijnproeverij met Zuid-franse biologische wijnen

biowijneen

Vanmiddag genoten we alweer van de 6e wijnproeverij sinds de start van Wijs met je Wijk. Onze eigen wijnkenner Bert Keemink had een mooie keur aan biologische wijnen uitgezocht voor de 27 aanwezigen. Biologische wijnen zijn beter voor het milieu en waarschijnlijk ook voor de gezondheid vanwege het ontbreken van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Verantwoord wijn drinken dus. De smaak van de biologische wijnen kan aardig tippen aan de traditionele wijnen. Alle wijnen kwamen vanmiddag uit Zuid-Frankrijk en Bert vertelde veel over de bereidingswijze en over bijpassende speciale franse gerechten.biowijntwee Wij proefden de wijn met stokbrood en heerlijke kaasjes, die door Bert en Lidy met zorg uitgekozen waren. Al met al een zeer smakelijke en leerzame middag, waarbij iedereen ook gezellig bij kon praten. We kijken nu al weer uit naar de volgende wijnproeverij.

 

 

 

Terugblik Uitwijk 31 maart 2016: workshop tasjes bewerken en klaverjassen/bridgen

tasjeswmjw

Bij de start van de bijeenkomst hebben we Ben de Vries toegezongen, die 91 jaar oud geworden is en gelukkig nog goed in staat is onze bijeenkomsten bij te wonen. Hij kreeg een mooie krans omgehangen door Caroline. Verder was er een heer die een dame zocht, die zijn pyamabroek kon vermaken. Deze heer en dame hebben elkaar gevonden. Om privacyredenen noemen we geen namen..... Daarna werd begonnen met het serieuze werk. De workshop katoenen tasjes bewerken met textiel markers was een succes.In deze tijd dat plastic tasjes taboe zijn geworden hebben we met 10 dames en 1 heer een textieltas tot een kunstwerk verheven. Een ieder heeft zijn eigen ontwerp uitgekozen en er zijn mooie creaties ontstaan. Nu kunnen we op een verantwoorde en leuke manier onze boodschappen vervoeren. De sfeer was gezellig en natuurlijk hebben we elkaars werk bewonderd.klaverwmjw

Ook de 8 klaverjassers en 4 bridgers waren goed op dreef. Roel Vaandrager leerde de bridgers cross-ruff te spelen en bij het klaverjassen haalden Bert Keemink en Gerard Roks een fraaie score en genoten daar zichtbaar van. Louis Tiland had pech. Hij kreeg slechte kaarten, moet vooral bijspelen en werd samen met zijn maat Adriaan te Winkel inegmaakt door Tiny Henzen en Henk van den Brandt. Maar meedoen is gelukkig belangrijker dan winnen!

 

 

Terugblik Uitwijk 24 maart 2016: samen eten bij het Perron

perroneen

Op 24 maart hebben we met 23 personen gegeten bij het Perron. We waren met 18 dames en 5 heren. Er waren 3 tafels waaraan met 8 personen gegeten kon worden.

De leerlingen van het Perron, een ROC school, hadden hun beste beentje voorgezet om ons een heerlijke maaltijd te serveren. Voor de leerlingen van de school is het allemaal heel serieus, want zij moeten praktijkervaring opdoen. Het leren gebeurt op alle vlakken; van de ontvangst tot de keukenbrigade en de mensen die de maaltijd serveren. Men had ook de tafels mooi aangekleed met paasdecoraties en ook aan sommige gangen van het menu was te zien dat het aan het einde van de week Pasen wordt. Wat te denken van een kwarteleitje en een paashaasbroodje. Ook was er een salade met eetbare bloemen. Een bijzonder menu dus en erg lekker.perrontwee

Bij ons vertrek was er applaus voor de leerlingen. Zij hebben echt hun best gedaan.
Voor de wijkgenoten was het gezellig om al etend over van alles en nog wat van gedachten te wisselen. Zo leer je elkaar beter kennen.
Een bezoek aan het Perron is voor herhaling vatbaar.

 

 

Terugblik Uitwijk 16 maart 2016 : paasbingo!

paasbingobert

Een jaarlijks terugkerend onderdeel is ons programma is de Paasbingo. Met Bert Keemink als bingomaster en Robert Bonke als zijn trouwe assistent hebben we een goed ingewerkt duo. En vergeet niet de cadeau-inkopers Lidy Keemink en Eefke Bonke, die weer stad en land afgereisd hadden voor leuke prijzen. De 30 aanwezigen vermaakten zich prima met het bingospel en werkten zo ook nog een beetje aan geheugentraining. paasbingotinyDe verdeling van de prijzen was zeer onevenredig. Eby van Gelder, Riet Veenendaal en Tiny Henzen namen de meeste prijzen mee naar huis. Maar omdat "meedoen belangrijker is dan winnen" genoot iedereen van een leuke middag en keerde voldaan huiswaarts. Bedankt Bert, Lidy, Robert en Eefke voor jullie inzet!

 

 

 

Terugblik Uitwijk 10 maart 2016: lezing online privacy en computercriminaliteit

GerardN

Veel Wijs met je Wijk-deelnemers hebben en computer en we verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we enkele computerdeskundigen hebben. Zij geven thuis op verzoek advies en verzorgen soms een inleiding voor geïnteresseerden. Op 10 maart hadden we veel belangstelling met 40 deelnemers voor de lezing on line privacy en computercriminaliteit. Computerdeskundige Gerard Nettenbreijers had zich uitstekend voorbereid en wist met veel praktische voorbeelden en handzame tips de belangstellenden een prima middag te bezorgen. GerardNpubliekComputercriminelen worden steeds gehaaider en weten officiële websites en mails van banken en andere instanties steeds beter na te bootsen. Wees dus op uw hoede en laat u niet bang maken als u een bericht krijgt dat er problemen en u snel moet handelen. En ga zeker niet over tot het verstrekken van pincodes of wachtwoorden.

 

Na een boeiende middag werd Gerard onder groot applaus bedankt en ontving hij een welverdiende fles wijn.

 

 

Terugblik Uitwijk 2 maart 2016: creatieve workshop en klaverjassen/bridgen

knutseltweemaart

Woensdagmiddag 2 maart zijn we met 11 vrouwen weer fijn creatief bezig geweest. Onder leiding van Dikkie van der Horst hebben we een schattig cadeaudoosje gemaakt, waarin je b.v merci chocolaatjes en theezakjes kan doen. Gelukkig had Dikkie al wat voorwerk gedaan zodat er tijd genoeg was om in alle rust te werken en natuurlijk ook gezellig te kletsen. Al met al weer een geslaagde workshop.

 

In de andere zalen werd er door 8 mannen geklaverjast en door 3 vrouwen en 1 man gebridged. We waren blij dat Gerard Rosier weer een keertje aanschoof. Helaas voor hem kreeg Gerard Roks goede kaarten en speelde de sterren van de hemel. klaverjastweemaart

 

 

 

 

 

Terugblik Uitwijk 17 februari 2016 : de natuur in Flevoland en Gelderland

 

wmjwnatuurrobs

De Vereeniging Natuurmonumenten bestaat sinds 1905, heeft meer dan 750.000 leden en beheert 350 grotere en kleinere natuurgebieden. Deze kennis deden we op van Rob Schimmel, die als vrijwilliger bij Natuurmonumenten werkt en deze middag een presentatie verzorgde over de mooiste natuurgebieden In Flevoland en Gelderland. Via een mooie presentatie met beeld en geluid liet hij de 25 aanwezigen meegenieten van de grote diversiteit in planten- en diersoorten die in diit deel van Nederland te vinden is.wmjwnatuur We leerden dat bij het stuifzandgebied het Hulsthorsterzand temperatuurverschillen van 40 graden tussen dag en nacht mogelijk zijn, hetgeen leidt tot een extreem leefgebied. Verder is het devies in de natuur eten en gegeten worden met een aantal schitterende roofvogels ( o.a. zeearend) aan de top van de voedselpyramide. Om te kunnen voortbestaan moet er natuurlijk ook gepaard worden. Bij de heikikker loopt het mannetje daarbij helemaal blauw aan. En dat terwijl hij geen blauwtje loopt.....

De aanwezigen kijken terug op een zeer geslaagde middag en wellicht gaan we met Wijs met je Wijk een aantal gebieden bezoeken.

 

 

Terugblik Uitwijk 11 februari 2016 : workshop saucijzenbroodjes bakken en klaverjassen
wmjwardsaucijsOngeveer 30 personen hebben vanmiddag saucijzenbroodjes leren maken. Onze eigen meesterbakker Ard Veldt leerde de aanwezigen de kneepjes van het saucijzenvak. Op geheel eigen wijze kregen we van Ard instructie om op de juiste wijze saucijzenbroodjes te maken. Iedereen heeft 5 saucijzenbroodjes gemaakt om mee naar huis te nemen en thuis af te bakken.

Een bijzondere verrassing waren de warme saucijzenbroodjes die Ard geregeld had in de pauze. Het maken van de broodjes kreeg daardoor een extra dimensie, omdat men het resultaat kon proeven. Cees van de Haar was zo vriendelijk geweest om thuis de saucijzenbroodjes af te bakken en daarmee naar het APG te komen.

 
wmjwsaucijs

Iedereen is leuk bezig geweest. De middag was een groot succes en er gingen al stemmen op om nog iets dergelijks te organiseren.

Naast de workshop saucijzenboordjes bakken oefenden 4 deelnemers hun vaardigheden in het klaverjassen. Ook zij hadden een prima middag.  

 

 

 

 

 

 

Terugblik Uitwijk 3 februari 2016 : opening binnenseizoen 2016

 
72CCF5E7-62FF-4949-85BD-03ADDB583961Op woensdag 3 februari hebben we met 32 personen het binnenseizoen geopend. Ard en Joke Veldt hadden hun huis weer ter beschikking gesteld. Robert Bonke opende de bijeenkomst en sprak de wens uit dat we er gezamenlijk weer een leuk seizoen van mogen gaan maken. Daarna werden door Wil van Dantzig en Nelly Tiland de op stapel staande activiteiten toegelicht. Ook dit seizoen is er een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Voor elk wat wils!Na de koffie en de thee werden een hapje en drankje geserveerd. Het werd een leuke en gezellige middag in een ongedwongen en vriendschappelijke sfeer.

 

 

 

 

Terugblik bezoek aan het museum in Veenendaal

wmjwmuseumveenOp 28 januari hebben we met 13 personen een bezoek gebracht aan het museum in Veenendaal. Het was een mooie winterdag, waardoor 10 mensen gingen fietsen.

We hebben een leuke en deskundige rondleiding gehad van mevrouw Swens. Ze begon de rondleiding met de wisselexpositie over brillen. De Veenendaalse verzamelaar Klaas van Zijp heeft hiervoor zijn collectie uitgeleend. Ook waren er topmodellen te zien van het Brilmuseum uit Amsterdam. Er waren brillen van bekende Nederlanders, alsook brillen van onder meer buitenlandse filmsterren en popmusici.

Daarna doken we in de historie van Veenendaal.

Veenendaal is officieel ontstaan in 1549. Er is een tijd geweest waarin gestreden werd om het grondgebied rondom Veenendaal door Gelderland en Utrecht. Uiteindelijk is Veenendaal nu Utrechts. Veenendaal is ontstaan door het afgraven van het veen; laagveen. Er vormde zich rondom het afgraven een nederzetting die uiteindelijk de plaats Veenendaal is geworden. Er is een hele grote wolindustrie en tabaksindustrie in Veenendaal geweest. Ook het water heeft in en rondom Veenendaal altijd een grote rol gespeeld. De laatste 30 jaar heeft Veenendaal een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De wolindustrie en de tabaksindustrie hebben plaatsgemaakt voor andersoortige bedrijvigheid. Veenendaal telt nu rond de 70.000 inwoners.

 

 

Terugblik op uitje met wandeling met pannenkoeken eten op 20 januari 2016

wandelingfoppejan

Op 20 januari vond de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar plaats. 10 wandelaars wandelden ruim een uur in het natuurgebied Oud-Reemst onder leiding van Foppe Dupuis. Foppe vertelde over de ontstaansgeschiedenis en liet in het veld interessante wetenswaardigheden zien. Ook leerden we weer veel. Zo betekent een dubbele beukenrij dat de oprijlaan naar een vermogende familie leidde. En dat eenzame eiken vroeger een herkenningspunt waren: de ANWB-bordjes in vroeger tijden dus.pannenkoekenschaarsbergen

Na een bewolkte start kwam het zonnetje te voorschijn en dat gecombineerd met een mooi gebied en een prima toelichting betekende veel tevreden gezichten.

Het pannenkoeken eten daarna in Schaarsbergen was erg gezellig en lekker. Leuk dat nog 3 mensen zich bij het gezelschap voegden voor de pannenkoek. Al met al een uitstekend geslaagd uitje.

 

 

Terugblik op Vriendenbijeenkomst 17 december 2015

Op 17 december is de Vriendenbijeenkomst van de Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal gehouden. Tijdens de vergadering werd een evaluatie gehouden over 2015 en zijn de plannen voor 2016 besproken. In een geanimeerde vergadering werd door de 42 aanwezige Vrienden grote steun uitgesproken voor de koers van het Bestuur en werden waardevolle sugesties gedaan. Tevens werd de nieuwe Vraag en aanbodservice toegelicht. Verder was het heel gezellig doordat de mensen elkaar steeds beter kennen, de koffie met oliebollen en de wijn met overheerlijke hapjes. Voor de recepten klik op recepten december 2015. 

 

Terugblik Uitwijk 9 december 2015: workshop kerstdecoratie en klaverjassen/bridgen

kerstkrans

De workshop om een kerstkrans hangend of liggend te maken is weer goed geslaagd.

Dankzij ijzerdraad, spelden en een lijmpistool hebben we alle versierselen kunnen bevestigen,wat nog een hele klus was. Het leuke is dat de kransen met dezelfde materialen, toch heel verschillend en prachtig zijn geworden. We hebben er met zijn allen -20 dames- weer een feestje van gemaakt en Eefke onze lieve, trouwe activiteitenbegeleidster verrast met een kerstboompje volgehangen met onze goede wensen.eefkekerstboom Eefke zal volgend jaar alleen nog incidenteel bijspringen. Fijn dat Tineke haar plaats wil innemen. Hierbij een warm welkom voor Tineke. Het activiteitenteam wenst al onze deelnemers fijne feestdagen en een gezond creatief 2016.

 

klaverjas

De 5 bridgers en 4 klaverjassers maakten er een gezellige middag kaarten van. De bridgers zijn blij met de aanwijzingen van Roel Vaandrager en bij de klaverjassers was de quote van de dag voor Louis Tiland. Toen zijn kaartmaat Janka Marbius zei dat ze er nog flink aan moesten trekken om te winnen antwoordde Louis vol humor: 'aan mij zal het  niet liggen!' 

 

 

Terugblik Uitwijk 3 december 2015: sinterklaasbingo

bingoeen

Als je een groep van 38 buurtgenoten stil wilt krijgen moet je een bingo organiseren. Ze willen allemaal winnen en houden dus echt wel een poosje hun mond. Te winnen was er veel bij deze Sinterklaasbingo en uiteindelijk ging iedereen met een prijs naar huis. Gerard Nettenbreijers  is onze echte bingo-koning, want hij won maar liefst 3 prijzen! Iedereen lette heel goed op, want er viel dit keer geen enkele valse bingo te noteren. Tussen de spellen door en tijdens de pauze kon er bijgepraat worden en dat droeg ook bij tot de gezellige middag. bingotweeBingomaster Bert Keemink leidde het spel voortreffelijk en Robert Bonke toonde grote kwaliteiten als assistent. De fraaie prijzen waren ingekocht door Lidy Keemink en Eefke Bonke. Al met al een zeer geslaagde activiteit en zeker voor herhaling vatbaar.

 

 

Terugblik Uitwijk 25 november 2015: windows 10

geeuwkewindowsVeel Windowsgebruikers staan voor de keuze of zij wel of niet zullen overstappen op Windows 10. Reden genoeg om Geeuwke de Boer te vragen om een toelichting te geven op Windows 10 en een aantal handvatten mee te geven voor het maken van deze keuze. Voor een gehoor van 36 personen werd het onderwerp uitgebreid behandeld aan de hand van een flink aantal sheets. Windows 10 is eigenlijk het best te kenschetsen als de opvolger van Windows 8.1 en daar lijkt het ook het meest op. Het is een op een aantal punten doorontwikkeld (oa een spraakgestuurde assistent, een betere browser en de Startknop is weer terug) en is daarmee een verbeterde versie. Microsoft heeft aangegeven dat voortaan alle verbeteringen in Windows 10 worden aangebracht en er dus geen Windows 11 gaat komen.publiekwindows Voor Windows 8 gebruikers is het advies in het algemeen om over te stappen en zijn er bij het overstappen in het algemeen niet veel problemen te verwachten.

Voor Windows 7 gebruikers is dat lastiger. Als zij graag bij de tijd willen zijn moeten ze het zeker doen, maar de gemiddelde gebruiker die tevreden is met Windows 7 kan ook tot 2020 daarmee blijven werken. Windows 7 wordt namelijk tot 2020 onderhouden. Overstappen van Windows 7 naar Windows geeft bij ca. 5-10 % van de gebruikers problemen, vooral bij het gebruik van computers en/of printers van 5 jaar of ouder.

Voor Windows Vistagebruikers is overstappen niet aan te bevelen. De gebruikte computer is daarvoor meestal te oud. Er kan t.z.t. beter een nieuwe computer met Windows 10 worden aangeschaft.
Overstappen op Windows 10 is nu gratis en zal na juli 2016 ongeveer 120 euro gaan kosten. De licentie is gekoppeld aan de levensduur van de computer.

Meer info over Windows 10 is te vinden op het seniorweb en in het boek De computerbijbel voor Windows 10 van Maarten Schoone.
We konden merken dat Geeuwke zich goed had voorbereid en hij werd met een applaus en een attentie dank gezegd voor de leerzame middag. We zijn blij met zo"n deskundige in ons midden!

 

 

Terugblik Uitwijk 19 november 2015: workshop fietsbandenketting en kaarten

fietsbandeen

Vandaag hebben we fietsbanden verwerkt tot mooie halskettingen. Aan de  hand van diverse voorbeelden gingen 14 dames en 1 heer met veel plezier aan de slag. Fietsband combineren met kralen geeft een prachtig geheel. Een ieder is aangestoken met het fietsbandvirus en gaat op zoek naar een oude binnenband om daar thuis verder verschillende kettingen van te maken.  Ben de Vries was zo galant om zijn werkstuk te schenken aan Caroline de Haan, die daar zeer content mee was.fietsbandtwee Veel dank zijn we verschuldigd aan Wil van Dantzig en Eefke Bonke, die deze prima geslaagde workshop hebben voorbereid en begeleid.

In de andere zaal beoefenden 4 klaverjassers en 6 bridgers de kunsten van het kaartspel. De bridgers ervaren dat dit spel niet even op een achternamiddag kan worden geleerd, maar door regelmatig te oefenen is de vooruitgang onmiskenbaar. En wat nog belangrijker is: alle kaarters genoten van een gezellige middag.

bridgeneen

 

 

 

 

 

 

Terugblik Uitwijk 11 november 2015: het belang van goede voeding en beweging voor ouderen  

JennyStringa

Regelmatig lezen we in de krant dat een goede voeding en veel bewegen belangrijk is voor ouderen om langer gezond te leven en de kans op dementie te verlagen. Een goede reden om Jenny Stringa van Vitras te vragen om ons er meer over te vertellen. Zij begon haar presentatie met een uitleg over hoe onze hersenen functioneren. Hersenen vervullen een belangrijke rol bij het leren. Niet alleen als kind, maar ook bij ouderen. De hersencellen dienen constant gestimuleerd te worden om nieuwe verbindingen te maken en te onderhouden. Anders raken ze het "geleerde" kwijt, net zoals het verlies van spiermassa als je door een gebroken been een poosje niet kunt lopen. Hersencellen stimuleer je het beste door regelmatig nieuwe dingen op te pakken ( bijvoorbeeld een cursus volgen, bridgen, puzzelen, lezen) en dat ook op een uitdagende manier te doen. Verder is het belangrijk dat je de dingen die je doet met aandacht doet. Dan beklijft het beter en vergeet je het minder snel. Hersenen forceren heeft niet veel zin. Als je niet op de naam van iemand kunt komen probeer het dan niet krampachtig te bedenken, maar probeer er niet aan te denken en komt het later vanzelf.JennyString Om goed te kunnen functioneren hebben hersenen zuurstof nodig en een goede voeding. 30 minuten matig intensief bewegen per dag is nodig voor de zuurstof. Wandelen, fietsen met weinig of geen ondersteuning( e-bike), traplopen en stofzuigen zijn goede voorbeelden. Bewegen is niet alleen goed om dementie uit te stellen, maar ook goed tegen obesitas en hart-en vaatziekten. Goede voeding bestaat uit ondermeer gevarieerd eten met aandacht voor omega 3-vetzuren (vette vis, olijfolie en walnoten,vitamine B6 en B12 en vitamine D, langzame koolhydraten( bruin of volkoren brood, volkorenpasta) en anti-oxidanten. Bij een gevarieerd voedingspatroon met veel groenten en fruit, weinig of geen suiker toevoegingen en niet teveel vlees krijgt men veel belangrijke voedingselementen voldoende binnen. Belangrijk tot slot is het om elke ochtend te ontbijten en elke dag een liter water of thee te drinken. De 24 aanwezigen toonden zich blij met de praktische presentatie en doordat veel vragen tussendoor konden worden gesteld werd het een levendig geheel. Jenny bedankt voor deze leerzame middag!

 

 

Terugblik Uitwijk 5 november 2015: workshop schilderen met oude make-up en kaarten

uitwijk5-11crea

Kunstenares Nelleke Bos had weer het aparte idee om ons te trakteren op een workshop schilderen met oude make-up. Op haar verzoek was er al heel veel make-up en schmink gespaard en ingezameld. Het thema herfst sloot natuurlijk goed aan bij het seizoen en de meegebrachte bladeren kwamen goed van pas. Het was hele ervaring om make-up op deze manier her te gebruiken en we waren enthousiast dat we er zulke verrassende resultaten mee konden behalen. De 11 deelnemende dames hebben een heerlijke creatieve middag gehad en danken Nelleke voor haar inzet en support.uitwijk5-11kaarten

In de andere zaal kruisten 5 klaverjassers en 4 bridgers de degens met elkaar bij het beoefenen van het kaartspel. We danken Gerard en Anneke Roks voor het coachende werk. Zo leren ook de wat meer onervaren spelers steeds beter de kneepjes van het vak. In een prima sfeer werd er gezellig gekaart.

 

 

 

Terugblik Uitwijk 20 oktober 2015: workshop wijnproeven

2015-10-20 15.57.01 2

Alweer de 5e workshop wijnproeven van Wijs met je Wijk. Dit lustrum werd gevierd met toppers uit Frankrijk, Italië en Spanje van de vorige workshops. De 29 aanwezigen genoten volop van deze mooie wijnen met bijpassende hapjes en heerlijke kazen. Er moest natuurlijk ook gewerkt worden en onze eigen "Maitre du Vin" Bert Keemink leerde ons weer van alles over organoleptisch proeven en de herkomst van de wijnen. Een enkele wijn werd als vettig benoemd; helaas bestaat er nog geen afslankwijn....Veel aanwezigen deden mee aan de quiz en Wim de Haan ging naar huis met de 1e prijs. Ook Willemijn Oosterbeek en Rob Rensen bleken kenners te zijn en deelden de 2e prijs.2015-10-20 14.36.29 2Het was weer een gezellige middag bij Ard en Joke Veldt, die wij danken voor het beschikbaar stellen van hun ruimte. En natuurlijk zijn we Bert en Lidy Keemink veel dank verschuldigd voor het organiseren van deze zeer geslaagde middag. Op de vraag of er volgend voorjaar weer een workshop moet komen was het antwoord van de zaal volmonig JA!   

 

Terugblik Uitwijk 14 oktober 2015: bloemschikken en kaarten

uitwijk14-10bloemschikken

Nu de herfst is ingezet werd het de hoogste tijd om ons huis op te fleuren met een bloemstuk in herfstkleuren. 21 dames gaven gehoor aan deze oproep en met veel enthousiasme zijn ze vanmiddag aan de slag gegaan onder leiding van Wil en Eefke. Petje af voor een ieder want het houten matje voorzien van ijzerdraad viel nog niet mee, maar het opvullen met oase, blad, rozenbottels, kastanjes, eikels en bloemen was een feest en het resultaat mocht er wezen.

uitwijk14-10kaartenIn de andere zaal werd er geklaverjast en gebridged. 4 klaverjassers pakten de draad na de vakantie weer op en voor de 4 bridgers met aandachtig toeschouwer Ad Romein was het af en toe de vraag "hoe zat het ook alweer?". Maar naarmate de middag vorderde kwam iedereen er weer beter in. Fouten maken mag, er werd veel gelachen en "oefening baart kunst" kenmerkten de sfeer. De leuke activiteiten en de mogelijkheid om bij te praten bij de koffie zorgden voor een aangename en gezellige middag.

 

 

 

Terugblik Uitwijk 8 oktober 2015: het intieme liefdesleven van de vlinder

frater Willibrordus

Deze middag zijn we de natuur ingedoken. De van het radioprogramma Vroege vogels bekende frater Willibrordus uit de Bilt liet ons aan de hand van prachtige filmpjes van de Vlinderstichting kennis maken met het liefdesleven van de vlinders. Veel verschillende vlindersoorten passeerden de revue, zowel algemene soorten als specifieke soorten van kustlandschappen, heidevelden en veengebieden. Het baltsgedrag, de paring, het leggen en uitkomen van eitjes, het rupsstadium en het verpoppen tot nieuwe vlinders zijn prachtig in beeld gebracht. De gelegenheid om vragen te stellen aan de frater werd uitgebreid benut en hij wist als echte deskundige bijna overal antwoord op. Het applaus van de 32 aanwezige buurbewoners was verdiend. We kijken terug op een aangename en leerzame middag. Hartelijk dank aan Caroline en Wim de Haan voor het idee om de frater uit te nodigen en hem te begeleiden.

 

 

Terugblik start najaar seizoen 2015 op 30 september 2015

startnajaar2015Woensdagmiddag 30 september was de start van het najaar seizoen. Met 37 wijkbewoners was het "volle bak" bij Ard en Joke Veldt. De belangstelling van de buurgenoten was echter nog groter en we hebben helaas een aantal mensen teleur moeten stellen. Het weerzien na de zomer was heel gezellig en er was veel ruimte om bij te praten. Verder presenteerde de activiteitencommissie het programma voor de komende 3 maanden. Een veelzijdig geheel met lezingen, creatieve workshops, klaverjassen en bridgen, een bingo en natuurlijk een workshop wijnproeven staan in het vooruitzicht. Voor elk wat wils dus. Het programma is vermeld in de nieuwsbrief 2015-6. Zie hiervoor de rubriek Informatie. De genoeglijke middag werd afgesloten met een hapje en een drankje en iedereen toog tevreden huiswaarts.

 

  

Terugblik bezoek Nederlands Tegelmuseum 17 september 2015

Tegelmuseum

Op 16 september hebben we met 11 personen het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo bezocht.
Het museum is niet groot, maar er viel veel moois te zien. Natuurlijk vooral veel mooie en bijzondere wandtegels. Vroeger werden wandtegels vooral gebruikt in huizen of boerderijen rondom de schouw of kachel of als wandbekleding. Tegenwoordig gebruiken we voornamelijk wandtegels in de badkamer en de keuken. Het verschil in gebruik is duidelijk te zien op de beschilderingen van de oude en antieke tegels. In de woonkamer immers moesten de beschilderde tegels vooral mooi, leerzaam en onderhoudend zijn. Ook werden er veel Bijbelse taferelen geschilderd op de tegels. Om tegels te vervaardigen was een werkplaats met een oven nodig. In het museum werd de techniek van het bakken en schilderen getoond. Vroeger was de productie van wandtegels voornamelijk handwerk; een ambacht dat door kunstzinnige mensen werd uitgeoefend. In de vorige eeuw ging men de tegels machinaal vervaardigen. Toch is het met de hand beschilderen van wandtegels niet verloren gegaan. Mooi om de historische ontwikkeling van de wandtegel te zien.
Het was ook een leuke en gezellige middag.

 

 

Terugblik bezoek Tabaksmuseum 20 augustus 2015

tabaksmuseum

Op 20 augustus hebben we met 12 personen het tabaksteeltmuseum in Amerongen bezocht. Er waren 8 mensen die op deze mooie zomerdag naar Amerongen gingen fietsen en de andere vier gaven de voorkeur aan de auto.
Het tabaksteeltmuseum laat de geschiedenis zien van de tabaksteelt in en om Amerongen in de afgelopen eeuwen. In de jaren dertig van de vorige eeuw kwam het telen van tabak in een neerwaartse spiraal terecht, om uiteindelijk geheel te verdwijnen. Het museum geeft een goede impressie van het leven en werken in de tabaksindustrie.
Na het bezoek aan het museum hebben we de tabaksbladroute door oud Amerongen gelopen. In Amerongen herinneren nog veel dingen aan het tabaksteeltverleden. We hebben prachtige tabaksschuren gezien die tot woonhuis zijn verbouwd, pittoreske inkijkjes in mooie straatjes, het oudste huis van Amerongen, de Andrieskerk en molen Maallust. Ook werd duidelijk dat de diverse kasteelheren van kasteel Amerongen, eeuwenlang, een allesbepalende rol hebben gehad in het dagelijks leven in Amerongen.
Het was een leuke en ook leerzame middag 

 

 

Terugblik bezoek Passiflorahoeve 6 augustus 2015 

passiflora1

Op 6 augustus hebben we met 17 personen een bezoek gebracht aan de Passiflorahoeve in Harskamp. Op deze tropische dag hebben we door de verschillende vlindertuinen gelopen. De tuinen bevinden zich in kassen met een tropisch klimaat, wat in de winter heerlijk is. Nu hadden we buiten ook een tropische dag, hetgeen binnen in de kassen resulteerde in extra warm. Dat mocht de pret echter niet drukken. Iedereen was overweldigd door de geweldig mooie vlinders die we te zien kregen. De vlinders vlogen om ons heen, zaten op arm, been, tas of fototoestel. Er werden veel foto's gemaakt van de meest bijzondere exemplaren. Het kostte wel enige moeite en geduld, want tegen vlinders kun je niet zeggen dat ze moeten gaan zitten.passiflora2 De hele hoeve lag er verzorgd bij met, naast de vlindertuinen, tuinen met mooie en bijzondere planten. We hebben ook wel bloeiende passibloemen gezien, maar de echte bloeitijd daarvoor was al voorbij.
Het was een geslaagde middag.

 

Terugblik midgetgolfen 22 juli 2015 

midgetgolf1

Op 22 juli zijn er twee volle auto's en 5 fietsers richting Bennekom vertrokken om gezamenlijk de midgetgolfbaan daar onveilig te maken. Het was een heerlijke fietstocht langs weilanden en prachtige bospaden met prachtig weer. Daar aangekomen moest eerst even de dorst gelest worden, waarna wmidgetgolf2e met 3 teams van 3 en 1 team van vier personen de strijd aangingen. De banen waren zeer gevarieerd en soms was het best lastig om het balletje niet in de struiken te slaan, maar op de baan te houden. De uitdaging was om natuurlijk binnen 6 slagen in de hole te eindigen, hetgeen niet altijd lukte......

Onze beste speler eindigde als "zeer uitstekend " en velen als "alle begin is moeilijk" maar de hoofdzaak is dat het plezierig was en dat was het.

  

 

Terugblik bezoek Kasteel Amerongen 1 juli 2015

kasteel amerongen

Op deze tropische middag hebben we een bezoek gebracht aan kasteel Amerongen. Met 11 wijkbewoners, waarvan er 7 door het bos naar Amerongen zijn gefietst, hebben we het gerenoveerde kasteel bekeken. In het kasteel was het lekker koel en de rondleiding door een deskundige vrijwilligster, was boeiend. We zijn veel over de historie van het kasteel te weten gekomen, hebben veel ruimtes mogen bekijken en ondanks de hitte, hebben we  een gedeelte van de tuin bekeken. Er werd ons verteld dat er verschillende rondleidingen te boeken zijn, waaronder een speciaal voor dames. Er worden dan andere ruimtes getoond en speciaal aandacht besteed aan de dames die het kasteel bewoond hebben. Met name Margaretha Turnor, de vrouw van Godard Adriaan van Reede heeft het kasteel zijn huidige vorm en inrichtin gegeven. De familie Van Reede heeft het kasteel 3 eeuwen bewoond. Kasteel Amerongen is nu ondergebracht in de stichting Kasteel Amerongen. De familie Bentinck waren de laatste bewoners. Er zijn nog een paar privé kamers voor hun beschikbaar, maar zij moeten daar wel voor betalen als ze daar gebruik van willen maken!

Met een drankje hebben we het geslaagde bezoek afgesloten.

 

 

 

Terugblik pannenkoekenuitje 17 juni 2015

pannenkoeken 17 juni 2015

Vanmiddag hebben we een bezoek gebracht aan de pannenkoekenboerderij van het landgoed Hemmen in de Betuwe. Een mooi landgoed met een kasteeltuin en een fraai gelegen pannenkoekenboerderij aan het riviertje de Linge. Slechts 20 km van Veenendaal, maar bij veel mensen uit onze wijk onbekend.13 buurtgenoten, waarvan 4 fietsers, trokken erop uit en genoten op het zonovergoten gezellige terras van prima pannenkoeken. Verder was er ruim gelegenheid gezellig bij te praten en het mooie weer droeg bij aan een uitstekend geslaagd uitje. pannenkoeken2 17 juni 2015

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik excursie 4 juni 2015: Veluws zandsculpturenfestijn

zandsculpturen1

Vanmiddag hebben we met 7 personen een bezoek gebracht aan het Veluws zandsculpturenfestijn in Garderen. Dit jaar was het thema "Grootmoederstijd". We bewonderden veel fraai uitgevoerde taferelen van de Bevrijding in 1945 en de opbouw van Nederland in de naoorlogse periode. Bij ons allen veel blikken van herkenning zoals het wekelijks 1 keer in bad in een wasteil, die niet voor elk kind verschoond werd. En natuurlijk ook herinneringen aan gebeurtenissen, die we bijna weer zijn vergeten zoals de autoloze zondagen in 1973.zansculpturen2 De zandsculpturen zijn echte kunstwerken en een bezoekje waard. Het genieten van het mooie weer op het gezellige terras droeg natuurlijk ook bij aan de geslaagde middag.

 

 

Terugblik Uitwijk 29 april 2015 : High tea

High tea 2015-2 Vanmiddag genoten 30 buurtgenoten van een uitstekend gevulde tafel met allerlei veelal zelfgemaakte zoete en hartige hapjes. Iedereen had duidelijk zijn of haar best gedaan en het smaakte heerlijk. Speciale aandacht was er voor de jarige Wil van Dantzig, die aangenaam verrast werd met 30 rozen van de deelnemers. High tea 2015-1 Voorzitter Henk van den Brandt blikte kort terug op de activiteiten van de afgelopen maanden. Tussen begin januari en eind april zijn er 17 activiteiten georgansiseerd, waarbij totaal ruim 430 bezoekers zijn geweest verdeeld over 100 verschillende deelnemers. Wijs met je Wijk gaat ook in de zomer door. 2 keer per maand worden speciale activiteiten georganiseerd en verder start binnenkort de fietsclub. Meer informatie over de plannen vindt u in de nieuwsbrief van april 2015. Onder applaus werden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet en daarna werd het glas geheven op een mooie zomer. De deelnemers kijken terug op een gezellige middag.  High tea 2015-3

 

Terugblik Uitwijk 23 april 2015: Wijkgericht werken door wethouder Frits Beckerman

Frits en Annemarij

Vanmiddag bracht een stevige delegatie van de gemeente Veenendaal een bezoek aan Wijs met je Wijk in de personen van wethouder Frits Beckerman, wijkregisseur Wilma Barendsen en wijkmanager Annemarij Swart. Vanuit de wijk was een goede opkomst met 42 personen. Frits Beckerman gaf in een duidelijke presentatie aan hoe de gemeente het wijkgericht werken wil gaan vormgeven. Het belang ervan neemt toe doordat de gemeente nu ook verantwoordelijk is voor de taken uit de decentralisatie van het sociale domein( wmo, jeugdzorg en participatie). Bovendien is het van belang dat instanties niet langs elkaar heen werken, maar juist samenwerken. Wijkmanager Annemarij Swart is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en zij wordt ook verantwoordelijk voor het opstellen van een wijkactieplan.

Frits Beckerman liet ook de resultaten van het bereikbaarheidsonderzoek in Petenbos zien. Duidelijk is dat de nieuwe verkeerslichten bij de Cuneraweg een duidelijke verbetering zijn. Is er dan niets meer te wensen? Diverse bewoners vroegen aandacht voor de Knip in de Brinkersteeg. De wethouder gaf aan dat een verantwoorde openstelling 12 mln euro gaat kosten en dat dit wel erg veel geld is. Ook werd aandacht gevraagd voor het verminderen en/of verlagen van de verkeersdrempels. Daar voelt de gemeente weinig voor. De drempels zijn een belangrijk middel om te zorgen dat er niet harder gereden wordt dan 30 km per uur. Op 3 juni is er een bewonersavond voor geheel Petenbos over de verkeersproblematiek en zullen deze onderwerpen ongetwijfeld opnieuw aan de orde komen.

Van enkele bewoners zijn er signalen dat de geluidsoverlast van de Rondweg Oost toeneemt. Zij dringen aan op onderzoek naar geluidsoverlast en luchtkwaliteit. De gemeente heeft toegezegd deze signalen bij de Provincie onder de aandacht te brengen. Verbreding van de Rondweg Oost naar 4 banen is niet voor 2022 aan de orde. Diverse bewoners uitten hun ongenoegen over de overlast van hondenpoep. Aanspreken van de hondenbezitters op hun gedrag wordt lang niet altijd op prijs gesteld. De gemeente gaat dit najaar dit onderwep op de agenda zetten.

Een heugelijke mededeling betrof het feit dat over 2 weken wordt gestart met de aanleg van de Jeu de Boulesbanen aan de Bunzinglaan. Wij zijn uitermate blij dat de gemeente dit gaat uitvoeren.

Onder dankzegging voor hun komst en met een applaus en een fles wijn werd afscheid genomen van Frits, Wilma en Annemarij. Wij kijken terug op een informatieve en geslaagde middag.

 

 

Terugblik Uitwijk 15 april 2015: modeshow Terre des Hommes en kaarten

TdeH16-4

Soms heb je van die dagen in april dat het prachtig weer is. En dat was het vandaag. Dat betekende een duideijk lagere deelname dan verwacht. Terre des Hommes van de locatie Barneveld kwam hun voorjaarscollectie gebruikte kleren showen. Met 6 modellen, een ladyspeaker en 2 kleedsters hebben ze weer een prachtige show weggegeven. Het was alleen erg jammer dat er maar 15 dames kwamen kijken en de opbrengst voor het goede doel stond daardoor natuurlijk in de schaduw van de vorige keren. Maar we hebben zeer zeker een gezellige middag gehad. Dank aan alle dames van Terre des Hommes! Ook de 4 bridgers hebben zich prima vermaakt en kun bridgekwaliteiten verder aangescherpt. Het klaverjassen hebben we afgelast vanwege te weinig deelnemers.

 

 

Terugblik Uitwijk 9 april 2015: eigen bijdrage in de zorg en erf- en schenkbelasting

Hans van Heteren

Een middag met een pittige inhoud! Mr. Hans van Heteren van Notariskantoor Ottens wijdde de 20 bezoekers in in de wereld van te betalen eigen bijdrages bij mogelijke opname in een verpleeghuis. Verschillende situaties passeerden de revue zoals lage en hogere inkomens, meer en minder eigen geld op de bank en wel of geen eigen huis. Dit gaf een goed inzicht en ook werd duidelijk wat je kunt doen om de eigen bijdrage binnen de perken te kunnen houden. Tevens werd ingegaan op diverse aspecten van de erf- en schenkbelasting en kwamen verschillende testamentvormen aan de orde, waaronder het levenstestament. De verschillende praktijkvoorbeelden en de anekdotes over het werken in een notarispraktijk maakten van het geheel een leerzame en aangename middag. Spreuk van de dag werd het "verjubelen" van een erfenis! Onder applaus werd Hans van Heteren bedankt voor zijn inbreng en kreeg hij een flesje wijn overhandigt. Zijn visitekaartjes vonden grif aftrek en ook dat is een teken dat het verhaal goed in de smaak viel. 

 

 

Terugblik Uitwijk 1 april 2015: paasbingo

paasbingo1

Een mooie middag! Bij aankomst werden de bezoekers verrast met een tegoedbon van 10 % korting op een bos bloemen bij onze Sponsor van deze week Boetiek Rustenhoven. Een leuk gebaar!
Met 33 personen en onder de bezielende leiding van Bert Keemink is het een gezellige paasbingo geworden. Ondanks dat Bert geen paashaasmuts kon bemachtigen en we het met een hilarische Turkse hoed moesten doen heerste er wel een echte Paassfeer.  Lidy Keemink en Eefke Bonke hadden zich weer aardig uitgesloofd om leuke prijzen te verzorgen die zeker in de smaak vielen. Ook 2 tegoedbonnen - welke we ontvangen hebben van Knipstudio 36 en van Oriflame- behoorden tot de prijzenpot. De winnaars Caroline de Haan en Dikkie van de Horst waren hier erg blij mee. paasbingo2Natuurlijk zijn er altijd gelukkigen die meerdere prijzen in de wacht slepen, maar de vele troostprijzen verzachtten het leed en er ging niemand met lege handen naar huis. Bert, Lidy en Eefke hartelijk bedankt voor de organisatie.

 

 

Terugblik Uitwijk 26 maart 2015: workshop paasdecoratie en klaverjassen/bridgen

paasdecoratie

21 dames hebben zich creatief uit kunnen leven om een strokrans om te toveren tot een decoratieve krans voor Pasen. Met behulp van zijde bloemen, lint, stekers, lijm, eitjes vogeltje of vlindertje zijn er mooie vrolijke creaties tot stand gekomen. Een bijkomend voordeel is dat deze kransen ook volgend jaar nog dienst kunnen doen. Het was weer erg gezellig om zo samen bezig te zijn en een ieder heeft volop genoten.

 

4 bridgers scherpten hun kwaliteiten aan door te oefenen, want oefening baart kunst! Het klaverjasgroepje bestond ook uit 4 personen. Louis Tiland liet zien dat de gevolgde lessen hun vruchten afwerpen, vanzelfsprekend mede dankzij het aanwezige talent bij Louis. Gerard Rosier was gelukkig bereid in te vallen voor Arie Kuhlman, die  verhinderd was.

 

 

Terugblik Uitwijk 18 maart 2015: workshop Zuid-amerikaanse wijnproeven

wijnproef20nov1

Onze eigen Wijs met je Wijk-wijnkenner Bert Keemink had zich weer erg ingespannen om mooie wijnen in te slaan en ons daarmee kennis te laten maken. Vanmiddag genoten 27 aanwezigen volop van de Chileense en Argentijnse wijnen. We leerden dat wijnen ook een vette smaak kunnen hebben en dat er zelfs wijnen zijn met mooie rondingen. En warempel...als je meer proeft ga je die vanzef herkennen.... Lidy Keemink verzorgde bijpassende heerlijke kaasjes en Caroline en Wim de Haan hadden lekkere bijpassende hapjes bereid. Al met al werd het een smaakvolle en heel gezellige middag bij Ard en Joke Veldt. Hartelijk dank aan hen voor het beschikbaar stellen van de ruimte en aan Bert, Lidy, Caroline en Wim voor alle werk wat ze erin gestoken hebben. In het najaar zetten we onze ontdekkingsreis door de wijnwereld voort en gaan we de wijnen uit de Loire proeven.

 

 

Terugblik Uitwijk 12 maart 2015: beautymiddag en kaarten

uitwjk 12 mrt 15-121 deelnemers hebben kunnen genieten van een heerlijke beautymiddag gegeven door 2 dames van Oriflame. Met goede tips, advies, een huidanalyse, aandacht voor make-up en een paraffinebad voor de handen was het een gezellige leerzame middag. Een ieder ging met een leuke attentie in de vorm van een heerlijk huidcrème enthousiast naar huis. Een aantal dames hebben zich spontaan beschikbaar gesteld voor het geven van een huisparty waarbij men nog meer persoonlijk advies kan krijgen.

Voor de 12 bezoekers, die al mooi genoeg van zichzelf waren was er gelegenheid om te klaverjassen en te bridgen. Zij kraakten hun hersens en vermaakten zich prima in een gezellige sfeer. Helaas moesten enkele kaarters wegens ziekte verstek laten gaan. Dank aan Gerard Roks dat hij spontaan bereid was om in te vallen.uitwijk 12mrt 15-2

 

 

 

Terugblik Uitwijk 4 maart 2015: themamiddag rouwverwerking

loes jacobsIedereen krijgt in het leven op verschillende moment met rouw te maken. Verlies van een dierbare, van een baan of vertrek uit een vertrouwde omgeving zijn voorbeelden. Verlies van een partner of kind  is het meest heftige wat je kunt meemaken. In een interactieve middag besprak Loes Jacobs van Veens met de 15 bezoekers aan de hand van praktijkervaringen wat je dan tegen komt en hoe je er mee om kunt gaan als rouwende, maar ook als omgeving. Het begrip rouwarbeid werd uitgelegd: rouwen is werken. Duidelijk werd ook dat iedereen op een verschillende wijze met de verwerking omgaat en dat we moeten oppassen met oordelen over de weg die iemand kiest. Dat een rouwproces moeilijk en emotioneel is werd deze middag ook duidelijk. Het op een respectvolle wijze uitwisselen van ervaringen onder de deskundige leiding van Loes Jacobs maakte de bijeenkomst zeer leerzaam. We zijn Loes dankbaar voor haar bijdrage en kijken met een voldaan gevoel terug. We zijn ook blij dat we ook moeilijke thema's met elkaar kunnen bespreken. Dat is ook Wijs met je Wijk.  

 

Terugblik Uitwijk 26 februari 2015 : workshop mozaieken

crea 26-2-2015

Wil van Dantzing en Eefke Bonke hadden weer iets nieuws bedacht! 18 vrouwen en 1 man waagden zich aan de workshop mozaieken. Het doel was om een terracotta bloempot en schaal te verfraaien met stukjes tegel. Allereerst werden 80 tegels met een hamer bewerkt tot kleine stukjes en daarna moesten de stukjes vakkundig ingepast worden in bloempot en schaal en vastgelijmd worden. De deelnemers gedroegen zich als volleerde hamerkloppers en tegelzetters.

De fraaie creaties staan nu uit te harden en worden binnenkort gevoegd. Daarna kunnen ze mee naar huis en kunnen dienen als plantentafeltje of vogelbadje. De aanwezigen kijken terug op een zeer geslaagde middag en natuurlijk danken we Joke Veldt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de koffie!

 

 

Terugblik Uitwijk 18 februari 2015 : workshop MDF en kaarten

Uitwijk18 feb -1

Vandaag was het 2e deel van de workshop MDF en konden de deelnemers hun eerder gemaakte werkstuk afmaken. Onder leiding van Nelleke Bos konden alle 13 dames hun schilderkwaliteiten in de strijd gooien. Dat leverderde fraaie resulaten op, die nu de huiskamers sieren. Een actieve en gezellige activiteit.

De kaartkwaliteiten van de buurtgenoten zijn in stijgende lijn. 12 klaverjassers en bridgers lieten zien dat de gevolgde lessen hun vruchten gaan afwerpen. Onder het motto "oefening baart kunst" maakten ook zij er een geslaagde middag van.uitwijk 18 feb-2

 

 

 

 

 

 

Terugblik uitwijk 12 februari 2015: workshop met papier en bridge + klaverjassen

12feb15 

Door omstandigheden werd de geplande lezing helaas geannuleerd. Gelukkig vonden we Dikkie van der Horst bereid om op zéér korte termijn een leuke workshop neer te zetten, klasse! Met veertien deelnemers hebben we hard gewerkt om een leuk papieren tasje te knippen, plakken en versieren. Een heel aardig kadootje om te geven bij een verjaardag of zo, en zeker als je er wat geld in doet.

Verder waren 12 buurtgenoten aan het bridgen en klaverjassen, wat er deels heel serieus en deels erg vrolijk aan toe ging. De koffie vooraf en tussendoor zijn altijd weer fijn om extra aandacht voor elkaar te hebben. Het was weer een heel gezellige middag en de gemaakte werkstukjes waren stuk voor stuk even mooi. Iedereen ging weer voldaan en met goed gevoel naar huis.

 

Terugblik uitwijk 4 februari 2015: startbijeenkomst bij Ard en Joke

De eerste binnenbijeenkomst van het seizoen 2015 werd georganiseerd bij Ard en Joke Veldt. Met 35 personen zijn we weer goed van start gegaan met de Uitwijkbijeenkomsten.

Door Wil van Dantzig en Nelly Tiland werden de activiteiten gepresenteerd en toegelicht die voor de 024012

eerste helft van 2015 gepland staan. Het is weer een afwisseld programma van workshops, lezingen, activiteiten zoals wijnproeven, bingo, een middagbijeenkomst van Terres des Hommes, klaverjassen en zo meer. Voor elk wat wils dus.

Vervolgens werd verteld hoe de verschillende nieuwe clubjes er voor stonden, die in december bij de eerste bijeenkomst van de "Vrienden van Stichting WmjW" spontaan werden opgericht. Inmiddels is een aantal clubjes van start gegaan en andere nog niet, maar het belangrijkste is dat buurtgenoten elkaar willen ontmoeten bij het doen van leuke activiteiten.

Er werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Terugblik uitwijk 29 januari 2015: bezoek beeldenmuseum Het Depot

 

IMAG1094

17 buurtgenoten hadden zich opgegeven om mee te gaan naar Het Depot in Wageningen. De aangekondigde sneeuw bleef beperkt tot winterse buien, dus we vertrokken vol verwachting naar Wageningen.

Na een gezamenlijk kopje koffie te hebben gedronken, konden we aan het verkennen van Het Depot beginnen. Ongeveer de helft van de groep had zich opgegeven voor een rondleiding, de andere helft ging het museum op eigen gelegenheid verkennen.

Beeldengalerij Het Depot is een particulier initiatief van de Stichting Het Depot, die zich ten doel stelt levende kunstenaars te steunen bij hun werk, en dan alleen kunstwerken met als thema het menselijk lichaam. De naam zegt al wat er te zien is: beelden! Heel veel beelden in allerlei vormen en maten en ook van allerlei materialen: hout, kunststof, gips, textiel en brons, maar vooral steen, marmer en graniet. Het Depot is een verassend leuk en modern museum.

In de ons beschikbaar staande tijd hebben we niet alles kunnen bekijken, maar we gaan zeker terug. Ook omdat we door het winterse weer niet naar buiten konden gaan. In de tuin, die onderdeel is van Arboretum De Dreijen, staan ook heel mooie sculpturen.

Een geslaagd bezoek, dank aan Eefke en robert Bonke die dit uitstapje hadden georganiseerd.

 

Terugblik Uitwijk 22 januari 2015 : whiskyproeverij

WhiskyproeverijOp donderdagavond 22 januari verwelkomde Jos van der Helm 6 buurtgenoten bij hem thuis voor de Schotse whiskyproeverij. Jos is de whiskykenner van Petenbos en hij heeft ons allerlei zaken geleerd over het bereidingsproces, de smaken en de whiskytermen als single malt en blends. Natuurlijk werd er ook geproefd. Maar liefst 5 whiskysoorten passeerden de revue en er waren bijpassende toastjes met kaas, zalm en worst. Enigszins beneveld, maar goed gemutst  gingen we ruim na elven naar huis. We kijken terug op een geslaagde en gezellige avond, met dank aan Jos!

 

Terugblik Uitwijk 21 januari 2015: wandelen en pannenkoeken eten

wandelen 21-1Een rondje wandelen via een mooie route bij de Amerongse berg met 7 deelnemers was ook met het frisse weer prima te doen en bood veel mogelijkheden om weer bij te praten. Daarna werd de groep aangevuld met 7 niet-wandelaars en genoten we in het Berghuis in Amerongen van de koffie, de chocolademelk met slagroom en natuurlijk de pannenkoeken. Al met al een heel gezellig samenzijn. Een mooi uitje, georganiseerd door Louis en Nelly Tiland. Bedankt daarvoor!pannenkoeken 21-1-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terugblik Uitwijk 14 januari 2015 : informatie glasvezel

Vandaag hebben medewerkers van Reggefiber onder leiding van Cynthia Verharen de bewoners van Petenbos geïnformeerd over de aanleg van het glasvezelnetwerk. De 40 belangstellenden kregen het advies toestemming voor de aanleg te verstrekken, omdat het nu gratis is. Als glasvezel op een later moment moet worden aangelegd moeten kosten worden betaald. Het voordeel van glasvezel is de snellere en betere verbinding. Of het interessant is om daadwerkelijk over te stappen op glasvezel is afhankelijk van het gebruik van internet en tv. Voor de toekomst lijkt de goede kwaliteit beeldverbinding aantrekkelijk voor het verlenen van zorg op afstand. Reggefiber kan een onafhankelijk maatwerkadvies geven over welke provider het meest interessant is voor elke specifieke gebruiker. De vragen van de buurtgenoten werden adequaat door Reggefiber beantwoord en we kijken terug op een zinvolle en geslaagde informatiebijeenkomst.

 

Terugblik Uitwijk 12 december 2014 : Kertstbingo!

Bingo431-18-24-37-75-3-9 enzovoorts. Zo gaat dat bij een bingo. Allemaal getallen tot je de goede rijen hebt en dan Bingo roepen. Maar niet te vroeg, zoals Didi Woudstra, want dan is het zingen van een kersliedje je lot. Met 40 deelnemers en dan maar 1 foute bingo betekent dat iedereen goed zat op te letten. Onder leiding van Bingomaster Bert Keemink en zijn charmante assistent Louis Tiland werd het een gezellige middag. Lidy Keemink en Eefke Bonke hadden zich uitgesloofd om mooie prijzen in Kerstsfeer voor weinig geld te scoren en waren daarin prima geslaagd. Maar ja, dan moet je nog geluk hebben om iets te winnen. Henk van Ravenswaaij nam de hoofdprijs mee naar huis en uiteindelijk was er voor iedereen wel een prijsje. We kijken terug op een geslaagde activiteit en we zullen ook in 2015 dit weer op de agenda zetten.

Bingo3 

 

Terugblik Uitwijk 4 december 2014: MDF-workshop en kaarten

workshop 4-12-2014
Zoals we gewend zijn van Nelleke Bos had ze weer een leuke workshop voor ons in petto. Vandaag was het thema reliëf op MDF ( en dat rijmt in Sinterklaastijd.....). Het was een heel aparte ervaring om met allerlei bouwpasta's te werken. Muurvuller, houtvuller en kit waren de ingrediënten om reliëf op MDF aan te brengen. De 17 deelnemende dames waren enthousiast en met de aanmoedigingen en goede raad van Nelleke zijn er al mooie resultaten bereikt. We kijken uit naar de vervolgworkshop en dan zal met behulp van acrylverf het eindresultaat tevoorschijn komen. Hartelijk dank Nelleke en we zien je terug.

In de andere zaal werd er door 5 personen geklaverjast en door 9 deelnemers voor het eerst het spel bridge gespeeld. De meeste deelnemers zijn buurtbewoners met een beperkte ervaring, maar die graag willen oefenen om het spel onder de knie te krijgen. We zijn nog niet volleerd, maar er schuilt zeker talent in de groep. En het was vooral ook leuk en gezellig.kaarten 4-12 Bridgelerares Dita Kelder vereerde ons met een bezoek, omdat ze het een mooi initiatief vindt om in Petenbos te proberen een bridgeclub van de grond te krijgen. Daar gaan we voor en als dat lukt glimmen we van oor tot oor!

Quote van de dag: ik kan niet kaarten, omdat ik gereformeerd ben opgevoed en nog geen boer van een vrouw kan onderscheiden.

 

 

Terugblik Uitwijk 28 november 2014: workshop kerstkaart maken

workshop kerstkaartDe workshop onder leiding van Dikkie van de Horst is mede dankzij haar goede voorbereiding weer een succes geworden. Een tiental dames is zeer enthousiast aan het werk geweest. Het resultaat was een prachtige kerstbal, die als kerstkaart verstuurd kan worden. Iedereen was zo tevreden met het resultaat dat men versturen geen optie vond en aangaf het pronkstuk zeker zelf te houden. Dank aan Ard en Joke dat jullie dit weer mogelijk hebben gemaakt door jullie ruimte beschikbaar te stellen.

 

 Terugblik Uitwijk 26 november 2014: veranderingen in de zorg 

Overduin1Voor een gehoor van 60( !) mensen feliciteerde wethouder Marieke Overduin allereerst ons met het winnen van de Vrijwilligersprijs 2014. In haar ogen zijn we de terechte winnaar en zij heeft veel lof voor ons initiatief. Daarna nam ze ons mee in de veranderingen in de zorg, die momenteel gaande zijn. De kosten van de zorg stijgen sterk en de regering probeert dit in te dammen. Een aantal taken gaan over naar de gemeente met helaas wel een bezuiniging. Wethouder Overduin heeft helder gemaakt dat er in de komende jaren minder door professionals moet gaan gebeuren en meer door vrijwilligers. Dat zoiets ook mogelijk is laat Wijs met je Wijk zien! Er wordt verder een groter beroep op de zelfredzaamheid gedaan. Dat lijkt wel nieuw, maar is het niet echt. Ook de wijsgeer Plato benadrukte al dat zelfredzame mensen de plicht hebben om een bijdrage te leveren aan de samenleving. De kunst daarbij is om ieders individuele kwaliteiten te benutten. Daarom zet de gemeente in op het zoeken naar "eigen kracht". Plato hanteerde als definitie voor wie zelfredzaam is: degene die zijn eigen gewicht kan tillen. Dat betekent dat kinderen en kwetsbare ouderen niet zelfredzaam zijn.

Ook al wordt er door de gemeente een beroep gedaan op burgers om meer zelf de problemen op te lossen, het blijft wel zo dat de gemeente zorgt voor een vangnet voor mensen die het echt zelf niet voor elkaar krijgen. Door beperkt beschikbare budgetten wordt de hulp vooral verstrekt aan huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van het bijstandsniveau. Bij de uitvoering speelt het WMO-loket een belangrijke rol. Geadviseerd wordt om van onafhankelijke cliëntondersteuning gebruik te maken. Wanneer mensen ontevreden zijn kunnen ze klachten indienen en ook de wethouder aanspreken. De gemeente wil ook nadrukkelijk van ervaringen leren in deze periode waarin ze een aantal nieuwe taken gaat uitvoeren.

Henk van den Brandt gaf aan dat er ook binnen Wijs met je Wijk discussies zijn over welke ondersteunende rol we kunnen verlenen naar individuele buurtgenoten. Vooralsnog wordt vooral gedacht aan activiteiten gericht op sociaal contact en bijvoorbeeld niet aan schoonmaakhulp. Op 18 december wordt hier verder over gepraat tijdens de Vrienden-bijeenkomst. Tot slot bedankte Henk wethouder Marieke Overduin voor haar komst en haar lezing. Als dankbetoon ontving zij een heerlijke fles Spaanse wijn. We kijken terug op een waardevolle en leerzame middag.Overduin2

 

Terugblik Uitwijk 20 november 2014: workshop wijnproeven

wijnproef20nov1De workshop wijnproeven bij de gastvrije Ard en Joke Veldt was weer een groot succes. Bert en Lidy Keemink hadden mooie Spaanse wijnen uitgezocht uit Galicië en La Mancha en dat aangevuld met lekkere blokjes kaas. Caroline de Haan bracht een keur aan heerlijke tapasgerechten mee en de 38 aanwezigen genoten met volle teugen van alle lekkers. Natuurlijk informeerde Bert ons over de specifieke eigenschappen van de 7 wijnen, die we kregen voorgeschoteld. Aan het einde werd een kleine quiz gehouden en werden de benevelde hersenen danig op de proef gesteld. Eby van Gelder kwam als glansrijke winnaar naar voren. Op de vraag of we in het voorjaar 2015 weer een wijnproefmiddag houden was het antwoord volmondig : JA.Bert, Lidy, Ard en Joke en Caroline:hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan deze middag voor en door de buurt!wijnproef20nov3

 

Terugblik Uitwijk 12 november 2014: creatieve workshop en klaverjassen

004Op 29 oktober hadden 17 dames mooie poppetjes gemaakt met behulp van diverse materialen. Deze workshop textielverharder2 was de vervolg-workshop, waarbij de creaties verder werden verfraaid door ze te verven. Ook hierbij kon iedereen zich weer uitleven en het is duidelijk dat er talent schuilt onder de dames. In diverse huiskamers zijn nu eigen gemaakte kunstwerkjes te bewonderen. Dat is heel mooi, maar het belangrijkste is dat iedereen een leuke middag heeft met elkaar. En dat was het zeker.014 2
In een andere vermaakten 13 klaverjassers zich door gezellig te kaarten. Het willekeurig indelen van de groepjes is goed bevallen en voor herhaling vatbaar. Zo leren we elkaar beter kennen en dat is mooi meegenomen.

 

 

 Terugblik Uitwijk 6 november 2014 : lezing voedselveiligheid

Voor een publiek van 28 belangstellenden heeft de gepensioneerde immuun toxicoloog André Penninks de buurtbewoners ingewijd in de wereld van voedselveiligheid en voedselallergie.
lezing Andre PenninksDe voedselveiligheid wordt in Europa bewaakt via regelgeving van de Europese Commissie en controle in de lidstaten. Voordat voedingsadditieven worden toegelaten worden ze beoordeeld door het EFSA ( Europese Voedselveiligheidsautoriteit). Dit wetenschappelijk panel geeft advies aan de Europese Commissie. André Penninks is lid van de EFSA.
Helaas hebben we regelmatig met voedselschandalen te maken. Voor een deel worden deze veroorzaakt door onbewuste fouten, maar er zijn ook gevallen bekend waarbij stoffen met gezondheidsrisico's door fabrikanten bewust aan het voedsel worden toegevoegd. Alleen door een scherpe controle van de overheid kan dit worden voorkomen. De bezuinigingen op de overheidscontrole maken dit lastig. De meeste gevallen van ziek worden door voedsel komen voort uit bacteriële infecties met bv Salmonella. Goede hygiëne en verhitten kunnen dit voorkomen. Ziek worden door voedselallergie komt veel minder voor. Voedselallergie komt bij 1-2 % van de volwassenen voor en bij 3-6% van de kinderen. Voedselallergie is er vooral ten opzichte van pinda's en tarwe, maar ook voor melk en vis. Voedselallergie is gekoppeld aan de eiwitten in deze voedingsmiddelen. Het is niet precies duidelijk waarom sommige mensen op bepaalde eiwitten met een allergie reageren. Dat maakt het ook moeilijk om er iets aan te doen. Of iemand last krijgt van voedselallergie is erg afhankelijk van het functioneren van het immuunsysteem. Het beschrijven hiervan gaat uw correspondent evenwel de pet te boven. Middagvoorzitter Nelly Tiland bedankt tot slot Andre Penninks voor zijn verhaal. Omdat de tijd te kort was voor een volledige behandeling van het onderwerp wordt bezien of er later een vervolg komt.

Terugblik Uitwijk 29 oktober 2014 : creatieve workshop en klaverjassen

00217 dames werkten met ondersteuning van Tineke van Koten, Margreet van Vijfeijken, Eefke Bonke en Wil van Dantzig aan een beeldje. Met behulp van draad, tape, aluminiumfolie, textiel en textielverharder werden mooie creaties gevormd. Naast een actieve was het ook een gezellige middag. In de vervolg-workshop over 2 weken wordt het beeldje afgewerkt met acrylverf en zullen er weer professionele werkstukken in diverse huiskamers te bewonderen zijn. In een andere zaal kruisten 12 geoefende klaverjassers de degens en vermaakten zich prima. We mochten een leerling-klaverjasser begroeten in de persoon van Arie Kuhlman, die in Gerard Roks een goede leermeester trof. Met een beetje oefenen zal Arie binnen afzienbare tijd volleerd mee kunnen doen.

Terugblik Uitwijk 23 okober 2014: modeshow Terre des Hommes

053De modeshow van Terre des Hommes was weer een succes. 25 dames en 3 heren hebben genoten van een leuke middag, waarbij de mannequins van Terre des Hommes de fraaie 2e handskleding op professionele wijze voor het voetlicht brachten. Onze eigen Wijs met je Wijk-mannequins Cees en Henk lieten 069zien dat Terre de Hommes ook voor heren mooie kleding heeft. Dus mannen uit de buurt: volgende keer ook komen! Na afloop van de show kon er gepast en voor aantrekkelijke prijzen gekocht worden. Veel aanwezigen gingen tevreden naar huis met hun aanwinst. Terre des Hommes ging met een mooi bedrag naar huis en dat komt ten goede aan de bestrijding van uitbuiting van kinderen. Een mooi doel, waar we een steentje aan hebben kunnen bijdragen. Ook dat is Wijs met je Wijk!

Terugblik Uitwijk 15 oktober 2014: lezing beter slapen

Voor een goedgevulde zaal van ruim 30 belangstellenden werd Jenny Stringa verwelkomd door Nelly Tiland. Jenny Stringa is psycholoog en werkt bij Vitras CMD. In een boeiend betoog werden de toehoorders meegenomen in de wereld van slaapfases en slaapstoornissen. Slaapproblemen komen veel voor: 1 op de 7 Nederlanders heeft een slaapprobleem van langere duur. Jenny Stringa 1Enkele praktische tips: zorg voor frisse lucht in de slaapkamer, ontspan voor je naar bed gaat en kijk in bed geen tv, ga niet onnodig liggen piekeren( 's nachts maak je van een mug een olifant) en doe geen middagdutje van langer dan een half uur. Het gebruik van slaapmiddelen wordt afgeraden, omdat je ervan afhankelijk wordt en steeds meer nodig hebt. Voor mensen met slaapproblemen geeft VITRAS een cursus van 5 avonden van 2 uur met onder meer ademhalings- en ontspanningsoefeningen. De kosten zijn 120 euro en vaak is er een vergoeding van de zorgverzekeraar mogelijk. Veel mensen die de cursus hebben gevolgd zijn beter gaan slapen. In de geanimeerde discussie kwamen diverse hilarische slaapervaringen naar voren, waardoor er veel gelachen werd deze middag. Een kleine tegenvaller voor de aanwezige dames was dat VITRAS geen anti-snurkcursus heeft voor snurkende mannen, want ook dat zorgt voor slaapproblemen. Middagvoorzitter Nelly Tiland bedankte Jenny Stringa voor haar deskundige en aansprekende manier van vertellen en bood haar onder applaus een kleine attentie aan.