Woensdag 12 december: workshop ‘kerststukjes’

Deze keer stond de workshop in het teken van ‘licht brengen in donkere dagen’, want dat was tenslotte het effect dat de aanwezige dames met het maken van kerststukjes beoogden.kerststukjes02
De zaal leek door Thea, Anneke en Sylvia gereed gemaakt voor een copieus kerstdiner: witte, gedekte tafels waarop grote tinnen borden, takken, kaarsen, enzovoorts prijkten.
Een uurtje later bood de ruimte een andere aanblik: tafels volbelegd met overdadig groen naast andere uit de natuur afkomstige producten, zoals boomschors, bessen en mini-sinaasappeltjes, gereed voor opmaak in glazen schalen en kommen. Maar ook allerhande gekleurde materialen: zilveren en gouden balletjes, sterretjes van stro naast glaswerk, lintjes en waxinelichtjes.
Kortom: alles wat in een boom of kerststukje past, was voorhanden.

Maar natuurlijk draaide het bij deze workshop opnieuw om een aantal creatieve dames die met deze overdaad aan versierend materiaal wel raad wisten.kerststukjes05
Dames, zoals gezegd, en dus blijkbaar geen enkele man die deze uitdaging aandurfde! 
Dat geeft toch wel te denken over het creativiteitsgehalte van deze groep buurtbewoners! Hoewel . . . het is natuurlijk mogelijk - zelfs waarschijnlijk - dat zij, die mannen dus, op dat moment thuis druk kerstversieringen aanbrachten, kleinkinderen vermaakten, ramen lapten, karpetten reinigden of kerstinkopen deden . . .  
Wie zal het zeggen?
Tussen de genoemde handvaardige dames door, zag je steeds weer Thea, Anneke en Sylvia druk bezig met het geven van adviezen en het verrichten van snelle correcties.

Als gevolg daarvan werden soms bijna complete, moeizaam gefabriceerde kerststukjes uit elkaar gehaald omdat ze kennelijk niet voldeden aan geldende voorschriften of omdat ze mogelijk méér pasten bij andere feestdagen dan kerst. kerststukjes07

Daar werd dan niet moeilijk over gedaan; men besefte dat het immers altijd beter kan en eigenwijs-zijn tot niets leidt!

En nu hiervoor de namen van het leidende drietal opnieuw zijn genoemd, lijkt het tijd te worden om in volgende verslagen deze sturende mensen achter al die creatieve acties eens te benaderen.

Wie zijn zij en waaraan ontlenen zij hun fantasierijke ideeën? Hopelijk gunt ons deze of gene in de toekomst een dergelijk inkijkje!