Brandweermannen van ‘Veiligheidsregio Utrecht’ gaven lezing

brandweermannetjeDe ruim veertig deelnemers van ‘Wijs met je Wijk-West’ die woensdag 14 november  de lezing van de brandweer bijwoonden, hebben daar achteraf beslist geen spijt van. 

De heren Arnoud Boere en René Timmerman wisten de aanwezigen met een vlotte en vaak humoristische uiteenzetting de nodige informatie te verstrekken die voor elke oudere van levensbelang kan zijn.presentatie1Nadat bij de start vrij uitvoerig wordt stilgestaan bij de uitspraak dat binnen acht minuten na een melding de brandweer ter plekke is, blijkt dit vooral een streven te zijn dat, geven de heren toe, niet altijd kan worden waargemaakt. Dit ook al omdat bijvoorbeeld in de brandweerkazerne van Veenendaal niet wordt gebivakeerd en mensen dus startend vanuit hun huis of werk (vrijwilligers) de plek des onheils moeten opzoeken. Veenendaal valt onder de veiligheidsregio Utrecht en onze brandweer wordt dus na een melding centraal aangestuurd.
Na deze toelichting en gegeven het feit dat een brand niet kan worden aangekondigd vóórdat hij om zich heen grijpt, had men wel begrip voor het eerder genoemde tijdsverloop. 
Dan gaat de informatie van de heren gericht verder op situaties die zich thuis kunnen voordoen. Daarbij komt het accent te liggen op de waakzaamheid en preventie die bewoners zelf in acht kunnen nemen. Achtereenvolgens, en aan de hand  van duidelijk beeldmateriaal, komen aan bod:

presentatie2a. De vluchtroute thuis. Aangeraden wordt om deze eens na te lopen om te zien of er geen blokkades onderweg zijn (losse spullen op een trap, fietsen of materiaal dat in de weg staat, sleutels van deuren die ontbreken of waarnaar moet worden gezocht, etc.).
b. De open haard. Er wordt gewaarschuwd niet met een brandblusser of water te gaan blussen (stoomvorming die de zaak drastisch verergert), maar bijvoorbeeld zand of aarde te gebruiken en de schuif naar het rookkaneel dicht te draaien. Het regelmatig, (bijv. jaarlijks reinigen van de schoorsteen, liefst in de periode juli-september) is noodzaak!)
c. De keuken. Bij een ‘vlam in de pan’ vooral geen water gebruiken (gasvorming) maar bijv. een blusdeken (liefst klein formaat) of, soms zelfs beter: een deksel of ovendeksel hanteren en de afzuigkap sluiten. Aangeraden wordt om vervolgens de brandweer (112) te bellen en te overleggen.
d. De wasdroger. Regelmatig de zeef controleren en wasdroger en wasmachine niet gebruiken bij afwezigheid!
e. Electriciteitsrisico’s. Rol haspels met verlangsnoer bij elk gebruik volledig uit! Schakel opladers niet ’s nachts in! Stofzuig regelmatig losse stopcontacten (vuilophoping kan problemen veroorzaken!) Koppel niet het ene stopcontact met het andere!
f. Rookmelders en CO2-melders. Hang ze op op de juiste plaats! (Wél aan het plafond, maar zorg dat je erbij kunt komen! (lees de gebruiksaanwijzingen!) Koolmonoxidevergiftiging vormt een groot gevaar!presentatie3

Tenslotte geven de heren nog een reeks algemene adviezen:

- heb niet te veel vertrouwen in (ongeoefend gebruik van -) brandblussers; deze hebben een beperkte houdbaarheid en dito blusvermogen.

- berg gasflessen niet in huis op maar in een schuur los van de woning of, beter nog: breng ze naar de winkel met het verzoek deze voor je te bewaren

- schaf rookmelders en CO2-melders aan!

- aarzel niet om bij vragen het 06-nummer van de brandweer te bellen:  06-12958599 of 
     gebruik de link:  https://www.vrubrandweer.nl/wonen/brandveiligheid-thuis/veiligthuis 

spoorrailsKwade tongen beweren dat deze foto in Veenendaal zou zijn gemaakt.

Wijs met je wijk spreekt dit tegen : de mensen van het plaatselijke corps zijn daarvoor beslist te slim!