Pubquiz woensdag 3 oktober 2018

Het zal niet eerder in ‘n Veenendaalse kerk zijn voorgekomen dat er een heuse pubquiz werd gehouden: ‘n historisch fenomeen en een gebeurtenis die tot voor kort niemand voor mogelijk had gehouden. 

Nu kan er ter geruststelling bij worden vermeld dat het eerder de naam is die de wenkbrauwen doet fronsen dan het gebeuren zélf. Het was immers een buitengewoon ingetogen bijeenkomst, zonder enige associatie met een pub. Eigenlijk gewoon een quiz voor ouderen, al was er voldoende sfeer. Dat kun je wel aan quizmaster Roel van den Berg overlaten! En wij, jeugdige ouderen uit ‘West’, hebben het dan ook als een heus verzetje ervaren.

Pup 2 KlEen quiz die Roel opende door allereerst de ruim veertig aanwezigen bij de start van het nieuwe seizoen welkom te heten. Vervolgens uit te leggen wat een pubquiz inhoudt en de deelnemers het programma voor de komende maanden voor te schotelen.

Daarna werd men vriendelijk doch dringend verzocht van plaats te wisselen. 

Je lekker veilig nestelen naast je echtgenoot of buurvrouw was niet de opzet: het gaat immers bij Wijs met je Wijk om kennismaking met buurtgenoten en dat werd hier dwingend opgelegd.

Er werden groepen van gemiddeld zes personen geformeerd en het spel over vier rondes kon beginnen. De quizmaster verbood uitdrukkelijk de smartphone als hulpmiddel te gebruiken; het idee: ‘dat zoeken we wel even op’, gold hier niet!     

Het bleek, al met al, een quiz op hoog niveau waarbij het op intellect aankwam. Vooral de vragen gekoppeld aan liedjes uit de oude doos, maakten het de deelnemers moeilijk. 

Pup 1 Kl

 Hoe dan ook, na zo’n veertig vragen, waaronder ook vragen over Veenendaal met bijvoorbeeld goudvissen in de gracht, strikvragen over hoeveel kubieke meter grond er uit een kuil kan worden geschept en een Spaanse vlieg die een kever bleek te zijn, was er een winnende ploeg. Die bleek zich rond tafel E. te hebben geschaard. Vier buurtgenoten: Rita Davina, Annemiek-Schweinsberg-Kools, Frank Bertens en Jacqueline de Winter, die de score op maar liefst 36-en-‘n-half wisten te brengen. Een unieke prestatie, waarmee ze weliswaar geen bokaal maar wel eeuwige roem wisten te vergaren.

Toe te voegen vraag:

Welk elementen van een reguliere pubquiz ontbraken?

Antwoord: de specifieke pubdrank en vooral de onmisbare bitterballen.