Weidevogels in het Binnenveld

Er waren op woensdagmiddag 31 oktober ongeveer 40 mensen in de Westerkerk  voor een presentatie door Peter Beaart en Roelof de Jong.
Voor de pauze  werd de film "De betekenis van het Binnenveld voor Weidevogels" gemaakt door Eric Wander en Peter Beaart, vertoond.

Lezint W Vogels 03Laatst genoemde presenteerde het geheel en gaf na de pauze uitleg over het ontstaan, het doel  van deze film en wat er inmiddels mee bereikt is.
De film werd gemaakt in opdracht van Weidevogelgroep Binnenveld West (WBW), de Utrechtse kant. (De Oostkant ligt in Gelderland!
Aan weerszijden van de Grift / Het Valleikanaal, zeg maar “ de blauwe ader” ligt het lage grasland, daardoor nat en zeer geschikt voor weidevogels.
De Grift, een kanaal, loopt van de Nederrijn bij Rhenen aan de voet van de Grebbeberg naar de Eem in Amersfoort. Op verschillende plaatsen vormt het de grens tussen Utrecht en Gelderland
Op de hogere flanken liggen de moderne agrarische bedrijven.

Lezint W Vogels 02Het is een uniek gebied in Nederland, waar in nauwe samenwerking met de WBW, IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid) en de ANV (Agrarische Natuur Vereniging) wordt gestreefd naar het behoud van een duurzaam evenwicht tussen natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie.
In de film is aandacht voor het mooie landschap van het gebied en natuurlijk de weidevogels.
We zien de vogels nestelen,de bescherming van de eieren door boeren en vrijwilligers, de jonge vogels die voor het eerst het nest verlaten.
En u wist het vast niet, ook hier heb je de “ big five”, net als in Afrika:
De Kievit, Grutto,Tureluur, Scholekster en Wulp.
De film wordt muzikaal ondersteund door de muziek van het symfonisch blaasorkest van muziekvereniging Ons Genoegen uit Rhenen. 

Na de pauze vertelde Roelof de Jong, namens de Weidevogelgroep Binnenveld West (WBW), tevens coördinator/contactpersoon bij IVN Rhenen/Veenendaal, meer over het Binnenveld en de werkwijze van de werkgroep met de vrijwilligers.
Het ging over  het nestland en nestbescherming, over te koud, over te weinig voedsel, over te weinig dekking enerzijds en over de toename van predatoren (natuurlijke vijanden) anderzijds.

Lezint W Vogels 01 1Overdag zijn dat de reigers, ooievaars, kraaien en buizerds en ’s nachts de vossen en marters.
Het bleek een indrukwekkende film, waar vele uurtjes en veel geduld in zijn gaan zitten. Het resultaat hebben wij allemaal als prachtig ervaren.
Als we weer fietsen of wandelen door het Binnenveld kijken we vast met andere ogen naar dit unieke gebied en luisteren we naar de vele verschillende vogelgeluiden.
Maar, net als Baardmannetje Hans Dorrestijn, houd ik van vogelgeluiden maar ben een slechte vogelaar…; misschien stoppen we  bij één van de agrarische bedrijven in de Achterbergse Hooilanden om verse melk, eieren of vleesproducten te kopen, het proberen zeker waard.
Alle lof voor de filmers en presentatoren voor een mooie, leerzame middag.

Klik op de volgende link voor meer informatie: https://www.inhetbinnenveld.nl/?q=node/15