Verslag bezoek ‘het Huys’ in Amerongen

 Na een eerder bezoek op 8 augustus van dit jaar aan Kasteel Amerongen (zie het verslag van dat bezoek op onze website!) ging op 20 december opnieuw een groep geïnteresseerden richting Amerongen om ‘het Huys’ te bezoeken.Kerstrondl Kast 6 Kl
Dit hernieuwde bezoek bood een andere aanblik omdat het interieur in kersttooi was, of, beter gezegd: was omgetoverd in kerstsfeer zoals die door Wilhelm II, de gevluchte Duitse keizer, in 1918/19 moet zijn ervaren tijdens zijn verblijf aldaar.
Echter . . . niet alleen die kerstsfeer maakte het bezoek tot een andere ervaring. Inmiddels stond Amerongen, zijn kasteel, en het tweejarige verblijf van de voormalige Duitse keizer, plotseling in de schijnwerpers vanwege belangrijk historisch onderzoek gedaan door prof. dr. Beatrice de Graaf. 
Zij kwam erachter, na grondige bestudering van allerlei archiefmateriaal in o.a. Duitsland, dat de rol van Wilhelmina bij het toelaten van Wilhelm II op Nederlands grondgebied, een andere is geweest dan door Wilhelmina en historici tot nu toe bij herhaling verkondigd.
Zo kopte de NRC op 9 november 2018: ‘Wilhelmina regelde komst Onkel Willy’. Dit naar aanleiding van een doorwrocht artikel van Beatrice de Graaf in het ‘Tijdschrift voor Geschiedenis’ waarin zij de conclusies van haar onderzoek weergeeft. (De tekst: ‘Vorstin op vredespad’ is op internet te lezen!)
Aansluitend organiseerde Kasteel Amerongen op 24 november in de  St-Andrieskerk een symposium over ‘Wilhelmina en de komst van Wilhelm II’ waar genoemde historica een toelichting gaf onder de naam: ‘Wat wist Wilhelmina?’
Conclusie is voorlopig dat onze toenmalige koningin Wilhelmina en indirect ook de toenmalige bewoners van ‘het Huys’, rechtstreekser bij het exil van de Duitse keizer betrokken waren dan we tot nu toe aannamen. En dat ondanks de onafhankelijke rol van Nederland bij de eerste wereldoorlog.
Een betrokkenheid die Wilhelmina niettemin altijd heeft ontkend.

Kerstrondl Kast 3 KlTerug nu naar ons bezoek van het kasteel op 20 december dat inderdaad in volle luister zijn deuren voor ons opende. Deuren overigens op twee niveaus, want je kon het kasteel binnengaan op dienstbodeniveau via de onderbrug, of via een brug op belniveau, een verdieping hoger, bedoeld voor illustere gasten. Een opmerkelijke dubbele brugconstructie die al meteen de aandacht trekt.
Binnen werden we allereerst via een video op de hoogte gebracht van de roemrijke geschiedenis van het kasteel en zijn adellijke bewoners. Zo kom je bijvoorbeeld te weten dat zich op de huidige plaats al gedurende ruim 700 jaar een kasteel bevindt; het huidige bouwwerk staat er sinds 1680.
Vervolgens worden we door de gids rondgeleid. Het verhaal over het bezoek van Keizer Wilhelm is de rode draad van de rondleiding.

We lopen door de vele vertrekken, o.a. de grote hal, de eKerstrondl Kast 4 Kletkamer, de bibliotheek waar elke avond de krant werd voorgelezen, de slaapkamer en langs de indrukwekkende portrettengalerij. In alle ruimtes valt nog veel van de oorspronkelijke gebruiksvoorwerpen en meubilair te bewonderen. Bijvoorbeeld het bureautje waar de keizer zijn troonsafstand in 1918 tekende, trekt daarbij alle aandacht.

Maar bijzonder bij dit bezoek is toch de opgeroepen historische kerstsfeer. De textieldames en veel andere vrijwilligers hebben de diverse ruimten weten om te toveren tot een luisterrijk geheel dat je bijblijft. Trekpleisters vormden de prachtig versierde en verlichte kerstbomen (binnen en buiten!), smaakvol geconstrueerde en verlichte groepen miniatuurhuisjes, de aangebrachte versieringen, én natuurlijk de fraaie inboedel die ‘het Huys’ altijd al zijn luister verleende.