Verslag lezing Energietransitie in Veenendaal

(ofwel: Hoe naar een beter en schoner leefklimaat in Veenendaal?)

Zo’n 35 deelnemers woonden op woensdag 24 oktober 2018 de lezing bij van de heren Teun van Roekel (medewerker Energieloket voor de inwoners van de Vallei) en Bob Dijkman Dulkes (projectleider Energiedoelstellingen gemeente Veenendaal). Een mooie opkomst van geïnteresseerden dus!Transitie 1 1

De lezing bestond uit twee delen: vóór de pauze kwam de organisatie (het betrekken van projectontwikkelaars, bouwers en architecten) en het verwezenlijken van klimaatdoelstellingen - met de focus op wonen - aan de orde (bedrijven, woningstichtingen en bewoners).

Na de pauze lag het accent meer op de praktische realisatie zoals te treffen maatregelen in de eigen woning.

Uit de reacties van de deelnemers werd duidelijk dat het de toehoorders vooral om het tweede deel te doen was. Naar wetenswaardigheden rond de bestuurlijke organisatie en het bewandelde voortraject was duidelijk minder behoefte dan naar de praktische realisatie van het streven Veenendaal in 2035 energie-neutraal te laten zijn.

Bij de interrupties viel de inleiders – blijkend uit de gestelde vragen, de gemaakte opmerkingen en kanttekeningen - vooral de deskundigheid van de aanwezigen op.

Het advies naar de gemeente toe was dan ook: maak vooral duidelijk waar het beleid zich op richt! Zo was men in de zaal van mening dat eigenlijk alleen waterstof als alternatief voor aardgas serieus te nemen was. En omdat voor de productie daarvan veel elektriciteit nodig is, luidde het advies: zet in op zoveel mogelijk zonnecollectoren. Of, anders gezegd: laat de gemeente Veenendaal actief zijn als producent van elektriciteit door als energiebedrijf te investeren in zonnecollectoren op platte daken!Transitie 2 1

Het gebruik van warmtepompen met grondwater bleek in het deel zuidelijk van de spoorlijn niet toegestaan en is dus geen alternatief!

Ook vroeg men om meer aandacht te besteden aan een goede communicatie, nu er zo veel gaat veranderen. De heren inleiders beloofden alle gemaakte opmerkingen mee te nemen.

Kortom: een positief-kritische bijeenkomst met een geanimeerde sfeer!

Klik hier voor link Energieloket Gemeente Veenendaal