Van harte welkom bij

Wijs met je Wijk (WmjW)Veenendaal West.


Hierboven enkele foto's van activiteiten, klik op een foto om meer te lezen.

Wijs met je Wijk-West is een initiatief van enkele buurtbewoners die van Veenendaal -West een levendige buurt willen maken, waar mensen zich thuis voelen en met elkaar in contact komen. Daardoor ontstaan grotere persoonlijke netwerken en die zijn nodig, want als je niemand kent, hoef je ook niets van anderen te verwachten!

Wijs met je Wijk-West  is op experimentele basis in Veenendaal-West gestart in april 2017 in navolging van de geslaagde aanpak in Petenbos. Het experiment in april was een groot succes. In de loop van de zomer van 2017 is een organisatie opgezet en een activiteitenprogramma ontwikkeld voor de periode oktober 2017-april 2018. Het activiteitenprogramma is zeer divers en omvat ondermeer lezingen, creatieve workshops, klaverjassen, een bingo en een champagneproeverij. Het activiteitenprogramma is toegankelijk voor iedereen die deelnemer is. Ingeschreven staan als deelnemer aan Wijs met je Wijk-West is gratis. De deelnemers krijgen voor elke activiteit een uitnodiging.

Voor de bijeenkomsten huurt Wijs met je Wijk-West zaalruimten in de Westerkerk. De redenen hiervoor zijn:

  • de centrale ligging in de wijk;
  • zaalruimte waar wij tot ca. 100 deelnemers kunnen ontvangen + gebruik van nevenruimten (voor o.a. klaverjas-drive);
  • uitstekende audio-visuele apparatuur;
  • goede parkeermogelijkheden

Vanwege de huur van zaalruimte in de Westerkerk kan mogelijk de indruk ontstaan dat Wijs met je Wijk-West een bepaalde band met de kerk heeft. Dat is echter een misvatting. Met enige nadruk melden wij u dan ook dat de Stichting Wijs met je Wijk - waarvan WmjW-West deel uit maakt - geen enkele kerkelijke binding heeft. De huur van zaalruimten in de Westerkerk gebeurt op puur praktische gronden; er is dan ook sprake van een zuiver zakelijke overeenkomst.

Voor de meeste bijeenkomsten wordt een bijdrage van € 2 per persoon aan entreegeld gevraagd, waarvoor men dan 2 keer koffie of thee krijgt.

Naast het activiteitenprogramma worden er diverse groepen of clubs opgezet. Zo is er inmiddels een wandelgroep, een leesgroep, een filosofiegroep, een bridgegroep, een kunstgroep, een lijndansgroep en een biljartgroep actief. Deze clubs bieden gezelligheid en een uitstekende gelegenheid om andere mensen in de wijk beter te leren kennen en zo het sociale netwerk te ontwikkelen of versterken. Onder de knop 'Activiteiten' kunt u zien waar u zich kunt aanmelden.

Wijs met je Wijk-West  richt zich op de oudere buurtbewoners vanaf ca. 60 jaar.  

De gemeente Veenendaal en Veens ondersteunen dit initiatief van harte en hebben subsidie verstrekt voor met name de huisvestingskosten.