Op deze pagina treft u korte terugblikken aan op de bijeenkomsten van de afgelopen maanden. 

   Verslag workshop 10 oktober. 
Herfst03Donderdag 10 oktober gingen de workshopmidagen weer beginnen.         
Er hebben zich 16 dames opgegven ,en een heer (erg leuk meer heren zijn erg welkom)                                                                           
Het eerste onderwerp is de herfst, die is tenslotte weer begonnen.
We maken een wanddecoratie op canvas. Herfst05We beginnen met de herfstblaadjes.         
Omdat de echte bladeren nog niet gekleurd zijn buiten nemen we er nepblaadjes voor.
De achtergrond ,net als in het bos,kris-kras vol met blaadjes plakken.         
Dan moet het gaas erop,dat is even een klusje,maar met vereende krachten lukt het bij iedereen.
En komt het leukste gedeelte,het versieren.         
Er zijn allerlei matrialen (uit de natuur en uit de winkel)om er een mooi schilderij van te maken.Iedereen gaat dan ook enthousiast aan de slag,
en er worden 17 verschillende wandversieringen gemaakt.         
Herfst16Leuk dat ieder er weer zijn eigen draai aan heeft gegeven         
Om 16.30 uur gaat men dan ook allemaal met een “schilderij “naar huis.                          En er was ook weer een Klaverjasdrive!!  Herfst11

Lezing door Walter Fennis

Christelijke kerkenbouw in de late Middeleeuwen – samenvattingChristelijke kerkenbouw in de late Middeleeuwen – samenvattingWalter01
Deze voordracht op 2 oktober 2019 door Walter Fennis had tot doel om de interesse en bewondering te wekken voor de architectuur van Christelijke kerkenbouw in de late Middeleeuwen. De oorsprong daarvan dateert uit de vroegchristelijke tijd, die niet alleen samenviel met de laatste eeuwen van het West-Romeinse Rijk maar daar in bouwkundige zin ook alle kenmerken van had; ook door de aanvankelijke afwezigheid van organisatie en structuur namen de vroege Christenen veel van de Romeinse cultuur over.Zo kregen de Christelijke gebedshuizen in die tijd de vorm van een Romeinse basilica of van ronde tempels. Later, om de grote aanwezigheid van pelgrims in de kerken te kunnen ontvangen ontstond noodzakelijkerwijs een combinatie-vorm van een basilica en centraalbouw, zoals de Hagia Sophia: tot in de huidige tijd is deze vorm gangbaar gebleven waarbij de grote koepel het kerkgebouw ruim voorziet van daglicht door de vele ramen. Met de Karolingische renaissance, waarin met grote inzet van het hof van keizer Karel de Grote veel cultuurgoed van de Oude Klassieken (Grieken en Romeinen) in ere werd hersteld, deed de bouwstijl van de Romaanse architectuur in de klooster- en kerkenbouw zijn intrede: ronde vormen, dikke muren en kleine vensters.De Gotiek (1140-1500) was een daaropvolgende bouwstijl die vooral te herkennen is aan de drang naar verticaliteit en licht, waarbij de leidende gedacht was, dat een kerkgebouw een voorstelling was van ‘de Stad Gods’, van het ‘hemelse Jeruzalem’. Door steeds meer en hogere ramen werd de aanwezigheid van materie (stenen muren) in toenemende maten geringer en nam de betekenis van (gekleurd) licht toe. Deze bouwstijl kan wel worden gezoen als de eerste echte vernieuwende stijl sinds de val van het West-Romeinse Rijk (476 na Chr.)Geïnspireerd door deze middeleeuwse gotiek ontstaat eind 19e eeuw – als reactie op de strakke vormen van het classicisme – de neo-gotiek, zoals die nog veelvuldig in het huidig straatbeeld is te herkennen in de katholieke kerken, klooster, scholen en internaten, de grote invloed van het architectenbureau onder aansturing van Pierre Cuypers mag hierbij niet onvermeld bl

 ‘Vriendenborrel’ op 26 september 2019

Borrel05Ondanks wat problemen met uitnodigen en natuurlijk vooral met het weer dat roet in het eten dreigde te gooien - ofwel: water in de borrel - werd het laatste vriendentreffen opnieuw een succes. Het aantal aanmeldingen nam per dag gestaag toe - ook na definitieve inschrijvingstermijnen - en zo kroop het aantal gasten dat aanwezig wilde zijn van 28 naar zelfs 41 !

Weliswaar was vanwege het voorspelde slechte weer een bijeenkomst bij ‘onze’ jeu de boulesbanen niet haalbaar, toch bleek er op het allerlaatste moment ruimte beschikbaar. Mogelijk dat de wat geheimzinnige aankondiging van een samenkomst in onbekende catacomben van de Westerkerk een aantal mensen een laatste duwtje gaf. Wie zal het zeggen?Borrel02

En zo kon voorzitter Hans op de afgesproken dag en tijdstip de vrienden - zo’n tien procent van het deelnemersaantal van ‘Wijs met je Wijk West’ - van harte welkom heten in een met vlaggetjes behangen onderaardse ruimte. In werkelijkheid gewoon een gezellige spelonk waar een smetteloos schone toog vol fonkelende glazen de aanwezigen meteen in de juiste stemming bracht.

Maar eerst moest er wat ‘zakelijke dingetjes’ de revue passeren. Hans noemde onze vijftien sponsoren en onze nieuwste investeringen: ’n mobiele geluidsinstallatie met accu, ’n partytent en drie tafels voor gezellige bijeenkomsten in het Veense buiten.

borrel01

Verder meldde hij trots (en dat niet ten onrechte) dat het de ‘Stichting Wijs met je Wijk’ was gelukt om de gemeenteraad te laten instemmen met de komst van een gemeentelijke stichting die het vrijwilligerswerk financieel gaat beheren. Daarmee wordt dit dus uit handen genomen van de stichting ‘Veens’ en valt het in 2020 rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Vervolgens memoreerde hij het spijtige vertrek van onze penningmeester Dirck Vroonland, die hij met ondersteuning van Minie van de Berg - tijdelijk naar hij hoopt - als interim vervangt, tot zich een nieuwe kandidaat meldt.

In zijn verdere opsomming passeerde onze website de revue die toe is aan een nieuwe look en hoster; dan de tien verschillende groepen deelnemers onder de vlag van WmjW die met succes zelfstandig hun bijeenkomsten en activiteiten organiseren. Bijvoorbeeld de jeu de boulesgroep die onder de bezielende coördinatie van Henk van der Blom een nieuwe impuls krijgt met hopelijk frequente bezoekersaantallen; verder de schilderclub die in januari opstart. Tenslotte werden de aanwezigen uitgenodigd suggesties voor wat dan ook te doen en die eventueel ter plekke op gereed liggende papieren in te vullen.Borrel04

Vervolgens kreeg Harry als voorzitter van de programmacommissie het woord om het komende winterprogramma toe te lichten.

Hij zei onder andere blij te zijn voor de datum van 16 oktober de heer Constant van den Heuvel, historicus en leraar geschiedenis aan het ‘Ichtuscollege’, alsnog bereid te hebben gevonden een lezing in het kader van ‘75 jaar Bevrijding’ te houden.
Ook hoopte hij dat er een workshop voor mannen kan worden bedacht zodat deze deelnemers uit hun achterstandspositie kunnen worden bevrijd om los te gaan op het timmeren van vogelkooien en wat dies meer zij.

En hierna was er dan ‘eindelijk’ gelegenheid om het glas te heffen en schoteltjes met heerlijkheden te laten rondgaan.
Maar vooral natuurlijk iedereen-met-iedereen in de gelegenheid te stellen elkaar de meest onwaarschijnlijke verhalen te vertellen.

Verslag buitenactiviteit Von Gimborn Arboretum te Doorn

Op woensdag 21 augustus stonden we niet met de 17 mensen die zich hadden opgegeven bij de Westerkerk, maar was er zelfs een 18e persoon verschenen.Gimborn07

Gelukkig was er voor iedereen vervoer en ondanks dat diezelfde dag de wielerronde Veenendaal – Veenendaal werd gehouden hebben we daar geen hinder bij de reis naar Doorn ondervonden. Dit omdat het betreffende traject net daarvoor was gereden.

We arriveerden ruim een half uur voor de aanvangstijd van de rondleiding bij het Arboretum, maar gelukkig was de gids er toen ook al en konden we meteen vertrekken.

De vrouwelijke gids vertelde over de geschiedenis, de achtergronden van de oprichter Gimborn: die van de inktpotjesinkt die we ons uit onze jeugd allemaal nog wel kunnen herinneren. Bijvoorbeeld hoe ze er 100 jaar geleden in slaagden om grote bomen vanuit het indertijd verre buitenland hier te krijgen en mooi rechtop in de grond te zetten.

 

 

Gimborn05

               Gimborn04                

Het zeer uitgestrekte park is opgebouwd uit verschillende thema’s: heide, rododendrons, coniferen enzovoort, alles met leuke doorkijkjes.
Niet alleen (monumentale) bomen maar ook struiken, vaste planten en kruiden. Al met al staan er vele duizenden soorten planten, die – gelukkig - niet  allemaal voor ons werden opgenoemd.
De meeste planten waren voorzien van een naambordje, zodat we niet alles aan de gids hoefden te vragen.
Het was heerlijk weer en iedereen heeft genoten. IMG 9480

 

Omdat je zomaar over de gazons mocht lopen was het hier en daar moeilijk om niet op de vrolijk rondspringende kikkertjes te trappen.
Omdat schrijver dezes nog een andere activiteit had die dag weet hij niet of na afloop iedereen nog even heeft rondgelopen, is blijven koffiedrinken (het gebouwtje was open, dus kon van een koffieautomaat worden gebruik gemaakt) of iets anders heeft gedaan.Gimborn09
Theo Hattink

Gimborn06

Ter aanvulling: ja we hebben met een aantal nog gezellig op het terras gezeten en er werden ook nog planten gekocht!
Al met al een heel interessante middag

Willemien van der Reijden

 

 

Verslag buitenactiviteit Marechausseemuseum in Buren

Buren03Voor het uitstapje op donderdag 8 augustus hadden zich maar 8 mensen opgegeven. Het was midden in de vakantie en er waren kennelijk veel mensen weg.
Om 13:15 verschenen er 7 personen, op een hebben we nog even gewacht maar bleek zich achteraf te hebben afgemeld wegens ziekte.Buren06
Omdat de vaste prijs voor een rondleiding 50 euro was hadden we die maar afgeblazen, omdat het anders een wel duur uitje zou worden.
Buren02Gelukkig was de museumjaarkaart wel geldig, zodat vrijwel iedereen gratis naar binnen kon.
Ook zonder rondleiding bleek alles goed te bekijken: er was, zoals te verwachten, heel info over de  Marechaussee door de jaren heen met zowel oude uniformen en uitrustingen tot en met info over de moderne beveiligingstaken.

Om een uur of 4 besloten we, gezien het prachtige weer, nog even het stadje Buren in te lopen.

Buren01                        Buren05

Dat bleek al meteen om de hoek te zijn en we hebben met zijn allen ijs gegeten op een terrasje. 

Wellicht is een volgende keer een rondwandeling in Buren ook een leuke buitenactiviteit voor de deelnemers aan “Wijs met je Wijk Veenendaal-West”. 
Iedereen is tevreden weer huiswaarts vertrokken.

Theo Hattink

Verslag Grebbelinie-fietstocht op 11 juli 2019 

Grebbelinie01Op donderdag 11 juli jl. fietste het gezelschap van 14 deelnemers aan de Grebbelinie-excursie, opgewekt van zin mede door het fraaie zomerweer, eerst naar de sluis van het Valleikanaal bij de ‘Roode Haan’ aan de Slaperdijk.

De gids gaf ter plekke wat toelichting op de lange historische ontstaansgeschiedenis van de Grebbelinie en de gebeurtenissen tijdens de mobilisatie-periode en de Duitse aanval in mei 1940 van de Tweede Wereldoorlog.

  Grebbelinie03grebbelinie02

Uit het verhaal bleek dat zich ook later, tijdens de bevrijding, rond de ‘Roode Haan’ het e.e.a. heeft afgespeeld.
Gewezen werd op de nog aanwezig resten van een gietstalen koepelkazemat als tastbare herinnering aan en militair erfgoed uit die periode.

Grebbelinie04Grebbelinie05 

 De deelnemers fietsten vervolgens langs de Emminkhuizerberg / Grebbelinie-dijk waar o.a. gewezen werd op ingemetselde tegels die de zogenaamde ‘wederopbouw-boerderijen’ de oorlog markeren.                      

Grebbelinie06

Na een smal stuk over de Groeperkeerkade, die diende om bij inundatie van de Grebbelinie het water vast te houden, ging het richting het ‘Fort aan de Buursteeg’. Maar niet voordat er kort werd stilgestaan bij het nog aanwezige militaire erfgoed bij de ‘Linie van Juffrouwwijk’ met Duitse en Nederlandse bunkers en de palenversperring op de Schalmdijk.
Op het ‘fort aan de Buursteeg’ in Veenendaal werd eerst een korte koffiepauze bij de ‘Grebbelounge’ingelast waarna een rondleiding volgde over het Noordelijk deel van het fort met uitleg over de situatie tijdens de Duitse inval.
Ook werd er aandacht geschonken aan de rijke forthistorie (Franse / Bataafse periode rond het jaar 1800) en de strategische ligging.
Daarna kreeg iedereen nog de gelegenheid om de mobilisatie-expositie in het bezoekerscentrum te bezoeken.
Gelet op de positieve reacties keerde daarna iedereen op eigen gelegenheid tevreden terug naar huis.

Jan van Hal       

 Verslag Stadswandeling Wageningen

 Op 3 juli hebben we onder leiding van oppergids Pam Zijlstra (al 20 jaar gids!) genoten van een fraaie wandeling door het centrum van Wageningen. Was het een week eerder nog bloedheet en meldden zich drie liefhebbers, deze woensdag was het geweldig wandelweer en stonden er veertien mensen te popelen zich te laten rondleiden.
Wageningen is een oude vestingstad. Kijk op een oude kaart of plattegrond en je ziet dat de oude binnenstad de karakteristieke vorm van een verdedigingswerk heeft, zes bastions en twee toegangspoorten met daaromheen een gracht.
In 1263 kreeg Wageningen stadsrechten. Vanwege de strategische ligging aan de Rijn was het achterliggende idee om er een vestingstad van te maken. Wageningen is vaak belegerd. De vestingwerken hebben door de tijd heen dan ook veel veranderingen ondergaan. In de jaren ‘60 zijn ze grotendeels gesloopt en is ook een deel van de gracht gedempt. De stadswallen zijn deels omgevormd tot groene parkachtige gebieden zoals o.a. het Torckpark.wageningen02

wageningen01Onze stadswandeling (zie stippellijn!) start op de Markt, het historische plein rond de Grote Kerk.
Vandaaruit voert onze route naar het ‘Hotel De Wereld’ en via de Hoogstraat weer terug.
Hieronder in telegramstijl wat Pam ons onderweg vertelde.
Markt: Na de oorlog vergroot met huizen in de sobere stijl van de Delftse School. (Architect Granpré Molière)
Kerk: Laatgotische kerk tijdens WOII zwaar beschadigd. Rijksmonument dat nu wordt verbouwd en geschikt gemaakt voor culturele activiteiten naast kerkdiensten.
Stadhuis: Oudste deel uit 1666. Verbouwingen en uitbreidingen in 1698, 1898 en 2017. Laatste verbouwing met circulaire bouwwijze (d.w.z. met toepassing van gebruikte materialen).

wageningen03wageningen04

Burgtstraat: Prachtige studentenwoningen! Hoge gevelstenen met de teksten: ‘Een proefschrift maak je zo’ en: ‘Het is tijd: 8.30!’ 

Heerenstraat: Op dit statige herenhuis (nu rijksmonument) staat: ‘Uitsluitend voor heren’, plus: ‘Pas op voor vallende piano’s’ 

Tante Diensteeg: Waarom hangen er in de buurt van deze straat schoenen in een boom?

wageningen05Basse cour’ (voormalig hoofdgebouw Landbouwhogeschool): Tussen 1738 en 1744 werden door Adolf Baron van Torck drie huizenblokken met elf herenhuizen gebouwd. Na ingrijpende verbouwingen werd het in 1876 omgevormd tot Rijkslandbouwschool en in 1986 verheven tot Universiteit. Nu weer ingenomen door (dure) woningen!

Torcpark: Hierachter tot de gracht het Torcpark met fraaie bomen, o.a. de ‘Ginkgo biloba’ (Japanse notenboom), platanen, etc.

Stadsmuren: Langs de resten van de oude stadsmuren bereiken we aan de Hoogstraat de

RK-Kerk van de Titus Brandsma-parochie.

wageningen07De markante gevel van het ‘Heerenstraat Theater’                                                             wageningen06 Hotel de Wereld

 Tenslotte arriveren we bij het ‘Hotel de Wereld’. Bij iedereen bekend als de plek waar op 5 mei 1945 de capitulatie-onderhandelingen plaatsvonden.

Hoogstraat: De wandeling terug via de Hoogstraat voert langs huizen met Jugendstil-elementen (nrs. 60, 62 en 82) en langs . . .

Oude muurreclamewageningen09

Eeuwenlang was de Bergpoortbrug in de Hoogstraat de plaats waar men de vesting Wageningen vanuit het oosten binnenkwam.
In  1967 is een klein deel van de stadsgracht hier gedempt.wageningen08
Het is de bedoeling dat e.e.a. weer In oude luister wordt hersteld 

‘De Levenspoort’ wageningen10

Tenslotte voerde Irene Mohs-Noah ons nog langs Het Joodse monument ‘De Levenspoort’ aan de Walstraat.

Tekst op dit monument:
‘Zo zal de naam van de gestorvene niet uitgeroeid worden uit de poort zijner woonplaats.’

Tekst op de plaquette:
‘Ter nagedachtenis aan de 71 Joodse medeburgers uit Wageningen en omgeving die tijdens de jaren 1940-1945 door de Duitse bezetter werden gedeporteerd en omgebracht.’

De Levenspoort’ toont mensen die verbonden blijven met de gemeenschap. Het gedenkteken werd ontworpen door mevrouw Yetty Elzas. De Levenspoort staat tegenover de plek waar tot mei 1940 de Wageningse Synagoge stond.    De Levenspoort’ werd op 4 mei 2000 onthuld.

Piet van Leeuwensteiin

Bezoek aan het ‘Streekmuseum Baron van Brakell’ te Ommeren

in de Betuwe op donderdag 13 juni 2019 Met zestien personen vertrekken we om 13.15 uur vanaf de Westerkerk richting de Betuwe. Brakell02
Aangekomen bij het museum worden we hartelijk ontvangen en krijgen uitleg wat er te zien is op de drie verdiepingen.  Op de begane grond is de afdeling ‘wonen en werken’ tentoongesteld.
Een wandeling door dit gedeelte is een reis door de tijd. Voor veel mensen heel herkenbare voorwerpen die door onze ouders en grootouders gebruikt werden.
Er is een compleet dorpsplein ingericht met o.a. een bakker, klompenmaker, schoenmaker, schilder- en verfwinkel en drukkerij. Als we het dorpsplein verlaten, gaan we naar de landbouwvoorwerpen. Hier wordt getoond hoe men vroeger op het land en in de boomgaard werkte. Verderop zien we hoe de gezinnen woonden, hoe de kinderen naar school gingen en de dag doorbrachten in het schoollokaal. De schoolbankjes met het bekende inktpotje en de kroontjespen, waarmee wij ook hebben leren schrijven. Het bekende Aap-Noot-Mies waarmee onze ouders lezen hebben geleerd en nog vele herkenbare  herinneringen.
Er is ook een “mooie kamer” ingericht en zo te zien was dat van een rijke familie. Er staat een vitrine met miniaturen van allerlei soorten boerenwagens; wat een geduld heeft de maker gehad! Brakell03 Op de eerste verdieping zien we veel huisvlijt voor de vrouw. Prachtige merklappen uit de streek, de zogenaamde ‘rode- schoollapjes’, waarmee de meisjes al op vroege leeftijd cijfers en letters leerden borduren in de kruissteek. De naam van de maakster, de datum en woonplaats werden ook vaak op de lap vermeld. Als ze dat onder de knie hadden, was het vervolg het maken van een merklap. Vaak werden daar symbolische onderwerpen op geborduurd. Er is een vitrine met prachtig haak-, stop- en breiwerk en een linnenkast vol met linnengoed. Op elke afdeling wandelt een gids met ons mee, vertelt het één en ander en beantwoordt onze vragen. We zien oude kinderwagens, babyartikelen en naaigerei. De Betuwe had geen klederdracht, maar de dames droegen wel mooie mutsen. Er staat een schitterend groot poppenhuis met zestien kamers, gemaakt en ingericht door een echtpaar geschonken aan het museum. Bruidskleding etc., kortom teveel om op te noemen.  Halverwege komen we tot rust in het oude dorpscafé en drinken een kop koffie/thee. Wie belangstelling heeft voor de streekgeschiedenis kan hier zijn hart ophalen. Speciale aandacht is er voor de Romeinse bezetting van de Lage Landen. De Betuwe lag in de eerste eeuwen van onze jaartelling aan de noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de z.g. Limes.

Dit wordt geïllustreerd met archeologische vondsten en kaarten, aangevuld met replica’s van diverse werktuigen en instrumenten.bwcollectie01 Ook vindt u hier de replica’s van de goudschat welke gevonden is op het ‘Landgoed Den Eng’.  Op deze verdieping is een documentatiecentrum, waar publicaties over streekgeschiedenis, kaartmateriaal en genealogische archieven kunnen worden geraadpleegd. Op de benedenverdieping staan de boerenwagens uit het Rivierengebied. In het verleden werden unieke boerenwagens gemaakt. Deze wagens stonden bekend om hun bijzondere uitvoering en technische constructies. De boeren maakten goede sier met deze wagens en toonden er hun welstand mee. Op de boerderijen hadden deze wagens meerdere functies. Er werden niet alleen producten mee vervoerd, maar ze dienden ook voor personenvervoer. Voor de kerkgang en begrafenissen werden de mooiste wagens gebruikt. We eindigen het bezoek met een korte film over het leven van Baron van Brakell en gaan na afloop voldaan naar huis. Wat een leuk museum met enthousiaste vrijwilligers; we voelden ons heel welkom! Alie Montfrooij

 

Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen

Donderdagmiddag 16 mei gingen we met een groep van 21 deelnemers met auto’s naar Garderen.3DD00242 963B 4C12 9A33 EBBA4D12BC3E
Voor de meesten was dit de eerste kennismaking met de zandsculpturen, men had dan ook geen idee, wat men kon verwachten.
De eerste reactie bij betreden van het terrein was wel, dat het duidelijk een middag met een hoog “grijs gehalte” was, waar wij duidelijk een groot aandeel in hadden!
We begonnen met een kop koffie/ thee op het terras heerlijk in de zon , en hadden zo de gelegenheid ook gezellig met elkaar te praten!
Daarna gingen we naar binnen, een “Reis om de wereld” kon beginnen.
28861161 383A 44A9 AD6D FAA35423358DWelkom geheten door een heuse stewardess( ook grijs!), bij wie we onze boardingkaart mochten inleveren, stonden we oog in oog met een enorme skyline, waarin we veel beroemde gebouwen van over de hele wereld konden ontdekken.
Maar liefst 18 m lang en op sommige plekken wel 3 m hoog, waarvoor door de kunstenaars ruim 70.000 kilo zand is gebruikt.
Daarna werd de onderwaterwereld uitgebeeld met lichtprojecties, die zorgden  voor een verrassend watereffect.

Dit jaar is er voor het eerst een enorme tent opgezet en hierin zagen we het dierenrijk uitgebeeld afgewisseld met houten beelden van dieren, speciaal hiervoor in Indonesië met de hand gemaakt.

Buiten was er nog meer te zien, beroemdheden  en gebouwen overal vandaan, zelfs onze minister president Rutte!
En ook de Nachtwacht van Rembrandt mocht niet ontbreken in dit Rembrandtjaar…
Er werd binnen een film vertoond, waarin duidelijk werd hoeveel werk het is om zoiets groots te maken.
Wel 25 professionele bouwers, carvers genoemd, zijn 3,5 maand intensief bezig geweest.IMG 3328
En de zandsculpturen zij echt van zand gemaakt en water, men gebruikt hiervoor speciaal jong rivierzand, dit heeft een hoekige korrel, die goed in elkaar haakt, indrukwekkend.
Maar liefst 2500 ton, 80 vrachtwagens of ruim 26.000 emmers, om u een indruk te geven van de hoeveelheden, die zijn gebruikt!
Buiten wordt er nog een soort verdunde lijm over de sculpturen gesproeid, waardoor een hard laagje ontstaat, als bescherming tegen wind en regen.
En binnen nog “ Weet U nog?” , waarin je als bezoeker kunt raden, wat je hier ziet, belangrijke gebeurtenissen vanaf de tweede Wereldoorlog uitgebeeld.
Ook wij deden enthousiast mee, niet in de laatste plaats, omdat er leuke prijzen te winnen zijn!
We zijn benieuwd of er een gelukkige winnaar onder ons is.

We waren allemaal onder de indruk van dit heuse spektakel en mocht u nieuwsgierig zijn geworden:
U kunt nog tot 28 oktober genieten van deze tentoonstelling.
En zo kwam er een einde aan een leerzame, maar vooral gezellige middag.

 

Eerste zomeractiviteit Huis Doorn op woensdag 1 mei 2019

Nadat we kaartjes hadden gekocht en in de Orangerie een kop koffie hadden gedronken, gingen we naar het ‘Huis Doorn’.45EDACAD E250 43C2 B412 A0618F195871

Hier stond de gids al op ons te wachten. Exact om 14.45 uur begon de rondleiding.

We kregen een inzicht wat de keizer allemaal mee had genomen aan meubels, inrichting keuken, enz. uit Duitsland. Al deze goederen waren met 59 treinwagons naar Doorn gebracht.

IMG 3210

De kamers waren rijkelijk ingericht met meubilair en elke kamer naar smaak van de gebruiker.

De rondleiding, die duidelijk en met verhalen werd verteld, duurde ruim een uur.

Daarna zijn we nog met een aantal naar het ‘Victoria Rosarium’ geweest.

Een mooie plek om tot rust te komen tussen de rozen en rododendrons. IMG 3234
Jammer dat nog niet alles in bloei stond.Het weer werkte mee om  een fijne middag te hebben.

Het was zeker de moeite waard en nog een bezoek waard.

Els Backer

 

 

High Tea op donderdag 18 april 2019

De verwachtingen waren hoog gespannen na het succes van vorig jaar!

Maar ook nu kwamen de aanmeldingen rap binnen en dat leverde dus ‘een waar spektakel’ op in de Westerkerk, woorden van onze hoffotograaf Freek Visser.

HT 6Het was opnieuw verrassend te zien waar iedereen mee aankwam; de oproep was kennelijk niet aan dovemansoren gericht! De prachtig versierde tafels vulden zich al snel met allerlei lekkers, zodat vermoedelijk menigeen zo snel mogelijk wilde ‘aanvallen’.

Maar eerst nam voorzitter Hans Wiegel het woord.

Samen met ons blikte hij terug op een geslaagd winterprogramma en vervolgens gaf hij een inkijkje in het geplande zomerprogramma. Dat programma gaat opnieuw, net als vorig jaar, in mei van start met om de twee weken een activiteit.

Daarna gaf hij het woord aan onze gast, onze nieuwe burgemeester Gert-Jan Kats. Die overigens niet alleen was gekomen, ook onze wijkmanager Dirk Bok was aanwezig. Alle bijna 80 aanwezigen waren benieuwd naar onze burgervader. Deze vertelde op een losse, geanimeerde manier iets over zijn levensloop.

Geboren in Hilversum, naar school in Amersfoort, ging hij vervolgens na zijn studie in Amsterdam de financiële wereld in.
Na zijn huwelijk verhuisde hij naar Zeist waar hij actief werd in de politiek binnen de plaatselijk gecombineerde lijst CU en SGP. Hij werd er raadslid en daarna door de Kroon benoemd als burgemeester van Liesveld en in 2010 in de nieuwe fusiegemeente Zuidplas.
Voor de schrijver van dit stukje een onbekende naam, maar dat terzijde….

HT 15De gemeente Zuidplas is  het laagst gelegen punt van Nederland, zo valt te lezen op internet!
In november vorig jaar werd bekend, dat hij was voorgedragen als burgemeester van Veenendaal.
Een groeigemeente, zo bleek hem al spoedig, met veel bedrijven en zelfstandigen. Overigens had en heeft zijn eigen broer hier een bedrijf! Ook is Veenendaal een onderdeel van ‘FoodValley’, een samenwerking tussen meerdere gemeentes, bedrijven en de Universiteit van Wageningen. 
In dit samenwerkingsverband speelt de burgemeester van Veenendaal een belangrijke rol.
Opvallend was dat bij de vraag van de burgemeester er welgeteld één echte Veense aanwezig bleek in de zaal, die vervolgens kon rekenen op een warm applaus! Gert-Jan Kats leek het geen onprettig idee te vinden dat hij niet de enige nieuwkomer in de gemeente is!
Daarna was het aan de burgemeester om de vele actieve vrijwilligers van onze organisatie WijsmetjeWijk-West in het zonnetje te zetten. Waar zouden wij zijn zonder hen?
En daarna werd het sein gegeven: de High Tea of High Coffee of High Wine kon beginnen.
Ja, u leest het goed, de roep om wijn begon al vrij snel, maar ook daarin was ruim voorzien.
Het werd een genoeglijke middag, waarbij de burgemeester zich  nog even gezellig mengde onder de aanwezigen en gemakkelijk met deze en gene een praatje maakte. 
Zomaar wat uitspraken van onze burgemeester:

HT 2


Hij (Gert-Jan Kats), heeft meer met mensen dan met machines.
Hij is van niemand, maar is er voor iedereen.
Hij is geen politicus, maar een bestuurder die de democratie binnen de gemeente vorm geeft.

‘Het is fijn te weten welke opvallende gebouwen er in de wijk (West) staan, maar mij interesseert het meer welke mensen er wonen.’
Deze uitspraken zetten hem neer als een verbinder van mensen, een mooie eigenschap in de grote groeigemeente, die Veenendaal is.
Tenslotte kan vermeld worden dat er aan het eind van de middag nog maar weinig eetbaars over was en zo kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde bijeenkomst.

We wensen iedereen een fijne zomer toe, waarin we elkaar hier en daar toch weer hopen tegen te komen!

                  Workshop 10 april : Lente / Paasstuk 

        Op deze woensdagmiddag hebben 18 dames en 1 (dappere)heer de weg naar de Westerkerk weer gevonden,om nu de lente in aantocht is een mooi stuk voor op tafel te maken Er zijn drie voorbeelden te zien ,door Thea ,Anneke en Hennie gemaakt,maar iedereen is natuurlijk vrij om er,zijn eigen draai aan te geven.     20190410 153709 resized
Met takjes ,hout ,groen en mos wordt de eerste opzet gemaakt.
Dit blijkt nog een moeilijk karweitje,maar met wat hulp en veel lijm en ijzerdraadjes lukt het wel.
Daarna kan de opzet tot Pasen beginnen door het met eitjes, veertjes, kuikentjes etc. verder te versieren.
Als laatste worden kleine ( orchideeen)buisjes met mos omkleed en in het stuk verwerkt.
Nu kunnen de bloemen erin.  Er zijn witte en gele roosjes en tulpen, de echte lentekleuren dus.
Deze bloemen zijn door Albert Heijn in de Ellekoot  beschikbaar gesteld, waar we natuurlijk erg blij mee zijn.
Iedereen is met een mooi stuk weer naar huis gegaan.
Mochten de bloemen voor Pasen uitgebloeid zijn dan kunnen er gemakkelijk verse in gezet worden, door ze uit de buisjes te halen en te vervangen.

Zo kan je werkstuk nog wat langer mee. 

  20190410 153559 resized

Wij wensen iedereen een geweldige zomer en tot ziens in het volgende seizoen!

 

 

 

 

Verslag Kees Stip-lezing op 4 april 2019 door Hette Wassenaar

 

Kees Stip (Veenendaal 1913 - Sellingen 2001) was, naast dichter ook redacteur van het Polygoonjournaal en film- en scenarioschrijver.

Afbeelding1

Hette Wassenaar, die deze middag een lezing over hem verzorgde, heeft zich - na zijn pensionering - verdiept in de levensloop en het werk van Kees Stip en er een boek over geschreven.  
Dat Hette vol is van de bekende dichter bleek tijdens zijn lezing volop. Zo diepte hij veel bijzonderheden uit zijn leven op; kennis die hij verzamelde door samen met zijn vrouw alle plaatsen waar Kees Stip ooit woonde te bezoeken. Daarbij kwamen ze veel mensen uit de vriendenkring van Kees Stip tegen. Ook ontmoette en sprak hij de dichter in zijn laatste woonplaats Sellingen.
Het betoog van Hette Wassenaar werd vermengd met passende verhalen uit de Griekse mythologie en met gedichten van Kees Stip voorgedragen door Annemiek Schweinsberg.
Het beroemdst werd Kees Stip door zijn honderden absurde diergedichten die hij schreef onder het pseudoniem Trijntje Fop. Hij ontleende de naam aan die van een leerling van meester Pennewip uit Woutertje Pieterse van Multatuli.
De ‘Trijntje Fops’ verschenen vanaf 1951 tot 1964 in de Volkskrant. De diergedichten (puntdichten) van Trijntje Fop lijken op limericks, maar zijn dat niet. Limericks hebben vijf regels, de gedichten van Fop meestal zes, die eindigen met een pointe.

Afbeelding4

Een voorbeeld:

Op een muis

‘Ik vluchtte’, sprak een kleine muis,
‘bij mijn geboorte reeds van huis
en ook mijn broertjes en mijn zusjes
gaven, hoe warm ook en hoe knusjes,
het ouderhuis meteen de bons,
want vader at beschuit met óns.’

Kees Stip werd geboren op  25 augustus 1913 aan de Nieuweweg te Veenendaal. Begin 1925 verhuisde de familie naar Kerkewijk 131. Na de oorlog zou Kees in dienst treden bij de Rijksvoorlichtingsdienst en vanaf 1950 als redacteur bij het Polygoonjournaal.
Niet onvermeld mag blijven dat Kees Stip - naar wie in Veenendaal inmiddels een plein is vernoemd - een Veens volkslied heeft geschreven dat op muziek is gezet en waarvan de eerste strofe luidt als volgt:

‘Daar ligt, waar Utrechts heuvelrij,Afbeelding3
zich heft naar de planeten,
een lustoord in de lustvallei.
daar kan zich niets mee meten.
Want nergens is de lucht zo blauw,
als tussen Rhenen en Renswou.’

Na afloop kreeg Hette het volgende puntdicht in de geest van Kees Stip aangeboden:

Op een naam

Vandaag stond Hette Wassenaar
met Kees Stips puntdicht voor ons klaar.
Van voren heet heer Wassenaar Hette,
maar hoewel hij er echt achter staat,
maakt hij, als de stad in opspraak raakt,
met die connexie korte metten.’

 

 Verslag PubQuiz van 27 maart 2019

 Op 27 maart was de Westerkerk gevuld met zo’n 40 deelnemers (inclusief ondersteuners) voor een - gezien de locatie - nogal profane bijeenkomst:
‘n PubQuiz! Pub 01 Kl
De ‘pub’ met bijbehorende rekwisieten ontbrak in dit geval, maar de sfeer was er, dankzij onze onovertroffen quizmaster Roel van de Berg, niet minder om.
Het gezelschap werd met zo’n vier tot zes deelnemers stipt op tijd rond zes tafels gedirigeerd en het spel over vijf rondes, kon daarna beginnen.  
Wat opviel ten opzichte van de eerdere quiz uit 2018 was het gevarieerde aanbod aan vragen (sport, geografie, geschiedenis, weetjes en muziek), maar vooral ook de wijze waarop e.e.a. grafisch werd opgediend. 

Pub 04 Kl

Op het witte scherm passeerden, naast een reeks vragen over uiteenlopende kwesties, allerlei toelichtende kwaliteitsfoto’s de revue; een selectie waaraan door onze ‘hoffotograaf’ Freek Visser alle aandacht was besteed.

En dan hebben we de talrijke geluidsvragen nog niet eens genoemd!  Wel ging het er meteen hard aan toe, maar de onpartijdige en charmante jury, bestaande uit Willemien van der Reijden en Anneke Visser, wisten dreigende onenigheid steeds in de kiem te smoren. En zo werd ernstig handgemeen, bijvoorbeeld bij de vraag over het Jumbo-logo en bij welke provincie Schiermonnikoog hoort, ondanks venijnige tussendoortjes, op het nippertje voorkomen.

Pub 03 Kl

Leuk was de geluidsvraag met een diaprojector: voor sommigen eerder het geluid afkomstig van een sjoelbak of een klepperend kunstgebit. En bij de vraag welke vogel het meest voorkomt, werden wel allerlei rare vogels genoemd, maar niet onze kampioen eierenlegger: de kip!

Uiteindelijk ging tafel 5 (Menno, Annemarie, Rob, Arend, Riet en Teus) er met een welverdiende eerste prijs (gouden medaille) vandoor.
Een heerlijke middag kortom, waarbij het tussendoor zelfs niet aan dans en zang (quizmaster plus jury) ontbrak!

 

 

Resultaat ‘Accessoires maken’ op 21 maart: een feest voor het oog!

Afbeelding1Bij accessoires zoals corsages, komt bij ieder van ons wel een feestelijk gevoel naar boven.

Je denkt dan al gauw aan feesten zoals trouwerijen, gala-avonden en meer van die eenmalige gebeurtenissen. Unieke feesten die een absoluut hoogtepunt in iemands leven kunnen vormen. Bij het woord sleutelhanger komt daarentegen niet de feesteling in ‘n uitzinnige garderobe of gala-uniform in het vizier. Nee, eerder een tobbend persoon die dreigt bij al zijn jachtige bezigheden zijn sleutels, portemonnee of rijbewijs kwijt te raken.

Tijdens de workshop op 21 maart jl. kwamen beide objecten en situaties onder de noemer ‘accessoires maken’ ineens samen en kon men, afhankelijk van de bui waarin men verkeerde, kiezen wat te maken. Corsages bijvoorbeeld, maar dan wat grofstoffelijker dan bij een trouwerij, namelijk van vilt of zelfs plastic. Zo’n totaal andere materiaalkeuze is voor echte creatieve mensen natuurlijk juist een uitdaging.

Elf dames kwamen voor deze workshop naar de Westerkerk.

Er was weer voor veel materiaal gezorgd om een vrolijke corsage of een leuke sleutelhangerAfbeelding2 te kunnen maken. Gekleurde viltlapjes, lintjes, kraaltjes en nog veel meer om te gebruiken.

Afbeelding3Men ging enthousiast aan de slag met in gedachten een idee voor een bepaalde corsage of sleutelhanger. Maar dat bleek soms gemakkelijker bedacht dan gedaan. Het werd vaak een heel gepriegel waar ook zoiets als een lijmpistool nog aan te pas moest komen: handig hulpgereedschap om e.e.a. niet al te ingewikkeld te maken.

Nadat de viltwerkjes af waren, werden ze vervolgens bevestigd aan een brochespeld of aan een sleutelhanger-oog. En zo konden de trotse knutselaars ze tenslotte meenemen om deze ofwel zélf te dragen of om bijvoorbeeld aan kleinkinderen cadeau te geven. Aldus worden die schatjes opnieuw lekker verwend!

Hoe dan ook: er is in een zeer gezellige sfeer door iedereen vakkundig werk geleverd.

De resultaten zijn op de bijgaande foto’ s te zien.

 

Verslag van de Piet Mondriaanlezing op 13 maart 2019 door Dr. Louis Veen

 Op 13 maart 2019 hield Dr. Louis Veen een boeiende en informatieve lezing over de schilder Piet Mondriaan (1872-1944). Informatief omdat het ging over de onbekende kant van de kunstenaar, namelijk over zijn geschreven werk. 

Louis Veen is op dat geschreven werk in 2011 gepromoveerd en daarmee uiteraard dé kenner van de denkwereld achter Mondriaans abstracte schilderijen.

IMG 0094Om de bedoelingen van de schilder uit zijn teksten te achterhalen, was echter niet zo simpel als het lijkt. Zo helder en overzichtelijk als zijn schilderijen zijn, zo omslachtig en warrig bleken zijn teksten. Mondriaan had veel woorden in vaak duister proza nodig om zijn bedoelingen over het voetlicht te brengen. Dat Louis Veen erin is geslaagd op die complexe en vrij ontoegankelijke geschriften te promoveren en deze via publicaties en lezingen te verhelderen, mag dan ook een prestatie op zich worden genoemd.

Dit verslag is een poging om een aantal typerende zaken rond de schilder, zoals ook door Louis Veen in zijn lezing en in zijn uitgegeven ‘Inleiding’* zijn opgesomd, weer te geven. 

Om dat overzichtelijk te houden gebeurt dat hierna puntsgewijs.

-  Na het behalen van onderwijsakten voor tekenen bezocht Piet Mondriaan gedurende enkele jaren de Amsterdamse kunstacademie. Hij woonde, behalve in Nederland, ook in Parijs, Londen en New York.

- Weinig kunstenaars hebben zichzelf zo vaak opnieuw uitgevonden. Van realistische landschappen tot aan zijn wereldberoemde geometrische abstractie, volbracht Mondriaan een ware ontdekkingstocht door de moderne kunst. 

- In 1914 schreef hij de invloedrijke kunstpedagoog H.P. Bremmer een verhelderende brief. Daarin laat hij weten dat hij lijnen en kleurcombinaties construeert met het doel algemene schoonheid zo bewust mogelijk uit te beelden. Hij wil ‘de waarheid’ zo dicht mogelijk benaderen en daarom alles abstract weergeven tot hij tot het fundament van de dingen komt.’  Wat hij zoekt is universele schoonheid! ‘We moeten niet het uiterlijk van de dingen beelden - vindt de schilder - maar het wezenlijke, de echte werkelijkheid.’

- InMondriaan2vele teksten verwoordt Mondriaan telkens weer dat hij de kunst ziet als intermediair om de scheve, ongelijke verhoudingen in de samenleving recht te trekken. Mondriaan verkondigt dus een optimistisch geloof in een kunst die de weg baant naar een betere en evenwichtiger maatschappij - kunst als gids voor de samenleving. Daarmee zou volgens de schilder een aards paradijs binnen handbereik zijn. Mondriaan is dus in wezen een ideologische wereldverbeteraar.

- Overigens kan men het werk van Mondriaan volgens Louis Veen niet begrijpen zonder kennis te nemen van de inhoud van zijn geschreven werk: ‘Noch de schilderijen, nog zijn teksten zijn afzonderlijke oeuvres. Woord en beeld zijn bij Mondriaan onlosmakelijk met elkaar verbonden.’

- Vanaf 1917 verdween elk naturalisme uit het werk van Mondriaan, en langzamerhand ook elke beweging en diepte. Om iedere associatie met de 'natuur', de waarneembare werkelijkheid te voorkomen, paste hij voortaan alleen nog de 'primaire kleurenroodblauw en geel toe, aangevuld met niet-kleuren als grijswit en zwart

- Kenmerkend voor zijn nieuwe geometrisch-abstracte stijl (neoplasticisme)zijn verder de duidelijke vlakverdeling, de horizontale en verticale lijnen en asymmetrie.

- Sinds 1922 vervolmaakte Mondriaan zijn werkwijze. Hij gebruikte hooguit nog maar één primair kleurvlak per schilderij. De grijze lijnen maakten plaats voor dikke zwarte lijnen en hij verschoof de kleurvlakken naar de rand. 

Mondriaan1- Zijn in opdracht gemaakte Compositie met twee lijnen uit 1931, is een belangrijk sleutelwerk. Het diagonaal opgehangen vierkante schilderij bevat – als vaker bij werk in opdracht – geen kleur, slechts twee elkaar kruisende zwarte lijnen op een verder wit doek. 

De lijnen zijn uiterst zorgvuldig geplaatst en geven een indruk van stabiliteit bij de toch instabiele ruitvorm van de lijst. 

De bewoners van Hilversum beviel het schilderij, dat was opgehangen in het door Willem Dudok ontworpen stadhuis, echter niet. De gemeente Hilversum wilde het schilderij verkopen en met de opbrengst een pand restaureren. Er ontstond een rel omdat het doek aan de gemeente was geschonken. Uiteindelijk werd het schilderij verkocht aan de gemeente Amsterdam, waar het nu is opgenomen in de collectie van het Stedelijk Museum. 

IMG 0097- In New York (1940) zocht hij weer naar vernieuwing en vond hij een geheel nieuwe werkwijze binnen het neoplasticisme. Hij maakte op een veel speelsere manier gebruik van kleur en uit sommige doeken verdwenen de zwarte lijnen zelfs geheel. Het bij zijn dood nog onvoltooide schilderij Victory Boogie Woogie laat zien dat Mondriaan - zoals steeds - bezig wasmet vernieuwing en aansluiting zocht met de muziek door er (in eigen woorden) ‘wat boogie woogie in te doen’. Bovendien werd de lijn in dit schilderij opgelost in kleine kleurvlakjes. Zodoende kwam Mondriaan vlak voor zijn dood in 1944 tot de conclusie dat de lijn eigenlijk ook een vlak is. 

 

Louis Veen:  Schrijven over kunst- Inleiding tot het geschreven werk van Piet Mondriaan

 

Met Wim Westinga op pad langs de ‘Via Francigena’

Een historisch pelgrimspad: 2000 km van Canterbury naar Rome

Eerst een citaat:

‘Belangrijk van het reizen te voet is de simpele manier waarop je in contact komt met de bezochte streken en de mensen die daar wonen. Je staat niet plotseling met ronkende motor in een voortuin of op het dorpsplein. Al een uur van tevoren zien ze je aankomen; als je het dorp binnenstapt zijn ze aan je gewend. En jij, van jouw kant, hebt het dorp zien ontstaan: eerst was het een verre kerktoren, toen werden de contouren tot huizen en woningen van mensen, groen veranderde in bomen en tuintjes, geluiden werden spelende kinderen - en als levend medemens betreed je een levende gemeenschap.’*

 

Wim west 5 KlZo ongeveer moet ook de ervaring zijn van Wim Westinga als hij wandelt.

Lopen is voor Wim duidelijk een vorm van ‘onthaasting’. En het ontbreken van haast was vast ook de oorzaak dat het slot van zijn boeiende lezing een half uur later uitpakte dan het geplande tijdstip van half vijf.

Het deerde hem niet! Net als zijn insteek bij wandelen niet om tempo en prestatie draait, maar om onderweg te worden verrast en om de intense beleving van de dagtrip.

De lezing van Wim was ook boeiend omdat mogelijk alle toehoorders in zijn verhaal wel herkenbare beelden tegenkwamen. Foto’s van plekken waar men bijvoorbeeld een romantische vakantie had doorgebracht, zij het om daar ter plekke doorgaans niet méér te voet af te leggen dan noodzakelijk. Bijvoorbeeld ter overbrugging van het tijdelijke vakantieonderkomen naar het plaatselijke restaurant, het culturele centrum, het caféterras of omgekeerd. Laat staan om er, zoals Wim Westinga, enkel te verblijven om er de zoveelste slaapplaats te vinden naast een voedzame, betaalbare maaltijd.

Lopen is, zo liet Wim na afloop van zijn lezing nog weten, voor hem nooit een prestatie om de prestatie geweest, zoals bij een vierdaagse Wim west 6 Klwandelaar. In Nijmegen gaat men voor het felbegeerde kruisje en dient men o.a. daarvoor dagelijks op tijd binnen zijn.

(Niettemin bleek ook Wim oprecht blij om bij aankomst in Rome na overlegging van zijn pelgrimspaspoort een testimonium uitgereiktte krijgen.)

Maar waar Wim zijn eigen route en tempo kiest, is de wandelaar die het lukt zich voor een vierdaags wandelevenement in te schrijven, bezig met het leveren van een sportprestatie. Dat is dan ook meteen het verschil: de desbetreffende wandelaar zoekt in een kolossaal groepsverband vooral de fysieke uitdaging, te weten: de eindstreep binnen de gestelde tijd en volgens voorschrift. 

De lange afstandsloper legt zijn weg individueel af; voor de dagelijkse bekommernissen staat geen organisatie klaar om hem te helpen. Hij is onderweg afhankelijk van de welwillendheid van andere mensen om op tocht te gaan naar een doel, een ideaal, een droom misschien. 

Schrijver dezes, met zowel vierdaagse-ervaring als met het lopen van langeafstandspaden, gelooft in de heilzame werking van beide. De eerste vorm is naast een sportprestatie tegelijk een bijna carnavalesk verbroederingsfeest van tienduizenden uit alle windstreken. 

Een duidelijk sociaal evenement dus.

Wim KlDe andere vorm is een meer individuele - zeg spirituele - ervaring. Daarbij is het onderweg zijn belangrijker dan het doel. Men zoekt de confrontatie met zichzelf te midden van de (vaak overweldigende) natuur, en ervaart daarbij de nodige ontbering en fysieke inspanning.

Voor diegenen onder u die de tocht van Wim Westinga graag nauwkeurig willen herbeleven, zie de site: 

                          https://www.wimwestinga.nl/category/via-francigena

*Henk Raaf in zijn wandelgids: ‘Nog verder stappen’(Uitg. Bert Bakker 1982)

 

 

Vrolijk varkentje in de verf gezet

Op 21 februari waren 18 deelnemers afgekomen op de uitnodiging een varkentje dat over een hek probeert te klimmen, in de verf te zetten. Vermeldenswaard daarbij is dat er dit keer ook twee mannen aanwezig waren die zeker in de prijzen zouden zijn gevallen als een jury de eindproducten had moeten beoordelen.
Het modelvarken was op canvas in vrolijke kleuren voorgetekend, wat het erg menselijk maakte.vrolijk varken04
Onze schilders hadden twee uur de tijd om het karwei te klaren en het resultaat bleek na afloop meer dan geslaagd. vrolijk varken07

De varkentjes kwamen zó kleurrijk onder de acrylverf te zitten dat je ze bij wijze van spreken tevreden hoorde knorren. Van wat verf of modder heeft deze soort immers niet zo gauw last.
En hoewel uiteindelijk de beestjes heel verschillend van elkaar werden, stonden ze er tenslotte allemaal bijzonder gekleurd op. Bovendien zó mooi dat ze er bij het lopende ‘Rembrandtproject’ op tv, jaloers op zouden zijn.
vrolijk varken 05

Leuk was dat er ook een piepklein hondje met het vrouwtje was meegekomen! Het beestje bleef de hele tijd braaf in de tas zitten! De volgende keer, zo werd besloten, kiezen we hem of haar als voorbeeld. Een model dat zo stil zit, kunnen we wel gebruiken!
De bijeenkomst was verder erg gezellig zodat men wel eens vergat om te verven. Maar ja, een beetje kletsen hoort er ook bij! 

vrolijk varken01

 

 

Uiteindelijk waren alle schilderijen af en ging iedereen tevreden met zijn werkstuk naar huis.

Nu nog een mooi plekje ervoor zoeken!

      

 

Lezing door Roel Bisschop over Rebelse Veenendalers aan het eind van de 18e eeuw.

Een mini-opstand.

Korte samenvatting.

Ruim 200 jaar is Veenendaal nu een zelfstandige gemeente. Daarvóór viel 'Stichts Veenendaal' onder het gezag van Rhenen en 'Gelders Veenendaal' onder Ede. Dat liep niet altijd even soepel en er was dan ook de nodige onvrede over die 'overheersing'. Toen de Fransen in 1795 ons land bezetten, grepen de Veense Patriotten hun kans. Met steun van de Franse bezetters werd Stichts Veenendaal een zelfstandige gemeente. Een soort mini-opstand tegen het oude bestuur dus. Maar hoe ging dat in z'n werk? Wie waren de drijvende krachten erachter? En hoe reageerde de Veense bevolking?Lez Bischop 01

Roelof Bisschop refereerde aan het begin van zijn lezing eraan dat 2019 in Veenendaal is uitgeroepen tot het Gilbert van Schoonebeeke-jaar. Waar hij onmiddellijk aan toevoegde dat deze Belg, wiens 500e geboortejaar nu wordt gevierd, zeker niet de stichter van Veenendaal mag worden genoemd. Wél heeft deze ondernemende figuur - een rijke Antwerpse handelaar in turf - toentertijd een prominente rol gespeeld in de vervening in Veenendaal. ‘Een vorm van modern ondernemerschap’ volgens Jaap Pilon, voorzitter van de werkgroep die in Veenendaal onderzoek naar hem heeft verricht. *
Net als Jaap Pilon verwijst ook Roelof Bisschop naar de onderbelichte 56 veengenoten die in 1546 een concessie bemachtigden om de Rhenense veengebieden te ontginnen. Het Veenraadschap, aldus Roelof Bisschop, heeft de Veenendaalse samenleving gemodelleerd en zij speelden bij de stichting van Veenendaal een belangrijke rol. Vanaf die tijd bestaat Veenendaal dus als gemeenschap.
(De naam 'Veenendaal' wordt voor het eerst genoemd in een akte uit 1566 over de inwijding van de Sint-Salvatorkerk, de huidige Oude Kerk.)
Het echte onderwerp van de lezing was natuurlijk de patriottentijd en wat daarop volgde aan het einde van de 18e - begin 19e eeuw.
Even voor de duidelijkheid: Het dorp dat zich ontwikkelde, lag deels in Utrecht, deels in Gelderland. Er was sprake van een Stichts en een Gelders Veenendaal. Stichts hoorde bij Rhenen, Gelders bij Ede. In 1748 telde Stichts Veenendaal 1949 inwoners.
Lez Bischop 02Zoals bekend vormden de noordelijke gewesten bij ons sinds 1648 (Vrede van Munster) een eigen staat onder de naam Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Gaandeweg de 18e eeuw groeit in de Republiek het besef dat het niet langer goed gaat met het land en is de tijd rijp voor een nieuwe stroming, die van de ‘patriotten’. Er verschijnen talrijke pamfletten en ondergrondse schotschriften tegen Stadhouder Willem V, waaronder het beroemde ‘Aan het volk van Nederland’ van de aristocraat - tevens patriot - Joan Derk van der Capellen. Hij en anderen pleiten voor het herstel van oude burgerrechten. Ze eisen nieuwe ‘democratische’ rechten, met grotere zeggenschap voor grote delen van de bevolking.
De nieuwe ideeën leiden tot een reeks conflicten tussen de patriotten en de prinsgezinden (aanhangers van Oranje). Beide partijen vinden weerklank bij andere landen. Voor de orangisten zijn dat Pruisen en Engeland. De patriotten krijgen steun uit Frankrijk, waar sinds de Franse Revolutie van 1789 een radicaal bewind heerst.
In 1795 wordt Nederland door Franse legers ‘bevrijd’ en ontvlucht stadhouder Willem V de Republiek.
Een vraag uit de zaal was of Roel Bisschop het optreden van de patriotten en hun democratische streven niet onderbelicht liet door vooral kwalificaties als die van Wilhelmina - de Pruisische echtgenote van Willem V - over te nemen, zoals ‘lompe burgers’?
Roel Bisschop antwoordde daarop dat hun democratische gezindheid niet kan worden vergeleken met wat wij tegenwoordig onder democratie verstaan. **
In 1795 nam een aantal Veense Patriotten het initiatief tot een actie die moest leiden tot de instelling van een zelfstandig Stichts Veenendaal. Men wenste niet langer onder het gezag van Rhenen te staan. Op 26 juni van dat jaar besliste het nieuwe provinciale bestuur positief op hun verzoek en op 30 juni kreeg Stichts Veenendaal haar eerste eigen bestuur. Eén van de drijvende krachten achter dit streven naar zelfstandigheid was Wulphert van Ginkel.Lez Bischop 03
Op initiatief van ingekwartierde Franse officieren richtten de Veense Patriotten op 10 februari 1795 op de Markt een vrijheidsboom op. Bij hun streven naar zelfstandigheid – waar Rhenen zich uiteraard fel tegen verzette – wisten de Veense Patriotten goed gebruik te maken van propaganda. Het heette dan ook een daad van ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ die o.a. opgeluisterd werd met het nuttigen van 18 flessen wijn à 7 stuivers per stuk.
In de rest van zijn lezing ging Roel Bisschop enthousiast verder met datgene wat er in de Veenendaalse contreien verder gebeurde om te eindigen bij het begin van ons koninkrijk in 1815.

*   Zie artikel in ‘De Rijnpost’ van za. 19 jan. 2019

** Alsof Willem V en de Oranjegezinden in die tijd enig democratisch beginsel huldigden! Sterker: er is nooit een vorst geweest die in die tijd uit zichzelf zijn van God verkregen macht wilde delen. Alle macht die nadien door vorsten uit handen is gegeven, met uitzondering voor ‘verlichte despoten’, moest altijd worden afgedwongen.

Oranje zal Nederland regelmatig verbinden en verdelen. Pas in de 20e eeuw bereikt deze familie een onaantastbare positie als symbool van Nationale eenheid.

Verslag reizen Zuid- Amerika

Het was volle bak in de Westerkerk op donderdagmiddag 7 februari.
Iedereen was nieuwsgierig naar de reisverhalen van Jos en Selma van den Berge.Lezing Jos Selma 02 Kl
En wat is er nou fijner om op een druilerige januarimiddag te kijken naar een prachtige presentatie.
Het had toch wat meer voorbereiding gekost dan verwacht zei Selma. Nou, het resultaat mocht er dan ook zijn!
Voor de pauze namen zij ons mee naar Ecuador en de Galapagoseilanden, een reis van 4 weken, gemaakt in de zomer van 2007, met een klein reisgezelschap.
Selma begon met een vraag: “ Wat betekent reizen voor u?” Daar kwamen verschillende reacties op zoals: ‘ andere mensen ontmoeten’, ‘verrijking’, ‘natuurbeleving’,’ avontuur’, ‘cultuurshock’, ‘zintuigen prikkelen’.
De reis begon in Quito, hoofdstad van  Ecuador op 2800 m hoogte; wel even wennen aan de ijle lucht! Het land is genoemd naar de evenaar (in het Spaans dus Ecuador)die het land doorsnijdt. Dat maakt ook, dat het er binnen een half uur donker is!
De reis ging naar Cuyabeno in het regenwoud, waarvoor ze eerst met het vliegtuig en later met een boot reisden, een boottocht van ruim 3 uur. Prachtige foto’s van de natuur en lokale dieren, b.v. de Hoatzin , een kleurrijke vogel. Ook kleurrijk de kleding en stoffen van de Inca’s, met hun typische zwarte hoedjes.
Als achtergrondmuziek hoorden we de panfluit, het blaasinstrument van de Inca’s, de oorspronkelijke bevolking. Selma heeft naast een voorliefde voor reizen ook een grote passie  voor muziek.Lezing Jos Selma 4 Kl
Vaak in beeld kwam ook de Cotopaxi, één van de hoogste actieve vulkanen van de wereld, prachtig vastgelegd, 4800 m hoog, met sneeuw bedekt.
De reis ging verder met bus, trein en boot om te eindigen op de Galapagoseilanden in de Stille Oceaan. Deze eilanden zijn van vulkanische oorsprong en staan op de Werelderfgoedlijst van Unesco.
Alleen op St.Cruz staan hotels! Maar zij maakten de reis met een boot naar de verschillende eilanden en sliepen aan boord.
Charles Darwin bezocht de eilanden met zijn onderzoeksschip ‘de Beagle’al in 1835.  Vandaar de Darwinvink, mooi op de plaat gezet door Jos! Ook prachtig, de zeeleguanen, landschildpadden en de galapagospinguïns en galapagosbuizerds. Wat een mooie beelden levert dat op..
Na de pauze ging de reis naar Argentinië, Chili en Vuurland., gemaakt in november en december 2008. (Overigens was het bijna tropisch warm in de zaal; hoe toepasselijk!)
Deze reis hadden Selma en Jos zelf samengesteld, omdat er een aantal plaatsen waren, die ze persé wilden bezoeken.Lezing Jos Selma 03 Kl

Daarom startten zij in Buenos Aires, de hoofdstad. Daar wilden ze naar het beroemde ‘Plaza de Mayo’ , het plein waar nog steeds elke donderdag “ de dwaze moeders” demonstreren( een organisatie van moeders van slachtoffers van verdwijning onder het Argentijnse militaire bewind van 1976 tot 1983). Op de grond hun symbool: de witte sjaal! Verder ging de reis langs prachtige plaatsen per bus en trein en zelfs kayak!
Ook nu weer prachtige foto’s van de natuur: walvis met jongen, zeeleeuwen en de Mara, de Pampahaas.
Overigens apart om te zien hoe de grens loopt tussen Chili en Argentinië!
Prachtige beelden van de Perito Moreno-gletsjer: met de boot erlangs, maar er ook op gewandeld!
En in Chili nog de imposanteTorres del Paine in het gelijknamige Nationale Park, ook wel beschreven als Cleopatra’s naalden!
En Vuurland, Terra del Fuego levert ook mooie beelden op!
De Dag van de Tango valt op 11 december. De heerlijke tango-muziek (met de bekende klanken van de bandoneon, die Maxima tot tranen toe ontroerde op haar trouwdag!) klonk op de achtergrond.

Een mooier slot is er niet denkbaar, wat een geweldige middag hadden wij!  Een welverdiend applaus voor Jos en Selma.

Workshop Deurhangers

Op woensdag 30 januari 2019 startte Wijs met je Wijk West weer met de wekelijkse activiteiten van workshops, lezingen en kaartmiddagen.

De ‘aftrap’ mocht dit keer worden gegeven door het bij u welbekende creatieve duo Thea en Anneke.deurhanger01

De uitnodiging voor deze bijeenkomst was overigens niet door deze dames opgesteld en werd dan ook met enige verbazing ontvangen. De bedoeling was namelijk om alleen deurhangers te maken en geen klinkhangers. En om deurhangers te voorzien van de tekst: ‘Niet storen, ik kijk voetbal’, leek sommigen meer bestemd voor mannelijke hangers dan voor deurhangers te fabriceren door vrouwen. Hoewel . . . het vrouwenvoetbal is in opmars, dus dat kan in de recente toekomst zo maar veranderen. Dan worden mannen thuis op dit soort teksten getracteerd en kunnen zij hun heil in de schuur gaan zoeken. (Sommige vrouwen zullen zelfs zeggen: ‘eindelijk gerechtigheid na eeuwen van onderdrukking en eigen plekjes aan het aanrecht.’ Maar zo wraakzuchtig lijken de dames die aan onze onze workshops deelnemen niet!)
Hoe dan ook, ondanks de slechte weersvoorspelling waren er twaalf dames op de uitnodiging afgekomen.
En zij werden opnieuw verrast door tafels vol klaarliggend materiaal. deurhanger03

Er waren harten van bamboe en riet, boomschijven en allerlei frutseltjes als versiering door Thea ingekocht en verzameld, waardoor het creativiteitsgen van de aanwezigen meteen allerlei impulsen kreeg. 

deurhanger02En dat leverde de nodige variëteit op. Er waren hangers voor in de keuken, de tuin en zelfs voor op de slaapkamerdeuren van de kleinkinderen. Iedereen ging dan ook met een of meerdere werkstukjes naar huis.

En het weer heeft zich, om het zo maar eens te zeggen, ook netjes gedragen: we konden allemaal droog thuiskomen; de sneeuw viel pas ‘s avonds!

Nieuwjaarsborrel Vrienden 2019

Vrienden van 01 KlOp 16 januari werd in de Egelantier de nieuwjaarsborrel voor de Vrienden van Wijs met je Wijk West gehouden. Vriend word je door per jaar minimaal € 10,- per persoon te doneren aan onze organisatie. Daarvoor ontvang je tweemaal per jaar een uitnodiging voor een kosteloze gezellige borrel (nieuwjaar en zomer) en wordt je bijgepraat over het reilen en zeilen van de organisatie, kun je feedback geven op het programma en de activiteiten en word je bijgepraat over de financiën. 

Er hebben zich voor 2019 inmiddels 84 Vrienden aangemeld en een donatie betaald. Op de nieuwjaarsbijeenkomst op 16 januari jl. waren er ruim 60 aanwezig. Door voorzitter Hans Wiegel werd een toelichting gegeven op de stand van zaken en Harry Bollema gaf als voorzitter van de activiteitencommissie een toelichting op het voorjaarsprogramma en de suggesties voor het zomerprogramma. Daarna gezellig aan de borrel en de hapjes die door de dames Willemien van der Reijden, Rita Davina en Bea van der Veer waren gemaakt, mede gesponsord door Albert Heijn. Ook La Promenade liet zich niet onbetuigd en leverde gratis snacks. In een gezellig sfeer werd met elkaar nagepraat, nader kennis gemaakt en ideeën aangedragen. Al met al een geslaagde bijeenkomst.

Zie voor meer foto's onder de knop Fotogalerij en voor het alsnog Vriend worden onder de knop Vrienden links op de pagina.

Verslag bezoek ‘het Huys’ in Amerongen

 Na een eerder bezoek op 8 augustus van dit jaar aan Kasteel Amerongen (zie het verslag van dat bezoek op onze website!) ging op 20 december opnieuw een groep geïnteresseerden richting Amerongen om ‘het Huys’ te bezoeken.Kerstrondl Kast 6 Kl
Dit hernieuwde bezoek bood een andere aanblik omdat het interieur in kersttooi was, of, beter gezegd: was omgetoverd in kerstsfeer zoals die door Wilhelm II, de gevluchte Duitse keizer, in 1918/19 moet zijn ervaren tijdens zijn verblijf aldaar.
Echter . . . niet alleen die kerstsfeer maakte het bezoek tot een andere ervaring. Inmiddels stond Amerongen, zijn kasteel, en het tweejarige verblijf van de voormalige Duitse keizer, plotseling in de schijnwerpers vanwege belangrijk historisch onderzoek gedaan door prof. dr. Beatrice de Graaf. 
Zij kwam erachter, na grondige bestudering van allerlei archiefmateriaal in o.a. Duitsland, dat de rol van Wilhelmina bij het toelaten van Wilhelm II op Nederlands grondgebied, een andere is geweest dan door Wilhelmina en historici tot nu toe bij herhaling verkondigd.
Zo kopte de NRC op 9 november 2018: ‘Wilhelmina regelde komst Onkel Willy’. Dit naar aanleiding van een doorwrocht artikel van Beatrice de Graaf in het ‘Tijdschrift voor Geschiedenis’ waarin zij de conclusies van haar onderzoek weergeeft. (De tekst: ‘Vorstin op vredespad’ is op internet te lezen!)
Aansluitend organiseerde Kasteel Amerongen op 24 november in de  St-Andrieskerk een symposium over ‘Wilhelmina en de komst van Wilhelm II’ waar genoemde historica een toelichting gaf onder de naam: ‘Wat wist Wilhelmina?’
Conclusie is voorlopig dat onze toenmalige koningin Wilhelmina en indirect ook de toenmalige bewoners van ‘het Huys’, rechtstreekser bij het exil van de Duitse keizer betrokken waren dan we tot nu toe aannamen. En dat ondanks de onafhankelijke rol van Nederland bij de eerste wereldoorlog.
Een betrokkenheid die Wilhelmina niettemin altijd heeft ontkend.

Kerstrondl Kast 3 KlTerug nu naar ons bezoek van het kasteel op 20 december dat inderdaad in volle luister zijn deuren voor ons opende. Deuren overigens op twee niveaus, want je kon het kasteel binnengaan op dienstbodeniveau via de onderbrug, of via een brug op belniveau, een verdieping hoger, bedoeld voor illustere gasten. Een opmerkelijke dubbele brugconstructie die al meteen de aandacht trekt.
Binnen werden we allereerst via een video op de hoogte gebracht van de roemrijke geschiedenis van het kasteel en zijn adellijke bewoners. Zo kom je bijvoorbeeld te weten dat zich op de huidige plaats al gedurende ruim 700 jaar een kasteel bevindt; het huidige bouwwerk staat er sinds 1680.
Vervolgens worden we door de gids rondgeleid. Het verhaal over het bezoek van Keizer Wilhelm is de rode draad van de rondleiding.

We lopen door de vele vertrekken, o.a. de grote hal, de eKerstrondl Kast 4 Kletkamer, de bibliotheek waar elke avond de krant werd voorgelezen, de slaapkamer en langs de indrukwekkende portrettengalerij. In alle ruimtes valt nog veel van de oorspronkelijke gebruiksvoorwerpen en meubilair te bewonderen. Bijvoorbeeld het bureautje waar de keizer zijn troonsafstand in 1918 tekende, trekt daarbij alle aandacht.

Maar bijzonder bij dit bezoek is toch de opgeroepen historische kerstsfeer. De textieldames en veel andere vrijwilligers hebben de diverse ruimten weten om te toveren tot een luisterrijk geheel dat je bijblijft. Trekpleisters vormden de prachtig versierde en verlichte kerstbomen (binnen en buiten!), smaakvol geconstrueerde en verlichte groepen miniatuurhuisjes, de aangebrachte versieringen, én natuurlijk de fraaie inboedel die ‘het Huys’ altijd al zijn luister verleende.

 

Woensdag 12 december: workshop ‘kerststukjes’

Deze keer stond de workshop in het teken van ‘licht brengen in donkere dagen’, want dat was tenslotte het effect dat de aanwezige dames met het maken van kerststukjes beoogden.kerststukjes02
De zaal leek door Thea, Anneke en Sylvia gereed gemaakt voor een copieus kerstdiner: witte, gedekte tafels waarop grote tinnen borden, takken, kaarsen, enzovoorts prijkten.
Een uurtje later bood de ruimte een andere aanblik: tafels volbelegd met overdadig groen naast andere uit de natuur afkomstige producten, zoals boomschors, bessen en mini-sinaasappeltjes, gereed voor opmaak in glazen schalen en kommen. Maar ook allerhande gekleurde materialen: zilveren en gouden balletjes, sterretjes van stro naast glaswerk, lintjes en waxinelichtjes.
Kortom: alles wat in een boom of kerststukje past, was voorhanden.

Maar natuurlijk draaide het bij deze workshop opnieuw om een aantal creatieve dames die met deze overdaad aan versierend materiaal wel raad wisten.kerststukjes05
Dames, zoals gezegd, en dus blijkbaar geen enkele man die deze uitdaging aandurfde! 
Dat geeft toch wel te denken over het creativiteitsgehalte van deze groep buurtbewoners! Hoewel . . . het is natuurlijk mogelijk - zelfs waarschijnlijk - dat zij, die mannen dus, op dat moment thuis druk kerstversieringen aanbrachten, kleinkinderen vermaakten, ramen lapten, karpetten reinigden of kerstinkopen deden . . .  
Wie zal het zeggen?
Tussen de genoemde handvaardige dames door, zag je steeds weer Thea, Anneke en Sylvia druk bezig met het geven van adviezen en het verrichten van snelle correcties.

Als gevolg daarvan werden soms bijna complete, moeizaam gefabriceerde kerststukjes uit elkaar gehaald omdat ze kennelijk niet voldeden aan geldende voorschriften of omdat ze mogelijk méér pasten bij andere feestdagen dan kerst. kerststukjes07

Daar werd dan niet moeilijk over gedaan; men besefte dat het immers altijd beter kan en eigenwijs-zijn tot niets leidt!

En nu hiervoor de namen van het leidende drietal opnieuw zijn genoemd, lijkt het tijd te worden om in volgende verslagen deze sturende mensen achter al die creatieve acties eens te benaderen.

Wie zijn zij en waaraan ontlenen zij hun fantasierijke ideeën? Hopelijk gunt ons deze of gene in de toekomst een dergelijk inkijkje!

Lezing Bel Canto

Op donderdagmiddag 6 december waren er meer dan 30 belangstellenden in de Westerkerk.
Zij waren zeer benieuwd naar de lezing door dhr. Piet van Leeuwenstein en wisten niet precies wat er zou komen.Muz Les 02 K

In de uitnodiging stond iets van “luisteren naar onvergankelijke stemmen en Bel Canto staat voor mooi zingen”. en nog veel meer moois..

Er werd een spectaculaire bijeenkomst beloofd vol zangkunst van het allerhoogste niveau!!
En met zijn prachtige powerpointpresentatie heeft hij deze belofte meer dan ingelost…..
Vanaf het begin zat iedereen vol belangstelling te luisteren naar prachtige geluidsfragmenten, omlijst met evenzo prachtige portretten van de uitvoerenden.
En af en toe deinden er voorzichtig wat hoofden mee op de maat van de muziek…

Er werd een periode van 100 jaar liedkunst uit opera, lied en oratorium belicht en het voerde ons teug naar de begintijd van de grammofoonplaat.

Muz Les 01 k

Het gaf meteen een nostalgisch gevoel, omdat er, zeker in het begin, nog wat ruis te horen viel.
Maar de stemmen kwamen duidelijk binnen bij iedereen en er kwamen heel wat bekende, maar voor menigeen ook minder bekende namen langs.

Te beginnen bij Caruso, Dietrich Fischer Dieskau, Maria Callas, te veel om hier allemaal te benoemen.
Zoals Piet van Leeuwestein al aangaf, er is een enorme keus en genoeg materiaal om wellicht nog een vervolg te maken.
Het publiek zou dat vast van harte verwelkomen, gezien de reacties in de pauze…
Men was danig onder de indruk van de kundigheid en bevlogenheid van de presentator, een duidelijke liefhebber, prachtig. En van de hoeveelheid informatie over de verschillende stemmen, technieken en muziekstukken.
Ook deze keer was de hulp ingeroepen van zijn eigen kinderen, de zoon achter de knoppen, zijn dochter als musicologe als toehoorder in de zaal, dat maakte het helemaal een bijzondere presentatie!
Voor de pauze hoorden we twee fragmenten van de  Duitse hedendaagse sopraan Simone Kermes, van wie Piet van Leeuwestein, met best wel oog voor vrouwelijk schoon, een mooie introductie  gaf : “ een opvallende verschijning met een rosse krullebol, ze vlamt letterlijk en figuurlijk”  en zo gaat hij nog even door…Muz Les 04 K

Even zag het naar uit, dat er wat in het programma geschrapt zou moeten worden, omdat we wat uitliepen, maar de keus is dan zo moeilijk…

Gelukkig werd er vanuit de aanwezigen gezegd, dat ze deze keer wel wat later thuis mochten komen!!
Dus konden wij nog wat langer genieten van de prachtige muziek en waanden we ons voor even in een andere tijd en wereld.
Toen het licht weer aanging ging er dan ook een zucht door het publiek, waarna een welverdiend applaus losbarstte !

 

Sint incognito bij de ‘bingo’ in de Westerkerk

 Enige opwinding was er toch wel na afloop van de bijzonder geslaagde sinterklaasbingo op woensdag 28 november jl.Sint Bing 7 K
Wij laten ons niet bedotten’, zei een jong ogende dame op leeftijd, ‘het was duidelijk Sinterklaas zélf achter die molen met nummertjes, mij houden ze niet voor de gek!’  
En haar man viel bij: ‘Wij herkenden hem onmiddellijk. De man deed of hij Roel van de Berg was, maar het was de Sint in hoogsteigen persoon! Ik herkende hem aan zijn stem: dezelfde stem als van de Sint van vorig jaar!’
‘Rustig nou maar’, kwam een derde aanwezige tussenbeide, ‘we hebben toch genoten en mooie cadeautjes gekregen?
‘Ja, dat natuurlijk wel’, zei de jong-ogende op haar beurt, maar daar heb ik dan ook twee uur mijn best voor moeten doen, door op die gekleurde kaartjes met kleine nummertjes te staren. Ja, mijn ogen doen het namelijk niet meer zo goed!’
‘Schei nou toch uit, mengde zich een vierde in het gesprek, ‘het was gewoon geweldig! Bovendien was die Zwarte Piet ’n primeur voor Nederland, namelijk de eerste Piet met enkel ‘n pet op, zonder ook maar een spoor van roet. Dat had wel in die bijdehante Telegraaf van jullie mogen staan.’Sint Bing 8 K

Enfin, zo ging het gesprek nog even door en dus neem ik even de tijd u echte feiten te melden.
Dankzij opmerkelijke inkoopactiviteiten van Thea van Vliet, hoefde de Sint niet zélf op pad om geschenken te vergaren. Er viel werkelijk van alles te winnen.
Dat verklaart ook de gretigheid waarop volle kaarten met de uitroep ‘Bingo!’ werden aangekondigd, ook al was die kaart soms ongeldig of bleek hij van een vorig bingo-treffen. Vooral naar de gratis wintercheque’s voor de auto werd reikhalzend uitgekeken, terwijl winters inmiddels tot het verleden behoren.

Sint Bing 1 K

Maar de bodylotions, kerstsokken-met-advocaat, kaas- en knutselpakketten werden ook enthousiast ontvangen, evenals de vogelversnaperingen, bonbons en vriesvakdozen.

Sint Bing 4 K

 

Kortom, het was een waar feest, waarbij de Sint en zijn Pieten nauwelijks werden gemist. Die waren trouwens de afgelopen weken al genoeg in het nieuws geweest.

 

 

 

  Dames op de versiertoer

 Laat er vooral geen misverstand ontstaan naar aanleiding van de titel boven dit verslag.

Het ging op die bewuste donderdag 22 november 2018 om een bijeenkomst in de Westerkerk waarbij dertien dames (geen heer te bekennen!) zich creatief konden uitleven. Uitleven in het versieren van een fotolijst, een kaars, en/of het ontwerpen van een (kerst)kaart.versiertoer07
En het moet nog maar eens worden beklemtoond: ‘Wijs met je Wijk-West’ is een organisatie waarbij ook in dit geval een strakke (tweepersoons) leiding de boel keurig in het gareel hield.

Overigens was dat natuurlijk helemaal niet nodig, integendeel, de sfeer was, zoals normaal bij onze workshops, bijzonder gemoedelijk en het enthousiasme groot! De bij dit verslag geplaatste foto’s zijn er om een en ander te bewijzen en dus ook in die zin functioneel.
En het resultaat mocht er weer zijn. Bijna alle aanwezige dames kozen ervoor om alle drie genoemde versierobjecten onder handen te nemen.

versiertoer06

En het is maar goed dat er geen vakjury was uitgenodigd om een finaal oordeel te vellen over de vertoonde originaliteit en creativiteit, want die zou het danig moeilijk hebben gehad!

Opvallend was overigens dat veel deelnemers kozen voor het versieren van een fotolijst speciaal bedoeld voor hun kleinzoon of kleindochter.

Omdat het nabeleven van een creatieve bijeenkomst als de onderhavige nauwelijks met woord of tekst invoelbaar kan worden gemaakt, gaat dit verslag deze keer vergezeld van een paar extra foto’s. En . . . raakt u niet uitgekeken op al het fraais?
Klik dan op de startpagina links op de onderste groene knop met ‘fotogalerij’!

versiertoer03versiertoer05

 

Maar nog leuker is het wanneer u besluit bij ‘n volgende workshop persoonlijk aanwezig te zijn om na afloop van een gezellige middag met iets moois van eigen creatieve hand naar huis te gaan.....

 .

Dus: tot de volgende workshop onder leiding van Anneke Bakker en Thea van Vliet!

 

 

 Brandweermannen van ‘Veiligheidsregio Utrecht’ gaven lezing

brandweermannetjeDe ruim veertig deelnemers van ‘Wijs met je Wijk-West’ die woensdag 14 november  de lezing van de brandweer bijwoonden, hebben daar achteraf beslist geen spijt van. 

De heren Arnoud Boere en René Timmerman wisten de aanwezigen met een vlotte en vaak humoristische uiteenzetting de nodige informatie te verstrekken die voor elke oudere van levensbelang kan zijn.presentatie1Nadat bij de start vrij uitvoerig wordt stilgestaan bij de uitspraak dat binnen acht minuten na een melding de brandweer ter plekke is, blijkt dit vooral een streven te zijn dat, geven de heren toe, niet altijd kan worden waargemaakt. Dit ook al omdat bijvoorbeeld in de brandweerkazerne van Veenendaal niet wordt gebivakeerd en mensen dus startend vanuit hun huis of werk (vrijwilligers) de plek des onheils moeten opzoeken. Veenendaal valt onder de veiligheidsregio Utrecht en onze brandweer wordt dus na een melding centraal aangestuurd.
Na deze toelichting en gegeven het feit dat een brand niet kan worden aangekondigd vóórdat hij om zich heen grijpt, had men wel begrip voor het eerder genoemde tijdsverloop. 
Dan gaat de informatie van de heren gericht verder op situaties die zich thuis kunnen voordoen. Daarbij komt het accent te liggen op de waakzaamheid en preventie die bewoners zelf in acht kunnen nemen. Achtereenvolgens, en aan de hand  van duidelijk beeldmateriaal, komen aan bod:

presentatie2a. De vluchtroute thuis. Aangeraden wordt om deze eens na te lopen om te zien of er geen blokkades onderweg zijn (losse spullen op een trap, fietsen of materiaal dat in de weg staat, sleutels van deuren die ontbreken of waarnaar moet worden gezocht, etc.).
b. De open haard. Er wordt gewaarschuwd niet met een brandblusser of water te gaan blussen (stoomvorming die de zaak drastisch verergert), maar bijvoorbeeld zand of aarde te gebruiken en de schuif naar het rookkaneel dicht te draaien. Het regelmatig, (bijv. jaarlijks reinigen van de schoorsteen, liefst in de periode juli-september) is noodzaak!)
c. De keuken. Bij een ‘vlam in de pan’ vooral geen water gebruiken (gasvorming) maar bijv. een blusdeken (liefst klein formaat) of, soms zelfs beter: een deksel of ovendeksel hanteren en de afzuigkap sluiten. Aangeraden wordt om vervolgens de brandweer (112) te bellen en te overleggen.
d. De wasdroger. Regelmatig de zeef controleren en wasdroger en wasmachine niet gebruiken bij afwezigheid!
e. Electriciteitsrisico’s. Rol haspels met verlangsnoer bij elk gebruik volledig uit! Schakel opladers niet ’s nachts in! Stofzuig regelmatig losse stopcontacten (vuilophoping kan problemen veroorzaken!) Koppel niet het ene stopcontact met het andere!
f. Rookmelders en CO2-melders. Hang ze op op de juiste plaats! (Wél aan het plafond, maar zorg dat je erbij kunt komen! (lees de gebruiksaanwijzingen!) Koolmonoxidevergiftiging vormt een groot gevaar!presentatie3

Tenslotte geven de heren nog een reeks algemene adviezen:

- heb niet te veel vertrouwen in (ongeoefend gebruik van -) brandblussers; deze hebben een beperkte houdbaarheid en dito blusvermogen.

- berg gasflessen niet in huis op maar in een schuur los van de woning of, beter nog: breng ze naar de winkel met het verzoek deze voor je te bewaren

- schaf rookmelders en CO2-melders aan!

- aarzel niet om bij vragen het 06-nummer van de brandweer te bellen:  06-12958599 of 
     gebruik de link:  https://www.vrubrandweer.nl/wonen/brandveiligheid-thuis/veiligthuis 

spoorrailsKwade tongen beweren dat deze foto in Veenendaal zou zijn gemaakt.

Wijs met je wijk spreekt dit tegen : de mensen van het plaatselijke corps zijn daarvoor beslist te slim!

 

 

  Verslag wijn- en kaasproeverij van donderdag 8 november 2018

Afgelopen donderdagmiddag hebben dertig liefhebbers genoten van een heerlijke wijn- en kaasproeverij.
Onder bezielende leiding van Bert Keemink, de wijnliefhebber en -kenner uit Petenbos, werden ons deze middag een drietal witte en vier rode wijnen aangeboden.
Bij aanvang van de middag kregen we een glas heerlijke Crémant de Bourgogne aangeboden, gemaakt van de Chardonnay-druif. (Een Crémant is overigens een uitstekend alternatief voor de in ons land te kopen champagnes!)Wijn pr 01 Kl 1

Daarna startte Bert met een Sauvignon blanc; een fris-fruitige witte wijn afkomstig uit de Spaanse regio La Mancha. Deze wijn is een prima begeleider van visgerechten en van witvlees; hij is frisser (sommigen, vooral dames, zeggen: droger) dan de Chardonnay.
Het verschil met de uit Chili afkomstige Chardonnay – de tweede wijn – zit hem in het romiger karakter.
Vervolgens kregen we een fraaie Franse Viognier aangeboden, afkomstig uit de Rhônevallei.  Gelukkig is deze druif er nog, want in 1960 was hij bijna uitgestorven.

Na de korte pauze kwamen de rode wijnen aan de beurt. We begonnen met een fraaie Tempranillo-Cabernet-Sauvignon, net als de witte Sauvignon-blanc uit het Spaanse wijngebeid La Mancha.Wijn pr 03 Kl 1
Dit is een volle, rode wijn met intense aroma’s van rozen en fruit. Heerlijk fris in de mond en rijk aan nuances. Perfect bij een stuk rood vlees.
Daarna kwam de Sangiovese aan de beurt, en wel een DOCG! De Sangiovese is een populaire Italiaanse druif, die vooral in Toscane groeit. Sangiovese betekent: ‘bloed van Jupiter’, en als je een goede wijn met deze druif als basis in handen hebt, dan begrijp je waarom.
De derde rode wijn, Pinot Noir, komt uit de Bourgogne, om precies te zijn uit Givry/Buxy.
De oorsprong van deze druivensoort ligt in de Côte de Nuits in Bourgondië, waar hij al tweeduizend jaar wordt geteeld.
Rode wijnen van Pinot Noir hebben gewoonlijk niet zo’n heel donkere kleur, maar wel een aantrekkelijke geur.
En tot slot presenteerde Bert ons een glas Merlot uit de bekende Zuid-Afrikaanse wijnregio Stellenbosch. In dit district vindt wijnbouw plaats sinds het eind van de 17e eeuw.Wijn pr 04 Kl 1

De Merlot is een internationaal druivenras en is in geur en smaak vooral te herkennen aan rood fruit zoals: kersen, bessen en pruimen. De wijnen van deze druif zijn over het algemeen sappiger en soepeler dan die van de Cabernet Sauvignon, met minder tannine. Het zijn gulle wijnen met veel smaak.
Niet alleen de wijnen waren prima, ze werden vergezeld van heerlijke stukjes kaas, naast het aanwezige stokbrood. Deze kaas was speciaal bij de wijnen uitgezocht door de heer Cromwijk, de kaasleverancier die wekelijks op het pleintje bij de Ellekoot staat.

Al met al kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagde en zeer geanimeerde middag.

 

Weidevogels in het Binnenveld

Er waren op woensdagmiddag 31 oktober ongeveer 40 mensen in de Westerkerk  voor een presentatie door Peter Beaart en Roelof de Jong.
Voor de pauze  werd de film "De betekenis van het Binnenveld voor Weidevogels" gemaakt door Eric Wander en Peter Beaart, vertoond.

Lezint W Vogels 03Laatst genoemde presenteerde het geheel en gaf na de pauze uitleg over het ontstaan, het doel  van deze film en wat er inmiddels mee bereikt is.
De film werd gemaakt in opdracht van Weidevogelgroep Binnenveld West (WBW), de Utrechtse kant. (De Oostkant ligt in Gelderland!)
Aan weerszijden van de Grift / Het Valleikanaal, zeg maar “ de blauwe ader”, ligt het lage grasland, daardoor nat en zeer geschikt voor weidevogels.
De Grift, een kanaal, loopt van de Nederrijn bij Rhenen aan de voet van de Grebbeberg naar de Eem in Amersfoort. Op verschillende plaatsen vormt het de grens tussen Utrecht en Gelderland.
Op de hogere flanken liggen de moderne agrarische bedrijven.

Lezint W Vogels 02Het is een uniek gebied in Nederland, waar in nauwe samenwerking met de WBW, IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid) en de ANV (Agrarische Natuur Vereniging) wordt gestreefd naar het behoud van een duurzaam evenwicht tussen natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie.
In de film is aandacht voor het mooie landschap van het gebied en natuurlijk de weidevogels.
We zien de vogels nestelen, de bescherming van de eieren door boeren en vrijwilligers, de jonge vogels die voor het eerst het nest verlaten.
En u wist het vast niet, ook hier heb je de “ big five”, net als in Afrika:
De Kievit, Grutto,Tureluur, Scholekster en Wulp.
De film wordt muzikaal ondersteund door de muziek van het symfonisch blaasorkest van muziekvereniging Ons Genoegen uit Rhenen. 

Na de pauze vertelde Roelof de Jong, namens de Weidevogelgroep Binnenveld West (WBW), tevens coördinator/contactpersoon bij IVN Rhenen/Veenendaal meer over het Binnenveld en de werkwijze van de werkgroep met de vrijwilligers.
Het ging over  het nestland en nestbescherming, over te koud, over te weinig voedsel, over te weinig dekking enerzijds en over de toename van predatoren (natuurlijke vijanden) anderzijds.

Lezint W Vogels 01 1Overdag zijn dat de reigers, ooievaars, kraaien en buizerds en ’s nachts de vossen en marters.
Het bleek een indrukwekkende film, waar vele uurtjes en veel geduld in zijn gaan zitten. Het resultaat hebben wij allemaal als prachtig ervaren.
Als we weer fietsen of wandelen door het Binnenveld kijken we vast met andere ogen naar dit unieke gebied en luisteren we naar de vele verschillende vogelgeluiden.
Maar, net als Baardmannetje Hans Dorrestijn, houd ik van vogelgeluiden maar ben een slechte vogelaar…; misschien stoppen we  bij één van de agrarische bedrijven in de Achterbergse Hooilanden om verse melk, eieren of vleesproducten te kopen, het proberen zeker waard.
Alle lof voor de filmers en presentatoren voor een mooie, leerzame middag.

Klik op de volgende link voor meer informatie: https://www.inhetbinnenveld.nl/?q=node/15 

 

Verslag lezing Energietransitie in Veenendaal

(ofwel: Hoe naar een beter en schoner leefklimaat in Veenendaal?)

Zo’n 35 deelnemers woonden op woensdag 24 oktober 2018 de lezing bij van de heren Teun van Roekel (medewerker Energieloket voor de inwoners van de Vallei) en Bob Dijkman Dulkes (projectleider Energiedoelstellingen gemeente Veenendaal). Een mooie opkomst van geïnteresseerden dus!Transitie 1 1

De lezing bestond uit twee delen: vóór de pauze kwam de organisatie (het betrekken van projectontwikkelaars, bouwers en architecten) en het verwezenlijken van klimaatdoelstellingen - met de focus op wonen - aan de orde (bedrijven, woningstichtingen en bewoners).

Na de pauze lag het accent meer op de praktische realisatie zoals te treffen maatregelen in de eigen woning.

Uit de reacties van de deelnemers werd duidelijk dat het de toehoorders vooral om het tweede deel te doen was. Naar wetenswaardigheden rond de bestuurlijke organisatie en het bewandelde voortraject was duidelijk minder behoefte dan naar de praktische realisatie van het streven Veenendaal in 2035 energie-neutraal te laten zijn.

Bij de interrupties viel de inleiders – blijkend uit de gestelde vragen, de gemaakte opmerkingen en kanttekeningen - vooral de deskundigheid van de aanwezigen op.

Het advies naar de gemeente toe was dan ook: maak vooral duidelijk waar het beleid zich op richt! Zo was men in de zaal van mening dat eigenlijk alleen waterstof als alternatief voor aardgas serieus te nemen was. En omdat voor de productie daarvan veel elektriciteit nodig is, luidde het advies: zet in op zoveel mogelijk zonnecollectoren. Of, anders gezegd: laat de gemeente Veenendaal actief zijn als producent van elektriciteit door als energiebedrijf te investeren in zonnecollectoren op platte daken!Transitie 2 1

Het gebruik van warmtepompen met grondwater bleek in het deel zuidelijk van de spoorlijn niet toegestaan en is dus geen alternatief!

Ook vroeg men om meer aandacht te besteden aan een goede communicatie, nu er zo veel gaat veranderen. De heren inleiders beloofden alle gemaakte opmerkingen mee te nemen.

Kortom: een positief-kritische bijeenkomst met een geanimeerde sfeer!

 klik hier voor link naar het Energieloket Gemeente Veenendaal.

 

 Het maken van Herfstkransen op 17 oktober 2018

Waren het vorig jaar Kerstkransen die onder leiding van de enthousiaste dames Thea, Anneke en Sylvia werden gevlochten, dit keer ging het om Herfstkransen en dat leverde veel fraais op (zie de foto’s voor de creatieve eindresultaten van de 15 deelnemers!)

PHOTO 2018 10 17 15 58 49

Niettemin rijst de vraag: hoe lang zullen er nog herfstkransen worden gemaakt nu het klimaat zo verandert?          Een gekke vraag vindt u? Nou, als straks de herfst door de toenemende warmte steeds verder opschuift, valt het maken van herfstkransen samen met de periode waarin kransen voor kerst worden gevlochten en dan verdwijnt de eerstgenoemde soort uit de jaarcyclus. ????  Toch eventjes een vervelend toekomstbeeld !

Maar dit terzijde, terug naar het heden.

IMAG0645

Na het omwikkelen met mos van de ronde strokrans die als basis dient, wisten vaardige handen deze na allerlei creatieve handelingen om te toveren tot stilistische kunstwerkjes waarop ‘n kransenshop (jawel, die bestaat, zie internet!) jaloers zou zijn. Om die juweeltjes aan bloemsierkunst te bewerkstelligen, lag er een arsenaal aan materiaal gereed, o.a.: hortensia’s (uit Thea’s tuin), hop, boomschors, lijsterbes, kastanjes, beukennootjes, eikeltjes, gekleurde lampionnetjes, etc.

Kransen hebben een eeuwenoude symbolische betekenis. De gesloten cirkelvorm ervan, zonder begin of einde, wijst op de oneindigheid van de kringloop en staat symbool voor de kringloop van het jaar: de oneindige cirkel van het levensritme en van steeds terugkerende ijkmomenten.

herfstkrans03

Onze buitendeur kunnen we versieren met een krans met materiaal uit het desbetreffende jaargetij om het seizoen een welkom te heten. En omdat de herfst ons een uitgebreid kleurenpalet biedt, heeft vandaag de groep een herfstkrans gemaakt.  

Dus, mocht u in de wijk zo’n krans aan de buitendeur zien hangen: tien tegen een dat die behoort aan iemand van ‘ons’ collectief.

Toegift van een outsider: Wist u dat je ook een krans kunt haken (jawel!) en vervolgens met bijvoorbeeld herfstmateriaal versieren?

Kijk op internet bij ‘plusonline’.  

Hiervoor is o.a. nodig:                                   herfstkrans

1 bol Zpagetti garen in zandkleur,

‘n haaknaald nr. 10, en een metalen ring van 22 cm Ø.                                                                                                                                                 

 

 Klaverjassen op 17 oktober 2018

Ondanks het uitzonderlijk warme weer voor half oktober en ondanks het bezoek van kleinkinderen uit vakantieregio’s, was de harde kern van onze klaverjasgroep toch aanwezig.

Het ging er ogenschijnlijk op 17 oktober vredig aan toe in de Westerkerk en dat terwijl bij het kaartspel emoties toch best kunnen opspelen! Maar wellicht dat de omgeving tot een zekere ingetogenheid maande of dat de WmjW-kaarters tot de vredelievende soort behoren, ‘n feit blijft dat je bij de bijeenkomst een speld kon horen vallen en hooguit op de gezichten spanning of een heftige gemoedsbeweging kon aflezen.klaverjassen1

Van de andere kant: de schijn kan bedriegen en een tijdelijke waarnemer, zoals ondergetekende, heeft wellicht niet altijd alles in het vizier.

klaverjassen2Cruciaal is ook in dit geval natuurlijk de coördinator: zij dient de wind er onder te houden! Een rol die Thea Oosten goed lijkt af te gaan en, hoewel ze zelf meespeelt, niets haar ogenschijnlijk ontgaat. Vandaar, nogmaals, de rustige sfeer bij de viertallen waarbij het toch niet aan strijdlust ontbrak.klaverjassen4Hopelijk onderstrepen de foto’s bovenstaand relaas in voldoende mate en leidt e.e.a. zelfs tot een uitbreiding van de deelnemersgroep, want daar is wel behoefte aan! 

 

Pubquiz op woensdag 3 oktober 2018

Het zal niet eerder in ‘n Veenendaalse kerk zijn voorgekomen dat er een heuse pubquiz werd gehouden: ‘n historisch fenomeen en een gebeurtenis die tot voor kort niemand voor mogelijk had gehouden. 

Pup 2 KlNu kan er ter geruststelling bij worden vermeld dat het eerder de naam is die de wenkbrauwen doet fronsen dan het gebeuren zélf. Het was immers een buitengewoon ingetogen bijeenkomst, zonder enige associatie met een pub. Eigenlijk gewoon een quiz voor ouderen, al was er voldoende sfeer. Dat kun je wel aan quizmaster Roel van den Berg overlaten! En wij, jeugdige ouderen uit ‘West’, hebben het dan ook als een heus verzetje ervaren.

Een quiz die Roel opende door allereerst de ruim veertig aanwezigen bij de start van het nieuwe seizoen welkom te heten. Vervolgens uit te leggen wat een pubquiz inhoudt en de deelnemers het programma voor de komende maanden voor te schotelen.

Daarna werd men vriendelijk doch dringend verzocht van plaats te wisselen. 

Je lekker veilig nestelen naast je echtgenoot of buurvrouw was niet de opzet: het gaat immers bij Wijs met je Wijk om kennismaking met buurtgenoten en dat werd hier dwingend opgelegd.

Er werden groepen van gemiddeld zes personen geformeerd en het spel over vier rondes kon beginnen. De quizmaster verbood uitdrukkelijk de smartphone als hulpmiddel te gebruiken; het idee: ‘dat zoeken we wel even op’, gold hier niet!     

Het bleek, al met al, een quiz op hoog niveau waarbij het op intellect aankwam. Vooral de vragen gekoppeld aan liedjes uit de oude doos, maakten het de deelnemers moeilijk. 

Pup 1 KlHoe dan ook, na zo’n veertig vragen, waaronder ook vragen over Veenendaal met bijvoorbeeld goudvissen in de gracht, strikvragen over hoeveel kubieke meter grond er uit een kuil kan worden geschept en een Spaanse vlieg die een kever bleek te zijn, was er een winnende ploeg. Die bleek zich rond tafel E. te hebben geschaard. Vier buurtgenoten: Rita Davina, Annemiek-Schweinsberg-Kools, Frank Bertens en Jacqueline de Winter, die de score op maar liefst 36-en-‘n-half wisten te brengen. Een unieke prestatie, waarmee ze weliswaar geen bokaal maar wel eeuwige roem wisten te vergaren.  

Toe te voegen vraag:

Welke elementen van een reguliere pubquiz ontbraken?

Antwoord: de specifieke pubdrank en vooral de onmisbare bitterballen.

 

Terugblik excursie Landgoed Prattenburg op 19 september 2018

prat2018 1

Een groep van 32 wijkbewoners gaf gevolg aan de uitnodiging om met ons naar Landgoed Prattenburg te gaan. De meesten arriveerden per fiets en enkelen verkozen de auto. We werden in het koetshuis ontvangen door Mw van Asch van Wijk, wiens familie eigenaar is van het Landgoed en Jac van der Laan van de Stichting Vrienden van Prattenburg. Mw van Asch van Wijk vertelde over de geschiedenis van Prattenburg sinds 1694.Bijzonder is dat er in de Tweede Wereldoorlog rond het kasteel veel geschoten is, zelfs zodanig dat de bomen in het park niets waard zijn als zij gerooid worden. Dit omdat er veel munitiesplinters in zitten.

Het 432 ha grote landgoed is voor de biodiversiteit van belang vanwege ondermeer de diverse bomen, 3 soorten slangen en 28 soorten vogels.  2018 is  een bijzonder jaar vanwege de grote storm in januari en de grote droogte in de zomer. Een met veel extra kosten, vooral om de paden weer veilig te maken na de storm.

Mw.Asch van Wijk vertelde enthousiast over de vele kinderen die zij met de scholen ontvangt en een stukje natuureducatie meegeeft. Verder is ze blij met de Stichting Vrienden van Prattenburg, die een financiële steun geven en met veel vrijwilligers meehelpen aan het onderhoud. Ook de PrattenburgRun is een mooi initiatief, waarbij de deelnemende hardlopers met hun inschrijfgeld hebben bijgedragen aan de realisatie van een scootmobielpad, een natuurbeleefpad voor kinderen en aan trimtoestellen. prat2018 4

Een bijzonder project is het herstel van een beukenlaan met 85 nieuwe beuken die gesponsord zijn door particulieren. Met al deze initiatieven is de betrokkenheid van de locale bevolking bij Prattenburg sterk toegenomen en wordt het adagium 'de natuur is van ons allemaal' ook handen en voeten gegeven. 

Na de toelichting werd de groep in 2 delen gesplitst en maakten we een leuke wandeling in het 16 ha grote park. Het park is een prachtig geheel met mooie bomen, verrassende doorkijkjes, een fraaie vijver en diverse houten kunstvoorwerpen. Schitterend om doorheen te wandelen en veel wetenswaardigheden van de rondleiders te vernemen.

Na afloop van de rondleiding werden mw Asch van Wijk en Jac van der Laan hartelijk dank gezegd voor de boeiende middag en ontvingen zij een leuke attentie en een welverdiend applaus. De excursie was zeer geslaagd.

prat2018 3

 

 

Verslag bezoek Fort bij Vechten op 5 september 2018

IMG 1460 1Na een voorspoedige reis konden wij ons met een groep van 20 wijkbewoners door de coupure (we zouden nog veel bijzondere termen horen die middag) naar de ontvangst van Fort bij Vechten en het Waterliniemuseum begeven. Na vertoning van de museumjaarkaart of betaling van het entreegeld ontvingen we een hightech armband waarmee we later in het museum allerlei systemen in gang konden zetten.IMG 1457 1

Daarna werden we ontvangen door Chris van Vooren, vrijwilliger en gids, die ons mee nam in een uitgebreide rondleiding door het fort. Het was hier en daar een hele klimpartij om op de verdedigingswerken te komen en de affuiten, kazematten en ander militair spul te bezichtigen met een gedetailleerde toelichting van onze gids. Waar het op neer kwam was dat dit zeer kostbare verdedigingswerk (het duurste ooit in Nederland gebouwd), telkens na afronding van een verbouwing al weer achter liep bij de ontwikkelingen in de oorlogsvoering. De kanonnen en granaten werden steeds krachtiger en in de laatste wereldoorlog vlogen de Duitsers er gewoon overheen. De forten en de waterlinie zijn dus nooit gebruikt als verdedigingswerk.

Het meest bijzondere gebouw werd het laatst bezocht, het zogenaamde reduit. Dit is een gebouw midden in het fort, waar men zich als laatste mogelijkheid terugtrektals de rest van het fort reeds is veroverd. Het gebouw maakte indruk door zijn gewelven, bijzondere trap en de vindingrijkheid met voorzieningen om in het fort lang te kunnen overleven. Dat sprak tot de verbeelding omdat in de periode 1914-1918 hier 4 jaar lang soldaten zijn ondergebracht en hebben geleefd.

Na de rondgang was er een lekker kopje koffie en daarna kon men op eigen gelegenheid het museum bezoeken. Vooral de virtuele vlucht over de forten van de Waterlinie was in trek.

Al met al een geslaagd bezoek. Zeker omdat meerdere deelnemers het fort nog nooit hadden bezocht of zelfs niet van het bestaan wisten.

 

Verslag van bezoek aan Kasteel Amerongen op 8 augustus 2018

Help de Keizer 03 Kl 

Natuurlijk had de titel van dit bezoek ook pathetischer gekund, bijvoorbeeld:

Honderd jaar nadat de toenmalige Duitse keizer in Kasteel Amerongen zijn toevlucht zocht, bezoekt een geïnteresseerde groep ouderen uit Veenendaal zijn toenmalige schuilplaats.

 Maar dan moet er natuurlijk wel meteen bij worden vermeld dat deze groep voor niemand op de vlucht is en zich ook na dit bezoek (voor zover bekend) vrij door het land mag bewegen.

Een andere aanhef zou kunnen zijn:

Acht jaar na het rampjaar 1672 waarin de Franse koning Lodewijk XIV een einde maakte aan de Nederlandse republiek (de republiek werd in de gehele westerse wereld benijd om zijn welvaart, voorspoed en cultuur), verrees in 1680 het herbouwde Kasteel Amerongen letterlijk uit zijn as.

En het was de vooraanstaande bewoner Godard Adriaan van Reede van dit kasteel (‘Het Huys’) die er als ambassadeur van de Staten van Holland, alles aan had gedaan om de Franse koning weer het land uit te krijgen.

Wie Het Huys nog niet van een bezoek kent, heeft vermoedelijk geen idee van de historische rol van zijn vroegere bewoners, van de luister van het interieur en van de prachtige tuin.

Het is een majestueus kasteel (van buiten een kubus met een dak erop, geheel in de stijl van de zeventiende eeuw die gek was op symmetrie), maar met indrukwekkende ruimten, zoals de ontvangsthal, de grote zaal, de bibliotheek, enzovoorts.

Help de Keizer 14 KlTon Cornelisse leidt bezoekers rond in de 10 hectares grote tuin. (Onderhoud door vrijwilligers!)  De tuinen en bospercelen, omringd door grachten, weerspiegelen een ontwikkeling van vier eeuwen tuinkunst.

Bij de rondleiding wordt verteld dat de geschiedenis van dit kasteel begint in 1286 als

Floris V het huis in leen geeft. In 1557 wordt het Huys verkocht aan Goert van Reede. Hij is een van de medeondertekenaars van het ‘Plakkaat van Verlatinghe’, waarbij de Spaanse koning Philips II als soevereine vorst wordt afgezworen.

Het prachtige dubbelportret met zijn vrouw Geertruid van Nijenrode in het Kasteel markeert het begin van de Van Reede dynastie die meer dan 300 jaar (tot 1879) duurde.Help de Keizer 08 Kl

De volgende honderd jaar komt het huis in het bezit van de familie Bentinck. En het is tenslotte een nazaat die de Duitse keizer onderdak verleent. Op 11 november 1918 (dag van de wapenstilstand van WO-I) arriveert in Amerongen de vermeende oorlogsmisdadiger Wilhelm II , om er vervolgens geen drie dagen maar anderhalf jaar te verblijven.

 

 

 

  Op 28 november 1918 ondertekent hij zijn abdicatie (zijn vrouw komt op die dag ook in Amerongen aan!)

Help de Keizer 12 Kl.

In mei 1920 vertrekt het paar uiteindelijk naar het door de ex-keizer gekochte ‘Huis Doorn’ waar Wilhelm in 1941 sterft.

Het kasteel Amerongen valt tegenwoordig onder beheer van een stichting. En het is bij een bezoek onmiddellijk duidelijk dat het onderhoud van zowel het kasteel als de tuin heel veel geld kost. Neem alleen al de reparaties van het textiel: 60 gordijnen van elk 6 m² !

Zonder allerlei giften (o.a. de Postcodeloterij) en een leger aan vrijwilligers die zich met onderhoud van huis en tuin bezighouden, zou het kasteel zijn poorten kunnen sluiten.

 

 

Donderdag 12 juli 2018: met de safariboot de Blauwe Bever op de Nederrijn

Dertig mensen van Wijs met je Wijk hadden zich voor deze vaartocht ingeschreven met als thema ‘De Betuwe proeven’. Achtentwintig werden er bij ‘t Stek in Wageningen officieel ingescheept. Later, in de buurt van de voormalige steenfabriek De blauwe Kamer bleek de schipper gelukkig niet te beroerd om het ontbrekende tweetal als ‘verstekelingen’ aan boord te nemen.   (Wist u overigens dat een groot deel van de wijk Tuindorp in Utrecht met stenen uit de genoemde steenfabriek is gebouwd, dat de ringoven aldaar tot 1975 in gebruik was en er destijds wekelijks 500.000 bakstenen werden gebakken?)

 Het was prachtig zomerweer en de Blauwe Bever bleek een prima schip om de Nederrijn te bevaren. Er viel genoeg te zien en we genoten niet alleen van het wisselende rivierlandschap maar ook van elkaars gezelschap.  

Wellicht is het interessant te weten dat de Blauwe Bever oorspronkelijk een Oost-Duits patrouilleschip was; dat de schuit veel later in het bezit kwam van de stichting ‘Het Utrechts Landschap’ en daarna in februari 2017 voor een symbolisch bedrag werd overgedragen aan de nieuwe stichting ‘Rijnoevervaarten’.Overigens wordt op de website van de boot nog vermeld:‘In de kleine besloten benedenhut kunt u zonodig opwarmen’. (Met de huidige weersomstandigheden eerder een komische noot!)

De bestemming op 12 juli was de Spees, een fortificatie uit het jaar 1799 (de naam verwijst naar de spiesvormige vorm!) Het is een restant van de verlengde Grebbelinie in de Betuwe, aan de Rijnbandijk tussen Kesteren en Opheusden.  Het verdedigingswerk maakte in het verleden onderdeel uit van de Grebbelinie en de Betuwestelling.  In een nog verder verleden liep hier ook de grens van het Romeinse Rijk, Hoe de verdediging ter plaatse in de loop der jaren precies vorm kreeg en waarom juist op die plek bunkers, verdedigingswerken en fortificaties werden gebouwd om eventuele vijanden uit het oosten tegen te houden, werd goed duidelijk door de boeiende uiteenzetting van amateurhistoricus Jacobus van Ingen, lid van de historische kring van Kesteren.                                                                       

De bij Opheusden in 2006 nagebouwde Romeinse wachttoren is ook een regelrechte publiekstrekker en biedt een fraai uitzicht over het rivierlandschap.

Na het proeven van de geschiedenis en bezichtiging ter plekke, was het goed om ook het Betuwse fruit te proeven, zodat tijdens dit uitstapje alle zintuigen aan bod kwamen. We lieten ons de overheerlijke, vers geplukte kersen goed smaken.

En natuurlijk was er ook de mogelijkheid om een kilootje of wat te kopen, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt.

Rond 15.15 uur was het tijd voor de terugvaart, waarbij allereerst onze verstekelingen weer keurig werden afgezet bij de Blauwe Kamer. En tegen 16.30 uur meerde de boot tenslotte aan bij vertrekpunt ’t Stek in Wageningen. urlijk was er ook de mogelijkheid om een kilootje of wat te kopen, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt.                                 

Al met al een buitengewoon mooie tocht, waarbij het waarnemen van het land vanaf het water toch een geheel eigen beleving opleverde.

Met dank aan Harry  en Freek 

 

Boerengolf

De meesten arriveerden In Renswoude per rijwiel, wat gezien het mooie weer best aangenaam was. 

We werden vriendelijk verwelkomd door de gastvrouw. We kregen eerst een rondleiding door de stallen en bewonderden de koeien, kalfjes en de 

melkrobot, waar we uitleg bij kregen.0

Daarna kwam het sportieve deel. We deelden ons in in twee groepen, waarbij het de kunst was met zo min mogelijk slagen de bal in een ingegraven emmertje te krijgen. En dat was best moeilijk, ook al omdat de afstanden tussen de holes aardig groot waren. Het terrein was een soort polderbaan met hoeveelheden gras waar een forse kudde schapen veel genoegen aan zou beleven.

De onderlinge kreten, zoals: ‘Geef ‘m een mep!’ en ‘Zwiep ‘m er in!!’ waren niet van de lucht, maar de sfeer was prima en onsportief gedrag bleef binnen de perken.

000

Halverwege en aan het eind kregen we een kop koffie en, mede omdat het zo warm was, ook karaffen met (bron)water.


Al met al kijken we terug op een heel geslaagde middag en vonden we het voor herhaling vatbaar.

En, ook niet onbelangrijk: er bleken enkele talentvolle golfers onder het gezelschap te zitten, maar of boerengolf tot een olympische sport zal uitgroeien, blijft voorlopig toch de vraag.

(Met dank aan Theo Hattink!)

 

Een wandelcollege met Jaap Pilon

De 25 deelnemers aan de stadswandeling op 23 juni 2018 zullen het zich nog lang heugen.

IMG 2150

Zelden kreeg men zoveel informatie in korte tijd op zo’n bevlogen wijze aangereikt!

     Ereburger Jaap Pilon bleek een fenomenale stadsgids die de geschiedenis van Veenendaal op z’n duimpje kent. 

   Het is dan ook ronduit ondoenlijk om ook maar bij benadering weer te geven wat hij allemaal te berde bracht. 

Wist u bijvoorbeeld dat Veenendaal:

 • eigenlijk drie kernen bezit (‘n historische bij Het Zwaaiplein/Het Verlaat, ‘n gangbare rond de markt en ‘n nieuw, cultureel centrum bij de Cultuurfabriek)?
 • deel heeft uitgemaakt van zowel Rhenen als Ede voordat het ‘n zelfstandige gemeente werd?
 • aanvankelijk onder de hoede stond van de bisschop van Utrecht die om het gebied streed met de hertog van Gelre?
 • aan ruim 50 ondernemende burgers (de verenigde ‘Veengenoten’) in de 16e eeuw grond verkocht en hun rechten verleende het land te ontginnen?
 • aan ‘n zekere Gilbert van Schoonbeke uit Antwerpen via koning Karel-V vergunning gaf hier turf af te graven (brandstof voor zijn bierbrouwerijen en baksteenovens voor de bouw van de Antwerpse stadsmuren)?
 • via pas gegraven kanaaltjes (griften) aan Gilbert de gelegenheid bood de turf te verschepen en hij zo een fortuin kon vergaren?
 • zowel ‘n stad van predikanten als van fabrikanten is geweest?
 • ‘n Joodse kerk bezat die in WO II door NSB-ers - dus niet door Duitsers - is leeggeroofd?
 • een plakkaat ter herinnering aan deze synagoge aanbracht op een pand aan de Synagogestraat, terwijl de kerk zich niet daar, maar om de hoek aan het Verlaat bevond?
 • drie brouwerijen heeft gehad, maar ook grote wolweverijen en sigarenfabrieken?
 • zijn wolweverijen dankte aan eerdere huisvlijt, en de wol verkreeg van grote kuddes schapen op de heidevelden tussen Rhenen en Veenendaal plus de Veluwse heidevelden?
 • sigaren ging fabriceren mede omdat er aan de zuidkant van de Heuvelrug bij Rhenen, Elst en Amerongen tabak werd geteeld?IMG 2187

 Weet u dat Jaap dit alles slechts als inleiding gebruikte voor zijn betoog ?

Dat hij bovenstaand feitenrelaas (en nog veel meer) zonder hapering, op zo’n vijf locaties op loopafstand van de Cultuurfabriek  afstak in een bijna twee uur durend betoog?

Dan begrijpt u dat een stadswandeling met Jaap Pilon een uitzonderlijke gebeurtenis was en is!

 

Arboretum Wageningen: Een feest voor de zintuigen

zo vertrok op woensdag 16 mei een groep botanici-in-de-dop naar een beroemde bomen- en plantentuin. Een groep wegbereiders, zes man sterk, ging per fiets (model gedateerd, dus zonder motor). De rest van het gezelschap, 17 in getal, liet zich per luxe automobiel vervoeren. De laatste groep zat iets eerder aan de koffie-met-denkbeeldig-gebak dan de pedaalvrienden, die vooraf nog de moeite namen – al of niet gepland – om de omgeving te verkennen.

IMG 2111Na dit voorspel werd het ernst: onze gids de heer Dedde Smid, directeur van ‘Belmonte’, stond gereed om ons het 17 ha grote paradijs - dagelijks vrij toegankelijk - te tonen. En dat deed hij met verve en met terechte trots. Eerst vertelde hij over de geschiedenis van het landgoed, die teruggaat tot 1845 en over de baronnen van de adellijke familie Tierry Juste die het sinds eind 18eeuw in bezit hadden.

In 1845 bouwden zij boven op de berg hun villa in Italiaanse stijl met magnifiek uitzicht over de vallei. De villa verdween helaas in WO-II, maar de schitterende vergezichten bleven. Het landgoed kwam in 1936 in bezit van het Geldersch Landschap en de gemeente Wageningen. Vervolgens kocht in 1951 de Landbouwhogeschool het terrein waarna het tenslotte in 1954 voor het publiek werd geopend.

En toen leidde Dedde Smid ons dwars door de spectaculaire botanische tuin met enorme loofbomen, bloeiende perken met planten (het arboretum heeft 10.000 levende planten gedocumenteerd!) en de rozentuin met wel 500 verschillende soorten. Deze rozentuin, uitgebreid met het rozenarsenaal afkomstig van het andere Wageningse arboretum, werd enige tijd geleden opnieuw vakkundig ingedeeld.

En tenslotte, last but not least, is er natuurlijk de – nu in mei - prachtig in bloei staande verzameling rododendrons (azalea’s), die met 1400 stuks de grootste is in de Benelux.

IMG 2127Deze immense tuin werd tot 2009 wetenschappelijk beheerd, maar sindsdien door een groep vrijwilligers onder leiding van opper-tuinman Bert Verbeek en directeur Dedde Smid verzorgd. Door uitgekiend beheer, en technische innovaties (waaronder een ingenieuze ondergrondse bewatering waarbij zonnepanelen een pomp aandrijven die via druppelleidingen voor beregening zorgt) is er volop sprake van duurzaam tuinieren.IMG 2115

Natuurlijk zouden hier tal van uitzonderlijke planten, struiken en bomen kunnen worden genoemd, zoals de Anna Palownaboom, de ‘Davidie’ ofwel Zakdoekenboom, de geurende ‘Blue Silver’- rododendron, etc., maar een hernieuwd bezoek staat iedereen vrij en zegt oneindig meer dan een eendimensionale beschrijving. Bovendien kan het landgoed ook worden benut voor een bruiloft, vergadering of te organiseren feestje.

Ons bezoek werd afgesloten door Roel van de Berg die de directeur bedankte voor zijn uitgebreide toelichting en wandeling, waarbij hij niet naliet het Veenendaals fenomeen ‘Wijs met je Wijk’ in geuren en kleuren toe te lichten.

De feestelijke High Tea van woensdag 18 april 2018

 

Het was een simpele aankondiging in het voorjaarsprogramma: ‘woensdag 18 april: high tea!’. Maar de bijeenkomst, zo gewoontjes vermeld, vormde in werkelijkheid een onbetwist hoogtepunt aan het einde van het voorjaarsseizoen.

High tae 08 Kl

 Er bleek ‘s middags een groot aantal deelnemers aanwezig voor méér dan ‘n aangeklede thee. Eerder een ongemeen gezellig samenzijn met terug- en vooruitblikken en met veel dankbetuigingen voor de door een groot aantal vrijwilligers verrichte activiteiten. High tae 04 KlMaar natuurlijk vormde de overdadig gevulde, meterslange tafel met lekkernijen de echte trekpleister. Iedere aanwezige had zich duidelijk moeite gegeven vooraf zélf een hartig dan wel zoet gerecht te bereiden. En wat viel er al niet te kiezen? Er waren muffins, scones, tartelletjes, quiches, cup cakes, groenteballetjes, bladerdeegpakketjes, en andere hapjes die je fantasie te boven gaan. Kortom, een uitstalling van heerlijkheden waar geen eind aan leek te komen. Wat een demonstratie van gezamenlijke creativiteit! En vooral: hoe lekker dat het was! Maar ook aan de aankleding van de dis was de nodige zorg besteed.High tae 07 Kl 

High tae 10 Kl

Etagères ontbraken net zo min als – geheel in stijl – de gebloemde kopjes, schoteltjes en bordjes. Hoewel: de typisch Engelse zwarte thee met melk en suiker bleek (gelukkig?) afwezig.

High tae 06 Kl

 Roel leidde op charmante en gevatte wijze de bijeenkomst in terwijl Harry toelichting verstrekte bij het op handen zijnde zomerprogramma (zie daarvoor ook de te verschijnen Nieuwsbrief). En tenslotte werden allen die op een of andere wijze de afgelopen periode inspanningen hadden verricht bij talrijke gebeurtenissen en bijeenkomsten door Roel terecht in het zonnetje gezet. 

Rest hier nog vooral de dames van de activiteitencommissie te danken voor de feestelijke inrichting van de zaal en het tuincentrum ‘De Wildernis’ en Roelofsen bloemen voor de mooie bloemboeketten die de tafels sierden. 

 

Workshop Vilten, Klaverjassen en Uitleg Jeu de Boules

Het was op donderdag 12 april een vol programma: liefs drie activiteiten verdeeld over drie zaaltjes!

In dit verslag richten we de schijnwerpers op de klaverjassers. Het gaat bij deze selecte groep, die gecoördineerd wordt door Thea Oosten,klaverjassen foto 1 om geconcentreerd speelgenot: luidruchtigheid is de leden vreemd. Om een idee te krijgen over de gang van zaken, de sfeer,etc. binnen deze kaartgroep hadden wij een kort maar ‘exclusief’ (à la ‘De Telegraaf’) gesprekje met mevrouw Willy Baars.Willy (ik mocht ‘je’ zeggen) blijkt al sinds het actieve begin van de club (september 2017) deel te nemen. Meestal zijn er vier tot vijf tafels bezet; de opkomst blijkt op woensdag iets groter te zijn dan op donderdag. 

klaverjassen foto 3

Volgens Willy gaat het om een heel gezellige groep, waarbij elk viertal toch steeds weer hoopt - hoewel er niet fanatiek wordt gespeeld en zonder inzet - een maat te treffen die bij de les blijft en het eigen behendige spel niet verprutst. Het spel is volgens de geïnterviewde makkelijker dan bridgen en jokeren, maar kent natuurlijk zijn geheimen en varianten. Zo zijn er de spelvormen Amsterdams, Rotterdams en Utrechts. Hoewel Willy geduldig het verschil trachtte uit te leggen, had uw reporter het gevoel te worden getrakteerd op Hogere Wiskunde. Daarom volgde snel de vraag: Wordt er wel eens vals gespeeld? Dat bleek een onbekend begrip voor de geïnterviewde. Wel bekend was ze met de gangbare term ‘

Maar voor zover bekend is er nog niemand van de groep definitief verwijderd, dus zelfs dat ‘verzaken’ blijft voorlopig binnen de perken. Met Willy ging het gesprek verder over de opkomst van nieuwe bordspellen, over eenendertigen (‘een beginnersspel’) en over toepen. Toepen is een luidruchtiger vermaak, waarbij men op bepaalde momenten geacht wordt op de tafel te kloppen.(In jeugdherinneringen van de interviewer ontaarde dit kloppen vaak in het geven van dreunende mokerslagen, waarbij je moest vrezen voor het behoud van het meubilair'.Dit kan natuurlijk ook te maken hebben gehad met de sociale omgeving waarin uw reporter in die tijd verkeerde.) Na aanvullend nog informatie te hebben gekregen over troefplicht, puntentelling, stuk,roem en kraken, verliet uw reporter met een krakend hoofd de lokaliteit. Onvoorstelbaar dat je ook zonder een druppel drank zo in de war kunt raken!verzaken’, dat is het onbedoeld fouten maken (ja, zo kun je het ook noemen!) waarop sancties staan.

Na Willy hartelijk te hebben bedankt voor de in korte tijd verkregen informatie, uitte zij nog de wens om bij de start van een kaartmiddag met nummertjes te werken, zodat er automatisch van kaartgezelschap wordt gewisseld. Uw reporter zegde toe dit te vermelden. Bij deze! Vanwege het interview hierboven komt een verslag over de workshop vilten en jeu de boules te vervallen. Hierbij een paar foto’s van de workshop Vilten!

vilten foto 1    vilten foto 2vilten foto 3

  

  fotoimpressie workshop jeu de boules 

jeudeboules foto 1

jeudeboules foto 2

 

Huisarts Nico Wolswinkel legt uit

 

Een van de meest verrassende vragen bij de lezing over ouderdom van huisarts Nico Wolswinkel was: ‘Is het vrouwenhart anders dan het mannenhart?’

Menigeen verwachtte bij deze vraag wellicht een romantisch getinte ontboezeming of pakweg een verwijzing naar het lied ‘Een vrouwenhart’ van de Belgische Dana Winner, met zinnen als: ‘Mijn hart zoekt zo naar jou als alleen een vrouwenhart dat kan.’En ergens op internet valt te lezen: ‘Hoewel minder miskend, is het vrouwenhart nog niet helemaal gekend.’ Met deze fraai rijmende uitspraak kun je ook alle kanten uit, fysiek en romantisch.

Maar ter lezing bleek alles heel wat concreter. Het ging wel degelijk om een vraag rond verschillen die ook cardiologen bezighoudt.

Tijdens de lezing op woensdag 4 april konden wij, ouderen, vernemen wat ons mogelijk te wachten staat als we simpel doorgaan met ademhalen. Zoals bekend hoeft het vervolg niet louter leuk en aangenaam te zijn.Wolswinkel foto 1

Maar beter goed voorbereid de toekomst tegemoet dan onverhoeds te worden overvallen door kwalen die je had kunnen voorkomen of op z’n minst verzachten.

(Voor degenen onder u die nog eens willen nalezen wat zoal ter  sprake kwam, verwijzen we hier graag met een link naar de powerpointpresentatie van Nico Wolswinkel.)

Hier staan we vooral even stil bij een interessant onderdeel van de lezing die handelde over ‘Vallen en valpreventie.’ Op dezelfde 4 april bevatte de ‘NRC’ namelijk een artikel van Wim Köhler dat naadloos bij dit onderwerp aansloot, nl. een onderzoeksresultaat onder de kop:  ‘Aantal 80-plussers dat na val overlijdt verzesvoudigd.’ Uit dit bericht de volgende citaten:

‘Het aantal 80-plussers dat na een ongelukkige val overlijdt, is sterk toegenomen: van 391 in het jaar 2000 naar 2.501 in 2016. Die ruime verzesvoudiging blijkt uit de overlijdensstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Er is waarschijnlijk niet één oorzaak voor de toename aan te wijzen, schrijven drie Nederlandse valonderzoekers in een dinsdag gepubliceerd kort artikel in het  Journal of the American Medical Association.  

Klaas Hartholt van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, de eerste auteur van het artikel: „Belangrijk is in elk geval dat oude mensen langer thuis blijven wonen, dat ze ook ouder worden, vaak aan meerdere ziekten lijden en vaak veel medicijnen slikken.” Die medicijnen zijn misschien heilzaam, maar sommige verhogen de valkans. 

Een onverwachte oorzaak, schrijven de onderzoekers in hun artikel, kan zijn dat oudere mensen tot op hogere leeftijd actiever blijven, waardoor ook hun kans op een akelige val toeneemt. 

Er was in deze eeuw een forse groei in het aantal 80-plussers, maar dat verklaart de groei bij lange na niet, want ook de sterfte gemeten per honderdduizend 80-plussers steeg tot ruim het drievoudige, van ongeveer 100 naar 365 per 100.000 in 16 jaar tijd.

De definitie van een ongelukkige val is duidelijk: zo’n val wordt als primaire doodsoorzaak aangewezen als iemand binnen dertig dagen na een val overlijdt. Hartholt: „Dat overlijden kan dus ook direct thuis gebeuren. Maar als iemand na een val een hersenbloeding krijgt of een heup breekt, kan een patiënt ook in het ziekenhuis of verpleeghuis zijn. Altijd komt er na zo’n overlijden in Nederland een lijkschouwer langs om de doodsoorzaak vast te stellen. Om te beoordelen of het echt een ongeluk was.” 

Het onderzoek laat niet alleen zien dat de kans op een ongelukkige dodelijke val de afgelopen jaren is toegenomen, maar ook dat de kans op de dood na een val bij hoger wordende leeftijd steeds verder stijgt. In 2016 stierven 149 per 100.000 80- tot 84-jarigen na een ongelukkige val. Bij 95-plussers lag die sterfte bijna tienmaal hoger: 1.367 per 100.000 mensen. Het betekent voor 95-plussers een jaarlijkse kans van ruim 1 procent op de dood na een val.Wolswinkel foto 2

„Het voorkomen van een val bij ouderen is een beetje als het zoeken naar een heilige graal”, zegt Hartholt. Alleen stoppen met multimedicatie is niet voldoende. De oorzaak voor vallen bij ouderen kent meerdere oorzaken en er is daardoor niet één oplossing. 

De huisarts kan ouderen verwijzen naar een valkliniek bij afdelingen klinische geriatrie, waar wordt gezocht naar een onderliggende oorzaak. Hartholt: „Zo kan het zijn dat iemand naar de oogarts moet om te kijken of het zicht voldoende is, naar de fysiotherapeut om valtraining en oefeningen te krijgen en komt er iemand thuis langs om losliggende kleedjes op te ruimen.”’

Tot zover het NRC-artikel en tot zover ook de lezing!

Voor diegene die de presentatie van Nico Wolswinkel wil nalezen klik HIER

 

Paasbingo 2018

paasbingo foto 1

Bijna veertig deelnemers zaten op 29 maart jl. rond de klok van tweeën ietwat gespannen met hun bingokaartjes gereed. Vandaag zou de paashaas hen verrassen met cadeautjes, mits ze de goede nummers wisten aan te kruisen.

De paashaas, ditmaal sober gekleed en direct als legale inwoner van de wijk herkend, draaide - geflankeerd door ‘n charmante dame die de ‘haas’ bij de les hield - zijn molen en noemde vervolgens nummers in willekeurige volgorde.

Al spoedig draaide deze mallemolen menigeen ‘n rad voor ogen. Gevolg: deelnemers die met foutief aangekruiste kaarten dachten een chocoladefiguur in de wacht te slepen. Streng doch rechtvaardig werden zij door de bingomeester terecht gewezen en werden hun kaarten vernietigd.

paasbingo foto 2

De sfeer was desondanks prima en de deelnemers, naarmate de ene na de andere fraaie prijs werd bemachtigd, fanatieker. Of moet je zeggen: geconcentreerder? Steeds enthousiaster hoorde je ‘bingo!’ roepen en steeds leger werd de tafel met uitgestalde heerlijkheden.

Tenslotte restte er alleen een kolossale hogedrukspuit, bekwaam afgetroggeld bij een landelijk bekende grootgrutter. Op die spuit mocht slechts een kleine groep welgestelde deelnemers gokken.En zo verdween ook dit nauwelijks te vervoeren gevaarte uiteindelijk naar een pand aan de goudkust. Tsja, ook in Veenendaal wordt de kloof zichtbaarder! Hoe dan ook, iedereen klapte, dus van jaloezie geen sprake! 

paasbingo foto 7

Ja, en dan de echte Paashaas die langs zou komen; waar was die gebleven?

Welnu, omdat Nederland al genoeg te stellen heeft gehad met de recente sinterklazernij rond 5 december, besloot ons bestuur de echte paashaas de toegang te ontzeggen. 

U ziet hem op bijgaande foto in de keuken van de kerk klaarstaan vlak voordat hij poogde onze bingomiddag te ontregelen!

 

 

 

 Een kort verslag van de workshop Voorjaar op 21 maart 2018

Lentekriebels

Het voorjaar zit in de lucht en de aanwezigen hebben er zin in!

Na een onverwacht koude periode met een ijskoude oostenwind hebben we het wel gehad met die winter.

En de dames hebben weer mooie stukken gemaakt, die als voorbeeld dienen voor de creatievelingen. eieren

En dus aan de slag, alles staat alweer keurig klaar op de tafels.

Het begint met het verven van de eieren, echte nep-eieren hoor en tja, zoals en bekend spreekwoord zegt:

1 ei is geen ei, twee ei is een half ei en drie ei is een paasei…

Dus minimaal drie stuks worden in allerlei lekker felle kleuren geverfd.

eieren op stokjesOm daarna, heel handig op stokjes, te kunnen drogen.

Dan is het tijd voor de opmaak van de schalen, rond of vierkant.

En er staat weer genoeg om mee te werken :

Mos, takjes, veertjes, kievietseitjes, allerlei paasversieringen en een heleboel viooltjes.

Het was nog wel een dingetje, dat het mos in de kistjes nog redelijk bevroren was….

Deze hadden de nacht in de achterbak van de auto van één van de dames gestaan en ja, ook deze nacht had het flink gevroren.

Maar het kwam allemaal weer goed..

Iedereen zoekt de spulletjes bij elkaar en gaat enthousiast aan de slag.

Het is altijd weer leuk om te zien hoe iedereen er op zijn eigen manier weer iets moois van weet te maken.

En men helpt elkaar ook en er is zelfs tijd voor een gezellig praatje. samen

En dan is het  tijd voor koffie en thee, maar de meesten willen graag verder werken!

Ook deze keer goed begeleid en van advies voorzien door ons creatieve team.

Aan het eind van de middag ging iedereen tevreden naar huis met een mooie creatie voor op de Paastafel.

 

Wijnproeverij 14 maart 2018

Afgelopen woensdag heeft een kleine groep wijnliefhebbers zijn hart kunnen ophalen aan kwalitatief hoogstaande wijnen.

Onder de bezielende leiding van registervinologe Esther Zwanink-Stevens werden ons drie fraaie witte wijnen en drie rode wijnen aangeboden.

Esther is werkzaam bij de Heeren van de Wijn, een jonge wijnhandel met een vestiging in Veenendaal. 

Bij een proeverij gaat het er niet alleen om de wijnen te proeven, maar ook om informatie te krijgen! En wel over de verschillende druiven en hun gebieden over de hele wereld. Maar ook over de verschillende wijnboeren en hun visie op wijn maken. Dit kwam dan ook ruimschoots aan bod.

Er zijn de traditionele wijnlanden: Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk.

En de (relatieve) nieuwkomers: Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Argentinië,Chili.

De proeverij startte met een heerlijke sprankelende Cava van het huis Maria de la Luz. De druiven worden met de hand geplukt en er wordt gewerkt met respect voor het milieu!

Cava wordt ook wel de Spaanse champagne genoemd, maar afkomstig uit meerdere streken.

Dan volgden drie witte wijnen:

Als eerste een Stiegelmar Grüner Veltliner uit Oostenrijk, een frisse, fruitige (appel-) wijn. Deze druif is het meest aangeplant, de wijn rijpt niet in houten, maar in RVS vaten.

Als tweede  een glas Barrique d’Or Sauvignon Blanc, uit de Loirestreek. Hierin tonen van citrus, bloemig, een tikkeltje zurig.

Als derde een glas Extrat de Romarion Chardonnay, van een vollere, vettere druif, op hout gelagerd. Deze is wat voller van smaak daardoor en een tikkeltje romiger (door de hinten van perzik)!

Je hebt een voorkeur voor de één of de ander, over smaak valt niet te twisten!

Na de pauze gingen we door met de rode wijn.

Als eerste een glas Domaine Clavery Rouge van de  cabernet sauvignon, een stevige druif,  en Syrah. Je proeft hierin zwarte bes.

Als tweede een glas Kaiken Reserve Malbec, van een Bordeaux-druif, maar deze wijn komt uit Argentinië, de streek Mendoza. Hierbij vertelde Esther iets over het ontstaan van dit wijnhuis, gestart vanuit het Chileense wijnhuis Montes. Deze wijn heeft een zachte afdronk…

Als derde en laatste een glas Corte Figaretto Ripasso, uit Italië. Een heerlijke wijn uit de streek Valpolicella in het noorden, van een wijnboer met een geheel eigen visie op wijn maken. Een vrij droge, zachte wijn met een licht fruitige smaak.

De meeste wijn uit deze streek is de standaard wijn, ook wel Classico genoemd!

De Ripasso is een wat luxere variant.

Niet alleen de wijnen waren prima, zij werden vergezeld van heerlijke stukjes kaas, naast het aanwezige stokbrood. Deze kaas was speciaal bij de wijnen uitgezocht door kaasboer Cromwijk uit Papekop, die met zijn kar wekelijks op het pleintje bij de Ellekoot staat.

Al met al een geslaagde middag en om u gerust te stellen, alle glazen zijn niet geheel door de deelnemers leeg gedronken, zoals het hoort bij een wijnproeverij…

We konden allemaal ‘redelijk’ nuchter weer naar huis.

 

 

 

Filmer met hart en ziel vertelt over het maken natuurdocumentaires

FreekV foto 1

Op donderdag 8 maart heeft een grote groep wijkbewoners kunnen genieten van een sprankelende voordracht geïllustreerd met schitterend filmmateriaal.

Het was onze eigen ‘hoffotograaf’ Freek Visser die ons liet meebeleven hoe hij enkele jaren geleden twee documentaires samenstelde, uitgezonden via RTL-Utrecht, over de natuur.

Meer in het bijzonder werden daarbij twee mensen gevolgd die elk op hun eigen wijze zich intensief bezighielden met duurzame landbouw, veeteelt en met natuurbehoud.

In de eerste documentaire: Ik boer op mijn manier’, volgden we Dries van Dijk, een kleine boer. In de tweede: Natuurbeschermer met hart en ziel’, stond de vrijwillige boswachter Ron Martens centraal.

Maar voordat Freek ons de documentaires toonde, maakte hij ons vertrouwd met het werk, de voorbereiding en de aanpak van een filmer die zo’n klus moet klaren. En dat blijkt niet zo simpel te zijn als het lijkt. Het idee dat je even met een camera op zak de natuur in kunt trekken en filmen wat je voor de lens krijgt, werd bij de toehoorders snel om zeep geholpen.

In totaal was er met het maken van de twee documentaires vier jaar gemoeid. Tijd die nodig was om op zoek te gaan naar geschikte personen voor een boeiend verhaal. Vervolgens was het zaak de betrokkenen zover te krijgen dat ze aan het maken van een film wilden meewerken; in het geval van boer Dries nog niet zo simpel! Dan het plannen en construeren van een consistent verhaal waarin beeld, interview en muziek elkaar ondersteunen en een duidelijke boodschap over het voetlicht komt. En tenslotte het eigenlijke werk: het verkrijgen van voldoende opvallend beeldmateriaal verspreid over de vier seizoenen.

FreekV foto 2Freek wist boer Dries van Dijk uiteindelijk over de streep te trekken door bij een van zijn voorbereidende contacten opnames te maken van zijn hond. Omdat deze helaas spoedig daarna overleed, bleken de gemaakte beelden zodanig effect te sorteren dat Freek daarna carte blanche voor zijn project kreeg.

In een mooie reportage zien we hoe, na het bouwen van een schuil- en observatiehut, dieren zoals herten, ca. 150 schapen en lammetjes, wat koeien en wat gevarieerd pluimvee op zijn boerderij worden gespot. Een boerenbedrijf dat opvalt door zijn beheer: hier geen ‘groen asfalt’, zoals Dries de omliggende weiden van zijn buren typeert, maar 20 hectaren weiland waarin bloemen en planten zich kunnen ontwikkelen zonder direct te worden gesnoeid of overmatig bemest.

Dat deze bezorgde - en de natuur liefhebbende boer - zijn aanpak en kleinschalige bedrijf moest opgeven, kun je de schrijnende afloop noemen van een gevecht tussen oude waarden en moderne bedrijfsvoering. Of, anders gezegd: tussen een door de overheid gesubsidieerd natuurgebied (i.v.m. verscheidenheid) contra de intensieve landbouw en veeteelt.

FreekV foto 5

Ron Martens zien we in de tweede docu aan het werk als boswachter en BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) in natuurgebieden van het ‘Utrechts Landschap’, zoals ‘de Blauwe Kamer’, ‘Palmerswaard’ en ‘Laarsenberg’ en tenslotte op zijn onderzoeksgebied-naar-adders bij Stroe.

Deze bevlogen natuurbeschermer volgen we bij zijn waarnemingen met bevers, weidevogels en wat niet al, maar vooral bij zijn gefilmde ontmoetingen met ringslangen en adders. Spectaculair was daarbij het door Freek gefilmde paren van ringslangen waarbij maar liefst zeven mannetjes een vrouwtje belaagden om te kunnen paren. Zo’n wriemelde hoop van door elkaar kronkelende slangen wordt ook wel een ‘paarbal’ genoemd, oftewel een erotisch treffen in de ons omringende natuur.

 

 

 

 Online privacy en computercriminaliteit  ofwel: Hoe houd je je digitale leven privé?

online privacy foto 3

Donderdagmiddag 22 februari was ICT-expert Gerard Nettenbreijers zo vriendelijk te komen uitleggen hoe wij onze privacy op computer, smartphone en tablet het beste kunnen beschermen.

Immers: adverteerders volgen je online, bedrijven verzamelen informatie om gebruikersprofielen op te stellen en criminelen hengelen naar je bankgegevens.

In veel gevallen wensen we daar een stokje voor te steken, ook al hebben we natuurlijke niets te verbergen. Maar alles delen met Jan en alleman, is het andere uiterste.

Dat beschermen van je digitale leven blijkt echter niet altijd even gemakkelijk. Sterker nog: na alle informatie die Gerard ons verstrekte, bekroop menigeen van de ruim vijftig aanwezigen de neiging zijn of haar computer verder maar definitief in de slaapstand te zetten. Dat is inderdaad verreweg de veiligste oplossing, maar daar hebben we die dure apparaten natuurlijk niet voor aangeschaft. En omdat surfen op het internet zo gezellig en praktisch is, is het logischer om de tips die Gerard ons aan de hand heeft gedaan, toch maar te raadplegen.

online privacy foto 4

Niet iedereen heeft tijdens de lezing driftig aantekeningen gemaakt. Daarom is het plezierig dat we alle suggesties op deze site van WmjW nog eens rustig kunnen nalezen. Een website niet alleen ongekend veilig, maar ook nog eens bijzonder instructief.

Gewoon hier klikken en u treft de informatie van Gerard keurig geordend aan. Goedkoop èn makkelijk! Inderdaad totaal anders dan bij de belastingdienst.

 

 

 

Workshop Dikke Dames; een schilderhappening 

Een dikke dame vormde het middelpunt van de workshop, gehouden op woensdag 14 februari. Niet een fysiek aanwezige - tussen de groep deelnemers -  maar een humoristisch uitgedoste dame van de Rotterdamse schilderes Els van Leersum die als voorbeeld diende. 

Dikke Dames foto 9

Het ging dus niet om een Harry Potter-dame, zoals abusievelijk in de uitnodiging vermeld, hoewel dikke dames als geliefd onderwerp wel meer in de kunst figureren. Denk o.a. aan Peter Paul Rubens met zijn weelderige vrouwenfiguren, Niki de Saint Phalle en in de beeldhouwkunst: Henri Moore.

Het werd een kleurrijke gebeurtenis. Bij binnenkomst vielen vooral de als met witte tafellakens gedekte tafels op, waarbij slechts de verwachte fonkelende glazen, flessen wijn en het glinsterend bestek ontbraken. In plaats daarvan sierden nu schilderbenodigheden de tafels en konden de gretige deelnemers, na een inleiding door Sylvia, onmiddellijk met acrylverf en de klaarliggende basisschetsen hun creatieve honger stillen.

Dikke Dames foto 7

En dat gebeurde duidelijk met overgave. Gehuld in schilderschorten en gewapend met een set penselen ging men aan de slag. De stilte en de concentratie bij de aanwezigen deed denken aan de finale van een onderlinge wedstrijd, maar het was meer het volledig opgaan in een creatieve sensatie die men waarnam.

Dikke Dames foto 6

 

De resultaten mochten er zijn en leverde een schat aan Dikke Dames in de meest kleurrijke uitdossing op. Kortom, een geweldige bijeenkomst, waarvoor vooral Sylvia Lefering met haar voorbereidende inspanningen, naast Anneke Bakker en Thea van Vliet, alle lof toekomt!

 

 

 Erven, schenken en levenstestament

foto 3 Olenz

 Dat de activiteitencommissie in de roos geschoten heeft geschoten met dit onderwerp was wel duidelijk. Op donderdag 8 februari jl. waren ruim 80 deelnemers aan Wijs met je Wijk West aanwezig om naar het verhaal van kandidaat-notaris Koen van den Berg over erven, schenken en het maken van een levenstestament te luisteren. Het was een levendige bijeenkomst. Allereerst omdat Koen plezier in zijn vak en in dit onderwerp heeft. Dat straalde er van af. Maar ook door de vele vragen uit de zaal die hij duidelijk en met humor wist te beantwoorden.

Uitgangspunt voor het uitleggen van deze toch wat ingewikkelde materie was het 'standaardplaatje': man, vrouw met 2 kinderen, in gemeenschap van goederen getrouwd.

plaatje lezing OlenzAan de hand hiervan nam Koen ons mee langs de verdeling van de nalatenschap en de erfelijke verkrijging. Maar ook  wie je allemaal kunt onterven als je daar zin in hebt. En natuurlijk de erfbelasting met allemaal rekensommetjes. Om hier een beetje mee te kunnen spelen werd het nut van het tweetraps testament uitvoerig toegelicht.

Na de pauze werd door Koen nut en noodzaak van het levenstestament toegelicht. Duidelijk werd dat het in een aantal gevallen zeer nuttig is om een levenstestament te hebben. We kunnen allemaal tijdelijk of voor lange tijd wilsonbekwaam worden. Vooral bij bevoegdheden rond financiën en bezit kunnen zich zonder levenstestament vervelende situaties voordoen. Hoewel het levenstestament vormvrij is, blijken banken toch alleen de door de notaris opgemaakte levenstestamenten te erkennen. Koen waarschuwde voor het opnemen van een euthanasieverklaring in het levenstestament.

Al met al een leerzame en levendige middag. Wie de presentatie van Koen nog eens lezen: klik hier.

Goede voeding en beweging

foto 1 presentatie Jnny Stringa

Op woensdagmiddag 31 januari hield Jenny Stringa in de Westerkerk voor bijna 60 mensen een enthousiaste en boeiende lezing, getiteld: ‘Het belang van goede voeding en beweging bij ouderen’

Het meest opvallende kenmerk van de bijeenkomst was toch wel, naast het hoge informatiegehalte, de duidelijke betrokkenheid van de toehoorders bij het onderwerp en de interactie die daardoor ontstond.

Jenny Stringa, hoewel van huis uit psycholoog, bleek niet alleen boeiend over het menselijk brein te kunnen vertellen, maar ook uitstekend op de hoogte van alles wat met voeding, vitamines en mineralen te maken heeft. Daardoor werd haar pleidooi - gericht aan ons, ouderen, om meer te bewegen en beter te letten op het voedsel en de drank die we dagelijks consumeren - een duidelijk onderbouwd, breed betoog.

De veelheid aan informatie die Jenny Stringa ons verschafte, laat zich uiteraard niet in een paar zinnen samenvatten. Zo’n poging zou aan de inhoud van haar lezing ernstig tekort doen. Daarom hieronder een summiere opsomming van onderdelen die in de lezing de revue passeerden.

plaatje 1 bij lezing Jenny Stringa- Wat heeft bewegen met je hersenen te maken?

- De hippocampus en zijn functie voor het geheugen.

- Hersencellen en hun verbindingen (neurotransmitters).

- Wat doet bewegen voor je brein?

- Het belang van juiste voeding voor de conditie van de hersenen.

- Voeding: bij elke maaltijd zijn proteïnen, koolhydraten en  fruit/groente noodzakelijk.

- Het belang van het ontbijt.

- Het belang van anderhalve liter vocht per dag.

- Voedsel en ouder worden: een veranderend eetpatroon.

- Vitamines: gebruik en misbruik.

 . . . en verder voegde Jenny Stringa nog de volgende steekwoorden aan haar betoog toe: 

foto 3 presentatie Jenny Stringa

-   Alcohol en roken (allebei onnodig!)

-   Beperk het gebruik van zout en suiker!

-   Rust tegen stress!

-   Blijf actief door minimaal 30 minuten per dag matig intensief te bewegen

-   Train je geheugen!

-   Sensorische stimulatie, ofwel gebruik/train alle zintuigen!

-   Daag jezelf uit!

Voor degenen die de presentatie van Jenny Stringa willen nalezen: klik hier.

Help vogels de winter door

foto 2 vogels de winter door

Afgelopen donderdagmiddag was het dan zover. Ongeveer 25 deelnemers, vooral dames, maar ook één heer, meldden zich bij de Westerkerk voor de workshop: “vogels de winter door”. De ruimte was er duidelijk klaar voor: de tafels beschermd met plastic zakken en een heleboel spulletjes om mee aan de slag te gaan.

Dozen met mos, takken, dennenappels, groot en klein, vetbollen, gierst, pinda’s, potten pindakaas, meer dan genoeg om lekkere traktaties voor de vogels te gaan maken. Er hingen diverse prachtige voorbeelden aan de muur, voldoende inspiratie dus!

Maar nu zelf aan het werk; het was een inspannende, maar ook ontspannende bezigheid.

Zelf weer pinda’s rijgen, pindakaas smeren op dennenappels, een lekker smeuïg werkje en daar dan weer vogelvoer op, een hele uitdaging.foto 1 vogels de winter door

Er werd, onder enthousiaste begeleiding van de creatieve dames Thea van Vliet en Anneke Bakker, hard gewerkt, maar er was ook tijd voor een praatje met deze en gene . . .

Tussendoor nog tijd voor een kopje koffie, hoewel sommige dames zich de tijd voor een pauze nauwelijks gunden.

foto 5 vogels de winter door

Maar de resultaten waren er dan ook naar, op de foto gezet door onze vaste fotograaf Freek Visser. We hopen dat de vogels blij zijn met de traktaties, want dat was de opzet natuurlijk.

 En . . . u weet het, afgelopen weekend was het weer tijd voor de Nationale Tuinvogeltelling! Daaruit blijkt vast een behoorlijke stijging van het aantal vogels in Veenendaal West, dat kan niet anders! Missie geslaagd . . .

 

 Roadtrip door Amerika

foto 2 Anita Tijdeman roadtrip door Amerika

 Woensdagmiddag 17 januari was er opnieuw een boeiende lezing in de Westerkerk. Dit keer konden de aanwezigen een gereconstrueerde reis meebeleven die Anita en Leo Tijdeman in 2016 ondernamen.

In 1952 vertrok Anita’s vader, werkzaam bij het metaalbedrijf ‘Dikkers’ in Hengelo, in het kader van het Amerikaanse ‘Marshallplan’ met de ‘Nieuw Amsterdam’ naar Amerika. Tijdens een studieproject van een jaar maakte hij van de gelegenheid gebruik om met drie collega’s een vakantiereis van St. Paul in Minnesota naar Los Angeles, vice versa, te maken. Een autoreis waarbij ze in tweeënhalve week tijd zo’n negenduizend kilometer aflegden.

De vader van Anita overleed toen zij 6 jaar oud was, reden waarom zij aan hem weinig over die reis had kunnen vragen. En zo ontstond later bij haar het verlangen die toenmalige trip te herbeleven door het spoor van die reis vierenzestig jaar later zo nauwkeurig mogelijk te volgen. 

foto 5 Anita Tijdeman roadtrip door Amerika

Na een zoektocht op internet maakten Leo en Anita contact met nabestaanden van de toenmalige reisgenoten die hen vervolgens foto’s en dia’s stuurden. Ook legden ze contact met de ‘Hamline University’ in Mineapolis van waaruit de deelnemers in 1952 werden begeleid. Aan de hand van een paar verslagen die Anita’s vader naar zijn werkgever stuurde en het verzamelde fotomateriaal werd het hele traject uitgezet en kon het avontuur beginnen. 

foto 6 Anita Tijdeman roadtrip door Amerika

 

Anita en Leo trokken er zes weken voor uit waarin ze ruim twaalfduizend kilometer aflegden dwars door dertien van de vijftig staten die Amerika telt. Als ervaren kampeerders kochten ze bij aankomst een tent en ‘n simpele kampeeruitrusting waarmee ze van start gingen.

Na een rondleiding bij de ‘Hamline University’ en een gesprek met een 93-jarige professor die bij de begeleiding in 1952 betrokken was, begonnen zij, na vier dagen in St. Paul, aan hun reis. Het werd een enerverende en avontuurlijke tocht waarbij ze gelukkig een groot aantal plekken, vermeld in het bewaarde fotoboek en in verslagen, terug konden vinden. Extra hoogtepunten vormden hun uitstapjes naar nationale parken zoals het ‘Yellow Stone Park’, het ‘Grand Teton Park’ in Wyoming, het ‘Yosemite Park’, waar ze prachtige wandelingen maakten en onalledaagse ontmoetingen met beren, slangen en ander wild hadden.

Verder maakten ze een rondvlucht boven de ‘Grand Canyon’ en bezochten het van de Bonanza-films bekende ‘Virginia City’. Ze verbleven in het meest authentieke spookstadje van het Wilde Westen ‘Bonie’, bekend vanwege het goud dat er ooit werd gedolven. Ook genoten ze nog in Colorado Springs van de schitterende ‘Red Rock Canyon’ en van de gigantische ‘Hooverdam’.

 

De biljartgroep gaat van start

IMG 0224

Op vrijdag 12 januari 2018 is de nieuw opgerichte biljartgroep voor het eerst bijeen geweest in de Eglantier om afspraken te maken. Er waren 11 van de 12 'krasse knarren', zoals ze zichzelf noemen, aanwezig en de stemming zat er al snel in. Er bleken veel starters van het mooie spel of men had het al zeer lange tijd niet meer beoefend. Gelukkig bleek een zeer ervaren lid in de persoon van Hans Esterik bereid om instructielessen te geven. Deze kunnen worden ondersteund door filmpjes die op Youtube te vinden zijn, maar allen vonden de praktijklessen aantrekkelijker. Het gaat tenslotte om de gezelligheid. Verspreid over vaste en een aantal variabele tijdstippen kan er van nu af aan vrijwel de hele week worden gebiljart, ook in het weekend. 

 

Filosofiegroep is gestart

Naamloos

Op woensdag 10 januari is de filosofiegroep van start gegaan. Er hebben zich 10 wijkbewoners aangemeld. Een gemêleerd gezelschap met verschillende achtergronden, 3 mannen en 7 vrouwen. Ook al bleek de zaal in de Eglantier bezet en moesten we ons behelpen in een kantoorruimte, er heerste direct een prettige stemming. Een groot aantal deelnemers had zich nog nooit met filosofie bezig gehouden. Een minderheid wel en zij kunnen helpen bij het zoeken naar meer wijsheid. Zo werden er al snel veel inzichten uitgewisseld over de stelling van Socrates: ' Er is meer één hoogste goed: kennis; en er is maar één kwaad: onwetendheid'. Het gaf veel stof tot gesprek en riep direct al vragen op: wat is kennis eigenlijk, en soms is het prettig onwetend te zijn. We kunnen of willen niet alles weten. Kortom: een gezellige discussie met respect voor elkaars standpunten.  Afgesproken is om telkens om de drie weken bijeen te komen bij de deelnemers thuis die daarvoor voldoende ruimte hebben. De eerstvolgende keer gebruiken we een youtube filmpje over geluk om met elkaar in gesprek te gaan.

 Op pad met de WmjW-wandelgroepen

Bij de start, aan de Cuneraweg, van de wandeling op 8 januari – de eerste van het nieuwe seizoen in 2018 – werd meteen duidelijk dat er van algehele verbroedering/verzustering sprake zou zijn. Niet alleen de club van wijk West bleek namelijk present, maar ook de wandelgroep Petenbos. En zo vertrok rond tien uur een groot gezelschap, opgesplitst in enkele groepen, het bos in, om er rond twaalf uur – gelukkig compleet – weer uit op te duiken.

IMG 9385

 

Bij de wandelaars bleken naast oudgedienden zich ook nieuwe leden te hebben aangemeld die eveneens, aangetrokken door het schitterende weer, de kou voor lief namen en gezellig koutend met elkaar de benen strekten. 

De rondwandeling via de groene-paaltjes-route van het IVN voerde langs het landgoed Prattenburg en verder door een gevarieerd heuvelachtig bosgebied, met o.a. prachtige beukenlanen en fotogenieke plekjes. Een gebied dat vooral voor de ‘harde kern’ inmiddels bekend terrein moet zijn. Die heeft namelijk sinds de eerste wandeling, op maandag 21 augustus van het afgelopen jaar, inmiddels zo’n 150 km door de omgeving van Veenendaal gestruind. En dat steeds onder de bezielende leiding van het sneeuw, regen en wind trotserende tweetal Jan van Oeveren en Theo Hattink en hun begeleidende staf. 

Namens de deelnemers: ‘hulde en dank!’

Dat betekende voor dit uitstapje echter geen einde oefening, want aansluitend was er nog een gezellige koffiebijeenkomst in het restaurant de ‘Drie zussen’. Met de gezusters kon men helaas geen kennis maken, maar in de gezellige ambiance van het restaurant wel intenser met elkaar! En is dát niet juist het hoofddoel van ‘Wijs met je Wijk’ ? 

Verslag workshop ‘kerstkrans maken’ woensdag 13 december 2017

Na de bingo-middag met een heuse Sinterklaas – helaas zonder baard; die was blijven hangen aan de stijgbeugel van zijn paard – ging men op woensdag 13 december jl. aan de slag met het maken van kerstkransen.

Onder de dertig deelnemers waren voor het eerst ook twee mannen aanwezig.Kerstkr Kl 06

Hoewel men tegenwoordig genderneutraal dient te blijven, lijkt het toch niet misplaatst hier apart melding van te maken. Temeer omdat beide heren, was het een wedstrijd geweest, met hun kransen van topniveau ’n medaille zouden hebben behaald. (Maar hier spreekt niet een onbevooroordeeld jurylid, dat begrijpt u.)

Kerstkr Kl 03 

   

Natuurlijk kon men kiezen tussen het maken van een deurkrans of een tafel-, schouw-, of kozijnkrans, waarbij de meesten kozen voor de liggende variant, waarin kaarsenhouders kunnen worden geplaatst.

    In hoog tempo wisten allen de ronde strokrans die als basis diende, met mos, takjes, balletjes, gekleurde glazen kralen, en wat niet al, om te toveren tot versierde, groene kerstkransen waar menig bloemsierkunstenaar jaloers op zou zijn.

Wat opviel was de concentratie waarmee men aan de slag ging en aan de slag bleef: tijdens de voorgestelde pauze was er nauwelijks iemand bereid om zijn plek aan de werktafel te verlaten.

En opnieuw hulde aan de creatieve dames van de activiteitengroep die ook deze workshop tot in de puntjes hadden voorbereid.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het ontstaan van het oeroude traditionele gebruik – zie het zonnewiel bij de Germanen - en in de symbolische betekenis van de kerstkrans, dan biedt internet uitkomst op al uw vragen.Kerstkr Kl 08

Het enige dat deze middag ontbrak was de omlijsting – zo u wilt: de omkransing van het samenzijn - door muziek. Nee, geen Muzak-terreur of tinkelende Jingle Bells’, maar door échte muziek.

Daar gaat het vast nog wel van komen, van die toekomstmuziek.

 

 

 

 

 

Lezing literatuur vanaf 1880 tot heden 7 december 2017

foto Piet van Leeuwenstein

Ondanks het slechte weer hadden toch ruim 40 buurtbewoners hun weg weten te vinden naar de Westerkerk. Allemaal zeer nieuwsgierig naar wat Piet van Leeuwenstein ons ging vertellen over: Literatuur vanaf 1880 tot heden 

Als oud-docent Nederlands wist hij duidelijk waar hij het over had. Om te beginnen wilde hij het vooral “gezellig” houden om ons niet te veel af te schrikken. Want velen van ons hebben niet altijd zulke goede herinneringen aan onze schooltijd en de boekenlijst, tenminste, dat geldt voor mij!

En dat is van alle tijden, dat terzijde…

Maar het verhaal begint toch met wat theorie:

            Wat is Kunst?

            Wat is Literatuur?

            Wat is Lectuur?

Zaken waar je verschillend over kunt denken, ook de kunstenaars en schrijvers zelf. Maar Piet wilde ons vooral laten weten, dat er goede boeken bestaan en het lezen daarvan ons leven kan verrijken! En in die opzet is hij deze middag zeker geslaagd. Wat een schat aan literatuur kent ons land en het ging niet over “de grote drie”: Mulisch, Hermans en van het Reve . . .Lezing Lit 2 Kl

 

Hij had een aardige top-10 gemaakt, van dichters en schrijvers, Vlamingen en Nederlanders, bekende en minder bekende, jong en oud!

 1. Marcel Emants (1848-1923, 75 jaar)
 2. Cyriel Buysse (1859-1932, 73 jaar, Vlaming)
 3. Theo Thijssen (1879-1943, 64 jaar)
 4. Willem Elsschot (1882-1960, 78 jaar, Vlaming)
 5. J.C. Bloem (1887-1966, 79 jaar, dichter)
 6. R.J. Peskens (1909-1987, 78 jaar)
 7. Godfried Bomans (1913-1971, 58 jaar)
 8. Bertus Aafjes (1914-1993, 79 jaar, dichter)
 9. Marga Minco (1920-heden, 97 jaar)
 10. Jan Arends (1925-1974, 49 jar)
 11. Maarten 't Hart (1944 - nu, 73 jaar)
 12. Franca Treur (1979 - nu, 38 jaar)

Door middel van een prachtig opgezette power-point presentatie werden ze allemaal aan ons voorgesteld. Het was duidelijk een familieproject: een schoondochter, die met prachtige stem fragmenten voorlas. Leuke, soms heel oude fragmenten, van ‘You-tube’ gehaald om ons een inkijkje in het leven van een schrijver te geven.

Het eerste deel werd afgesloten met een fragment van een interview van Wim Sonneveld met Godfried Bomans, met de bekende humor van beide heren, herkenbaar voor iedereen.

In de pauze was er koffie en thee met heerlijke zelfgebakken koekjes. Die waren dan ook schoon op, complimenten!

Lezing Lit 3 Kl

Na de pauze was het tijd voor de wat meer hedendaagse schrijvers. 

Al met al een zeer geslaagde middag, vooral ook door de zeer bevlogen spreker en het vele voorbereidende werk, een knappe prestatie! Er valt nog veel te lezen, dat is duidelijk….

 

 

 

 

 

St. Nicolaas bingo, 29 november 2017

st. nicolaasbingo 1 291117

De eerste bingo middag - in het teken van het naderend St. Nicoalaas feest - heeft zich kunnen verheugen in een flinke belangstelling. Ruim 50 deelnemers waren ondanks het waterig koude weer naar de Westerkerk gekomen voor een ouderwets gezellige middag. Onder de bezielende leiding van St. Roel van den Berg. werden 5 rondes gedraaid, waarbij per ronde 3 leuke prijzen te winnen vielen. st. nicolaasbingo 2 291117

De sfeer zat er al snel goed in; in de pauze kreeg iedereen een stuk amandelbanketstaaf bij de koffie/thee. Ja, de Sint neemt altijd wat lekkers mee (voor wie zoet is)!

Halverwege het spel had St. Roel nog een verrassing voor de deelnemers in petto: als een echte goedheiligman gaf hij nog een 6e rondje bingo als cadeau. 

st. nicolaasbingo 3 291117

 

Beautymiddag met Oriflame, 23 november 2017

Oriflame 2

Rond 14.00 uur afgelopen donderdag zaten de deelnemers die zich voor deze damesmiddag hadden opgegeven, gereed voor de Oriflame-demonstratie.

Wat opviel bij de binnenkomers in de Westerkerk was het tiptop uiterlijk en vooral de frisse teint van de reeds aanwezige dames. Sommigen vroegen zich daarom af of zij te laat waren gekomen en er inmiddels al een make-up behandeling en huidverzorging had plaatsgevonden. Dat bleek gelukkig niet het geval.

De adviseuses Mariska Knigge en haar collega Bea Methorst die namens het Zweedse cosmeticabedrijf Oriflame de demonstraties zouden geven, leken er niet mee te zitten; ze gingen er duidelijk van uit dat er nog voldoende eer met hun producten en handelingen te behalen viel. 

Oriflame 3

De inleiding door mevrouw Knigge was vakkundig: aan de hand van de Oriflame-brochure maakte zij duidelijk welk surplus dit bedrijf – 50 jaar in Nederland en in 62 landen actief - aan schoonheidsmiddelen, geurtjes, etc. te bieden had. Ja, zelfs voor dít gezelschap, dat weliswaar enige stijging van leeftijd had ondergaan, maar ook zonder cosmetica zich beslist met een jongere garde kon meten.

De twee dames-consulenten wisten daarom vanaf de start dat zij voor een behoorlijke uitdaging stonden. En vervolgens ging men aan de slag.

Oriflame 1

Er werden twee groepen gevormd en deze en gene dame liet huid en gezicht op professionele wijze verzorgen met opvallende resultaten als gevolg.

Op verschillende tafels stonden de producten uitgestald; iedere aanwezige kreeg volop de kans zich behoorlijk te oriënteren en te informeren.

Na afloop was men het eens: Oriflame is een topmerk! Dat bleek met name toen aan het eind van de middag veel dames alvast bestellingen plaatsten om met de feestdagen anderen - en wellicht ook zichzelf - met schoonheidsmiddelen te verrassen.

 

Presentatie natuurbeleving in en rond Veenendaal op woensdag 15 november 2017

Tot ieders vreugde bezochten meer dan negentig belangstellenden op woensdag 15 november bovengenoemde boeiende lezing.Lezing 2 Kl

In een afwisselende presentatie nam ‘n viertal natuurgidsen de aanwezigen in vogelvlucht mee door het prachtige natuurlandschap in en rondom Veenendaal. Bij die vlucht doken zij met hen omlaag naar bekende plekken, zoals het landgoed Prattenburg, Kwintelooijen/Dikkenberg, de Blauwe Hel en het Egelmeer, en vertelden daar uitvoerig over.

Lezing 1KlMaar natuurlijk kwam er veel meer aan bod, zóveel dat de heren Theo Hattink, Bert Berg, Jan van Oeveren en Dick Vroonland zich rond kwart voor vijf gedwongen zagen hun voordracht wegens tijdgebrek te onderbreken. Geen ramp want de toehoorders beschikten rond dat tijdstip al over zoveel informatie dat zij de komende seizoenen niet doelloos, en blind voor wat hen omringt, door de omgeving struinen.  

Naast historische beschouwingen door Bert Berg rond voornoemde natuurgebieden, volgde men met bioloog Theo Hattink flora en fauna meer in detail en passeerden vlinders, libellen, kikvorsen en zelfs de Rugstreeppad de bezoeker op ‘n denkbeeldige tocht rond Kwintelooijen. Hij informeerde het gezelschap ook over het rietachtige kruid Kalmoes dat niet alleen in dit natuurgebied te vinden is, maar eveneens in het recept van de Hollandse kruidenbitter ‘Beerenburg’.

Verder praatte Dirck Vroonland iedereen bij over de ‘Blauwe Hel’ en Jan van Oeveren maakte de aanwezigen warm voor de maandagse wandeltochten van Wijs met je Wijk-West.

Workshop sieraden maken met fietsbanden op 8 november 2017

Menig deelnemer van ‘Wijs met je Wijk’ die bovenstaande uitnodiging vorige week in zijn brievenbus kreeg, zal verbaasd hebben opgekeken. Was het echt waar dat de activiteitencommissie mensen uitnodigde om met oude fietsbanden in de weer te gaan?  En werd er vervolgens met dat materiaal een heus ‘sieraad’ gecreëerd? aan de slag 3 Kl

De kritische thuisblijvers bleken echter zichzelf flink te hebben benadeeld, want de dames die de moed toonden toch op de uitnodiging in te gaan - ondernemende wijkbewoners dus - beleefden afgelopen woensdag een spectaculaire workshop. Het bleek namelijk wel degelijk mogelijk om schoongemaakte (dat wel!), verknipte stukjes fietsband - opgesierd met mooie kralen - om te toveren tot oogstrelende halskettingen. 

Natuurlijk was voor het bereiken van zo’n resultaat de sturende leiding van enkele dames van de organisatie (Sylvia Lefering, Anneke Bakker en Thea van Vliet-Schiks) welkom, maar de deelnemers gingen zó enthousiast aan de slag en bleken zó creatief, dat het resultaat iedereen, ook henzelf verbaasde.

Eindresultaat Kl

Hulde aan eenieder die heeft deelgenomen aan dit feestje! De boodschap kan zijn: bedenk u in het vervolg tweemaal voordat u een gebruikt voorwerp definitief afdankt! Raadpleeg liever eerst eerdergenoemde dames; die weten er vast wel raad mee!

 

 

Champageproeverij op 1 november 2017

Champagnen pr 2 Kl

Onder bezielende leiding van wijkgenoot Dirk de Vries zijn 25 deelnemers ingewijd in de geheimen van de champagne wijnen. Wat blijkt? er is een groot verschil tussen champagnes die door de bekende handelshuizen worden aangenoden - en dat zijn alle in Nederland verkrijgbare champagnes - en de champagnes die door zelfstandige wijnboeren worden aangeboden. En dat verschil zit hem niet alleen in de smaak (die van de wijnboeren smaakt beter) maar vooral ook in de prijzen. Champagnes van de handelshuizen (Bollinger, Piper Heidsieck, Veuve Cliquot, Moët & Chandon om een paar klinkende namen te noemen) beginnen doorgaans bij ca. € 35. 

Bij de zelfstandige wijnboeren beginnen de prijzen van goede champage bij ca. € 15!

Hoe herken je de champagne van de handelshuizeen resp. de zelfstandige wijnboeren? Dat kun je aflezen aan het etiket, waarop in minuscule lettertjes staat dat de fles van een NM (négociant-manipulant, = handelshuis) afkomstig is, dan wel een RM (récoltant-manipulant, = champagneproducent) komt.

Hieronder het etiket en de prijslijst van 2017 van één van de ruim 4600 zelfstandige champagne-boeren 

etiket champagneboer Coizy

prijslijst 2017 champagne

 

 Terugblik pompoenen versieren op 18 oktober 2017

Pompoen opmaken 05 Kl  

Omdat foto's vaak meer zeggen dan een lang verhaal, kan het relaas hier kort zijn. Bovenstaande foto's van wijkgenoot Freek Visser zeggen voldoende. Gezellig en enthousiast zijn de kernwoorden waarmee ruim dertig dames met uitgeholde pompoenen en veelsoortig materiaal aan de slag gingen. En - ook belangrijk - ze wister er met z'n allen onde de deskundige leiding, evenzovele prachtige, het oog strelende creaties van te maken.

Daarom, mede namens de deelnemers hulde en dank aan de organisatoren Anneke Bakker, Thea van Vliet, Thea Oosten, Sylvia Lefering en Henny van 't Hoog. Zij hebben in de voorbereiding van het evenement veel tijd gestoken, maar de resultaten waren er naar.

Klaverjassen op 18 oktober 2017

  

Onder leiding van Thea Oosten wordt tijdens de workshops ook altijd geklaverjast. Er was een groep van ruim 20 personen aanwezig om een gezellig kaartje te leggen. Omdat het voor sommigen lang geleden was dat dit spel werd gespeeld (soms zelfs nog nooit gedaan), zorgt Thea er ook voor dat men instructie kan krijgen om dan gezellig mee te doen.

Verslag lezing 'Taiwan, een land vol verrassingen op 11 oktober 2017 

Op woensdag 11 oktober gingen de deuren van de Westerkerk open voor de eerste lezing van 'Wijs met je Wijk-West'. Annemiek Schweinsberg en Lily Swens die de lezing verzorgden, werden hartelijk welkom geheten door Roel van den Berg. Hun reisverslag bleek even later bij de 51 aanwezigen een aandachtig gehoor te vinden.

Taiwan1.jpgDe dames lieten veel aspecten van Taiwan – sinds 1947 'Republiek China' gedoopt – de revue passeren. Bij hun verhaal, toegelicht met fraaie dia's, zagen de aanwezigen in anderhalf uur tijd in vogelvlucht zowel de geschiedenis, als velerlei details betreffende de godsdienst, cultuur en natuur in woord en beeld voorbij komen.

Taiwan werd door Annemiek en Lily bezocht in verband met het bijwonen van het huwelijksfeest van Annemieks zoon. Bij dat bezoek ontdekten ze dat het subtropische eiland in de Stille Oceaan, ten oosten van China's vasteland, heel wat te bieden had aan cultuur en landschappelijk schoon. Ook de vriendelijkheid van de bewoners en hun plezierige omgang met elkaar – dit ondanks het belijden van verschillende godsdiensten – viel hen op.

Taiwan2.jpgTaiwan (23 miljoen inwoners), qua oppervlakte net iets kleiner dan Nederland, heeft een geschiedenis van bezetting, onderdrukking en intensieve handel, maar is nu een welvarende autonome staat. Die autonomie wordt echter door weinig landen erkend (ook niet door Nederland) omdat met name de Volksrepubliek China op het vasteland, die onafhankelijke koers niet accepteert. (Communistisch China ziet Taiwan als haar 23e provincie!). 

De dames maakten in Taiwan niet alleen de bruiloft mee, maar bezochten naast de hoofdstad Taipé, (met agglomeratie goed voor 8 miljoen inwoners) vooral het zonnige westen. Het eiland blijkt een zeer belangrijke theeproducent te zijn, maar levert ook suikerriet en bananen voor intern gebruik.

    In Taipé maakten ze kennis met het gigantisch drukke verkeer waar de taxi's spotgoedkoop zijn, het hele leven zich op straat lijkt af te spelen, orde en netheid heersen, en men zich in de metro opvallend gedisciplineerd gedraagt. Ze zagen er de beroemde wolkenkrabber 'Taipé 101' die in 2004 werd geopend en die tot 2007 met 508 meter het hoogste gebouw ter wereld was.

Annemiek en Lily bezochten in het midden van het land het prachtige natuurpark Alishan: een van de zeven natuurparken die Taiwan rijk is. Het is een redelijk onherbergzaam gebied dat vanaf 1850, door middel van een 86 km lange spoorlijn met talloze tunnels en bochten en met hoogten tot 2500 meter, is ontsloten. Verder bezochten ze het noordelijk van Alishan gelegen 'Sun Moon Lake' dat op 700 meter hoogte is gelegen met uitzicht op de imposante Yushan berg. Ook maakten ze een tocht naar de beroemde Taroko-kloof in het gelijknamige park aan de noordoostelijke kust van het eiland.

Natuurlijk kwam in hun lezing de bruiloft met diner (voor 250 genodigden!) uitgebreid ter sprake, hoorden de aanwezigen over verschillende goden, waaronder de belangrijke godin Mazu (godin ter bescherming van schipbreukelingen) en maakten ze kennis met tempels waarvan dia's prachtige details lieten zien. Verder vertelden Annemiek en Lily hoe men in de tempels met officieel nepgeld offers brengt, en met wierookstokjes eer aan de goden betuigt of bidt om hulp of genezing.

Tenslotte kwamen nog musea aan bod en blikten de dames terug op de Nederlandse handelsonderneming VOC die van 1624 tot 1662 heerste op het eiland dat toen Formosa heette.

Terugblik op de startbijeenkomst op 4 oktober 2017

De opkomst was opnieuw geweldig! Liefst 125 deelnemers bezochten de Westerkerk om de plannen voor het komende winterseizoen te vernemen en om kennis te maken met het inmiddels gevormde bestuur, de activiteitencommissie en de medewerkers.

 Startbijeenkomst 041017 foto 1

 Voorzitter Hans Wiegel zette nog eens uiteen wat het doel van de organisatie is: het opzetten van leuke activiteiten voor 60-plussers in de wijk teneinde het sociale netwerk van bewoners te versterken. Dat dat doel aanspreekt blijkt wel uit het aantal mensen dat zich inmiddels heeft aangemeld: ruim 380!

 

Startbijeenkomst 041017 foto 3

 

 Ook aanwezig was wethouder Marieke Overduin om namens de gemeente haar visie op de plannen te geven. Zij reageerde heel enthousiast op de start en het voorliggende programma. In haar toespraak gaf ze aan dat onze wijk met 20.000 op een totaal van 65.000 inwoners de grootste van Veenendaal is en dat de organisatie 'Wijs met je Wijk' prima past in doelstellingen zoals participatie en zelfredzaamheid.

 Hans Wiegel en de voorzitter van de activiteitencommissie, Harry Bollema, stonden vervolgens stil bij de werkwijze en het programma. Het activiteitenjaar wordt in de winterperiode ingevuld met creatieve workshops, klaverjas-drives, presentaties, bingo, een champagneproeverij, een high tea etc.

In de zomer zijn er excursies in de omgeving, zoals musea- en parkbezoek, stadswandelingen, boerengolf en bijvoorbeeld varen.

Naast deze centrale activiteiten worden er groepen gevormd die, geleid door trekkers (organisators), zelfstandig kunnen opereren. Op dit moment zijn wandelgroepen en leesgroepen actief en liggen er twee gloednieuwe jeu de boules banen in park Ruisseveen klaar om te worden bespeeld .

Reeds ontwikkelde activiteiten

 • Jeu de boules

Er liggen twee gloednieuwe banen in het park Ruisseveen op u te wachten. En we hebben 2 coördinatoren:  Alida Budding en Cor van de Kroef. Onlangs is een app-groep opgericht zodat de spelers onderling afspraken kunnen maken om een partijtje te spelen. Voor deze app-groep kunt u zich met naam en mobiel telefoonnumeer aanmelden bij Alida Budding, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Wandelgroepen

De wandelgroepen zijn al enkele weken actief. U kunt voor informatie en voor deelname zich melden bij Jan Christiaan van Oeveren, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Workshops

Bent u creatief en wilt u een workshop organiseren of u aanmelden bij de groep die workshops organiseert, neemt u dan contact op met Thea van Vliet, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of Anneke Bakker, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 • Leesgroepen

Er zijn op dit moment twee leesgroepen gevormd. Wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 • Lezingen

Mocht uzelf een lezing willen geven of iemand bereid vinden over een onderwerp te komen vertellen, dan kunt u dat opgeven via Freek Visser, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Opening jeu de boules banen op 28 september 2017

 

IMG 9230

In het Veenendaalse park Ruisseveen zijn op 28 september jl. twee jeu de boulesbanen geopend. Het idee, in het voorjaar gelanceerd door het team Wijs me In je Wijk - West, om nieuwe banen op deze aantrekkelijke plek aan te leggen, vond gelukkkig weerklank bij de gemeente. Naar het voorbeeld van de wijk Petenbos hebben wij ons samen met de gemeente ingespannen, met als resultaat dat er twee mooie nieuwe banen in gebruik konden worden genomen. Voorzitter Hans Wiegel bedankte de gemeente voor de snelle actie om tot realisatie te komen, in het bijzonder de heren Dirk Bok, wijkmanager, en Simon Plantinga, beleidsmedewerker groenbeheer. 

Er werd direct van de baan gebruik gemaakt, waarbij men instructie kon krijgen van de zeer ervaren bouler en wijkgenoot Cor van der Kroef. Deze heeft ook twee mooie oefenobjecten ontwikkeld die het precisie gooien kunnen bevorderen.

Er hebben zich 60 personen laten registreren als geïnteresseerden om te gaan boulen. Deze gaan zich nu organiseren, waarbij met de gemeente is afgesproken dat men ook zorgt voor het basis onderhoud van de banen (bladeren verwijderen, enz.).

 

Start wandelgroep 21 augustus 2017

Op 21 augustus zijn we gestart met de wandelclub van Veenendaal-West. Met een opgave van 35 deelnemers is dit een fantastisch begin. Voorzitter Harry Bollema van de activiteitencommissie feliciteerde de initiatiefnemers Dirck Vroonland en Jan van Oeveren met het fraaie aantal en wenste alle wandelaars veel plezier. De wandelclub loopt elke maandagochtend van 10.00 tot ca.12.00 uur. Naast wandelen en van de natuur genieten is het doel het versterken van de sociale contacten. Voor meer informatie en eventuele deelname mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.wandelclubwest21aug2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 april 2017: Grote opkomst bezorgt Wijs met je Wijk in West een vliegende start

startwest1Het experiment van Wijs met je Wijk in Veenendaal-West heeft op woensdagmiddag 5 april een vliegende start gemaakt. Voorzitter Henk van den Brandt mocht 220 aanwezige wijkbewoners welkom heten en was daarmee zeer tevreden. Ook wethouder Nermina Kundic toonde zich aangenaam verrast en complimenteerde de projectgroep met dit mooie resultaat. De bewoners ontvingen voorlichting over het experiment van 4 weken en konden aangeven waar hun wensen voor het vervolgprogramma naar uitgaan. Tevens is hen gevraagd wat ze zelf kunnen bijdragen onder het motto 'voor de buurt, door de buurt'. Het experiment loopt tot eind april en daarna wordt bekeken hoe het vervolg eruit gaat zien. Dat er een vervolg gaat komen lijkt wel haast zeker nu er in totaal al 280 ouderen hebben aangegeven interesse te hebben voor deze aanpak.