Workshop Vilten, Klaverjassen en Uitleg Jeu de Boules

 

Het was op donderdag 12 april een vol programma: liefs drie activiteiten verdeeld over drie zaaltjes!

 

In dit verslag richten we de schijnwerpers op de klaverjassers. Het gaat bij deze selecte groep, die gecoördineerd wordt door Thea Oosten,klaverjassen foto 1 om geconcentreerd speelgenot: luidruchtigheid is de leden vreemd. Om een idee te krijgen over de gang van zaken, de sfeer,etc. binnen deze kaartgroep hadden wij een kort maar ‘exclusief’ (à la ‘De Telegraaf’) gesprekje met mevrouw Willy Baars.Willy (ik mocht ‘je’ zeggen) blijkt al sinds het actieve begin van de club (september 2017) deel te nemen. Meestal zijn er vier tot vijf tafels bezet; de opkomst blijkt op woensdag iets groter te zijn dan op donderdag. 

klaverjassen foto 3

Volgens Willy gaat het om een heel gezellige groep, waarbij elk viertal toch steeds weer hoopt - hoewel er niet fanatiek wordt gespeeld en zonder inzet - een maat te treffen die bij de les blijft en het eigen behendige spel niet verprutst. Het spel is volgens de geïnterviewde makkelijker dan bridgen en jokeren, maar kent natuurlijk zijn geheimen en varianten. Zo zijn er de spelvormen Amsterdams, Rotterdams en Utrechts. Hoewel Willy geduldig het verschil trachtte uit te leggen, had uw reporter het gevoel te worden getrakteerd op Hogere Wiskunde. Daarom volgde snel de vraag: Wordt er wel eens vals gespeeld? Dat bleek een onbekend begrip voor de geïnterviewde. Wel bekend was ze met de gangbare term ‘

Maar voor zover bekend is er nog niemand van de groep definitief verwijderd, dus zelfs dat ‘verzaken’ blijft voorlopig binnen de perken. Met Willy ging het gesprek verder over de opkomst van nieuwe bordspellen, over eenendertigen (‘een beginnersspel’) en over toepen. Toepen is een luidruchtiger vermaak, waarbij men op bepaalde momenten geacht wordt op de tafel te kloppen.(In jeugdherinneringen van de interviewer ontaarde dit kloppen vaak in het geven van dreunende mokerslagen, waarbij je moest vrezen voor het behoud van het meubilair'.Dit kan natuurlijk ook te maken hebben gehad met de sociale omgeving waarin uw reporter in die tijd verkeerde.) Na aanvullend nog informatie te hebben gekregen over troefplicht, puntentelling, stuk,roem en kraken, verliet uw reporter met een krakend hoofd de lokaliteit. Onvoorstelbaar dat je ook zonder een druppel drank zo in de war kunt raken!verzaken’, dat is het onbedoeld fouten maken (ja, zo kun je het ook noemen!) waarop sancties staan.

Na Willy hartelijk te hebben bedankt voor de in korte tijd verkregen informatie, uitte zij nog de wens om bij de start van een kaartmiddag met nummertjes te werken, zodat er automatisch van kaartgezelschap wordt gewisseld. Uw reporter zegde toe dit te vermelden. Bij deze! Vanwege het interview hierboven komt een verslag over de workshop vilten en jeu de boules te vervallen. Hierbij een paar foto’s van de workshop Vilten!

vilten foto 1      vilten foto 2vilten foto 3

  

  fotoimpressie workshop jeu de boules 

jeudeboules foto 1

jeudeboules foto 2