Een wandelcollege met Jaap Pilon

De 25 deelnemers aan de stadswandeling op 23 juni 2018 zullen het zich nog lang heugen.

IMG 2150

Zelden kreeg men zoveel informatie in korte tijd op zo’n bevlogen wijze aangereikt!

     Ereburger Jaap Pilon bleek een fenomenale stadsgids die de geschiedenis van Veenendaal op z’n duimpje kent. 

   Het is dan ook ronduit ondoenlijk om ook maar bij benadering weer te geven wat hij allemaal te berde bracht. 

Wist u bijvoorbeeld dat Veenendaal:

 • eigenlijk drie kernen bezit (‘n historische bij Het Zwaaiplein/Het Verlaat, ‘n gangbare rond de markt en ‘n nieuw, cultureel centrum bij de Cultuurfabriek)?
 • deel heeft uitgemaakt van zowel Rhenen als Ede voordat het ‘n zelfstandige gemeente werd?
 • aanvankelijk onder de hoede stond van de bisschop van Utrecht die om het gebied streed met de hertog van Gelre?
 • aan ruim 50 ondernemende burgers (de verenigde ‘Veengenoten’) in de 16e eeuw grond verkocht en hun rechten verleende het land te ontginnen?
 • aan ‘n zekere Gilbert van Schoonbeke uit Antwerpen via koning Karel-V vergunning gaf hier turf af te graven (brandstof voor zijn bierbrouwerijen en baksteenovens voor de bouw van de Antwerpse stadsmuren)?
 • via pas gegraven kanaaltjes (griften) aan Gilbert de gelegenheid bood de turf te verschepen en hij zo een fortuin kon vergaren?
 • zowel ‘n stad van predikanten als van fabrikanten is geweest?
 • ‘n Joodse kerk bezat die in WO II door NSB-ers - dus niet door Duitsers - is leeggeroofd?
 • een plakkaat ter herinnering aan deze synagoge aanbracht op een pand aan de Synagogestraat, terwijl de kerk zich niet daar, maar om de hoek aan het Verlaat bevond?
 • drie brouwerijen heeft gehad, maar ook grote wolweverijen en sigarenfabrieken?
 • zijn wolweverijen dankte aan eerdere huisvlijt, en de wol verkreeg van grote kuddes schapen op de heidevelden tussen Rhenen en Veenendaal plus de Veluwse heidevelden?
 • sigaren ging fabriceren mede omdat er aan de zuidkant van de Heuvelrug bij Rhenen, Elst en Amerongen tabak werd geteeld?IMG 2187

 Weet u dat Jaap dit alles slechts als inleiding gebruikte voor zijn betoog ?

Dat hij bovenstaand feitenrelaas (en nog veel meer) zonder hapering, op zo’n vijf locaties op loopafstand van de Cultuurfabriek  afstak in een bijna twee uur durend betoog?

Dan begrijpt u dat een stadswandeling met Jaap Pilon een uitzonderlijke gebeurtenis was en is!